Šperos.lt > Vadyba > Verslo planai > Verslo planų namų darbai
Verslo planų namų darbai

(116 darbai)

Business plan: "Jazz Café-Boo"Darbas anglų kalba. Kavinės verslo planas: "Jazz Café-Boo". Market research. Premises and Planning permission. Licensing. Executive Summary. Company Summary. Service Business Analysis. The Main Competitors. Strategy and Implementation Summary. Marketing Strategy. Skaityti daugiau
Business plan: bake shop "Sweet flour"Darbas anglų kalba. Verslo planas: kepykla. Details of the business. Personal details. Personnel. Product. Market. Markrting. Advertising. Premises. Machinery. Vehicles. Objectives. The SWOT analysis. PowerPoint pristatymas (22 skaidrės). Skaityti daugiau
Business plan: hotel "Laima"Viešbučio verslo planas anglų kalba. Introduction. Organization’s chart. Planning. Organizing. Leading. Controlling. Supervision. For Decentralization. For Centralization. Skaityti daugiau
Business plan: hotel "ZzuZziii"Viešbučio verslo planas anglų kalba. Details of the business. Personal details. Personnel. Service. Market. Marketing. Premises. Objectives. Skaityti daugiau
Business plan: tea shopTrumpas verslo planas anglų kalba. Skaityti daugiau
Dailės būrelio įsteigimas naudojant įprastines piešimo priemones ir informacines technologijas (IT)Projektas. Projekto esmė. Įvadas. Projekto rėmimo paraiška. Projekto misija. Projekto vizija. Hipotezė. Tikslas. Uždaviniai. Trumpa veiklos apžvalga. Organizacijos aplinkos aprašymas. Organizacijos paslaugų vartotojai. Projekto įgyvendinimas. Pagrindiniai projekto ištekliai. Projekto rizikos įvertinimas. Organizacijos personalas. Informacija apie vadovą. Projekto komanda. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacijos struktūra. Reklaminės kampanijos organizavimas. Įvadas. Reklaminės kampanijos tikslai. Reklaminės kampanijos strategijos pasirinkimas. Paslaugos tyrimas. Reklamos nešikliai. Marketingo komplekso tyrimas. Projekto priedai. Prekinis ženklas. Anketa. Kūrybinių darbų pavyzdžiai naudojant IT. Skaityti daugiau
Įmonės įkūrimas: sportinės aprangos siuvimas KŪB "ModaSport"Įvadas. Valdomo verslo šakos ir įmonės aprašymas. Verslo šakos ir įmonės samprata. Pasirinkto verslo šakos esmė. Įmonės idėja, misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Pagrindiniai pirkėjai, klientai ir konkurentai. Gaminami gaminiai, parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos. Užimama rinkos dalis šakoje, įmonės dydis, personalo skaičius. Įmonės teisinio statuso pagrindimas: motyvacija. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas ir pagrindimas. Atsakomybės pasiskirstymas ir pareigų aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės steigimas: R. Jarošiaus IĮR. Jarošiaus individualiosios įmonės steigimo schema. Įmonės veikla. Konkurentai. Pelno apskaičiavimas. Įmonės steigimo vietos apibūdinimas. Įmonės steigimas. Įmonės vardo išrinkimas. Įmonės registravimas Registro centre. Įmonės registravimas Socialinio draudimo skyriuje. Įmonės užregistravimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas užsiimti veikla. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Skaityti daugiau
Įmonės steigimas: UAB "CargoNet"Uždarosios akcinės bendrovės "CargoNet" steigimas. Verslo idėja. Įmonės registravimas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Įmonės misija ir vizija. Planavimas ir strateginis valdymas. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos modeliavimo ataskaita: UAB "Katiliukas"Bendra įmonės strategija. Gamybinės veiklos analizė. Marketingo veiklos analizė. Finansinių rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3). Skaityti daugiau
Romano Abramovičiaus asmenybės analizėRomano Abramovičiaus lyderiavimo aspektų analizė. Trumpa lyderio veikla ir gyvenimo momentai. Situacija ir aplinkybės lėmusios lyderio iškilimą. Pagrindiniai asmenybės bruožai. Charizmatiškumas. Vadovavimo stilius. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas: prekyba gėlėmis Petraičio IĮ "Orchidėja"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti A. Petraičio IĮ "Orchidėja" dabartinę situaciją prekybos greitai gendančiomis prekėmis – gėlėmis rinkoje. A.Petraičio IĮ "Orchidėja" charakteristika. Aplinkos veiksnių ir jų poveikio organizacijai nustatymas. Tiesioginiai konkurentai. Potencialūs konkurentai. Produktų pakaitalai. Tiekėjai. Vartotojai. Išorės ir vidaus veiksnių analizė. A. Petraičio IĮ "Orchidėja" misija. A.Petraičio IĮ "Orchidėja" pagrindinės veiklos strategija. A.Petraičio IĮ "Orchidėja" ateities vizija. Preliminarus biudžeto projektas. Skaityti daugiau
Verslo idėja: dyzelinių variklių konvertavimas į varomus aliejumi UAB "Biomotorai"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Biomotorai" įsteigimo aplinkybes, procedūras, taip pat įmonės struktūrą, politiką bei kitus svarbius įmonės sukūrimo ir įsitvirtinimo punktus. Verslo idėja. Įmonės įregistravimas. Įmonės charakteristika. Organizacinė įmonės valdymo struktūra. Įmonės strateginis planavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. SWOT analizė. Vadovavimo stilius. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo idėja: IĮ "Studentų konsultavimo centras"Įžanga. Verslo idėja. Įmonės pristatymas. Įmonės vizija. Įmonės misija. "Studentų konsultavimo centro" veikla ir tikslai. "Studentų konsultavimo centro" valdymo struktūra. Linijinė valdymo schema. SSGG (SWOT) analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo idėjos pagrindimas vadybiniu aspektu: pramoginis klubasĮvadas. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Projekto idėja. Marketingo planas. SWOT analizė. Rinkos aplinka. Rinkos segmentų ir tikslinės rinkos nustatymas. Gamybos planas. Pajamos. Kintamieji kaštai. Rizikos įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo idėjos pagrindimas: Ramūno Klimavičiaus IĮ "Tavo reklama"Bendra informacija apie planuojamą idėją. Kuriamos idėjos santrauka. Verslo idėjos pristatymas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Gamybos planas. Finansinis planas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Verslo organizavimo projektavimas: grožio salonasGrožio ir sveikatingumo centro verslo organizavimo proceso projektavimas. Įvadas. Grožio ir sveikatingumo centro veiklos aprašymas. Grožio ir sveikatingumo centro samprata. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas ir tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko konstravimas ir jo braižymas laiko masteliu, finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: triušių auginimas TŪB "Zika"Santrauka. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra. Gamyba ir paslaugos. Rinka ir konkurentai. Valdymas ir darbuotojai. Investicijos ir finansai. Finansinės prognozės. Projekto įvertinimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: "Auto1 krovinių pervežimai"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Rizika. Rinkodara. Situacijos analizė. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Rinkodaros tikslas. Rinkodaros strategija. Paslaugos strategija. Kainos strategija. Reklamos strategija. Rinkodaros biudžetas. Verslo organizavimas. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjų analizė. Personalo vadyba. Personalo funkcijos. Finansinė informacija. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Ūkinės veiklos išlaidos. Skaityti daugiau
Verslo planas: amerikietiškojo biliardo baras "Green" UAB "Grynesta"Įvadas. Darbo aktualumas. Verslo ir įmonės apibūdinimas. Verslo misija ir vizija. Misija. Vizija. Verslo plano tikslai. Transformuota misija į tikslus. Tarpiniai tikslai. Veiksmų grandinė. Darbuotojų skatinimas siekiant tikslų. Verslo plano trukmė. Verslo plano realizavimas. Idėjų bankas. Rinkodaros planas. Rinka. Rinka ir jos dydžio aprašymas. Rinkos geografinis apibūdinimas. Rinkos segmento identifikavimas. Vartotojo nustatymas ir įvertinimas. Rinkos augimo galimybių įvertinimas. Konkurencija. Verslo konkurentų aprašymas. Konkurentų skaičiaus nustatymas. Konkuravimo šakoje būdų aprašymas. Konkurentų stiprumų ir silpnumų įvertinimas. Konkurencijos šakoje įvertinimas. Marketingas. Įėjimo į rinką marketingo strategijos. Kainodaros aprašymas. Kainos palyginimas su konkurentais. Reklamos kampanijos aprašymas. Reklamos biudžeto apibūdinimas. Pardavimo formos aprašymas. Rinkos dalies didinimo strategijos aprašymas. Produkto paskirstymo aprašymas. Marketingo išskirtinumų apibūdinimas. Organizacinis planas. Valdymas. Valdymo personalo verslo patirties aprašymas. Valdymo personalo išsilavinimo aprašymas. Valdymo personalo gyvenimo aprašymai. Verslo valdymo patirties apibūdinimas. Valdymo funkcijų paskirstymas. Įtakos verslo plėtrai, pasitraukus kam nors iš valdymo personalo, įvertinimas. Organizacinės struktūros pristatymas. Verslo savininkų ir nuosavybės aprašymas. Paslaugos gamyba. Vietovė, kur įsikūrusi firma. Darbo laikas. Kapitalo ir darbo jėgos imlumo įvertinimas. Paslaugos teikimo kaštų įvertinimas konkurenciniu aspektu. Galimos partnerystės. Veiklos planas. Paslauga. Paslaugos aprašymas. Paslaugos išskirtinumas. Paslaugos vystymo stadijos aprašymas. Atliktų tyrimų aprašymas. Paslaugos ilgaamžiškumo apibūdinimas. Naujų paslaugų vystymo aprašymas. Personalas. Darbuotojai. Darbuotojų įgūdžiai ir gebėjimai. Darbo apmokėjimas. Rizikos įvertinimas. Gaisro/stichinių nelaimių rizika. Nelaimingų atsitikimų rizika. Sukčiavimo ir vagystės tikimybė. Pirkėjų įsiskolinimo rizika. Produktų ir procesų senėjimo grėsmė. Ekonominė rizika. Pagrindinių vadovų pasitraukimo rizika. Eksporto ekonominė ir politinė rizika. Priedai (1). Skaityti daugiau
...