Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: sporto ir pramogų klubas UAB "Tavo laikas"

  Verslas. Numatomo verslo apibūdinimas. Būsimosios veiklos tikslai. Rinkos analizė. Potencialūs vartotojai. Rinkos dydis ir vieta. Konkurencijos analizė. Mūsų pranašumai. Marketingas ir realizacija. Makroaplinkos veiksnių įtaka verslui. Teikiamų paslaugų asortimentas. Kainos nustatymas. Reklama. Pardavimų strategija. Boulingo paslaugų pardavimo prognozė. Biliardo paslaugų pardavimo prognozė. Žaidimo automatų paslaugų pardavimo prognozė. Diskotekos paslaugų pardavimo prognozė. Kavinės ir baro paslaugų pardavimo prognozė. Rizika. Organizacijos planas. Pagrindinės funkcijos. Pagrindiniai darbuotojai. Finansų planavimas. Įmonės įkūrimo kaštai. Lėšų šaltiniai. Planuojamos pajamos. Boulingo pajamos. Biliardo pajamos. Pajamos iš žaidimo automatų. Pajamos iš diskotekos. Kavinės – baro pajamos. Klubo "Tavo laikas" bendros pajamos iš visos veiklos. Planuojamos išlaidos. Kintamos išlaidos. Pastovios išlaidos. Investicijų atsipirkimas. Santrauka.
  Verslo planai, referatas(28 puslapiai)
  2008-09-26
 • Verslo planas: sporto klubas

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija.reklama ir rėmimas. Reklamos pakopos ir jų poveikio svarba. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Paslaugos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Priedai (2).
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2011-06-02
 • Verslo planas: sporto klubas "Aero sport"

  Santrauka Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba. Patalpos. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Įrengimai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Darbų grafikas.
  Verslo planai, referatas(26 puslapiai)
  2010-12-01
 • Verslo planas: sporto klubas "Domino"

  Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Šakos aprašymas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Paslaugų aprašymas. Reikalingi darbuotojai. Reikalingi įrengimai. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Pagrindiniai parametrai. Lankytojai. Darbo laikas. Rinkodaros planas. Rinkos analizė. Rinkodaros rinkinys. Paslaugos. Kainos, jų nustatymas. Rėmimas. Reklama. Pardavimų skatinimas. Pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Personalo priėmimas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) apskaičiavimas. Sąnaudų prognozė. Lūžio taškas. Rizikos įvertinimas. Rizika, susijusi su išoriniais veiksniais. Įmonės silpnosios vietos. Įmonės stipriosios vietos. Rizikos sumažinimas. Darbų grafikas.
  Verslo planai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-01-05
 • Verslo planas: sporto klubas "Heraklis"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencojos analizė. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Kainų politika.Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugų teikimo aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Paslaugos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Atlyginimų paskaičiavimas. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Priedai (3).
  Verslo planai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2011-05-08
 • Verslo planas: sporto klubas "Jėga"

  Namų darbo užduotis. Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys (kompleksas). Paslaugos aprašymas. Pardavimų prognozė. Gamybos planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas. Naujos įmonės paslaugų planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidos pastatų nuomai. Išlaidos įrangai. Amortizaciniai atskaitymai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Energetinės išlaidos. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Treniruočių paslaugos kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Paslaugų pelningumo nustatymas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko (pagal tikėtiną variantą) nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Lūžio taško analizė. Verslo plano realizavimo kalendorinis grafikas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-01-18
 • Verslo planas: sporto klubas "Voodoo"

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo bazė ir pradiniai duomenys. Apribojimai steigiant įmonę. Kuriamo verslo aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Verslo idėja ir verslo esmė. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Verslo vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi tiekėjai. Prekių ar paslaugų pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnaujantys procesai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo proceso darbai ir jų tarpusavio priklausomybė. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir žmogiškųjų resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas.
  Verslo planai, namų darbas(29 puslapiai)
  2008-03-20
 • Verslo planas: sporto klubas UAB "Judėk"

  Įvadas. Įmonės analizė. Trumpas įmonės paslaugų pristatymas. Pagrindiniai verslo tikslai ir uždaviniai. Firmos valdymas. Informacija apie firmos savininkus. Firmos organizacinė valdymo struktūra. Firmos personalas. Vadovaujantis personalas. Aptarnaujantis personalas. Rinkos analizė ir marketingas. Įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Rinka ir tikslinė rinka. Konkurencijos analizė. Marketingo skyrius, prekinis firmos ženklas, licenzijos. Marketingo planas. Kainų politika. Reklama. Pardavimų strategija. Firmos veiklos aprašymas. Paslaugų aprašymas. Paslaugų teikimui reikalingi veiksniai. Pagrindinių darbų grafikas. Rizikos įvertinimas. Rizikos veiksnių, galinčių įtakoti verslą, analizė. Galimos alternatyvios veiklos analizė. Finansų planavimas. Įmonės įkūrimo kaštai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų pasiskirstymas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija). Būsimųjų pinigų srautų apskaičiavimas. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Balansas. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Nenuostolingumo taško įvertinimas. Ar pelningas bus verslas. Priedai (4).
  Verslo planai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-10-02
 • Verslo planas: sporto klubas UAB "Ritmas"

  Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimas. Gamyba. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Patalpų skaičius. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-04-09
 • Verslo planas: sporto klubas UAB "Sportas"

  Įvadas. Įmonės veiklos įvertinimas. Projekto aprašymas. Marketingo planas. Rinkos situacija. Paslaugos prašymas. Lankytojų analizė. Gamybos planas. Gamybinis pajėgumas ir programa. Paslaugų planas. Sporto klubo organizacinė analizė. Finansinis analizė. Patalpos ir įrenginiai. Energetinės išlaidos. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Treniruočių kaštai. Paslaugų pelningumo nustatymas. Projekto efektyvumas. Grynųjų pinigų analizė. Atsipirkimo laikas. Lūžio taško nustatymas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2009-01-20
 • Verslo planas: staliukų gamyba UAB "Ore"

  Valdymo personalas ir darbuotojai. Ketinimų bendra apžvalga. Projekto atsiradimo aplinkybės ir būtinumas. Pagrindiniai tikslai. Produktai. Produkcijos aprašymas, nomenklatūra, asortimentas. Numatomos kainos ir nuolaidos. Numatomi gaminamų staliukų privalumai. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir vystymosi tendencijos. Konkurentai. Realizacijos metodai ir reklama. Gamyba. Gamybos galimybės aprašymas. Gamybiniai pajėgumai. Gamybos techninis parengimas. Gaminio organizacinio – techninio gamybos rengimo ir jo gamybos techniniai ekonominiai rodikliai. Elektros energijos, šiluminės energijos suvartojimas ir kaštai.
  Verslo planai, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-02-27
 • Verslo planas: statyba ir remontas UAB "Kriautė"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas ir koordinavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Tikimybiniai veiklos rezultatai.
  Verslo planai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-28
 • Verslo planas: statybinių medžiagų parduotuė UAB "Viskas jūsų namams"

  Verslo idėja. Verslo misija. Verslo tikslai. Verslo rizika. Marketingas. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Pirkėjų analizė. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Gamtinė-geografinė aplinka. Marketingo tikslas. Prekė. Kaina. Prekių pateikimo vieta. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai.
  Verslo planai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-06-08
 • Verslo planas: statybos darbai UAB "Pinokis"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas. Strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, referatas(21 puslapis)
  2007-03-02
 • Verslo planas: statybos darbai UAB "Simansta"

  Verslo plano santrauka. Siūlomo projekto esmė. UAB "Simansta" veiklos aprašymas. Rinkodara. "Simansta" bendrovės veiklos tikslai. UAB "Simansta" SSGG analizė. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas. Konkurencijos analizė. Gamybos planas. Paslaugų apibūdinimas. UAB "Simansta" gamybiniai pajėgumai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Įmonės valdymo struktūra. Darbuotojų funkcijos. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. UAB "Simansta" esamas kapitalas. Reikalingos išlaidos projekto įgyvendinimui. Jų aprašymas. Reklama. Personalas. Technologijos. Finansavimo poreikiai ir jų šaltiniai. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, namų darbas(19 puslapių)
  2010-03-20
 • Verslo planas: stogų dengimas, remontas IĮ "Dodanga"

  Santrauka. Kuriama individuali D. Pilinkaus įmonė "Dodanga". Veiklos sritis — sutapdintų stogų remontas, dengimas. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrankiai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Įmonės savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai.
  Verslo planai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-11-26
 • Verslo planas: studentiška interneto kavinė

  Įvadas. Analitinė dalis. Tikslai ir galimybės. Interneto tinklas. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Schemotechninė dalis. Tinklo veikimas, parinkimas. Įrangos parinkimas. Interneto tiekimo būdo analizė ir parinkimas. Programinių paketų parinkimas. Kompiuterinio tinklo gedimų prognozavimas, paieška, taisymas. Darbo sauga. Bendroji dalis. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Ekonominė dalis. Bendras sumanymo aprašymas. Marketingo planas. Paslauga. Kaina. Paslaugos poreikiai. Paskirstymas. Rėmimas. Darbo rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(58 puslapiai)
  2007-04-16
 • Verslo planas: sulčių gamyba UAB "Vaisius"

  Santrauka. Įmonės rekvizitai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Konkurencija rinkoje. Produkcijos poreikis. Rinkos segmentavimas. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Pateikimas. Reklama. Gamybos planas. Gamybos vieta. Gamybos procesas. Gamybos proceso ir produkcijos kokybės kontrolė. Technologinė įranga. Žaliavos ir medžiagos. Gamybos apimties prognozė. Organizacinis planas. Savininkai ir valdytojai. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Bendrovės tikslai. Potencialūs vartotojai. Pajėgumai. Formavimo poreikis ir šaltiniai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Žaliavų poreikis ir išlaidos. Pardavimų prognozė. Darbuotojų laikininkų darbo apmokėjimas. Darbininkų laikininkų socialinis draudimas (31%). Administracijos darbuotojų darbo apmokėjimas (lt). Administracijos darbuotojų socialinis draudimas (31 %). Tiesioginės gamybos išlaidos (lt). Netiesioginės gamybos išlaidos. Elektros energijos poreikis gamybinių patalpų apšvietimui. Elektros energijos poreikis negamybinių patalpų apšvietimui. Elektros energijos sąnaudos varikliams varyti. Elektros energijos sąnaudos varikliams varyti. Elektros energijos sąnaudos varikliams varyti. Elektros energijos sąnaudos varikliams varyti. Gamybinių patalpų apšildymo sąnaudos. Negamybinių patalpų apšildymo sąnaudos. Gamybinių patalpų šalto vandens sąnaudos. Negamybinių patalpų šalto vandens sąnaudos. Ryšių sąnaudos. Pagamintos produkcijos savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Pelno prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Rizikos įvertinimas. Prognozuojami rodikliai.
  Verslo planai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-02-14
 • Verslo planas: suskystintų dujų kolonėlės Kaune

  Įvadas. Teorinės žinios. Verslo plano paskirtis. Suskystintos naftos dujos. Suskystintų dujų degalinės idėjos pagrindimas. Verslo organizavimo sistema. Rinka ir marketingas. Makroaplinka. Mikroaplinka. Marketingo kompleksas "4P". Finansinė informacija. Pasiūlymas ir išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-08-01
 • Verslo planas: svečių namai IĮ "Lizza"

  Įvadas. Įmonės veikla ir informacinių šaltinių apžvalga. Verslo plano teoriniai aspektai. Verslo plano aprašymas. Rinkodaros planas. Kainodara. Reklama, asmeninis pardavimas ir pardavimų skatinimas. Rinkodaros aplinkų analizė. Paslaugų kainos analizė. Organizacinis planas. Finansinis planas. Balansas ir pelno nuostolio ataskaita. Ekonominiai rodikliai.
  Verslo planai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2011-05-15
Puslapyje rodyti po