Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: restoranas "Obuolys" Ukmergėje

  Įvadas. Darbo tikslai: pagrįsti paslaugų įmonės verslo planą teoriniu ir praktiniu aspektu. Restorano "Obuolys" verslo plano pagrindimas. Restorano svarba Ukmergės miesto gyventojams ir svečiams. Planavimo specifika. Verslo plano sudarymo ypatumai. Analizuojamos maitinimo įstaigos verslo plano tikslas. Restorano rinkos analizei taikytinos priemonės. Kompanijos kaip paslaugos teikėjos įvertinimas. Finansinių duomenų analizė. Maitinimo įmonės verslo plano taikymas naujai kuriamo restorano "Obuolys" pagrindu. Restorano "Obuolys" verslo plano tikslas. Maitinimo paslaugų rinkos galimybių analizė. Restorano "Obuolys" kaip paslaugos teikėjo įvertinimas. Restorano "Obuolys" paslaugų konkurencingumui įvertinti reikalingi rodikliai. Būtinos personalo charakteristikos. Restorano "Obuolys" galimų finansavimo būdų pasirinkimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2010-01-27
 • Verslo planas: restoranas IĮ "Jūrlita"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Įmonės teikiamos paslaugos. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Vietovės aprašymas. Rinka. Rinkos apžvalga. Verslo šakos plėtros tendencijos. Gamybos planas. Valdymas. Marketingo planas. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Kainos. Rėmimas. Rizika. Finansinis planas. Restorano atidarymo kaštai. Įranga ir inventorius. Įrengimų sąrašas. Restorano remonto sąnaudos. Darbo užmokesčio sąnaudos. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno nuostolio ataskaita. Prognozuojama pinigų srauto ataskaita. Sąskaitų balanso lentelė. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-03-08
 • Verslo planas: restoranas IĮ "Mūša"

  PowerPoint pristatymas. Įmonės rekvizitai. Verslo srities aprašymas. Restorano "Mūša" tikslai. Valdymo filosofijos vertybės įmonėje. Teikiamos paslaugos. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Reklama ir rėmimas. Patalpos. Įranga. Darbo jėga. Rizikos įvertinimas. Lėšų panaudojimas. Sąnaudų prognozė. Paslaugų prognozė. Grynojo pelno prognozė.
  Verslo planai, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-05-05
 • Verslo planas: restoranas UAB "Aidas"

  Santrauka. Verslo idėja. Vizija. Misija. Tikslai. Rizikos veiksniai. Marketingas. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurentų analizė (SSGG). Demografinė analizė. Marketingo biudžetas. Prekės politika. Kainų politika. Funkcijos. Patalpos. Įmonės įranga. Tiekėjų analizė. Personalas. Įmonės personalas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės finansinė informacija. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Ūkinės veiklos išlaidos. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Pirmųjų veiklos metų sąmata. Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų įvertinimas. Priedai (1). Darbas iliustruotas schemomis.
  Verslo planai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-01-17
 • Verslo planas: restoranas UAB "Jerry"

  Santrauka. Verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės produkto aprašymas. Produkto tobulinimas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Išorinės aplinkos analizė. Socialinė - kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Vidaus aplinkos analizė. Tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. SWOT analizė. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Gamyba. Prognozuojami pardavimai. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Prognozuojamų piniginių srautų analizė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2008-05-22
 • Verslo planas: restoranas UAB "Just the Best"

  Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Misija. Vizija. Tikslai. Galimi rizikos veiksniai. Išvados. Situacijos analizė. IŠVADOS. Išvados. Restoranų ir kitų maitinimo įmonių tinklas Vilniuje. Išvados. Marketingo tikslas. Išvados. Vartotojų analizė. Lankytojų analizė. Išvados. Marketingo strategija. Konkurencinė aplinka. SSGG analizė. Išvados. Konkurentų analizė. Išvados. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Išvados. Personalas. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Darbo apmokėjimas. Finansinė informacija. Bendrosios išvados. Priedas (Meniu).
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2010-10-15
 • Verslo planas: restoranas UAB "Senovė"

  Santrauka. Verslo idėja. Misija ir Vizija. Įmonės tikslų sistema. Rizikos veiksniai. Įmonės vieta. Situacijos analizė. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Vartotojų analizė. Konkurencinė aplinka. Demografinė analizė. Marketingo tikslai ir strategija. Marketingo biudžetas. Prekės politika. Kainos politika. Funkcijos. Įmonės patalpos ir įrengimas. Tiekėjų analizė. Tiekėjų konkurencinio profilio nustatymas. Pardavimų sistema. Aptarnavimo sistema įmonėje. Personalas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės finansinė analizė. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozė per pirmus metus. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Kredito grąžinimo grafikas. Ūkinės veiklos (gamybos) išlaidos. Pirmųjų veiklos metų sąmata (pinigų srautai). Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų (rizikos) įvertinimas. Trumpas balansas. Projekto įgyvendinimo grafikas. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Verslo planai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-17
 • Verslo planas: restoranas vaikams UAB "Pasaka"

  Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizika. Situacijos analizė. Teisinė - politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Vartotojų analizė. Konkurentu analizė. Tiekėjai. Marketingo strategija. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Reklama. Marketingo biudžetas. Personalas. Patalpos ir įrengimai.
  Verslo planai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-09-30
 • Verslo planas: restoranas-kavinė "Gruzinas"

  Įvadas į verslo planą. Verslo idėja. Įmonės tikslai. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Potencialūs vartotojai. Pagrindinė veiklos kryptis. Prekių ir paslaugų aprašymas. Prekės ar paslaugos kaina. Prekių ar paslaugų pateikimas. Prekių įsigijimo formos ir tiekėjai. Prekių atsargų laikymas. Vadovavimas ir koordinavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Strategija. Reklama. Planavimas. Organizavimas. Šio projekto įgyvendinimo busimi partneriai. Išvados ir siūlymai.
  Verslo planai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-02-22
 • Verslo planas: rūkytų mėsos gaminių gamyba UAB "Kretingos mėsos gaminiai"

  Santrauka. Veiklos aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. UAB "Kretingos mėsos gaminiai" pagrindiniai verslo tikslai, uždaviniai bei galimybės. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Gaminamų prekių pirkėjai ir klientai. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi tiekėjai. Marketingas. Rinkos analizė. Produktas rinkos požiūriu. UAB "Kretingos mėsos gaminiai" technologinė aplinka. Konkurencija rinkoje. Kainos nustatymas. Reklama ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos proceso ir produkcijos kokybės kontrolė. Technologinė įranga. Žaliavos ir medžiagos. Atsargos ir sandėliai. Organizacinis planas. Valdymo grupės sudėtis. Vadyba. Darbuotojai. Finansai. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Formavimo savikainos prognozė. Prognozuojamos medžiagų ir žaliavų sąnaudos planuojamai pardavimų apimčiai. Prognozuojamos tiesioginės gamybos išlaidos medžiagoms. Prognozuojamos netiesioginės gamybos išlaidos medžiagoms. Produkcijos vienetui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Pardavimų prognozė 1, 2, 3 metams. Savikainos prognozė 1, 2, 3 metams. Pardavimų prognozė (lt.) 1, 2, 3 metams. Sąnaudų prognozė. Ilgalaikio materialaus turto vertė ir nusidėvėjimas. Prognozuojami darbuotojų atlyginimai. Socialinis draudimas. Sąnaudų prognozė 1 metais. Sąnaudų prognozė 2 metais. Sąnaudų prognozė 3 metais. Pelno (nuostolio) prognozė 1 metai. Pelno (nuostolio) prognozė 2 metai. Pelno (nuostolio) prognozė 3 metai. Ekonominiai rodikliai. Lūžio taškas. Kritinė rizika.
  Verslo planai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-01-18
 • Verslo planas: saldainių parduotuvė IĮ "Skanumynų pasaulis"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Įmonės veiklos apžvalga. Vietovės aprašymas. Rinkos apžvalga. Marketingo planas. Kainų politika ir prognozės. Rėmimas ir reklama. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Projekto įgyvendinimas. Organizacinė struktūra. Darbuotojai. Rizika. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Grynųjų pinigų srautai. Balansas. Literatūros sąrašas (3).
  Verslo planai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-10-18
 • Verslo planas: saldainių parduotuvė UAB "Saldaininė"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Prekės aprašymas. Prekės tobulinimo tyrimai. Marketingas (rinkodara). Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Tiesioginiai konkurentai. Netiesioginiai konkurentai. Kainos. Kainų politika. Pateikimas. Pateikimo kanalai. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso (paslaugų teikimo) apibūdinimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrenginiai. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas.
  Verslo planai, namų darbas(21 puslapis)
  2006-10-29
 • Verslo planas: santechnikos paslaugos Jono Rimkaus individuali įmonė "Lašas"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Verslo išorinė aplinka. Makroaplinka. Rinkos šakos aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas. Koordinavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Darbo užmokestis. Tikimybiniai veiklos rezultatai.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2006-05-16
 • Verslo planas: santechnikos paslaugos UAB "Sanveda"

  Įvadas. Santrauka. Esamos padėties analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Šakos analizė. Rinkos dydis. Konkurencija. Siūlomo projekto esmė. Paslaugos ir klientai. Įmonės buveinės reikšmė ir išlaidos. Personalas ir vadovavimas. Transportas. Tiekėjai. Marketingo strategija. Paslaugos pateikimas. Kainodaros strategija. Reklama. Paslaugų savikaina ir pardavimo kaina. Rizikos veiksniai. Finansinė analizė. Pelno ataskaita. Lūžio taško įvertinimas.
  Verslo planai, referatas(27 puslapiai)
  2006-12-20
 • Verslo planas: savitarnos skalbykla PĮ "Skalbita"

  Santrauka. Verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Paslaugų kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama. Gamyba. Paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Žaliavos. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reklamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Išlaidų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita.
  Verslo planai, analizė(17 puslapių)
  2007-11-13
 • Verslo planas: savitarnos skalbykla PĮ "Skalbk pats!"

  Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Paslaugų kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama. Gamyba. Paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Žaliavos. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reklamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Išlaidų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2005-05-24
 • Verslo planas: senelių namai UAB "Gintariniai namai"

  Įvadas. Tikslas - sukurti savo įmonę, tai yra senelių namus, kurie būtų išskirtini savo vidaus įrengimais ir teikiamomis paslaugomis senelių namai klaipėdos apskrityje. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Įmonės misija ir vizija. Bendra informacija apie įmonę. Pagrindiniai įmonės tikslai. Teisiniai aspektai. Marketingo planas. Bendra rinkos analizė. Rinkos galimybių analizė. Marketingo rinkinio elementai. Pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Gintariniai namai" personalo atranka. Svarbiausi reikalavimai priimant į darbą. Valdymo struktūra. Darbuotojų atsakomybė. Darbuotojų atlyginimas. Gamybos planas. Paslaugų teikimo vieta. Reikalingos patalpos, įrenginiai ir kitos priemonės. Prognozuojamos išlaidos įrenginiams ir kitoms priemonėms. Gamybos kaštų prognozė. Vidinė ir išorinė aplinkos analizė (SSGS analizė). Vidiniai duomenys (SS). Išoriniai duomenys (GS). Išvada. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-06-27
 • Verslo planas: sergančių vaikų priežiūra namuose VĮ "Sveikata į namus"

  Įvadas. Santrauka. Verslo srities aprašymas. Firmos istorija. Firmos tikslai. Paslaugų aprašymas. Paslaugų tobulinimo tyrimai. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskyrimas. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Vietos analizė. Patalpos. Reklama ir rėmimas. Darbo jėga. Rizikos vertinimas. Finansai. Darbuotojai ir jų darbo užmokestis. Paslaugų kainos nustatymas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(21 puslapis)
  2006-04-13
 • Verslo planas: servisas UAB "4ratai"

  Įvadas. Verslo tikslai. Verslo plano paskirtis. Bendrieji verslo uždaviniai. Specifiniai verslo tikslai. Įmonės tikslai. Tikslų medis. Pelno maksimizavimas mūsų įmonėje. UAB "4ratai" valdymo struktūra. Įmonės administracija. Personalas. Įtakos būdai dirbantiesiems. Vadovavimo stilius UAB "4ratai". Įmonės buveinės reikšmė. Išlaidos, susijusios su buveine. Konkurencijos analizė. Servisų įvertinimai. Asmeninė finansinė apyskaita. Išvados.
  Verslo planai, analizė(9 puslapiai)
  2007-03-28
 • Verslo planas: siuvimo ateljė jūrinių keltų darbuotojams UAB "Jūros dvelksmas"

  Įvadas. Teorinė dalis. Įmonės ir produkto apibūdinimas. Aplinkų analizė. Rinkodaros analizė. Rinkodaros komplekso elementai. Personalo analizė. Personalo valdymo samprata. Personalo darbų analizė. Finansinė analizė. Finansinės analizės tikslai. Analizės reikšmė. Analitinė verslo plano dalis. Bendra informacija apie įmonę. Išorinių ir vidinių aplinkų įvertinimas. Rinkodaros analizė. Personalo analizė. Finansinė analizė. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-10-20
Puslapyje rodyti po