Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba IĮ "Mano sodyba"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir jos rėmimas. Gamyba. Trumpas paslaugos teikimo aprašymas. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų naudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pelno ataskaita. Pardavimo prognozė. Savikainų prognozė.
  Verslo planai, referatas(15 puslapių)
  2006-04-21
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba ir lietuviškų patiekalų restoranas "Pas bajorus dvare"

  Verslo idėja. Įmonės charakteristika. Duomenys apie vietovę: Dzūkijos kraštas. Rinka. Marketingo planas. Kaina. Paslaugų teikimas. Rėmimas ir reklama. Gamybos planas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Pareigos. Teisės. Verslo rizikos įvertinimas. Įmonės silpnosios savybės. Finansinis verslo plano pagrindimas. Pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso prognozės.
  Verslo planai, referatas(30 puslapių)
  2010-04-22
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba UAB "Dzūkijos pušis"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Pagrindinės kryptys. Įmonės charakteristika. Paslaugos charakteristika. Rinkos tyrimas. Marketingas. Veiklos aprašymas. Valdymas ir personalas. Rizika. Finansai. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis bei grafikais.
  Verslo planai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-06-13
 • Verslo planas: kalbų mokymo centras VŠĮ "Žinių akademija"

  Firmos veikla – anglų ir vokiečių kalbų mokymo centro organizavimas ir valdymas. Centro veikla ir apibūdinimas. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Centro misija ir vizija. Marketingo planas. Bendra rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Klientų pritraukimo strategija. Kainų politika ir kainos. Reklama. Valdymo personalas ir darbuotojai. Darbuotojų atlyginimai ir paslaugų kainos. Darbų grafikas. Įmonės struktūra. Firmos valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Finansai. Reikalingos lėšos ir jų panaudojimas. Ataskaitų prielaidos. Vartojimo prognozė. Pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Santrauka. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir lentelėmis.
  Verslo planai, referatas(15 puslapių)
  2008-01-07
 • Verslo planas: kartono gaminiai UAB "Wood hause"

  Svarbiausia informacija apie įmonę. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai. Produkto aprašymas Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Transportas. Darbo jėga. Vadyba. Darbuotojų mokymas. Finansai. Pagrindinių gamybinių darbininkų darbo užmokesčio planas. Efektyvaus darbininko darbo laiko skaičiavimas. Įmonės personalo ir darbo užmokesčio planas. Personalo plano rodikliai.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Verslo planas: kartono gaminių gamyba ir prekyba IĮ "Ramdoma"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Priedas (1).
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-10-15
 • Verslo planas: kavinė - baras UAB "Svajonė"

  Maitinimo įmonės verslo teoriniai aspektai. Rinkos apžvalga ir vidaus bei išorės auditas. Finansų valdymo esmė. Planavimo ir kontrolės reikšmė valdyme. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Įmonių teisinės formos. Rekomenduojama verslo plano struktūra. UAB kavinės – baro "Svajonė" verslo planas. Darbo metodika. Verslo aprašymas. Firmos charakteristika. Rinka. Pagrindiniai paklausos faktoriai. SSGG analizė. Marketingo planas. Gamybos planas. Finansiniai skaičiavimai. Rizikos įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija.
  Verslo planai, kursinis darbas(51 puslapis)
  2005-11-07
 • Verslo planas: kavinė "Aušra"

  Įvadas. Verslo plano esmė ir reikalingumas. Veiklos eiga. Verslo tikslų apibrėžimas. Verslo plano struktūra. Santrauka. Verslo aprašymas. Steigiamos įmonės rūšis. Steigiamos įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės SWOT analizė. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Situacijos analizė. Makroaplinkos veiksnių įtaka. Mikroaplinkos veiksnių įtaka. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Rėmimo organizavimas. Gamybos planas. Trumpas gamybos paslaugų aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Gamybinės veiklos kaštų apskaičiavimas. Metinės kavinės veiklos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Technologinių įrengimų vertės apskaičiavimas. Gamybos išlaidos. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Tiesioginės darbo išlaidos. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Finansinis planas. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Planuojamų gamybos sąnaudų suvestinė. Rizikos įvertinimas. Rizikos veiksniai. Rizikos mažinimas. Priedai (3).
  Verslo planai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-05-05
 • Verslo planas: kavinė "Erdvė"

  Trumpas verslo plano esmės aprašymas. Verslo plano tikslas. Veikla. Verslo plano poreikis. Uždaviniai verslo plano tikslams pasiekti. 3verslo plano atitinkamas savivaldybių infrastruktūros plėtros planus ir valstybės prioritetus. Konkurencinė aplinka. Verslo plano aprašymas. Verslo plano poreikis. Verslo plano įgyvendinimo prielaidos. Verslo plano įgyvendinimo vieta. Verslo plano produkto (gaminio, prekės ar paslaugos) aprašymas. Verslo plano produktų arba teikiamų paslaugų vartotojai. Verslo plano rinkodara. Verslo plano veiklos. Įgyvendintos verslo plano veiklos. Turimas ilgalaikis turtas. Planuojamas įsigyti ilgalaikis turtas. Planuojamos įsigyti trumpalaikis turtas (žaliavos, medžiagos, detalės, reikalingos veiklai). Žmogiškieji ištekliai. Darbo sąnaudos. Verslo plano rezultatai. Gamybos (prekių ar paslaugų teikimo) apimties ir pardavimo prognozės. Verslo plano rizika. Verslo plano valdymas. Verslo plano administravimo schema. Patirtis. Verslo plano biudžetas. Verslo plano išlaidos. Verslo plano pajamos. Verslo plano rezultatai. Verslo plano įgyvendinimo pasekmės vartotojams. Priedai (3).
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2009-04-23
 • Verslo planas: kavinė "Gojus"

  Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo sritis. Įmonės istorija. Rinkodara. Bendrieji duomenys. Plungės rajono gyventojų užimtumo analizė. Plungės rajono gyventojų išsilavinimas. Rinkodaros išvados. Šakos analizė. Ekonominiai veiksniai. Politiniai veiksniai. Bendra susisiekimo infrastruktūros apžvalga. Konkurencijos analizė. Paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Reklama. Patalpos. Įranga. Žaliavos, tiekėjai. Vadyba. Įmonės darbuotojai. Rizikos vertinimas. Įmonės plėtra. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Įmonės plėtros įvertinimas. Prognuozuojama pelno atskaita. Prognozuojama pinigų srautų atskaita. Prognozuojamas balansas. Nenuostolingumo taško analizė. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Išvados.
  Verslo planai, referatas(23 puslapiai)
  2011-09-14
 • Verslo planas: kavinė "Kleopatra"

  Santrauka. Įmonės verslo prašymas. Firmos apžvalga. Įmonės veikla. Produktai ir paslaugos. Produktas. Paslaugos. Patalpos ir įrengimai. Patalpos. Įrengimai. Personalas ir valdymas. Rinka. Verslo rizika. Rinka. Verslo rizika. Marketingas. Kainos. Reklama. Paklausos skatinimas. Finansinė dalis. Lėšų poreikis ir panaudojimas. Vieno mėnesio ataskaita. Pelno prognozių ataskaita 3 metams. Reziumė.
  Verslo planai, namų darbas(11 puslapių)
  2007-01-22
 • Verslo planas: kavinė IĮ "Oba"

  Verslo idėja. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Organizacinė aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Organizacijos planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(25 puslapiai)
  2008-02-17
 • Verslo planas: kavinė UAB "Angelas"

  Įvadas. Santrauka. Įmonės profilis, veikla ir tikslai. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Pardavimų prognozė. Marketingo planas. Paslaugos pateikimo strategijos. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Įmonės transportas. Teikiamų paslaugų savikaina. Organizacinis planas. Darbuotojų parinkimas. Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Įmonės valdymas. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Pelno ir nuostolio ataskaitos. Balansas. Reziume.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2007-01-23
 • Verslo planas: kavinė UAB "Darkanas"

  Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Misija. Įmonės tikslų sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonės tikslų įgyvendinimo būdai. Rizikos veiksniai. Rinkodara. Įmonės vieta. Situacijos analizė. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Pirkėjų (vartotojų) analizė. Rinkos segmentai. Galimi kavinės svečiai ir nuolatiniai. lankytojai, jų tikslai. Tiekėjų analizė. Pasirinkti tiekėjai. Rinkodaros tikslai ir strategija. Reklaminės išlaidos. Rinkodaros biudžetas. Funkcijos. Patalpos. Įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Lankytojų aptarnavimas. Personalas. Kita informacija. Įmonės finansinė informacija. Banko kreditas ir jo gražinimo sąlygos.
  Verslo planai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-06-11
 • Verslo planas: kavinė UAB "Pajūrio Vėjas"

  Įvadas. Dėstymas. Įmonės aprašymas. Projekto aprašymas. Aplinkos analizė. Marketingo planas. Produkto analizė. Valdymas ir personalas. Teisiniai aspektai. Žinios apie pagrindinius steigėjus ir akcininkus. Organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojai. Rizikos analizė. Finansų planas. Prognozuojamos sąnaudos 2010-2013 metais. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita 2011-2013 metais. Prognozuojamas balansas 2011-2013 metais. Paskolos atidavimas ir palūkanos. Išvados.
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2011-06-27
 • Verslo planas: kavinė UAB "Skanu"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Pagrindiniai verslo tikslai ir uždaviniai. Išskirtinės savybės. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Vartotojų analizė. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Asortimento strategija. Kainų strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Veiklos planas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Organizacinis planas. Teisiniai aspektai. Informacija apie vadovus. Organizacinė struktūra. Darbuotojai. Atlyginimai. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. SWOT analizė. Problemų sprendimo alternatyvos. Finansai. Lūžio taško apskaičiavimas. Priedas (kavinės meniu).
  Verslo planai, referatas(21 puslapis)
  2011-01-27
 • Verslo planas: kavinė UAB "Užeik"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Įmonės vietovės aprašymas. Produkto-paslaugos aprašymas. Vartotojai. Realiai pasiekiami vartotojai. Marketingo planas. Konkurentai. Kainų politika ir kainos. Kavinės meniu. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Pardavimų prognozė. Kavinės "Užeik" SWOT analizė. Gamybos planas. Patalpos. Pajėgumai. Įrengimai. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Organizacinis planas. Teisiniai aspektai. Žinios apie pagrindinius steigėjus ir akcininkus. Organizacinė valdymo struktūra. Vadovai, valdymo personalas. Darbuotojai. Atlyginimai. Finansinis planas. Prognozuojamos sąnaudos 2008-2010 m. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita 2008-2010 m. Prognozuojamas balansas 2008-2010 m. Lūžio taško apskaičiavimas. Santykiniai rodikliai. Paskolos atidavimas ir palūkanos. Rizikos įvertinimas. Kokybinė rizikos analizė.
  Verslo planai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2008-03-21
 • Verslo planas: kavinė vaikams UAB "Pasaka"

  Įmonės steigimas (verslo planas) UAB "Pasaka" pavyzdžiu. Santrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizikos veiksniai. Situacijos analizė. Teisinė – politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Įmonės vieta. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Tiekėjai. Marketingo strategija. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Reklama. Marketingo biudžetas. Organizacinis planas. Personalo parinkimas ir reikalavimai. Patalpos ir įrengimai. Finansinis planas. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Kritinė rizika. Projekto įgyvendinimo planas.
  Verslo planai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-05-02
 • Verslo planas: kavinė-baras "Vishtas"

  Santrauka. Įvadas. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė ūkinė veikla. Verslo raida. Finansinė būklė. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šakos aplinka. Rinkos analizė. Rinkodaros planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktai. Kainodara. Produkto analizė. Technologinis procesas. Kaina. Valdymas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos ir atsakomybė. Atlyginimai funkcijos ir atsakomybė. Rizikos analizė. Finansinė rizika. Valdymo rizika. Išorinė rizika. Finansų planas. Investicijų poreikio prognozė. Paskolos padengimo galimybių analizė. Pajamų ir pelno prognozė. Pinigų srautų prognozė. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2011-04-22
 • Verslo planas: kavinė-parduotuvė T. Levickio IĮ

  Duomenys apie pareiškėją. Verslo plano anotacija. Bendra apžvalga. Įmonės aprašymas. Verslo šakos analizė. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos. Potencialūs ir esami konkurentai. Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona. Siūlomo projekto esmė. Asortimento politika. Gamybinis planas. Prekių įsigijimo formos ir tiekėjai. Prekių atsargų sudarymas ir laikymas. Projekto įgyvendinimo eiga. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainos. Realizavimo būdai. Reklama. Organizacinis planas. Įmonės juridinė forma. Savininkai ir vadovai. Personalas. Rizikos įvertinimas. Firmos silpnosios vietos. Finansinis planas.
  Verslo planai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-10-11
Puslapyje rodyti po