Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: muzikinis klubas IĮ "Norton"

  Įžanga. Verslo tikslai. Verslo plano paskirtis. Bendrieji verslo uždaviniai. Specifiniai verslo tikslai. Tikslų medis. Svarbiausios žinios. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Šakos analizė. Rinkos dydis. Personalas. Vadovavimas. Paslaugos ir klientai. Įmonės buveinės reikšmė. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Asmeninė finansinė apyskaita. Resume.
  Verslo planai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-01-05
 • Verslo planas: muzikinis klubas UAB "Tornado"

  Santrauka. Įvadas. Bendra ketinimų apžvalga. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir galimybės. Paslaugos ir klientai. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir pagrindinius akcininkus. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Vietovės kur įsikūrusi įmonė aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Galimų lankytojų apibūdinimas ir gyventojai. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Tikslai ir strategijos. Kainodaros strategija. Rėmimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansai. Išvados.
  Verslo planai, referatas(34 puslapiai)
  2008-01-13
 • Verslo planas: naftos žaliavos perdirbimas ir prekyba AB "Mažeikių nafta"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Gaminama produkcija. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencinė analizė. Konkuruojančios naftos perdirbimo įmonės regione. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos aprašymas. Įrenginiai. Kita veikla. Vadyba. Savininkai. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Įmonės modernizavimo programa. Finansai. Investicijos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Pinigų srautai. Veiklos pelnas. Lūžio (nenuostolingumo) taško analizė. Gamtos apsauga.
  Verslo planai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-02-09
 • Verslo planas: nagų dailės salonas

  Įvadas. Salonas. Atlyginimai. Marketingo strategija. Įmonės išlaidos (pelnas). Įmonės pajamos iš kitos veiklos (mokesčiai, pastabos). Išvados.
  Verslo planai, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-01-18
 • Verslo planas: naktinis klubas "Fargus"

  Verslo plano paskirtis. Bendrieji verslo uždaviniai. Specifiniai verslo tikslai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Šakos analizė. Rinkos dydis. Administracija. Aptarnaujantis personalas. Vadovavimas. Trumpas administracijos darbuotojų apibūdinimas. Paslaugos ir klientai. Įmonės buveinės reikšmė. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Asmeninė finansinė apyskaita. Pardavimų prognozės. Pradinės išlaidos. Pirmųjų metų planuojamo pelno apskaičiavimas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas.
  Verslo planai, namų darbas(10 puslapių)
  2005-06-03
 • Verslo planas: naktinis klubas "Garsas"

  Anotacija. Įvadas. Verslo aprašymas. Situacija rinkoje. Verslo idėja. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Marketingo planas. Klubo "Garsas" marketingo aplinka. Makro aplinka. Mikro aplinka. Vartotojai. SWOT analizė. Konkurentai. Konkurencinė analizė. Paslauga. Kainų politika. Klubo kainos. Pardavimo strategija. Rėmimas. Reklamos priemonių išlaidos. Pardavimų prognozė. Labiausiai tikėtina pardavimų prognozė. Pesimistinė pardavimų prognozė. Optimistinė pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Nuosavybės forma. Individualios įmonės steigimas. Klubo patalpos. Įrengimai. Planuojama įsigyti klubo įranga. Planuojami įsigyti klubo baldai. Tiekėjai. Vartotojų aptarnavimas. Personalas. Organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojų darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Ilgalaikis turtas. Įrengimų nusidėvėjimas. Pradinės išlaidos. Finansiniai poreikiai ir ištekliai. Sąnaudų prognozė. Pinigų srautų ataskaita. Lūžio taškas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-03-25
 • Verslo planas: naktinis klubas "Kuba"

  Įvadas. Naktinio klubo "Kuba" charakteristika. Registravimo tvarka. Įmonės pavadinimas. Adresas. Interjeras. Veiklos sritis. Įmonės įregistravimas. Įmonės savininkės. Vidutinis darbuotojų skaičius. Aptarnaujantis bankas. Klubo organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Reikalavimai pareigybei užimti. Reikalavimų profiliai. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas, remiantis darbo vietų vertinimu. Darbo vietų vertinimas su DVV programa. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas. Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas. Darbo vietos reklama. Paieškos šaltinių parinkimas. Kandidatų dokumentai. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2006-03-03
 • Verslo planas: naktinis klubas "Mega"

  Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Prekė (paslauga). Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką. Trumpa firmos apžvalga. Vietovės kur įsikūręs naktinis klubas "Mega" aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Darbuotojai. Organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Sąskaitų balanso lentelė.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2006-04-13
 • Verslo planas: naktinis klubas "World"

  Santrauka. Įvadas. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos analizė. Kainodara. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Darbo užmokesčiai. Pirmųjų metų darbo apmokėjimo išlaidos. Ilgalaikis turtas. Ne darbo išlaidos. Pardavimų prognozės metams. Parduotų prekių savikainos. Įmonės įplaukos ir išlaidos bei pajamų mokesčio apskaičiavimas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Išvada.
  Verslo planai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-27
 • Verslo planas: naktinis klubas IĮ "Black Hors"

  Verslo plano santrauka. Įmonės charakteristika. Verslo idėja ir tikslai. Verslo aplinka. Rinka ir rinkodara. Produkcija (paslaugos). Valdymas ir darbuotojai. Rizika. Finansavimas. Investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Paskolos aptarnavimas. Finansinių rodiklių prognozavimas. Pinigų srautų prognozė. Balansas.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2010-02-20
 • Verslo planas: naktinis klubas IĮ "Naktibalda"

  Individualios įmonės naktinio klubo "Kablys" verslo planas. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Rinkodara. Esama padėtis ir jos plėtotė. Pardavimai. Vadyba.
  Verslo planai, referatas(13 puslapių)
  2005-05-15
 • Verslo planas: naktinis klubas IĮ "Schock"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra.
  Verslo planai, referatas(21 puslapis)
  2006-06-06
 • Verslo planas: naktinis klubas ir kavinė "VivaMax"

  Santrauka. Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Verslo įmonės vizija. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Paslaugos aprašymas.Teisiniai aspektai. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Reikalingi tyrimai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Bendra rinkos apžvalga. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo rinkinys. Produktas. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Veiklos planas. Įmonės patalpos. Įranga ir žaliavos. Organizacinis planas. Bendra organizacijos struktūra. Personalas. Darbo užmokestis. Organizacinė struktūra. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimas. Paslaugų pardavimo prognozė. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita 2010 metais. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Sąskaitų balansų lentelė. Lūžio taškas.Rizikos analizė. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-10-05
 • Verslo planas: naktinis klubas UAB "GD"

  Santrauka. Verslo idėja. Verslo subjekto charakteristika. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Vartotojų apklausos rezultatai. Marketingas. Marketingo strategijos. Kainos. Reklama. Gamybos paslaugų organizavimas. Paslaugų tiekimo aprašymas. Vietos aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Įrengimai. Tiekėjai. Personalas. Įmonės savininkai ir darbuotojai. Organizacinė valdymo struktūra. Verslo rizikos įvertinimas. SWOT analizė. Alternatyvi veikla. Finansai. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojamas balansas. Pelningumo rodikliai. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2010-02-23
 • Verslo planas: naktinis klubas UAB "Linksmieji ratukai"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės kūrimas. Įmonės tikslai. Rinka. Rinkos apibūdinimas. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Konkurentų analizė. Rinkodaros planas. Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Veiklos (gamybos, paslaugų, prekybos) planas. Patalpos. Įranga. Tiekėjai ir žaliavos. Vadyba. Finansai. Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(31 puslapis)
  2011-11-23
 • Verslo planas: naktinis klubas UAB "Moon"

  Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas.
  Verslo planai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-03-16
 • Verslo planas: namelių ant ratų nuoma IĮ "Namelrata"

  Verslo planas individualiai įmonei "Namelrata" steigti. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė ir patalpos. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita.
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2005-09-20
 • Verslo planas: naminių gyvūnų priežiūra UAB "Linksma uodegytė"

  Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai. Paslaugos aprašymas. Paslaugos tobulinimo variantai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Vietos analizė. Konkurencijos analizė. Kainų politika. Informacijos skleidimas. Paslaugos teikimas. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Transportas. Tiekėjai. Teikiamos papildomos paslaugos. Paslaugų savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvinė veikla. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo naudojimas. Pardavimų prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaitos. Labiausiai tikėtina. Pesimistinė prognozė. Optimistinė prognozė. Prognozuojamas balansas. Priedai.
  Verslo planai, referatas(15 puslapių)
  2005-11-23
 • Verslo planas: namų ir pjautos medienos gamyba UAB "Medinė troba"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Reklamos išlaidos per mėnesį. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Žaliavų poreikio apskaičiavimas. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Atlyginimų paskaičiavimas. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Priedai (4).
  Verslo planai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2009-05-11
 • Verslo planas: namų tekstilės bei rūbų gamyba IĮ "Rutex"

  Santrauka. Įvadas. Tyrimo objekto ir informacijos šaltinių, kuriais remiantis atliktas darbas, apžvalga. Metodologinė dalis. Siūlomo projekto esmė. Firmos charakteristika. Rinka. Marketingas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Gamybos planas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Tiriamoji – praktinė dalis. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktai. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Vietovės, kur įsikūrusi firma, aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai. Rėmimas ir reklama. Gamybos planas. Gamybinės patalpos. Gamybiniai pajėgumai. rengimai. Transportas. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai. Valdymo personalas ir darbuotojai Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas, Rizika, susijusi su išoriniais veiksniais. Firmos silpnosios vietos. Rizikos sumažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai. Pajamų ir išlaidų planas. Piniginių srautų prognozės. Projekto atsipirkimo laikas. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-04-16
Puslapyje rodyti po