Šperos.lt > Vadyba > Verslo planai
Verslo planai

(690 darbai)

Avalynės ir drabužių parduotuvės reorganizavimas į specializuotą moteriškos avalynės parduotuvę: UAB "Agnitas"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Prekių aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Prekė. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Veiklos organizavimas. Vietos analizė. Patalpos. Prekės. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teikiamos papildomos garantijos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Finansinės ataskaitos. Nenuostolingumo taško nustatymas. Skaityti daugiau
Batelių idėjos pagrindimas bei intelektinės nuosavybės kūrimas: "G&E WEAR"Įvadas. Idėjų bankas. Idėjų banko pristatymas. Idėjų palyginimas ir priimtiniausios idėjos parinkimas. Formalizuotas prioritetų skirstymo ir parinkimo (PSP) metodas. "G&E WEAR" apibūdinimas. Produkto trumpas aprašymas. Vartotojų apibūdinimas. Konkurentų analizė. "G&E WEAR" patentavimas. Patentavimo būdo parinkimas (VPB, PCT, Europos patentas). Patentabilumo kriterijų aprašymas. Patentavimo kaštai. G&E WEAR" dizaino registravimas. Produkto dizaino pateikimas. Pramonės dizaino registravimo būdo parinkimas. Registravimo kriterijų aprašymas. Registravimo kaštai. "G&E WEAR" prekės ženklo registravimas. Tradicinio prekės ženklo pateikimas. Sprendimo registruoti/neregistruoti konkrečius prekės ženklo elementus pagrindimas. Prekės ženklo registravimo būdo parinkimas. Prekės klasės (produkto grupės) parinkimas. Panašių registruotų prekių ženklų analizė. Registravimo kaštai. "G&E WEAR" licenzijavimas. Licencijos objekto parinkimas. Potencialių licenciatų apibūdinimas. "G&E WEAR" intelektinės nuosavybės valdymo sąmata. Išvados. Skaityti daugiau
Bendriausi reikalavimai verslo plano formai ir turiniuiReferatas kaip valdyti verslą. Išvaizda. Apimtis. Viršelis ir titulinis lapas. Apibendrinimas. Turinys. Rekomendacijos verslo plano paruošimui. Savo sumanymą išdėstykite glaustai. Parinkite tinkamą plano formą ir turinį. Orientuokite planą į ateitį. Venkite perdėjimo. Nurodykite kritines sumanymo vietas. Nesistenkite aprėpti per daug. Nustatykite tikslinę rinką. Planą rašykite trečiu asmeniu. Stenkitės sudominti skaitytoją. Verslo plano pagrindinės dalys. Biznio plano struktūra. Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Marketingo veiklos kaštai. Tyrimai, projektavimas ir produkto sukūrimas. Gamyba. Valdymas. Kritinė rizika. Šioje dalyje taip pat reikia išryškinti tokio pobūdžio riziką. Finansai. Pinigų srauto prognozė. Pajamų (pelno) ataskaita. Prognostinis balansas. Jautrumo analizė. Pagrindinių darbų grafikas. Bibliografija. Priedai. Skaityti daugiau
Business Plan Wienerberger UkraineReferatas angų kalba. Verslo planas. Wienerberger - Current Business. History and present stage. Goals and strategy. Organisation. Competitors. Facts and Figures of Eastern Europe. Situation Analyses. Pest-Analysis. Political Factors. Economical Factors. Socio-cultural Factors. Technology. Objectives. Strategy. Swot-Analyses. Strengths. Weakness. Opportunities. Threats. Market entry strategy. About SBK. Cultural differences. Control mechanism. Action Programme. Negotiations. Acquisition. Further actions. Marketing – the four P’s. Financ. Conclusion. Skaityti daugiau
Business plan: Market "Etam"Verslo planas anglų kalba. Parduotuvė "Etam". Mission, Goals and Strategy. Current Business, Products and Australian Market. The Situation Analysis. Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats. Etam’s Objectives in Australia. The companies strategy in Australia. Etam’s Market Entry Strategy. Human Resource. Recruitment process. Training politic. Commercial training. The different employee positions in the stores. Marketing. Product decisions/Cultural factors. Promotion. Price. Place/Distribution. Production and Delivery. Conclusion. Skaityti daugiau
Business plan: "Jazz Café-Boo"Darbas anglų kalba. Kavinės verslo planas: "Jazz Café-Boo". Market research. Premises and Planning permission. Licensing. Executive Summary. Company Summary. Service Business Analysis. The Main Competitors. Strategy and Implementation Summary. Marketing Strategy. Skaityti daugiau
Business plan: bake shop "Sweet flour"Darbas anglų kalba. Verslo planas: kepykla. Details of the business. Personal details. Personnel. Product. Market. Markrting. Advertising. Premises. Machinery. Vehicles. Objectives. The SWOT analysis. PowerPoint pristatymas (22 skaidrės). Skaityti daugiau
Business plan: cafe "Dreamland"Darbas anglų kalba. Verslo planas: kavinė "Dreamland". Introduction. The café "Dreamland"– catering company for all family, but the main customers will be children. Details of business. Personnel selection and demands. Administration. Operating personnel. Product. Price. Competition. Marketing. Evaluation of customers. Premises and equipment. SWOT. Conclusion. Skaityti daugiau
Business plan: car wash "Brilliant Shine"The Business. Our professional background. Business structure. Vision. Personnel. Market Analysis Summary. Market Segmentation. Target Market Segment Strategy. Service Business Analysis. Competition and Buying Patterns. The Customers. Equipment required. Sales Forecasts. Financial Profile. Skaityti daugiau
Business plan: car wash "Giminės"The Business. Our professional background. Business structure. Vision. Personnel. Market Analysis Summary. Market Segmentation. Target Market Segment Strategy. Service Business Analysis. Competition and Buying Patterns. The Customers. Equipment required. Advertisement. Sales Forecasts. Financial Profile. Skaityti daugiau
Business plan: cleaning services "Spotless"Verslo planas anglų kalba. The company. The Product(s). What we are selling? Unique characteristics. Stage in development. Distinguishing features from competition. The market. Target market: domestic or export market. Size of the market. Realistic estimate of market share. Financial information. Expected turnover, profit and growth financing. Requirements. Promoters and other information. Company and management team. Company background. Date of incorporation. Production/selling location. Directors/Management team. Recruitment required to fill gaps. Highlight the ability of individuals to work as a team equity. Capital requirement. Capital structure. Company’s operations. Markets (export or domestic). Manufacturer, distributor or service company. Marketing customers. Current and projected employment levels. Cleaning services. The service. RAW materials. Service. Plant and equipment necessary labour. Industrial Relations situation. Industrial relations situation. Industrial Relations in Ireland. Industrial Relations in EU. Wastage levels. Technical difficulties. Seasonality. Premises. Future Research and Development. Service improvements. Other issues. Mission statement. Learning curve effects. Quality control. Marketing and marketing strategy. Market size. Market trends. Service in the Market. Market consumers. Market segments. Competition. Marketing strategy. Pricing policy. Sales and distribution. Sales. Terms of Sales. Distribution channels. Financing. Requirements for stat UP. future capital requirements. Skaityti daugiau
Business plan: coffee producer "Tchibo"Verslo planas anglų kalba. "Tchibo" kavos gamintojai. Company Description. Facts, Figures and History. Concept and Products. Competitors. Country Description. The United States. New York. PEST – Analysis. Political. Economic. Social. Technological. SWOT-Analysis. Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats. Objectives. Management style. Financial key elements. Distribution channels. New York Distribution channels. Implementation Strategy. Market Entry Strategy. Marketing Mix. Target groups. Costs. Conclusion and Future expectations. Skaityti daugiau
Business plan: company "Adatele"Darbas anglų kalba. Executive summary. Environment analysis. Industry analysis. Firm description. Describe of product/service. Describe of product/service. Competitive advantages. Product development potentials. Market research. Current and potential clients. Market segments. Marketing strategy. Firm‘s positioning against competitors. Business strategy. Company location. Proceeding (industrial – commercial) plan. Development strategy. Human resource strategy. Financial documents. Skaityti daugiau
Business plan: company "Tru gamers"Darbas anglų kalba. Įmonės biznio planas. Executive Summary. Company Summary. Company Ownership. Company Management. Start-up Summary. The product life cycle. Services. Market Analysis. Market Size. Competition. Competitor’s Analysis. Target Market. Product (Service). Price. Place. Promotion. Tru Gamers’ Objective. Pest Analysis. Personnel Plan. Financial Plan. Sales Forecast. Break – Even Analysis. Projected Cash Flow. Projected Profit and Loss Account. Projected Balance Sheet. Conclusion. Appendix. Skaityti daugiau
Business plan: hotel "Laima"Viešbučio verslo planas anglų kalba. Introduction. Organization’s chart. Planning. Organizing. Leading. Controlling. Supervision. For Decentralization. For Centralization. Skaityti daugiau
Business plan: hotel "ZzuZziii"Viešbučio verslo planas anglų kalba. Details of the business. Personal details. Personnel. Service. Market. Marketing. Premises. Objectives. Skaityti daugiau
Business plan: Individual Trade "Jacket-in"PowerPoint pristatymas. Drabužių parduotuvės biznio planas. Mission statment. Objectives. Product description. Production details. Staffing requirements. Finance. Skaityti daugiau
Business plan: tea shopTrumpas verslo planas anglų kalba. Skaityti daugiau
Business plan: travel agency "Active Travels"Darbas anglų kalba. Verslo planas: naujos kelionių agentūros kūrimas "Active Travels". Executive summary. Introductory. Introduction. Problem Statement. Interpretation. Scope. Methodology and work process. Data Collection. Criticism of Analysis. Issue analysis. Opportunities. Threats. Brief concept description. Buying Behaviour Analysis. The relevant market. The buying center. Socio-Demographic variables. The buying decision process. Conclusion. Selection of target group. Age. Lifecycle. Income. Lifestyle. Conclusion. Marketing strategy. Objectives. Service Management System. Market Segment. Service Concept. Image. Promotion Activities. Sales goals. Advertising Objectives. Advertising Frequency. Message. Media. Newspapers. E-commerce. Direct Marketing. Service Delivery System. People (employees). Physical Evidence. Place. Productivity. Process. Culture and Philosophy. Action Plan. Budget. Budget Comments. Final Conclusion. References. Appendix 1. Skaityti daugiau
Business plan: windows shading "Shadow"Darbas anglų kalba. Verslo planas: langų tamsinimo firma. Introduction. The Point of Proposed Project. Business Idea. Project Idea. Primary Points. Marketing Plan. Environment Analysis. SWOT Analysis. PESTLE Analysis. Marketing Set. Product. Determination of Price. Distribution. Sponsorship. Organisational Plan. Organisational Structure. Personnel Selection. Findings. Appendixes. Skaityti daugiau
...