Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: duonos kepykla "Gardi duonelė"

  Įvadas. Darbo tikslas: paruošti verslo planą Uždaros akcinės bendrovės "Gardi duonelė" investiciniam projektui. Verslo apibūdinimas. Verslo idėja. Rinkos analizė. Gaminio kūrimas. Gamybinis planas. Gamybos procesas. Technologinė įranga. Žaliavos ir medžiagos. Gamybos išlaidos. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudos. Marketingas ir realizacija. Organizacinis planas. Finansinis planavimas. Palūkanų mokėjimas ir kredito grąžinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(21 puslapis)
  2011-02-23
 • Verslo planas: durų ir dailylenčių gamyba UAB "Laimonas"

  Įvadas. Gamybos mastas. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesioginės išlaidos medžiagoms vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai. Gautinių medžiagų kiekis ir vertė. Darbininkų atlyginimas (vienam gaminiui ir visiems gaminiams). Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui. Visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo išlaidos. Reikalingas elektros energijos kiekis ir jo vertė. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbuotojų DU ir įmokos SoDrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vieno gaminio netiesioginių išlaidų suma ir gamybinė savikaina. Vieno gaminio gamybinė ir pilnoji savikaina. Vienerių durų ir 1 m2 dailylenčių kaina. Parduotos produkcijos gamybinė savikaina. Bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimų pelningumas pagal bendrąjį ir grynąjį pelną. Ilgalaikio turto efektyvaus panaudojimo koeficientas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(41 puslapis)
  2006-04-13
 • Verslo planas: durų ir langų gamyba UAB "Latura"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo tikslai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentų apžvalga. pardavimų prognozė. Gamyba ir technologija. Įmonės vadovybės schema. Rizikos įvertinimas.
  Verslo planai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-06-06
 • Verslo planas: ekologinių pižamų gamyba Pakistane

  Produkto pristatymas. Gamybos partnerių pasirinkimas. Ekonominė aplinka. Ekologinė aplinka. Politinė aplinka. Teisinė aplinka. Socialinė - demografinė aplinka. Mokslinė - technologinė aplinka.
  Verslo planai, referatas(8 puslapiai)
  2010-05-26
 • Verslo planas: ekologiški produktai UAB "Sveiki"

  Įvadas. Įmonės "Sveiki" charakteristika. Įmonės veiklos modeliavimas. Įmonės produktai. Vertės grandinė produktams. Procesų modelis parduodamiems produktams. Tiekėjai. Pagrindiniai veikų centrai ir jų veiklos matavimas. Administraciniai veikų centrai ir jų veiklos matavimas. Kaštų apskaitos sistemos modeliavimas. Kaštų objektai ir jų apskaitos tikslai. Produktų tiesioginių (kintamų) kaštų struktūra. Kaštų centrų hierarchinė schema. Ilgalaikis turtas, jo vertė, nusidėvėjimo apskaita. Pastoviųjų (laikotarpio) kaštų struktūra kaštų centruose. Veikų kaštų struktūra. Veiklos biudžetų modeliavimas. Produktų pardavimų prognozė (programa). Veiklos programos atskaitomybės centrams ir jų derinimas su pajėgumais. Tiesioginio darbo laiko ir kaštų planavimas produktams. Tiesioginių medžiagų poreikio, atsargų ir kaštų planavimas produktams. Kitų kintamų kaštų planavimas produktams. Įmonės pelno/nuostolio bazinis biudžetas. Pelno prognozė. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-11-25
 • Verslo planas: elektrinis grindų apšildymas UAB "Cannabis"

  Anotacija. Santrauka. Kompetencijos. Užduoties formulavimasis derinimas. Pagrindinis tikslas. Verslo idėjos aprašymas. Rinkos tyrimas. Gamybinis planas. Verslo forma, valdymas. Marketingas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas.
  Verslo planai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-09
 • Verslo planas: elektroninės įrangos gamyba UAB "ELSIS"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Firmos tikslai. Mūsų teikiamos paslaugos. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Reklama. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Pinigų srauto ataskaita. Balansas. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Pelno ataskaita. Darbų grafikas. Priedas.
  Verslo planai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-12-12
 • Verslo planas: elektros montažo įmonė UAB "Transformatorius"

  Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba (paslaugos). Trumpas gamybos ir paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Įmonės veiklos plėtros projektas. Reikiamos lėšos. Lėšų panaudojimas. Įmonės veiklos plėtros projekto įvertinimas. Pardavimų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Gamybos nenuostolingumas. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Išvados. Darbas iliustruotas schemomis.
  Verslo planai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-01-16
 • Verslo planas: europinio lygio automobilių plovykla "Autorojus"

  Europinio lygio automobilių plovyklos "Autorojus" įrengimo verslo planas. Anotacija. Įmonės pristatymas. Verslo idėja. Paslauga. Paslaugos aprašymas. Plovimo procesas. Paslaugos teikimo apimtis. Numatomos kainos, jų palyginimai su konkurentų kainomis. Paslaugų kaštų suvestinė. Valdymo personalas ir darbuotojai. Įmonės savininkai. Darbuotojai, jų skaičius ir apmokėjimas už darbą. Plovyklos organizacinė schema. Rinka. Makroveiksniai. Įmonės konkurencinė aplinka. Kainų politika. Reklama. SWOT’o analizė. Finansinis planas. Finansinio plano sudarymo prielaidos. Įmonės finansinės būklės įvertinimas. Projekto finansavimo poreikis, finansavimo šaltiniai. Paskolos sąlygos. Paskolos grąžinimo grafikas. Investicijų atsiperkamumas. Paslaugos pelningumo įvertinimas. Investicijų pelningumo įvertinimas. Priedai (6).
  Verslo planai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-05-15
 • Verslo planas: fontanų pardavimas ir montavimas UAB "Fontanų harmonija"

  Anotacija. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Produktai. Verslo įmonės charakteristika. Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius akcininkus. Investicijos. Vietovė kur įsikūrusi firma aprašymas. Rinka. Vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Naujo produkto paslaugos sukūrimas. Pardavimų skatinimo metodai. Reklama. Naujos produkcijos pardavimų prognozės. Gamybos planas. Gamybos patalpos. Gamybiniai pajėgumai. Įrengimai. Transportas. Medžiagos žaliavos ir jų tiekėjai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Rizika, susijusi su išoriniais veiksniais. Firmos silpnosios pusės. Rizikos mažinimas. Finansinė dalis.
  Verslo planai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-10-05
 • Verslo planas: fotoelektrinė UAB "Saulės energija"

  Verslo organizavimo savarankiškas darbas. Anotacija. Verslo idėja. Verslo subjekto charakteristika. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Konkurentų analizė. Marketingas. Kainų politika. Reklama. Gamyba. Organizacinė valdymo struktūra. Verslo rizikos įvertinimas. Įmonės SWOT analizė. Finansinės prognozės. Pelno (nuostolių) ataskaitos prognozės. Balanso prognozės. Santykiniai rodikliai.
  Verslo planai, namų darbas(33 puslapiai)
  2011-05-06
 • Verslo planas: fotografavimo paslaugos "Tavo Fotostudija"

  Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Bendra informacija. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Reikalinga ir turima įranga. Projekto aprašymas. Projekto esmė. Idėja. Marketingo planas. Konkurentai. Vartotojai. Marketingo strategija. Paslaugos. Kainos. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Gamybos planas. Gamybinės patalpos. Įrengimai, įrenginiai ir technika. Gamybos išlaidos. Projekto įgyvendinimo grafikas. Organizacinis planas. Organizacinio valdymo struktūra. Personalas. Organizacinis darbo planas. Darbo užmokestis. Rizika.Finansinis planas. Projekto finansavimas. Numatomos metinės pajamos. Pajamų ir pelno prognozė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(17 puslapių)
  2009-04-29
 • Verslo planas: fotopaslaugos R. Surdoko IĮ "Akimirka"

  Šis verslo planas yra skirtas įmonės vidaus reikmėms ir kaip detali programa firmos vadovams bei darbuotojams. Taip pat juo stengiamasi išanalizuoti rinką ir galimybes siekti pagrindinio verslo įmonės tikslo. Įmonės veiklos charakteristika. Produktai. Rinka. Bendra rinkos apžvalga. Konkurentai. Marketingas. Marketingo strategija. Reklama. Įmonės veikla. Patalpos, techninis pasirengimas ir personalas. Projektuojami pajėgumai. Materialinės sąnaudos. Plano įgyvendinimas. Valdymas. Rizika. Finansinė analizė.
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-10-11
 • Verslo planas: fotopaslaugų studija UAB "Saudrija"

  Reziumė. Veiklos aprašymas. Įmonė ir jos vystymosi prielaidos. Marketingas. Rinka. Konkurencija. Reklama. Paslaugos. Kainodara. Gamybos planas. Valdymas ir darbuotojai. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Rizikos įvertinimas.
  Verslo planai, namų darbas(27 puslapiai)
  2009-09-15
 • Verslo planas: fotopaslaugų teikimas IĮ "Akimirka"

  Verslo aprašymas. Firmos istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Rinka. Konkurentai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Darbo jėga. Projektuojami pajėgumai. Materialinės sąnaudos. Plano įgyvendinimas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Finansai. Numatomos metinės pajamos. Numatomos metinės gamybos išlaidos. Kitos išlaidos. Numatomas metinis pelnas.
  Verslo planai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-09-23
 • Verslo planas: fotostudija UAB "Blyksnis"

  Santrauka (anotacija). Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Paslaugos. Verslo įmonės charakteristika. Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius akcininkus. Vietovės kur įsikūrusi firma, aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos ir plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai ir kanalai. Reklama. Naujos produkcijos pardavimų prognozės. Gamybos planas. Gamybinės patalpos. Įrengimai ir jų gamybiniai pajėgumai. Transportas. Medžiagos, žaliavos ir tiekėjai. Energijos sunaudojimas. Gamybos išlaidos. Projekto įgyvendinimo grafikas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė valdymo sistema. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pajamų ir išlaidų planas. Piniginių srautų prognozės. Balansų prognozės. Projekto atsipirkimo laikas, pelningumas.
  Verslo planai, referatas(29 puslapiai)
  2008-01-19
 • Verslo planas: fotošablonų formavimo IĮ "Fotorezista". Spausdintinių plokščių analizės stendo funkcionalumo kontrolė

  Verslo planas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Organizacinis įmonės planas. Juridinė įmonės forma. Įmonės valdymo struktūra. Finansinis planas. Pagrindinio turto poreikis. Apyvartinio turto poreikis. Kapitalo poreikio nustatymas. Kapitalo įsigijimas. Kintami kaštai. Pastovūs kaštai. Pardavimo išlaidos. Savikaina. Pelno prognozė. Lūžio taško analizė. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(13 puslapių)
  2008-05-06
 • Verslo planas: gėlių komponavimas ir želdinių dizainas IĮ "Žaluma"

  Reziumė. Įmonės veiklos analizė. Įmonės strategija. Šakos, kurioje veikia įmonė, aprašymas. Produkcijos, paslaugų aprašymas. Turimos technologijos, reikalingos žaliavos ir medžiagos. Esama darbuotojų kvalifikacija. Teisiniai aspektai. Siūlomo projekto esmė. Rinkotyros planas. Rinkos analizė. Rinkotyros rinkinys. Pardavimų prognozė. Gamybos planas. Gamybos procesas. Technologinė įranga. Vietos analizė. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Nuosavybės struktūra. Organizacinė struktūra. Personalas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Lūžio taško radimas. Sąnaudų prognozė (savikainos analizė). Rizikos įvertinimas. Rizikos faktoriai. Alternatyvi veikla. Išvados. Priedai.
  Verslo planai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-11-12
 • Verslo planas: gėlių parduotuvė IĮ "Gėlių simfonija"

  Reziumė. Siūlomo projekto esmė. Įmonės charakteristika. Rinka. Marketingas. Gamyba. Valdymo personalas ir darbuotojai. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Išvados. Priedai (13 psl.).
  Verslo planai, kursinis darbas(41 puslapis)
  2008-12-09
 • Verslo planas: gėlių salonas IĮ "Gėlių rojus"

  Verslo plano santrauka. Siūlomo projekto esmė. Rinkodaros planas. Organizacinis planas. Finansinis planas.
  Verslo planai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-02-17
Puslapyje rodyti po