Šperos.lt > Vadyba > Verslo planai > Verslo planų šperos
Verslo planų šperos

(1 darbai)

Verslo planas. Teorinė pusė (2)Verslo plano samprata, jo būtinumas ir paskirtis. Verslo plano rengimo tikslai. Nurodykite asmenis (institucijas) kurios būtų suinteresuotos Jūsų verslo planu. Kodėl? Galimi verslo finansavimo šaltiniai. Rizikos veiksnių įvertinimas atskirose verslo plano dalyse. Bendrieji reikalavimai verslo plano apiforminimui. Tipinė verslo plano struktūra. Santraukos (reziumė) esmė, vieta ir vaidmuo verslo plane. Šakos (įmonės) charakteristika ir verslo pristatymas. Rinkos įvertinimas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Vadyba. Gamybos planas. Finansinis planas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų atsiradimo idėja ir paskirtis. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų remiami ir neremiami ūkio sektoriai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos struktūra. Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos, remiantis Europos Sąjungos (ES) reglamentais. Atsakingos institucijos ir koordinuojamos sritys paramai gauti iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų. Paramos projektų kriterijai. Projektų rengimo ciklas ir jo pakopos. Projektų ciklo valdymo samprata, pagrindiniai principai. Esama (dabartinė) ir būsima pinigų vertė (užrašykite formules, paaiškinkite). Verslo projektų įvertinimo metodai. Paaiškinkite NPV esmę ir turinį. Paaiškinkite PI esmę ir turinį. Paaiškinkite apsimokėjimo trukmės metodo esmę ir turinį. Iliustruokite paprastu pavyzdžiu: projektas A ir projektas B; pradinė investicija – 200000Lt. Skaityti daugiau