Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: UAB "Gabija". Grindų apdailos medžiagų salono steigimas

  UAB "Gabija" per 3 veiklos metus. UAB "Gabija" tikslų medis. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Konkurentų vertinimas 10 balų sistemoje. Marketingo biudžetas. UAB "Gabija" kredito grąžinimo grafikas. UAB "Gabija" 2002-2004 veiklos metų sąmata. Pinigų srautai. UAB "Gabija" grindų salono darbuotojai ir aptarnaujantis personalas.
  Verslo planai, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-01-03
 • Verslo planas: UAB "Jovitos turizmo agentūra"

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Paslaugų aprašymas. Tyrimo rezultatų analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Straipsniai. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-10-13
 • Verslo planas: UAB "Krovos darbai"

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti uždarosios akcinės bendrovės "Krovos darbai" padėtį rinkoje ir pateikti savo išvadas. Teorinių teiginių pagrindimas. Įmonės ir produkto apibūdinimas. Aplinkų analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos elementų apibūdinimas. Personalo ypatumai. Finansinių duomenų apibūdinimas. UAB "Krovos darbai" veiklos analizė. Įmonės ir produkto apibūdinimas. Įmonės aplinkų analizė. Įmonės rinkodaros elementų analizė. Įmonės darbuotoju analizė, charakteristika. Įmonės finansinė analizė. Išvados. Priedas: PowerPoint pristatymas (9).
  Verslo planai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-05-25
 • Verslo planas: UAB "Matuizų plytinė"

  Įvadas. Projektavimo tikslai. Projektavimo uždaviniai. Projektavimo bazė. Pradiniai duomenys. Pradedamo verslo aprašymas. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo organizavimui. Paslaugos aprašymas. Įmonės charakteristika. Teikiamos paslaugos. Medžiagų tiekėjai. Paslaugų realizavimas. Įmonės vadybos struktūra. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizavimo proceso tinklinis modelis. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansų resursų parametrai. Optimizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-12-06
 • Verslo planas: UAB "Metalo dirbiniai"

  Įvadas. Planuojamų pagaminti gatavų gaminių skaičius. Reikalingas įrengimų (darbo vietų) skaičius ir jų apkrovimo apskaičiavimas. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinė programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Įmonės bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(47 puslapiai)
  2006-09-18
 • Verslo planas: UAB "Žeimenos šilas". Finansinė dalis

  Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Darbuotojų skaičiaus apskaičiavimas. Pagrindinių medžiagų (kuro) poreikis ir išlaidų apskaičiavimas. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio ir įmokos socialiniam draudimui apskaičiavimas. Gamybinių įrengimų nusidėvėjimo apskaičiavimas. Pagalbinių medžiagų (atsarginių dalių) apskaičiavimas. Kitos netiesioginės išlaidos. Netiesioginių paslaugų išlaidų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų prognozė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Transporto išlaikymo išlaidos. Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Įmonės steigimo išlaidos. Išlaidos elektros energijai. Administracijos patalpų šildymas. Ryšių išlaidos. Patalpų nuoma. Kanceliariniams prekėms išlaidos. Automobilio draudimas. Parduodamos produkcijos savikaina. Pelno (nuostolio) prognozė. Pardavimo pajamos. Bendrasis pelnas. Mokesčiai. Mokestis už aplinkos teršimą. Įmokas į garantinį fondą. Veiklos pelnas. Grynasis pelnas. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Santykiniai rodikliai. Reziume. Įmonės pelno grafikas.
  Verslo planai, kursinis darbas(47 puslapiai)
  2006-12-21
 • Verslo planas: ungurių auginimas UAB "Ungurys"

  Įvadas. Projekto identifikacijos lapas. Projekto pavadinimas. Projekto partneriai. Projekto finansavimo šaltiniai. Projekto aprašymas. Trumpas projekto aprašymas. Klientai. Konkurencija ir konkurentai. Pagrindiniai projekto tikslai ir uždaviniai. Rinkos pasiskirstymas. Projekto rėmimas. Kainos. Pardavimų prognozė. Personalas. Projekto veiklų įgyvendinimo planas. Numatomi projekto darbai ir jų atlikimo terminai. Projekto išlaidos. Projekto biudžetas ir finansinis planas. Projekto biudžetas. Projekto finansinis planas. Galimos projekto rizikos. Išvados.
  Verslo planai, referatas(17 puslapių)
  2005-05-17
 • Verslo planas: užkandinė "Karštis"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Paslaugos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba. Vietos analize. Patalpos ir įranga. Tiekėja. Transportas. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2009-09-24
 • Verslo planas: užsienio kalbų mokymas UAB "Šnekučiai"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės rekvizitai. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Verslo idėja. Reikalingų lėšų poreikis, panaudojimas, atsipirkimo laikas. Pagrindiniai rizikos veiksniai. SSGG analizė. Bendrovės veiklos analizė. Bendrovės veiklos kryptys ir tikslai. Veiklos tikslai. Šakos, kurioje veiks bendrovė, aprašymas. Paslaugos aprašymas. Reikalingų medžiagų aprašymas. Esama ir būsima darbuotojų kvalifikacija. Teisiniai aspektai. Gamyba (paslaugos). Įranga, paslaugai teikti. Paslaugos teikimo pajėgumas. Medžiagos ir priemonės. Planuojamas savaitės tvarkaraštis. Paslaugos metodinis planas. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Pagrindiniai parametrai, reikalingi tyrimai. Marketingo planas. Rinkos tyrimas. Marketingo kompleksas. Paslaugų teikimo prognozė. Valdymas. Vadovai. Personalas. Organizacinė struktūra. Nuosavybės struktūra. Finansinis planas. Projekto finansavimo šaltiniai ir poreikiai įplaukų paskaičiavimas. Tikėtina prognozė išlaidos priemonėms ir medžiagoms įsigyti. Išlaidos klasės remontui ir dekoravimui. Baldų įsigijimas. Tikėtinos metų realizacijos apimtys. Sąnaudų prognozė ir pelno (nuostolio) paskaičiavimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Lūžio taškas. Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(23 puslapiai)
  2010-04-09
 • Verslo planas: vaikiškų prekių parduotuvė UAB "Coliukė"

  Santrauka. Šakos, kurioje veiks įmonė, aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės aprašymas. Ekonominė aplinka. Demografinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Siūlomo projekto esmė. Idėja ir nauda. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Įmonės rinkos dalis. Marketingo rinkinio elementai. Produkto politika. Kainos politika. Paskirstymo politika (tiekėjai). Rėmimo politika. Pardavimų prognozės. Paslaugų planas. Paslaugų tiekimo procesas. Vieta ir patalpos. Kitos žaliavos ir įranga. Organizacinis planas. Įmonės juridinė forma. Nuosavybės struktūra. Organizacinė struktūra. Personalas. Rizikos įvertinimas. Silpnosios firmos vietos. Rizika. Alternatyvios strategijos. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Lūžio taško radimas. Išvados. Priedai (7).
  Verslo planai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-01-21
 • Verslo planas: vaikių priežiūra IĮ "Mama-Mia"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Bendras įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Teikiamos paslaugos. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Kainų politika. Pardavimų strategija. Reklama ir rėmimas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Patalpos ir įrengimai. SWOTT analizė. Finansai. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Pelno (nuostolių) prognozė. Pinigų srautų analizė. Lūžio taškas. Priedai (7 psl.)
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2010-02-26
 • Verslo planas: vaisių ir daržovių didmeninė prekyba IĮ "Joginta"

  Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Rizika. Marketingas. Situacijos analizė. Teisinė – politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Geografinė aplinka. Pirkėjų analizė. Ekologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Marketingo tikslas. Marketingo strategija. Prekė. Kaina. Vieta. Pardavimo skatinimas. Funkcijos. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Kita informacija. Personalas. Finansinė informacija. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-11-14
 • Verslo planas: vandens slidžių nuoma

  Užduotis. Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys (kompleksas). Paslaugos aprašymas. Pardavimų prognozė (optimistinis, pesimistinis ir tikėtinas variantas). Gamybos planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas. Naujos įmonės paslaugų planas. Verslo organizavimas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidos pastatų nuomai. Išlaidos įrangai. Energetinės išlaidos. Vandens slidžių nuomos paslaugos kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Paslaugų pelningumo nustatymas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Rizikos galimybių įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko (pagal tikėtiną variantą) nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Lūžio taško analizė. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-02-10
 • Verslo planas: vandens slidžių nuoma UAB "Galantas"

  Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Bendra informacija apie įmonę ir verslo šakos analizė. Trumpas įmonės aprašymas. Verslo organizavimo forma. Steigimas. Paslaugų sektorius. Verslo sritis. Makroaplinka. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. Pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Duomenys apie vadovus. Organizacijos valdymo struktūra, funkcijų pasiskirstymas. Firmos SWOT analizė. Finansinis planas. Pajamų prognozė. Sąnaudų prognozė. Amortizacija. Lėšų poreikis. Lūžio taško paskaičiavimas. Sąnaudų prognozė ir pelno paskaičiavimas. Reikiamų išteklių prognozavimas. Pelno nuostolio ataskaita.
  Verslo planai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-03-31
 • Verslo planas: vandens sporto ir turizmas UAB "Prodigy"

  Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas ir įmonės istorija. Įmonės tikslai. Įmonės paslaugų aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Rėmimo priemonės. Paslaugos planas ir vadyba. Paslaugos asortimentas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Darbo jėga. Įmonės savininkai ir valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Įmonės investicinis projektas. Įmonės savininkai ir valdymo struktūra. Pelno (nuostolio) ataskaita. 2006 prognozė pagal optimistinį variantą. 2006 metų prognozė pagal pesimistinį variantą. Lūžio taško radimas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-01-13
 • Verslo planas: Vasaros kino teatras

  PowerPoint pristatymas. Verslo plano vykdytojai. Idėja. Rinkos situacija. Paslaugos. Kino teatro planas. Kino teatras. Kavinė "McVasara". Personalas. Reklama. Finansavimas. Finansų paskirstymas. Investicijų grąža. Konkurentai. Klientai. Stipriosios pusės. Silpnosios pusės.
  Verslo planai, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-11-19
 • Verslo planas: vazonų gamyba ir pardavimas IĮ "Gėlių vazonų pasaulis"

  Įžanga. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Verslo tikslai, užduotys. Kaip planuoti verslą. Verslo plano sudarymas. Produkto aprašymas. Vadyba ir personalas. Organizacinė struktūra. Personalo planavimas. Reikalavimai darbuotojams. Personalo parinkimas. Efektyvus personalo planavimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo darbo apmokėjimas. Rinkos marketingas. Rinkos galimybių analizė. Bendras rinkos ir vartotojų aprašymas. Konkurentų įvertinimas. Marketingo komplekso elementai. Kainų strategija. Paskirstymas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Finansinė informacija. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Lūžio taško radimas. Sąnaudų prognozė. Rizikos faktorių įvertinimas. Laiko planavimas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-11-29
 • Verslo planas: verslo rizikos draudimo paslaugos UAB "Rizika"

  Santrauka. UAB "Rizika" – tai naujai kuriamas įmonės padalinys, kuris teiks verslo rizikos draudimo paslaugas. Verslo aprašymas. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Naujos paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos. Savikainos apskaičiavimas 1 mėnesiui. Valdyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Darbuotojai. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama 4 metų pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Ekonominiai rodikliai. Projekto atsipirkimo laikas. Paskolos mokėjimo grafikas.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2009-04-14
 • Verslo planas: vertimų biuras IĮ "Darata"

  Verslo aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Vadyba. Rizikos veiksniai. Finansai. Kaštų struktūra. Nusidėvėjimas. Prognozuojama pelno ir nuostolio ataskaita. Kiti finansiniai rezultatai (rentabilumas).
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2006-05-16
 • Verslo planas: vertimų biuras IĮ "ISI vertimai"

  Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys. Pardavimų prognozė (optimistinis, pesimistinis ir tikėtinas variantai). Gamybos planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas. Naujos bendrovės paslaugų planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Amortizaciniai atskaitymai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Vertimo ir kopijavimo paslaugos kaštų apskaičiavimas. Vertimo ir kopijavimo paslaugos pelningumo nustatymas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Lūžio taško analizė. Išvados.
  Verslo planai, analizė(21 puslapis)
  2006-03-27
Puslapyje rodyti po