Šperos.lt > Vadyba > Verslo planai > Verslo planų analizės
Verslo planų analizės

(15 darbai)

Valdymo sprendimai: UAB "SportNeta"Valdymo objekto charakteristika. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos numatymas. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje. Įmonės tipo ir valdymo sistemos parinkimas. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. Mikroaplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo įvertinimas. Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas. Rinkodaros strategijų alternatyvos ir jų atranka. Prekės pateikimo vartotojui sprendimai. Prekės kainos ir pardavimų masto nustatymas. Prekės rėmimo rinkoje sprendimai. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Verslo idėjos pagrindimas vadybiniu aspektu: kirpykla "Amigo"Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo idėja, tikslai. Įmonės charakteristika. Paslaugos charakteristika. Konkurencijos analizė. Galimybės ir pranašumai. Valdymas ir personalas. Rizika. Finansai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: "Oriflame" kosmetikos platinimas IĮ "Klasikinė mada"Įmonės pristatymas. Trumpa įmonės charakteristika. Istoriniai duomenys. Trumpas investicijų apibūdinimas. Trumpas investicijų apibūdinimas. Planuojamos investicijos. Oriflame produktų ir paslaugų privalumai. Projekto įgyvendinimo planas. Investicijų įgyvendinimo grafikas. Įmonės vadovės pristatymas. Marketingas. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. IĮ "Klasikinė mada" veiklą reglamentuojantys įstatymai. IĮ "Klasikinė mada" situacijos analizė. IĮ "Klasikinė mada" SSGG analizė. Marketingo komplekso elementų analizė. Prekė. Kaina. "Oriflame" ir "Avon" prekės ženklų kosmetikos prekių palyginimas. Pateikimas. Rėmimas. Marketingo biudžetas. "Oriflame" prekės ženklo pozicionavimas. IĮ "Klasikinė mada" įmonės rizika. Rizikos veiksniai ir jų neutralizavimo būdai. Skaityti daugiau
Verslo planas: automobilių plovykla UAB "Polita"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos pristatymas. Firmos tikslai. Paslaugų teikimas ir produkto aprašymas. Produkto aprašymas. Vieta ir patalpos. Įrengimai. Tiekėjai. Medžiagos. Transportas. Darbo jėga ir darbo užmokestis. Rinkos apžvalga. Rinka. Konkurencinė analizė. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Valdymas. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Finansinių prognozių prielaidos. Lėšų poreikis. Priedai (10). Skaityti daugiau
Verslo planas: kirpykla "Ridi"Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimų strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Pelno ataskaita. Balansas. Balansas. Ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: pirčių ir saunų įranga IĮ "Gero garo"Paslaugų rūšys: prekyba pirčių bei saunų įranga, pirčių bei saunų įrengimas, pirties nuoma. Įvadas. Santrauka. Bendra ketinimų apžvalga. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktai. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Vietovės, kur įsikūrusi firma, aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Administracija. Personalas. Darbo užmokestis. Organizacinė struktūra. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir projekto kaina Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Piniginių srautų prognozės. Balansinis pelnas. Projekto atsipirkimo laikas. Skaityti daugiau
Verslo planas: pramogų klubas UAB "Šėlsmas"Bendroji informacija. Sumanymo aprašymas. Investicijos. Įstatinis kapitalas, jo sudėtis. Reikalingos patalpos. Įrengimai ir kitos priemonės. Rinka ir rinkodara. Konkurencija rinkoje. Produktas rinkos požiūriu. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Įmonės veiklos aprašymas. Valdymas. Finansai. Pagrindinis darbų grafikas. Skaityti daugiau
Verslo planas: R. Stonienės prekybos įmonėĮmonių tipai Lietuvoje. Įmonės profilis, veikla. Aplinkos įtaka įmonei. Įmonės pristatymas. Vizija ir misija. Tikslai ir uždaviniai. SWOT analizė. Konkurentai. Strategija, pasiūlymai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: savitarnos skalbykla PĮ "Skalbita"Santrauka. Verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Paslaugų kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama. Gamyba. Paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Žaliavos. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reklamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Išlaidų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Skaityti daugiau
Verslo planas: servisas UAB "4ratai"Įvadas. Verslo tikslai. Verslo plano paskirtis. Bendrieji verslo uždaviniai. Specifiniai verslo tikslai. Įmonės tikslai. Tikslų medis. Pelno maksimizavimas mūsų įmonėje. UAB "4ratai" valdymo struktūra. Įmonės administracija. Personalas. Įtakos būdai dirbantiesiems. Vadovavimo stilius UAB "4ratai". Įmonės buveinės reikšmė. Išlaidos, susijusios su buveine. Konkurencijos analizė. Servisų įvertinimai. Asmeninė finansinė apyskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: siuvimo įmonė IĮ "Stilius"Santrauka. Literatūros apžvalga. Lietuvos ekonominė situacija. Lietuvos ekonomika: stiprėjantis stabilumas. Smulkios ir vidutinės įmonės. Alytaus įvaizdis. Siūlomo projekto esmė. Įmonės charakteristika. Rinkos tyrimai. Rinkos apžvalga ir tendencijos. Konkurentai. Vartotojų analizė ir rinkos segmentacija. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Gamybos planas. Gamybinio proceso ypatumai. Darbo organizavimas ceche. Įrengimai. Gamybos apimties skaičiavimas. Materialiniai ištekliai ir atsargos, tiekėjai. Kokybės valdymas. Kokybės sistema. Valdymo organizavimas. Vadovų, specialistų, tarnautojų darbo apmokėjimas ir skatinimas. Darbininkų skaičius, darbo užmokestis bei motyvacijos. Rizikos veiksniai. Tolimoji aplinka. Artimoji aplinka. Įmonės sėkmės veiksniai ir konkurenciniai požymiai. Pradiniai kaštai ir finansavimas. Pradiniai kaštai ir finansiniai šaltiniai. Kaštų nustatymas. Kainos nustatymas. Įmonės finansinės veiklos analizė. Priedai (4). Skaityti daugiau
Verslo planas: turizmo agentūra UAB "Sūkurys"Santrauka. Marketingo planas. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizikos veiksniai. Marketingas. Situacijos analizė. Įmonių steigimo ir veiklos teisinė bazė. Ekonominė aplinka. Užimtumas. Vartotojų rinkos segmentavimas. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Turizmo produktas. Marketingo strategija. Marketingo biudžetas. Funkcijos. Trumpa Lietuvos turizmo apžvalga 2000. Finansinė dalis. Paslaugų pardavimo ir įplaukų prognozės per 1 metus. Paslaugų pardavimo ir įplaukų prognozės per 2 ir 3 metus. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Ūkinės veiklos sąnaudos. Pirmųjų veiklos metų sąmata. Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų sąmata. Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų įvertinimas. Bendra išvada. Skaityti daugiau
Verslo planas: vertimų biuras IĮ "ISI vertimai"Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys. Pardavimų prognozė (optimistinis, pesimistinis ir tikėtinas variantai). Gamybos planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas. Naujos bendrovės paslaugų planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Amortizaciniai atskaitymai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Vertimo ir kopijavimo paslaugos kaštų apskaičiavimas. Vertimo ir kopijavimo paslaugos pelningumo nustatymas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Lūžio taško analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: viešbutis "Nirvanda"Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Viešbučio "Nirvanda" paslauga. Viešbučio charakteristika. Rinka. Potencialūs vartotojai. Potencialūs konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Paslaugos realizavimo metodai. Rėmimas ir reklama. Valdymo personalas ir darbuotojai. Darbo užmokestis. Viešbučio organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Projekto atsipirkimo laikas. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozuojama pinigų ataskaita. Balansas. Skaityti daugiau
Verslo plano struktūra ir turinysĮvadas. Verslo planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Prekės ar paslaugos aprašymas. Prekės ar paslaugos tobulinimo tyrimai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba. Trumpas gamybos (paslaugų teikimo) aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų naudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Išlaidų prognozė. Prognozuojama pelno ataskaita. Prognozuojamas pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Darbų grafikas. Priedai. Skaityti daugiau