Šperos.lt > Vadyba > Verslo planai > Verslo planų referatai
Verslo planų referatai

(243 darbai)

Avalynės ir drabužių parduotuvės reorganizavimas į specializuotą moteriškos avalynės parduotuvę: UAB "Agnitas"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Prekių aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Prekė. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Veiklos organizavimas. Vietos analizė. Patalpos. Prekės. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teikiamos papildomos garantijos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Finansinės ataskaitos. Nenuostolingumo taško nustatymas. Skaityti daugiau
Batelių idėjos pagrindimas bei intelektinės nuosavybės kūrimas: "G&E WEAR"Įvadas. Idėjų bankas. Idėjų banko pristatymas. Idėjų palyginimas ir priimtiniausios idėjos parinkimas. Formalizuotas prioritetų skirstymo ir parinkimo (PSP) metodas. "G&E WEAR" apibūdinimas. Produkto trumpas aprašymas. Vartotojų apibūdinimas. Konkurentų analizė. "G&E WEAR" patentavimas. Patentavimo būdo parinkimas (VPB, PCT, Europos patentas). Patentabilumo kriterijų aprašymas. Patentavimo kaštai. G&E WEAR" dizaino registravimas. Produkto dizaino pateikimas. Pramonės dizaino registravimo būdo parinkimas. Registravimo kriterijų aprašymas. Registravimo kaštai. "G&E WEAR" prekės ženklo registravimas. Tradicinio prekės ženklo pateikimas. Sprendimo registruoti/neregistruoti konkrečius prekės ženklo elementus pagrindimas. Prekės ženklo registravimo būdo parinkimas. Prekės klasės (produkto grupės) parinkimas. Panašių registruotų prekių ženklų analizė. Registravimo kaštai. "G&E WEAR" licenzijavimas. Licencijos objekto parinkimas. Potencialių licenciatų apibūdinimas. "G&E WEAR" intelektinės nuosavybės valdymo sąmata. Išvados. Skaityti daugiau
Business Plan Wienerberger UkraineReferatas angų kalba. Verslo planas. Wienerberger - Current Business. History and present stage. Goals and strategy. Organisation. Competitors. Facts and Figures of Eastern Europe. Situation Analyses. Pest-Analysis. Political Factors. Economical Factors. Socio-cultural Factors. Technology. Objectives. Strategy. Swot-Analyses. Strengths. Weakness. Opportunities. Threats. Market entry strategy. About SBK. Cultural differences. Control mechanism. Action Programme. Negotiations. Acquisition. Further actions. Marketing – the four P’s. Financ. Conclusion. Skaityti daugiau
Business plan: cafe "Dreamland"Darbas anglų kalba. Verslo planas: kavinė "Dreamland". Introduction. The café "Dreamland"– catering company for all family, but the main customers will be children. Details of business. Personnel selection and demands. Administration. Operating personnel. Product. Price. Competition. Marketing. Evaluation of customers. Premises and equipment. SWOT. Conclusion. Skaityti daugiau
Business plan: car wash "Brilliant Shine"The Business. Our professional background. Business structure. Vision. Personnel. Market Analysis Summary. Market Segmentation. Target Market Segment Strategy. Service Business Analysis. Competition and Buying Patterns. The Customers. Equipment required. Sales Forecasts. Financial Profile. Skaityti daugiau
Business plan: car wash "Giminės"The Business. Our professional background. Business structure. Vision. Personnel. Market Analysis Summary. Market Segmentation. Target Market Segment Strategy. Service Business Analysis. Competition and Buying Patterns. The Customers. Equipment required. Advertisement. Sales Forecasts. Financial Profile. Skaityti daugiau
Business plan: company "Tru gamers"Darbas anglų kalba. Įmonės biznio planas. Executive Summary. Company Summary. Company Ownership. Company Management. Start-up Summary. The product life cycle. Services. Market Analysis. Market Size. Competition. Competitor’s Analysis. Target Market. Product (Service). Price. Place. Promotion. Tru Gamers’ Objective. Pest Analysis. Personnel Plan. Financial Plan. Sales Forecast. Break – Even Analysis. Projected Cash Flow. Projected Profit and Loss Account. Projected Balance Sheet. Conclusion. Appendix. Skaityti daugiau
Business plan: windows shading "Shadow"Darbas anglų kalba. Verslo planas: langų tamsinimo firma. Introduction. The Point of Proposed Project. Business Idea. Project Idea. Primary Points. Marketing Plan. Environment Analysis. SWOT Analysis. PESTLE Analysis. Marketing Set. Product. Determination of Price. Distribution. Sponsorship. Organisational Plan. Organisational Structure. Personnel Selection. Findings. Appendixes. Skaityti daugiau
Businnes plan: hotel "Palm Tree"Darbas anglų kalba. Executive summary. Company’s description. Vision. Mission statement. Location. Physical condition. Facilities and services. Style and type of operation. Positioning of the hotel. Human Resources. Recruitment. Selection. Social and environmental. Technological. Business strategy. Marketing plan. Factors. Clientele analysis. Target market. Market analysis. The competitors and competitive rivalry (Five Porter’s forces). SWOT analysis. Strategy and tactics. Sales strategy. Porter’s five force. Threat of entrants. Power of Supplier. The power of buyer. Threats and Substitutes. Risks assessment. Control. Cause and effect analysis. Operating budget. Skaityti daugiau
Druskos kubelių idėjos pagrindimasĮvadas. Idėjų bankas. Idėjų banko pristatymas. Idėjų palyginimas ir priimtiniausios idėjos parinkimas. Druskos kubelių "druskiai" apibūdinimas. Trumpas produkto aprašymas. Vartotojo apibūdinimas. Konkurentų analizė. "Druskiai" patentavimas. Patentavimo būdo parinkimas. Patentabilumo kriterijų aprašymas. Patentavimo kaštai. "Druskiai" dizaino registravimas. Produkto dizaino pateikimas. Pramonės dizaino registravimo būdo parinkimas. Registravimo kriterijų aprašymas. Registravimo kaštai. "Druskiai" prekės ženklo registravimas. Tradicinio prekės ženklo pateikimas. Netradicinio prekės ženklo pateikimas. Sprendimo registruoti konkrečius prekės ženklo elementus pagrindimas. Prekės ženklo registravimo būdo parinkimas. Prekės klasės parinkimas. Panašių registruotų prekių analizė. Registravimo kaštai. "Druskiai" licencijavimas. Licencijos objekto parinkimas. Potencialių licenciatų apibūdinimas. Licencijavimo pajamos ir kaštai. Druskiai" intelektinės nuosavybės valdymo sąmata. Išvados. Skaityti daugiau
Etikečių gamybos ofsetiniu spaudos būdu spaustuvės projektavimasĮvadinė dalis. Santrauka. Verslo plano esmė. Įmonės charakteristika. Rinka ir marketingas. Bendra rinkos apžvalga. Vartotojai. Rizikos įvertinimas, konkurentai. Marketingo planas. Technologinė dalis. Trumpas technologinio proceso aprašymas. Medžiagos žaliavos ir jų tiekėjai. Medžiagų, žaliavų, ir kitų išteklių sąnaudų produkcijos vienetui pagaminti. Valdymas. Informacija apie įmonės vadovus, darbuotojus. Motyvavimas (darbo užmokestis, premija). Organizacinė struktūra. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Pastovios ir kintamos išlaidos. Veiklos sąnaudų prognozė. Skaityti daugiau
Idėjos pagrindimas bei intelektinės nuosavybės kūrimas: šildomos USB šlepetės "Tapučiai"Įvadas. Idėjų bankas. Idėjų banko pristatymas. Idėjų palyginimas ir priimtiniausios idėjos parinkimas. UAB "Tapučiai" apibūdinimas. Trumpas produkto aprašymas. Vartotojo apibūdinimas. Konkurentų analizė. UAB "Tapučiai" patentavimas. Patentavimo būdo parinkimas. Patentabilumo kriterijų aprašymas. Patentavimo kaštai. UAB "Tapučiai" dizaino registravimas. Produkto dizaino pateikimas. Pramonės dizaino registravimo būdo parinkimas. Registravimo kriterijų aprašymas. Registravimo kaštai. UAB "Tapučiai" prekės ženklo registravimas. Tradicinio prekės ženklo pateikimas. Netradicinio prekės ženklo pateikimas. Sprendimo registruoti konkrečius prekės ženklo elementus pagrindimas. Prekės ženklo registravimo būdo parinkimas. Prekės klasės parinkimas. Panašių registruotų prekių analizė. Registravimo kaštai. UAB "Tapučiai" licencijavimas. Licencijos objekto parinkimas. Potencialių licenciatų apibūdinimas. Licencijavimo pajamos ir kaštai. UAB "Tapučiai" intelektinės nuosavybės valdymo sąmata. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros planas: blyninė UAB "Grietinėlė"Santrauka. Verslo aprašymas. Idėja. Misija, vizija. Įmonės tikslai. Rizika. Rinkodaros planas. Situacijos analizė. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategija. Organizacinis planas. Patalpos ir įranga. Tiekimas. Atsargų valdymas. Vartotojų aptarnavimas. Personalas. Finansinis planas. Įplaukų prognozė. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansiniai poreikiai ir šaltiniai (ištekliai). Kredito valdymas. Kredito grąžinimas. Veiklos sąnaudos (kaštai). Piniginių srautų prognozė. Skaityti daugiau
Įmonės steigimas ir veiklos pradžia: UAB "Džinas"Įvadas. Metodinė (analitinė) dalis. Valdymas, kontrolė, atsakomybė. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Kitų veiklos rūšių įmonių valdymo specifika. Kapitalo sudėtis. Įstatinio kapitalo sandara, formavimo procedūros. Rezervai. Vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių emisijos valdymas. Vardinės ir pareikštines akcijos. Paprastosios ir privilegijuotosios akcijos. Obligacijos. Pelnas. Pelno (nuostolio) paskirstymas. Dividendai. Finansų tvarkymas. Praktinė (taikomoji) dalis. UAB "Džinas" steigimas. UAB "Džinas" mėnesio balansas. Bendrosios išvados. Priedai (12). Skaityti daugiau
Įmonės steigimas ir verslo plano parengimas: UAB "Senelės vaišės"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo esmė. Produktų pirkėjai ir vartotojai. Išorinės aplinkos analizė. Marketingo planas. Firmos marketingo strategija. Rinkos būklė. Segmentavimas. Konkurencija rinkoje. Kainodara. Produkcijos pardavimų rėmimas. Apibendrinimai. Skaityti daugiau
Įmonės steigimas: UAB "Slenis"Įvadas. Įmonės steigimas. Įmonės valdymas. Įmonės veiklos organizacija. Įmonės darbo procesų valdymas. Įmonės komercinė veikla. Įmonės veiklos planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Individualios įmonės steigimas: IĮ "Pirtys prie ežero"Įvadas. Individualioji įmonė (IĮ). Individualiosios įmonės įsteigimas. Kokius dokumentus reikia pateikti? Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugų proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Dokumentų judėjimo organizavimas. Gautų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Įmonėje parengtų dokumentų tvarkymas. Dokumentų registravimas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Individualios įmonės verslo planas: šventinė patalpų puošyba ir dekoravimas, prekyba gėlėmis "Gėlių paradas"Reziumė. įmonės rekvizitai. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Vadovai, jų patirtis, kvalifikacija. Verslo idėja. Reikalingų lėšų poreikis, panaudojimas, atsipirkimo laikas. Pagrindiniai rizikos veiksniai. Įmonės veiklos analizė. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Šakos, kurioje veikia įmonė, aprašymas. Produkcijos, paslaugų aprašymas. Turimos technologijos, reikalingos žaliavos ir medžiagos. Esama darbuotojų kvalifikacija. Teisiniai aspektai. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Aplinkos tyrimai. Pagrindiniai parametrai. Marketingo planas .Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. Pardavimų prognozė. Gamybos planas .Gamybos procesas. Technologinė įranga. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Nuosavybės struktūra. Organizacinė struktūra. Personalas. Darbo užmokesčio skaičiavimas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Rizikos įvertinimas. Skaityti daugiau
Kelionių organizavimo įmonės "Kelias" steigimo ir veiklos organizavimo projektasSituacijos analizė. Vietos parinkimas. Patalpos, jų įrengimas. Įmonės įregistravimas. Įmonės veiklos rūšys. Įmonės darbuotojai. Turizmo paslaugų rinkiniai ir jų kainų nustatymai. Norvegija - Švedija - Danija. Dubysos regioninis parkas. Įmonės reklama. Finansinė dalis. Skaityti daugiau
Naujos maisto įmonės verslo plano kūrimasAnotacija. Įvadas. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Paslaugos aprašymas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Patalpos, įrengimai, naudojami firmos veikloje. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Finansai. Reikiamos lėšos. Išvados. 1 priedas. Skaityti daugiau
...