Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: proginių drabužių nuoma UAB "Deivė"

  Įvadas. Anotacija. Verslo įmonės charakteristika. Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius akcininkus. Rinka. Vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Prekės (produkto) strategija. Kainos strategija. Vietos (pateikimo) strategija. Rėmimo ir reklamos strategija. Prekybos planas. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2008-03-29
 • Verslo planas: proginių drabužių salonas IĮ "Orchidėja"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Aplinkos veiksniai. Konkurentai. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Tiekėjai. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Įmonės ilgalaikis turtas. Vadyba. Įmonės darbuotojai. Darbuotojų atyginimų paskaičiavimas. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansai. Reikiamos lėšos. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Nenuostolingumo taško analizė.
  Verslo planai, referatas(30 puslapių)
  2011-12-22
 • Verslo planas: proginių rūbų nuoma UAB "Vestido"

  Verslo aprašymas. Kuriamos įmonės verslo idėja – atidaryti vestuvinių, proginių suknelių ir vyriškų kostiumų nuomos saloną, kadangi prekių nuoma šiais laikais gana populiari paslauga, kuria naudojasi vis daugiau klientų. Paslaugų teikimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Netiesioginių išlaidų prognozė. Veiklos sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Lūžio taškas. Santykiniai verslo plano rodikliai.
  Verslo planai, namų darbas(16 puslapių)
  2009-01-16
 • Verslo planas: proginių suknelių nuoma IĮ "Nefertitė"

  Įvadas. Salono įkūrimo tikslas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Reziume. Verslo aplinkos veiksniai. Makroaplinka. Mikroaplinka. Tikslinė rinka. IĮ "Nefertitė" marketingo kompleksas. IĮ "Nefertitė" pardavimų prognozės. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Organizacinis planavimas. Pajamų ir pelno prognozė. Sąnaudų prognozė. Paslaugoms teikti sunaudojamos medžiagos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(27 puslapiai)
  2008-03-14
 • Verslo planas: proginių suknelių pardavimas UAB "Afrodita"

  Santrauka. Įvadas. Rizikos veiksniai. Įmonės tikslų sistema. Rinkodara. Įmonės tipas. Įmonės vieta. Aplinkos analizė. Marketingo tikslas. Marketingo analizė. Marketingo strategija. Prekės politika. Kainų politika. Išplanavimo ir įrangos analizė.Įmonei reikalinga įranga. Tiekėjų analizė. Prekių pardavimas ir organizavimas. Įmonės organizacinė struktūra. Organizacinė valdymo sistema. Finansinė informacija. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Banko kreditas. Ūkinės veiklos išlaidos. Pinigų srautai. Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų įvertinimas. Balansas. Projekto įgyvendinimo grafikas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-06-26
 • Verslo planas: programuotojų firma UAB "Premier accountant"

  Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Produktas rinkos požiūriu. Pasiskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai reikalingos patalpos. Įrenginiai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Gamybos kaštų prognozė. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė firmos struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Alternatyvios veikimo kryptys. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė.
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-01-26
 • Verslo planas: psichologijos centras UAB "Konsultacija Tau"

  Anotacija. Verslo idėja. Psichologijos centro charakteristika. Vizija. Misija. Tikslai. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Rinka ir marketinginis pagrindimas. Ekonominis klimatas. Veiksniai, lemiantys paslaugų paklausą. Pirkimo motyvai. Rinkos poreikių dalis. Vartotojų analizė. Konkurentų tyrimas.Firmos marketingo tikslai ir strategija. Kainų politika ir kainos. Reklama, paslaugų pardavimų skatinimo metodai. Paslaugų pardavimų prognozės. Paslaugų organizavimas. Patalpos. Kitas ilgalaikis turtas. Energijos sunaudojimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Įmonės steigėjai ir darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos veiksniai ir jų mažinimo priemonės. Finansinis verslo pagrindimas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2009-01-05
 • Verslo planas: psichologinė pagalba darbe IĮ "Relax"

  Apibendrinimas. Įmonės tikslai. "SWOT" ir "PESTEL" analizė. "Michael Porter's Five Forces" analizė. Konkurentai ir klientai. Kultūriniai faktoriai Lietuvai. "DISC" modelis. Kuo reikia sėkmingam verslui pradėti. "Value chain" analizė. "VRIO" modelis. Pagrindiniai akcininkai. BSG matrica. Strateginis laikrodis. Partneriai. Organizacinė struktūra. Organizacijos valdymo modelis ir stilius.
  Verslo planai, referatas(17 puslapių)
  2005-09-30
 • Verslo planas: R. Stonienės prekybos įmonė

  Įmonių tipai Lietuvoje. Įmonės profilis, veikla. Aplinkos įtaka įmonei. Įmonės pristatymas. Vizija ir misija. Tikslai ir uždaviniai. SWOT analizė. Konkurentai. Strategija, pasiūlymai. Išvados.
  Verslo planai, analizė(9 puslapiai)
  2005-06-29
 • Verslo planas: rangos darbai UAB "Šilutės melioracija"

  Įmonės charakteristika. Pagrindinė veikla - melioracijos ir hidrotechninių statinių remonto, kelių remonto ir kiti statybos-remonto rangos darbai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė kultūra. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės vizija ir misija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra.
  Verslo planai, namų darbas(26 puslapiai)
  2008-09-23
 • Verslo planas: reklamos firma "2×2"

  Verslo plano aprašymas. Verslo aprašymas. Verslo tikslai, galimybės, orientyrai. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Kainodaros sistema. Paslaugos teikimas. Reklama ir rėmimas. Įmonės vykdomų darbų aprašymas. Verslo vietos parinkimas. Vadyba. Personalo parinkimas. Organizacijos valdymo modelis ir stilius. Organizacinė firmos struktūra. Galimos problemos ir kliūtys. Įmonės finansinės veiklos analizė. Optimaliausias investicinis projektas. Grynųjų pinigų iš investicinės veiklos skaičiavimas. Projekto finansinis įvertinimas. Finansinė dalis. Pelningumo lūžio taško įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-09-19
 • Verslo planas: reklamos firma UAB "D&E Design"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2008-03-15
 • Verslo planas: reklamos gamyba UAB "Budsava"

  Įžanga. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Bendrovės organizacinė struktūra. Verslo išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Piliečių pajamos. Organizacijos kultūra. Tikimybiniai veiklos rezultatai. Užduoties pagrindimas. Parengtų dokumentų sąrašas. Steigimo sutartis Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas. VAS dalyvių sąrašai. VAS susirinkimo darbotvarkė. Steigimo ataskaita. Revizoriaus išvada dėl ataskaitos. Prašymas Marijampolės savivaldybės valdybai dėl įregistravimo. UAB "Budsava" įstatai. Revizoriaus darbo reglamentas. Administracijos vadovo (direktoriaus) darbo reglamentas. Darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimo suteikimo nuostatai.
  Verslo planai, kursinis darbas(58 puslapiai)
  2007-05-21
 • Verslo planas: reklamos gamyba UAB "EXO IDEA"

  Įvadas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo aplinkos strateginė analizė. Konkurencijos strateginė analizė. Klientų strateginė analizė. Išteklų strateginė analizė. Konkurentų palyginimas. Žmonių išteklių strateginė analizė. Įmonės vizija, misija, tikslai. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-06-02
 • Verslo planas: remonto ir apdailos darbai ŪB "Kedga"

  Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendra ūkinės bendrijos veikla. Verslo sferos apibūdinimas. Marketingas. Rinkos būklė jos dydis, tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso analizė. Gamybos vykdymo vieta. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Organizacinė firmos struktūra, valdymo modulis ir struktūra. Savininkai ir valdytojai. Ūkinės bendrijos struktūra. Personalo parinkimas. Rizikos veiksniai. Rizikos veiksniai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Ūkinės bendrijos veiklos ataskaitos. Paslaugų lūžio taško ataskaita. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(26 puslapiai)
  2009-05-19
 • Verslo planas: renginių įgarsinimas ir apšvietimas

  Valdymo objekto charakteristika. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos numatymas. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje. Įmonės tipo ir valdymo sistemos parinkimas. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. Mikro aplinkos analizė ir konkurencinio našumo nustatymas. Įmonės potencialo įvertinimas. Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas. Rinkodaros strategijų alternatyvos ir jų atranka. Paslaugos pateikimo vartotojui sprendimai. Produktų kainos ir pardavimų masto numatymas. Produkto rėmimo sprendimai.
  Verslo planai, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-08
 • Verslo planas: renginių organizavimo agentūra UAB "Pašėlkim"

  Įmonės aprašymas. Komercinė ūkinė veikla. Verslo raida. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šakos aplinka. Rinkos analizė. Marketingo planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Paslaugos. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Paslaugos analizė. Technologinis procesas. Kaina. Kaštų struktūra. Projekto finansavimo grafikas. Valdymas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos ir atsakomybė. Atlyginimai. Rizikos analizė. Finansinė rizika. Valdymo rizika. Išorinė rizika. Finansų planas. Finansų plano sudarymo principai, metodai ir prielaidos. Investicijų poreikio prognozė. Pajamų ir pelno prognozė. Pinigų srautų prognozė. Balanso prognozė. Priedai.
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-23
 • Verslo planas: renginių organizavimo įmonė UAB "Įamžinta akimirka"

  Santrauka. Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga ir tyrimai. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga ir inventorius. Transportas. Žaliavos. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. SSGG analizė. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojama pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1).
  Verslo planai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-10-16
 • Verslo planas: restoranas - maitinimo įmonė "Vilniaus rūsys"

  Marketingo plano santrauka. Dėstymas. Verslo idėja. Misija. Verslo ir marketingo tikslai. Rizika. Rizikos veiksniai. Marketingas. Situacijos analizė. Marketingo strategija. Vieta (pateikimas). Prekė. Kaina. Rėmimas, reklama. Marketingo biudžetas. Rinkos tyrimas. Funkcijos ir operacijos. Patalpos ir įrengimai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-02-22
 • Verslo planas: restoranas "Lietuva" Kaune

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2010-04-23
Puslapyje rodyti po