Šperos.lt > Vadyba > Verslo planai > Verslo planų diplominiai darbai
Verslo planų diplominiai darbai

(20 darbai)

Įmonės verslo projektavimas: kelionių organizavimo paslaugos UAB "Rojaus kampelis"Įvadas. Darbo tikslas – įkurti įmonę, suplanuoti jos veiklą. Kompetencijų sąrašas. Santrauka. Turizmo įmonės įkūrimas. Turizmo verslo aprašymas. Verslo idėja ir misija. Įmonės aprašymas. UAB "Kelionių rojus" registravimas. Higienos pasas. Pažymėjimo, patvirtinančio, kad kelionių organizatorius atitinka nustatytus reikalavimus, išdavimo tvarka. Kelionių organizatoriaus "Rojaus kampelis" pavadinimas ir logotipas. Firminiai blankai, vizitinės kortelės. Rinkodara. Turizmo būklės apžvalga 2008 metais. Atvykstamasis turizmas: apgyvendinimo sektorius. Atvykstamasis turizmas: kelionių organizavimo sektorius. Išvykstamasis turizmas. Turizmo pajamos. Vietinis turizmas: apgyvendinimo sektorius. Vietinis turizmas: kelionės. Situacijos analizė. Makroaplinka. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos. Lietuvos demografinė padėtis. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Teisinė aplinka. Rinkos dalies išskyrimas ir apibūdinimas. Kurortinių paslaugų vartotojų analizė. Konkurencinė aplinka. Mano konkurentai kelionių organizatoriai Kaune. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Turizmo organizatoriaus "Rojaus kampelis" reklamos priemonių analizė. Spausdintų reklamos priemonių analizė. Paslaugos analizė. Birštono miesto ir jo apylinkių turizmo ištekliai. Kelionių organizatoriaus "Rojaus kampelis" teikiamos paslaugos. Turizmo paslaugų paketai. Kelionė Lietuvoje. Lietuvos sostinės ir Dzūkijos kraštas. Kelionė į Austriją. 10 dienų jaunimo stovykla Birštone "Laimingų žmonių forumas". Konferencijų rengimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Turizmo veiklos reglamentavimas. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai. Bendrovės valdymas. Akcininkų teisės ir pareigos. Darbuotojų darbo užmokestis. Rizikos veiksniai. Finansinis planas. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Banko kreditas ir jo grąžinimo planas. Pelno ataskaita. Organizuojama pinigų srautų ataskaita. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Naujos maitinimo įmonės verslo planavimas Plungės miesteĮvadas. Naujo verslo kūrimo teoriniai aspektai. Maitinimo verslo situacijos Plungės rajone analizė. Verslo įmonių tipo pasirinkimą įtakojantys veiksniai. Individualiosios įmonės steigimo organizavimas. Darbo higienos ir saugos reikalavimai maitinimo įmonėje. IĮ "Feliksas" verslo planavimas. Darbo metodika. Verslo aprašymas. Verslo ir marketingo tikslai. Marketingas. Situacijos analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Marketingo biudžetas. Verslo organizavimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Produktai ir jų tiekėjai. Atsargos. Klientų aptarnavimas. Įmonės personalas. Rizikos įvertinimas. Finansai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Vaikiškų prekių parduotuvės steigimas Utenos mieste: N. Gaincevaitės IĮ "Mažylis"Įvadas. Marketingo dalis. Rinka. Konkurentai. Prekė. Kainodara. Pateikimas. Rėmimas. Marketingo biudžetas. Technologinė dalis. Patalpos ir įrengimai. Sauga darbe, priešgaisrinė sauga, darbo vietų higieninis įvertinimas. Tiekėjai. Prekių atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Vadybinė dalis. Įmonė – vadybos objektas. Įmonės savininkas ir vadovas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės personalas. Atsilyginimas už darbą. Finansinė dalis. Įmonė ir mokesčiai. Investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Investicijos ir jų rizikos įvertinimas. Priedai (5). Skaityti daugiau
Verslo aprašymas: autoservisas "Tanagra"Verslo būklės apžvalga. Verslo idėja. Tikslai ir uždaviniai. Paslaugos. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Veiklos apžvalga. Vietovės aprašymas.Rinka. Rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Gamybinis planas. Įrengimai. Energijos sunaudojimas, gamybos išlaidos. Vadyba. Vadovai. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Rizikos vertinimas. Finansinis planas. Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos. Išlaidų planas. Piniginių srautų prognozė. Balansinis planas. Pagrindiniai finansiniai šaltiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo kūrimas: kaimo turizmasSantrauka. Summary. Įvadas. Kaimo turizmo verslo šakos analizė. Kaimo turizmo marketingo kompleksas ir jo aplinka. Tolimoji aplinka. Artimoji aplinka. Produktas. Kaina. Paslaugų teikimas. Rėmimas. Pavojų ir galimybių nustatymas. Misija, tikslai, uždaviniai. Gamybinis planas. Turimas turtas. Numatomas įsigyti turtas. Amortizaciniai atskaitymai. Reikalinga įranga. Darbo jėga. Pradinės išlaidos. Maitinimo išlaidos. Reklamos išlaidos. Paslaugos savikaina. Paslaugų kainos. Pajamos už paslaugas. Pardavimų prognozė. Žemės ūkio veikla. Reikšmė. Selekcija. Normos. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai. Lūžio taškas. Kaimo turizmo pajamų ir išlaidų planas. Kaimo turizmo veiklos piniginių srautų prognozė. Buhalterinis balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Verslo planas: detalės "velenas" 5.202.001 gamybos barasDetalės "velenas" 5.202.001 gamybos baro verslo planas. Įvadas. Verslo idėja ir aprašymas. Baro veiklos aprašymas. Veiklos tikslai, galimybės ir perspektyva. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pardavimo ir paslaugų teikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Technologinė dalis. Detalės ir mazgo aprašymas. Gamybos tipo parinkimas ir pagrindimas. Ruošinio tipo parinkimas ir pagrindimas. Detalės gamybos technologijos kelio sudarymas. Užlaidų operacijoms, tarpoperacinių matmenų skaičiavimas ir tolerancijų parinkimas. Įrenginių parinkimas. Pjovimų režimų skaičiavimas ir parinkimas. Laiko normų skaičiavimas ir parinkimas. Pagalbinių ir aptarnavimo procesų organizavimas. Baro darbo organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Transporto ūkio organizavimas bare. Remonto ūkio organizavimas. Sauga darbe, gamybos sanitarija ir priešgaisrinė sauga bare. Kokybės valdymas. Finansinė dalis. Įrenginių kiekio ir jų apkrovos skaičiavimas. Įrenginių vertės skaičiavimas. Gamybinio ploto ir jo vertės skaičiavimas. Baro darbuotojų skaičiaus nustatymas. Darbo užmokesčio fondo skaičiavimas. Pagrindinių medžiagų kiekio ir jų vertės nustatymas. Gaminio savikainos kalkuliacijos sudarymas. Rezultatyvinė dalis. Įmonės finansinės vertės įvertinimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: fotošablonų formavimo IĮ "Fotorezista". Spausdintinių plokščių analizės stendo funkcionalumo kontrolėVerslo planas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Organizacinis įmonės planas. Juridinė įmonės forma. Įmonės valdymo struktūra. Finansinis planas. Pagrindinio turto poreikis. Apyvartinio turto poreikis. Kapitalo poreikio nustatymas. Kapitalo įsigijimas. Kintami kaštai. Pastovūs kaštai. Pardavimo išlaidos. Savikaina. Pelno prognozė. Lūžio taško analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: gėlių salonas IĮ "Vesta"Įmonės pristatymas. Verslo aprašymas. Įmonės verslo tikslai. Marketingo planas. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Potencialūs vartotojai. Potencialūs konkurentai. Marketingo rinkinio elementai. Produkto aprašymas. Rėmimas. Kaina. Pardavimų prognozė. Rizika. Išorinių veiksnių poveikis mano verslui. Gamybos planas. Gamybos aprašymas. Gamybiniai pajėgumai. Žaliavos. Darbo jėga. Organizacinis planas. Darbo užmokestis. Įmonės organizacinė struktūra. Darbuotojų funkcijų paskirstymas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Sąnaudų prognozė. Lūžio taškas. Skaityti daugiau
Verslo planas: internetinių paslaugų tiekimas, kompiuterinė UAB "DF"Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Produktas rinkos požiūriu. Pasiskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai. Reikalingos patalpos. Įrenginiai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Gamybos kaštų prognozė. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė firmos struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. Patarėjai ir konsultantai. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Alternatyvios veikimo kryptys. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Darbų grafikas. Bibliografija. Priedai. Pelningumo lūžio taškas. Skaityti daugiau
Verslo planas: įrankių nuoma PĮ "Technikonas"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai. Produktai. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Prekių vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Kainos. Pardavimo metodai ir būdai. Reklama ir rėmimas. Veiklos planas. Patalpos. Tiekėjai. Atsargos. Valdymas. Savininkas ir darbuotojai. Finansinė ekonominė informacija. Nuomos įplaukų prognozės 2000m., litais. Sąnaudų prognozės 2000m., litais. Sąnaudų prognozės 2001m., litais. 2000m. veiklos metų sąmata (pinigų srautai) mėnesiais. 2001 m. veiklos metų sąmata (pinigų srautai) ketvirčiais. Pelningumo lūžio taškas. Skaityti daugiau
Verslo planas: kompiuterinės paslaugos TŪB "Komveda"Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba jos atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų atranka. Marketingo rinkinio elementai. Produktas rinkos požiūriu. Paskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Marketingo veiklos kaštai. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Paslaugos poreikiai. Reikalingos patalpos. Įrengimai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Paslaugos kaštų prognozė. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė firmos struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Alternatyvios veikimo kryptys. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pelno ataskaita. Lūžio taško analizė. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Projekto įgyvendinimo grafikas. Priedai Skaityti daugiau
Verslo planas: modernaus ekologiško ūkio steigimasVerslo plano santrauka. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra. Rinka. Produkcija. Valdymas ir darbuotoja. Investicijos ir finansavimas. Finansinės prognozės. Projekto įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: moliniai dirbiniai UAB "Molinukas" (2)Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos istorija. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos apžvalga. Kainodaros strategija. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Vietos analizė. Transportas. Tiekėjai. Vadyba. Nuosavybė ir savininkai. Valdymas ir organizacinė struktūra. Personalas. Rizikos veiksniai. Finansai. Priedai (2). Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba grindų danga UAB "Danga"Apibendrinimas. Projekto idėja. Įmonės apibudinimas. Projekto tikslai, galimybės. Projekto įgyvendinimas. Aplinkos analizė. Politinė - teisinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Ekonominė aplinka. Rinkos analizė. Rinkos apžvalga. Prekių charakteristikos. Vartotojai. Konkurentų analizė. Marketinginės priemonės. Veiklos organizavimas. Įmonės turtas. Organizacinė įmonės struktūra. Tiekėjai. Finansinės prognozės. Pardavimų prognozė. Pardavimų savikainos prognozė. Veiklos sąnaudų prognozė. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto prognozės. Finansinės prognozės ir projekto nauda. Priedai (1). Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba šviežiais vaisiais ir daržovėmis UAB "Artišokas"Įvadas. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktai. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką, partnerius ir pagrindinius akcininkus. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Rinkodaros planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Produkcijos pardavimų prognozės. Gamybos planas. Gamybinės patalpos. Įrengimai. Medžiagos, žaliavos, jų tiekėjai. Energijos sunaudojimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovą. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Rizika, susijusi su išoriniais veiksniais. Įmonės silpnosios vietos. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Reikalingos investicijos. Darbo užmokesčio sąnaudos. Įmonės sąnaudų suvestinė. Paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo planas. Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Projekto atsipirkimo laikas. Aplinkosauga. Darbo sauga. Skaityti daugiau
Verslo planas: sergančių vaikų priežiūra namuose VĮ "Sveikata į namus"Įvadas. Santrauka. Verslo srities aprašymas. Firmos istorija. Firmos tikslai. Paslaugų aprašymas. Paslaugų tobulinimo tyrimai. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskyrimas. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Vietos analizė. Patalpos. Reklama ir rėmimas. Darbo jėga. Rizikos vertinimas. Finansai. Darbuotojai ir jų darbo užmokestis. Paslaugų kainos nustatymas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: studentiška interneto kavinėĮvadas. Analitinė dalis. Tikslai ir galimybės. Interneto tinklas. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Schemotechninė dalis. Tinklo veikimas, parinkimas. Įrangos parinkimas. Interneto tiekimo būdo analizė ir parinkimas. Programinių paketų parinkimas. Kompiuterinio tinklo gedimų prognozavimas, paieška, taisymas. Darbo sauga. Bendroji dalis. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Ekonominė dalis. Bendras sumanymo aprašymas. Marketingo planas. Paslauga. Kaina. Paslaugos poreikiai. Paskirstymas. Rėmimas. Darbo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: šildymo paslaugų UAB "Šilta svajonė"Įmonė montuos naujas ir renovuos senas pasenusias šildymo sistemas, teiks informaciją ir konsultaciją visais dominančiais šilumos energetikos klausimais. Santrauka. Verslo aprašymas. Dabartinė situacija, šakos plėtros tendencija. Verslo misija. Verslo tikslai. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkodaros apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Rinkodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Rinkodaros biudžetas. Ofiso vieta, patalpos ir įrenginiai. Gamybos įrenginiai. Tiekėjai. Personalas. Gamybos savikaina. Organizacijos planas. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė bendrovės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Verslo vizija. Finansinis planas. Reikalingas kapitalas, jo panaudojimas ir šaltiniai. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo apskaičiavimas. Finansinių prognozių prielaidos. Savikainos prognozė. Pelno ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: tarptautinių krovinių pervežimas IĮ "Tomas"Techniniai – ekonominiai rodikliai. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės tipas. Veiklos pobūdis. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Rinkodaros organizavimas. Verslo idėjos, veiklos kryptys. Rinkos ir konkurencijos analizė. Paslaugos aprašymas. Paslaugos kaina. Paslaugų prognozė. Reklama. Personalo vadyba. Darbuotojų skaičius. Personalo kvalifikacija ir pasirinkimas. Atlyginimų nustatymas. Finansai. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Laukiamo pelno (nuostolio) ataskaita. Verslo balansas, pinigų srautai, atsipirkimo laikas. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Viešbučio steigimas: "Adorus"Įvadas. Esamos situacijos analizė. Viešbučio steigimo vieta. Apgyvendinimo įmonės tipas. Patalpos ir jų įrengimas. Viešbučio įregistravimas. Viešbučio padaliniai, jų funkcijos ir teikiamos paslaugos. Darbuotojai. Viešbučio "Adorus" darbuotojų funkcijos. Rėmimas, reklama. Finansinė dalis. Pagrindiniai viešbučio veiklos rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau