Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: AB "Kauno energija"

  Verslo idėja. Įžanga (kodėl būtent tokį verslą pasirinkote). Įmonės pristatymas (registravimo tvarka, adresas, registravimo Nr., įmonės kodas, veiklos sritis, įmonės vadovas, vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius, aptarnaujantis bankas (kodėl būtent šis). Įmonės organizacinė valdymo struktūra (nurodant darbuotojų skaičių). Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra.
  Verslo planai, referatas(32 puslapiai)
  2006-01-11
 • Verslo planas: AB "Panevėžio statybos trestas"

  Reziumė. Įmonės charakteristika, jos veiklos apžvalga. Įmonės istorija ir charakteristika veiklos apžvalga. PST SWOT analizė. Verslo pristatymas: kotedžų statyba Vilniuje rinkos analizė. Rinkos įvertinimas. Rinkos segmentavimas. Konkurentai. Marketingo planas kainodara. Rėmimas. Pardavimų prognozės gamybos planas. Organizacinis planas. Verslo rizikos įvertinimas ir jos mažinimo būdai. Finansinis planas. PST finansiniai rodikliai. Priedas (1). Darbas iliustruotas nuotraukomis, diagramomis.
  Verslo planai, kursinis darbas(58 puslapiai)
  2007-05-14
 • Verslo planas: AB "Šilo vaistinė"

  Įvadas. Valdymas. Planavimas. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros sudarymas. Vadovavimas. Motyvacija. Kontrolė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(11 puslapių)
  2006-01-31
 • Verslo planas: aerobikos klubas IĮ "Orfėja"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto ir paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai.
  Verslo planai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-11-28
 • Verslo planas: aerobikos-jogos sporto klubas: "Atėnė"

  Įvadas. Temos aktualumas. Aerobikos-jogos sporto klubo "Atėnė" tikslas. Aerobikos-jogos sporto klubo "Atėnė" uždaviniai. Individualios įmonės nuostatai. Bendroji dalis. Įmonės veiklos tikslai, veiklos sritis. Įmonės savininko teisės ir pareigos. Įmonės valdymas, finansinė atskaitomybė. Įmonės nuostatų keitimo tvarka. Viešų pranešimų skelbimo tvarka. Įstatymai ir teisės aktai reglamentuojantys individualios įmonės "Atėnė" veiklą. Makro-aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Aerobikos-jogos sporto klubo. Mokslinė - technologinė aplinka. Mokslo ir technologijų rodikliai. "Atėnė" organizacinė struktūra. "Atėnė" personalas. Organizacijos mikro aplinkos analizė. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Pirkėjai. Konkurentų tyrimas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Individualios įmonės "Atėnė" finansinis planas.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2008-10-03
 • Verslo planas: amerikietiškojo biliardo baras "Green" UAB "Grynesta"

  Įvadas. Darbo aktualumas. Verslo ir įmonės apibūdinimas. Verslo misija ir vizija. Misija. Vizija. Verslo plano tikslai. Transformuota misija į tikslus. Tarpiniai tikslai. Veiksmų grandinė. Darbuotojų skatinimas siekiant tikslų. Verslo plano trukmė. Verslo plano realizavimas. Idėjų bankas. Rinkodaros planas. Rinka. Rinka ir jos dydžio aprašymas. Rinkos geografinis apibūdinimas. Rinkos segmento identifikavimas. Vartotojo nustatymas ir įvertinimas. Rinkos augimo galimybių įvertinimas. Konkurencija. Verslo konkurentų aprašymas. Konkurentų skaičiaus nustatymas. Konkuravimo šakoje būdų aprašymas. Konkurentų stiprumų ir silpnumų įvertinimas. Konkurencijos šakoje įvertinimas. Marketingas. Įėjimo į rinką marketingo strategijos. Kainodaros aprašymas. Kainos palyginimas su konkurentais. Reklamos kampanijos aprašymas. Reklamos biudžeto apibūdinimas. Pardavimo formos aprašymas. Rinkos dalies didinimo strategijos aprašymas. Produkto paskirstymo aprašymas. Marketingo išskirtinumų apibūdinimas. Organizacinis planas. Valdymas. Valdymo personalo verslo patirties aprašymas. Valdymo personalo išsilavinimo aprašymas. Valdymo personalo gyvenimo aprašymai. Verslo valdymo patirties apibūdinimas. Valdymo funkcijų paskirstymas. Įtakos verslo plėtrai, pasitraukus kam nors iš valdymo personalo, įvertinimas. Organizacinės struktūros pristatymas. Verslo savininkų ir nuosavybės aprašymas. Paslaugos gamyba. Vietovė, kur įsikūrusi firma. Darbo laikas. Kapitalo ir darbo jėgos imlumo įvertinimas. Paslaugos teikimo kaštų įvertinimas konkurenciniu aspektu. Galimos partnerystės. Veiklos planas. Paslauga. Paslaugos aprašymas. Paslaugos išskirtinumas. Paslaugos vystymo stadijos aprašymas. Atliktų tyrimų aprašymas. Paslaugos ilgaamžiškumo apibūdinimas. Naujų paslaugų vystymo aprašymas. Personalas. Darbuotojai. Darbuotojų įgūdžiai ir gebėjimai. Darbo apmokėjimas. Rizikos įvertinimas. Gaisro/stichinių nelaimių rizika. Nelaimingų atsitikimų rizika. Sukčiavimo ir vagystės tikimybė. Pirkėjų įsiskolinimo rizika. Produktų ir procesų senėjimo grėsmė. Ekonominė rizika. Pagrindinių vadovų pasitraukimo rizika. Eksporto ekonominė ir politinė rizika. Priedai (1).
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2008-03-15
 • Verslo planas: apatinio trikotažo siuvimas UAB "Moterų džiaugsmas"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Gamyba. Rinkodara. Tiekėjai. Reklama. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Darbas iliustruotas paveikslėliais, lentelėmis.
  Verslo planai, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2007-05-04
 • Verslo planas: apgyvendinimo bei maitinimo verslas UAB "Aupala"

  Verslo idėja. Pagrindinės veiklos kryptys. Rinkos tyrimas ir marketingas. Valdymas ir personalas. Verslo plano finansinė dalis. Finansinis ir ekonominis įvertinimas. Rizikos veiksniai ir garantijos.
  Verslo planai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-04-18
 • Verslo planas: apgyvendinimo paslaugos UAB "Arinas"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentai. Rinkodaros planas. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos, įranga ir transportas. Darbo jėga. Organizacinė UAB "Arinas" struktūra. Įmonės rūšies pasirinkimas. Organizacinė UAB "Arinas" struktūra. Rizika ir prognozės. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos (Labiausiai tikėtinos). Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Srautų ataskaita. Nenuostolingumo taško skaičiavimas. Priedas (1).
  Verslo planai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-03-06
 • Verslo planas: aplinkos apželdinimo paslaugos UAB "Saulėta oazė"

  Įvadas. Verslo įmonės pristatymas. Santrauka. Makro aplinka. Socialinė- kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė- teisinė aplinka. Ekologinė aplinka. Demografinė aplinka. Makro aplinkos įvertinimas ir aplinkos stabilumas. Mikro aplinka. Konkurentai. Pirkėjai- paslaugų vartotojai. Tiekėjai. Nauji varžovai. Konkurencinio pranašumo ir stabilumo įvertinimas. Rinkodaros planas. Potencialūs vartotojai. Segmentavimas. Potencialūs konkurentai. Produktas (paslauga). Asortimentas. Kainos ir jų nustatymas. Rėmimas. Reklama. Populiarumas. Organizacinis planas. Įmonės organizacinė struktūra. Finansai. Pradinės išlaidos. Reikalingos patalpos. "Saulėta oazė" darbo metų finansinis ir ekonominis įvertinimas pajamų ir sąnaudų struktūra. Rizikos įvertinimas.
  Verslo planai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-10-16
 • Verslo planas: aplinkos tvarkymas ir apželdinimas UAB "Žalioji vizija"

  Reziumė. Siūlomo projekto reikšmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktas (paslauga). Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie pagrindinius akcininkus. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Vietovės kur įsikūrusi firma aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Produkcijos pardavimų prognozės. Gamybos planas. Gamybinės patalpos. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Įrengimai. Transportas. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai. Gamybos išlaidos. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. Firmos silpnosios vietos. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas.
  Verslo planai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-09-19
 • Verslo planas: aplinkos tvarkymas ir apželdinimas UAB "Žalioji vizija" (2)

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys. Papildomos paslaugos. "Žalioji vizija" klientai. Kainų nustatymo strategija. UAB "Žalioji vizija" konkurentų palyginimas. Rėmimas ir reklama. Produkcijos pardavimų prognozės. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Darbuotojai. Paskolos grąžinimas. Priedai (9). Skaičiavimai su Microsoft Excel.
  Verslo planai, pristatymas(22 puslapiai)
  2007-12-06
 • Verslo planas: aprangos ir išvaizdos aksesuarų prekyba UAB "Stailas"

  Projektų valdymo savarankiškas darbas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Informacija apie įmonę. Įmonės tikslai. Prekių aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Geografiniu atžvilgiu. Demografiniu atžvilgiu. Naudos atžvilgiu. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimų strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos aprašymas. Vietos analizė ir patalpos. Įranga. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Rizikos įvertinimas. Finansai. Reikiamos lėšos. Pardavimų prognozė. Savikainos prognozė.
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2011-03-22
 • Verslo planas: apželdinimas IĮ "Vitželta"

  Santrauka. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Reziumė. Įmonės rekvizitai. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės vadovai. Verslo idėja. Lėšos, panaudojimas, atsipirkimo laikas. Pagrindiniai rizikos veiksniai. Projekto esmė. Idėja. Pagrindiniai parametrai, reikalingi tyrimai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. Paslaugos aprašymas. Kainodara. Rėmimas (reklama). Pardavimų prognozė. Gamybos planas. Paslaugos procesas. Technologinė įranga. Žaliavos ir medžiagos. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Nuosavybės struktūra. Organizacinė struktūra. Personalas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltinis. Pelno ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Lūžio taškas. Sąnaudų prognozė. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-05-31
 • Verslo planas: apželdinimo įmonė

  Įvadas. Antreprenerystė. Antrepreneris. Idėjų aprašymas. Apželdinimo paslaugos. Pasirinktos idėjos pagrindimas. Teorinė dalis. Paslaugų esmė. Pagrindiniai prekės ir paslaugų skirtumai. Paslaugų skirstymas į grupes pagal jų rezultato pobūdį. 4 paslaugų tipai pagal jų santykį su vartojimo būdu ir skirtinga galutine paklausa. Paklausos paslaugoms didinimo prielaidos veiksniai. Paslaugų paketas ir jo elementai. Pagrindinės vartotojo vertinamos paslaugų savybės. Pagrindines kliūtys laisvai paslaugų konkurencijai paslaugų rinkoje. Informacinių technologijų įtaka paslaugų funkcionavimui. Paslaugų teikimo schema.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2008-01-14
 • Verslo planas: arbūzų sultys

  Įvadas. Verslo idėjos aprašymas. Istorija ir verslo idėjos gimimas. Verslo idėjos tikslai. Produkto apibūdinimas. Įmonės apibūdinimas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Potencialių pirkėjų įvertinimas. Konkurentai. Kaina. Reklama. Produkto teikimo aprašymas. Trumpas gamybos aprašymas. Gamybos savikaina. Produkto platinimas. Rizikos įvertinimas. Finansai. Reikiamos lėšos, jų panaudojimas. Pardavimų prognozė. Pelno ataskaita. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-09-27
 • Verslo planas: asmens higienos priemonių gamyba IĮ "Denta"

  Verslo aprašymas. Rėmimas. Marketingas. Veiklos vietos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Potencialūs konkurentai. Potencialūs vartotojai. Marketingo rinkinio elementai. Produkto aprašymas. Paskirstymas. Kainos ir jų nustatymas. Pardavimų prognozė. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai. Valdymas. Personalo valdymas. Gamybos kontroliavimas. Prekės valdymas. Prekės valdymo objektai. Valdymo proceso funkcijos. Įmonės tipas. Kritinė rizika. Finansai. Prekės savikainos nustatymas.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2005-11-17
 • Verslo planas: asmens higienos priemonių pardavimas IĮ "Gaiva"

  Apibendrinimas. Įmonės pavadinimas: individuali įmonė "Gaiva". Verslo aprašymas. Marketingas. Veiklos vietos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Potencialūs konkurentai ir vartotojai. Marketingo rinkinio elementai. Gamybos poreikiai. Kaštų struktūra. Valdymas. IĮ "Gaiva" vadovo funkcijos. IĮ "Gaiva" darbo ir atsakomybės laipsnio lentelė. Įmonės tipas. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Alternatyvos galimoms problemoms spręsti. Finansai.
  Verslo planai, referatas(9 puslapiai)
  2009-12-21
 • Verslo planas: atliekų perdirbimo IĮ "Pamex"

  Individualios utilizavimo įmonės "Pamex" verslo planas. Valdymo objekto aprašymas. Valdymo grupės formavimas. Valdymo vizijos, misijos ir pagrindinio tikslo numatymas. Aplinkos analizė – makro aplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. Mikro aplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo ir finansinio pajėgumo įvertinimas. Išskirtinė kompetencija ir konkurencinis pranašumas. Marketingo strategijų alternatyvos ir jų atranka. Produkto pateikimo vartotojui sprendimai. Produkto rėmimo sprendimai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Verslo planai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-05-31
 • Verslo planas: Augalų priežiūros tarnyba

  Antreprenerystės kursinis darbas. Įžanga. Santrauka. Verslo aprašymas. Produkto, paslaugos aprašymas. Vadyba ir personalas. Organizacinė struktūra. Personalo parinkimas. Rinkos marketingas. Rinkos galimybių analizė. Bendras rinkos aprašymas. Vartotojų aprašymas. Konkurentų įvertinimas. Marketingo komplekso elementai. Kainų strategija. Paskirstymas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Finansinė informacija. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Sąnaudų prognozė. Lūžio taškas. Rizikos faktorių įvertinimas. Išvados. Priedai (7).
  Verslo planai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-01-25
Puslapyje rodyti po