Šperos.lt > Vadyba > Verslo planai > Verslo planų kursiniai darbai
Verslo planų kursiniai darbai

(269 darbai)

Business plan: Market "Etam"Verslo planas anglų kalba. Parduotuvė "Etam". Mission, Goals and Strategy. Current Business, Products and Australian Market. The Situation Analysis. Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats. Etam’s Objectives in Australia. The companies strategy in Australia. Etam’s Market Entry Strategy. Human Resource. Recruitment process. Training politic. Commercial training. The different employee positions in the stores. Marketing. Product decisions/Cultural factors. Promotion. Price. Place/Distribution. Production and Delivery. Conclusion. Skaityti daugiau
Business plan: cleaning services "Spotless"Verslo planas anglų kalba. The company. The Product(s). What we are selling? Unique characteristics. Stage in development. Distinguishing features from competition. The market. Target market: domestic or export market. Size of the market. Realistic estimate of market share. Financial information. Expected turnover, profit and growth financing. Requirements. Promoters and other information. Company and management team. Company background. Date of incorporation. Production/selling location. Directors/Management team. Recruitment required to fill gaps. Highlight the ability of individuals to work as a team equity. Capital requirement. Capital structure. Company’s operations. Markets (export or domestic). Manufacturer, distributor or service company. Marketing customers. Current and projected employment levels. Cleaning services. The service. RAW materials. Service. Plant and equipment necessary labour. Industrial Relations situation. Industrial relations situation. Industrial Relations in Ireland. Industrial Relations in EU. Wastage levels. Technical difficulties. Seasonality. Premises. Future Research and Development. Service improvements. Other issues. Mission statement. Learning curve effects. Quality control. Marketing and marketing strategy. Market size. Market trends. Service in the Market. Market consumers. Market segments. Competition. Marketing strategy. Pricing policy. Sales and distribution. Sales. Terms of Sales. Distribution channels. Financing. Requirements for stat UP. future capital requirements. Skaityti daugiau
Business plan: coffee producer "Tchibo"Verslo planas anglų kalba. "Tchibo" kavos gamintojai. Company Description. Facts, Figures and History. Concept and Products. Competitors. Country Description. The United States. New York. PEST – Analysis. Political. Economic. Social. Technological. SWOT-Analysis. Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats. Objectives. Management style. Financial key elements. Distribution channels. New York Distribution channels. Implementation Strategy. Market Entry Strategy. Marketing Mix. Target groups. Costs. Conclusion and Future expectations. Skaityti daugiau
Business plan: company "Adatele"Darbas anglų kalba. Executive summary. Environment analysis. Industry analysis. Firm description. Describe of product/service. Describe of product/service. Competitive advantages. Product development potentials. Market research. Current and potential clients. Market segments. Marketing strategy. Firm‘s positioning against competitors. Business strategy. Company location. Proceeding (industrial – commercial) plan. Development strategy. Human resource strategy. Financial documents. Skaityti daugiau
Business plan: travel agency "Active Travels"Darbas anglų kalba. Verslo planas: naujos kelionių agentūros kūrimas "Active Travels". Executive summary. Introductory. Introduction. Problem Statement. Interpretation. Scope. Methodology and work process. Data Collection. Criticism of Analysis. Issue analysis. Opportunities. Threats. Brief concept description. Buying Behaviour Analysis. The relevant market. The buying center. Socio-Demographic variables. The buying decision process. Conclusion. Selection of target group. Age. Lifecycle. Income. Lifestyle. Conclusion. Marketing strategy. Objectives. Service Management System. Market Segment. Service Concept. Image. Promotion Activities. Sales goals. Advertising Objectives. Advertising Frequency. Message. Media. Newspapers. E-commerce. Direct Marketing. Service Delivery System. People (employees). Physical Evidence. Place. Productivity. Process. Culture and Philosophy. Action Plan. Budget. Budget Comments. Final Conclusion. References. Appendix 1. Skaityti daugiau
Fermentinių sūrių gamybos verslo organizavimo proceso projektavimasĮvadas. Fermentinių sūrių gamybos verslo aprašymas. Fermentinių sūrių gamybos verslo pagrindimas ir charakteristika. Verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo kūrimui. Kooperatinės bendrovės "Sūrinė" steigimas. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi tiekėjai. Gaminamų prekių pirkėjai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo tikslai ir uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Geodezijos ir žemėtvarkos veiklos vadyba: AB "Klaipėdos kranai"Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Prekės ir paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba (paslaugos). Trumpas gamybos ar paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Darbo jėga 11 Tiesioginė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmones struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys, alternatyvi veikla. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Priedai (3). Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės darbo administravimas-organizavimas (steigimas ir veikla): turizmo įmonė "Frėja"Įvadas. Santrauka. Įmonės vizija. Įmonės vizija bei tikslai. Turizmo įmonės steigimas. Įmonės steigimas. UAB "Frėja" registravimas. Turizmo įmonės "Frėja" pavadinimas ir logotipas. Reikalavimai įmonės vardui. Įmonės patalpų nuoma ir jų įrengimas. Įmonės planavimo sistema. Organizacinė sistema. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų darbo užmokestis. Darbuotojų skatinimas. Turizmo produkto analizė. Turizmo produkto samprata. Turizmo produkto paketo sudarymas. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Konkurentų įvertinimas. Įmonės SSGG analizė. Įmonės įvaizdis. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Įmonės darbo administravimas-organizavimas (steigimas ir veikla): turizmo įmonė UAB "Kelionių rojus"Turizmo įmonės "Kelionių rojus" darbo administravimas-organizavimas (steigimas ir veikla). Įvadas. Santrauka. Turizmo įmonės įkūrimas. Verslo idėja ir misija. Aplinkos analizė. Turizmo rinka. Įmonės dislokacija. Kelionių organizatoriaus "Kelionių rojus" potencialus vartotojai. Rinkodara ir verslo tikslai. UAB "Kelionių rojus" kapitalo formavimas. Turizmo įmonės steigimas. UAB "Kelionių rojus" registravimas. Kelionių organizatoriaus "Kelionių rojus" pavadinimas ir logotipas. Firminiai blankai, vizitinės kortelės. Įmonės organizacinė struktūra. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų darbo užmokestis. Turizmo produktas. Turizmo paslaugų paketo sudarymas, kelionės kainos skaičiavimas. Turizmo produkto reklama ir rėmimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės investicinio plano parengimas: D. Petraičio IĮĮvadas. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Projekto idėja. Pagrindiniai tikslai. Marketingo planas. Įmonės aplinkos analizė. Sugebėjimų, pavojų ir galimybių nustatymas. Išorinių veiksnių analizė. Marketingo rinkinys. Produktas. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Organizacinė struktūra. Personalo parinkimas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Sąnaudų prognozė ir pelno apskaičiavimas. Lūžio taško įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės steigimas ir verslo organizavimas: braškių auginimasBraškių auginimo įmonės steigimas ir verslo organizavimas. Įvadas. Braškių auginimo verslo kūrimas. Braškių auginimo verslo pagrindimas ir jo charakteristika. Verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo kūrimui. Kuriamos įmonės steigimas. Įmonės veiklos charakteristika. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo tikslai ir uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Verslo organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės steigimo galimybių įvertinimas: "Vyšnių ūkis"Antreprenerystės verslo plano kursinis darbas. Įžanga. Verslo plano tikslai. Santrauka. Rinkos analizė. Kompanijos aprašymas. Marketingo planas. Produktas. Savininkai ir vadovybė. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinis planas. Priedai. "Vyšnių ūkio" plano taikymas naujai kuriamos įmonės pagrindu. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės sukūrimas: TŪB "Gintaro tranzitas"Anotacija. Įmonės steigimas. Kuriamo verslo aprašymas. Pasirinkto verslo pagrindimas ir jo charakteristika. Verslo vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Kuriamos įmonės steigimas. Bendrijos įstatai. Bendrijos personalas. Automobilių parkas. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. TŪB "Gintaro tranzitas" reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas. Darbuotojų motyvacija (inspiracija). Dokumentacijos paruošimas. TŪB "Gintaro tranzitas" klientai. Efektyvumo rodiklių skaičiavimas. TŪB "Gintaro tranzitas" veiklos finansinė analizė. Rodiklių skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos aprašymas: kelionių organizatorius UAB "Kosta Rita"Įvadas. Tikslas – kuo išsamiau išnagrinėti pačią organizaciją, jos veiklą bei išanalizuoti sėkmingo funkcionavimo esmę šiandieninėje rinkoje. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados. Įmonės veiklos aprašymas: kelionių organizatorius UAB "Kosta Rita" Skaityti daugiau
Inovacinis projektas: informacinė-pramoginė laida jaunimuiInformacinė-pramoginė laida jaunimui "X". Įvadas. Tikslas – išanalizuoti laidos jaunimui (paskutiniųjų klasių moksleiviams, studentams ir visiems, besidomintiems jaunimo veikla) poreikį Lietuvoje ir nustatyti ar ji reikalinga. Teorinė dalis. Inovacijos reikšmė, samprata. Inovacinis projektas. Projektiniai tyrimai. Inovacinių projektų finansavimas. Investicijos. Praktinė dalis. Rinka. Projekto rengimas. Projektas ir jo dalyviai. Darbų planavimas. Projekto finansavimas. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacinis projektas: suspausto oro varomų automobilių remonto paslaugos kūrimasĮvadas. Tikslas – sukurti naują inovacinė įmonės veiklą(paslaugą) ir išanalizuoti, paaiškinti bei ją įvertinti. Teorinė dalis. Inovacijos sąvoka. Inovacinis projektas. Tyrimai. Vidinių veiksnių analizė. Išorinių veiksnių analizė. Spręstinos problemos. Inovacinio projekto aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Veiklos. Ištekliai. Laukiamos inovacinio projekto pasekmės, rezultatai ir poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Inovatyvus indaiĮvadas. Darbo tikslas – parengti inovatyvaus produkto kūrimo planą. Teorinė dalis. Inovacijos samprata. Inovacijų klasifikacija. Inovacijų tipai. Inovacijų rūšys. Kitos inovacijų klasifikacinės grupės. Naujų vartojimo produktų klasifikacija. Naujų produktų kūrimo priežastys. Tiriamoji dalis. Trumpas įmonės "x" aprašymas. Vidinių veiksnių analizė. Išorinių veiksnių analizė. Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. Politiniai – teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Rinkos veiksniai. Spręstinos problemos. Inovacinio projekto aprašymas. Inovacinio projekto tikslai. Uždaviniai. Veiklos. Ištekliai. Pasiekimai, rezultatai, poveikis. Produkto gamybos procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Investicinis projektas. Verslo planas: draudimas UAB "ERGO Lietuva"Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. UAB ,,ERGO Lietuva" įkūrimo istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo tikslai ir strategijos. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Vietos analizė. Draudimo kompanijos patalpos, įranga ir kitos priemonės. Transportas. Žaliavos ir atsargos. Personalo pasirinkimas. Teisės. Atsakomybė. Gamybos kaštų prognozė. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra, valdymo modelis ir stilius. Rizikos vertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Skaityti daugiau
Kaimo turizmo sodybos "Pušynas" projektasĮvadas. Kaimo turizmo sodybos architektūrinė koncepcija. Kaimo sodybos sutvarkymo idėjos, sodybos kompleksinis planavimas, sklypo analizė, funkcinis zonavimas. Aplinkos veiksnių įtaka kaimo turizmo sodybai. Maitinimo bloko planavimas. Kaimo turizmo sodybos projektavimas. Rekreacinių įstaigų ir statinių planavimas kaimo turizmo "Pušynas" sodyboje. Kaimo turizmo sodybos statinių planinė struktūra. Kaimo turizmo sodybos statinių interjero projektas. Kaimo turizmo sodybos aplinkos sutvarkymas. Mažosios architektūros objektai. Sodybos želdiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Lengvųjų automobilių diagnostikos baro modernizavimo projektasTransporto įmonių ekonomika. Įvadas. Tikslas: suvokti savo pasirinktą verslą pasinaudojant verslo planu. Informacijos šaltinių apžvalga. Lengvųjų automobilių pakabos remonto baro situacijos analizė. Įmonės veikla ir valdymas. Projektuojamo serviso paslaugų analizė. Rinka ir konkurentai. Prielaidos ir verslo rizika. Finansų planas. Išvados. Skaityti daugiau
...