Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Businnes plan: hotel "Palm Tree"

  Darbas anglų kalba. Executive summary. Company’s description. Vision. Mission statement. Location. Physical condition. Facilities and services. Style and type of operation. Positioning of the hotel. Human Resources. Recruitment. Selection. Social and environmental. Technological. Business strategy. Marketing plan. Factors. Clientele analysis. Target market. Market analysis. The competitors and competitive rivalry (Five Porter’s forces). SWOT analysis. Strategy and tactics. Sales strategy. Porter’s five force. Threat of entrants. Power of Supplier. The power of buyer. Threats and Substitutes. Risks assessment. Control. Cause and effect analysis. Operating budget.
  Verslo planai, referatas(30 puslapių)
  2008-12-11
 • Dailės būrelio įsteigimas naudojant įprastines piešimo priemones ir informacines technologijas (IT)

  Projektas. Projekto esmė. Įvadas. Projekto rėmimo paraiška. Projekto misija. Projekto vizija. Hipotezė. Tikslas. Uždaviniai. Trumpa veiklos apžvalga. Organizacijos aplinkos aprašymas. Organizacijos paslaugų vartotojai. Projekto įgyvendinimas. Pagrindiniai projekto ištekliai. Projekto rizikos įvertinimas. Organizacijos personalas. Informacija apie vadovą. Projekto komanda. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacijos struktūra. Reklaminės kampanijos organizavimas. Įvadas. Reklaminės kampanijos tikslai. Reklaminės kampanijos strategijos pasirinkimas. Paslaugos tyrimas. Reklamos nešikliai. Marketingo komplekso tyrimas. Projekto priedai. Prekinis ženklas. Anketa. Kūrybinių darbų pavyzdžiai naudojant IT.
  Verslo planai, namų darbas(16 puslapių)
  2005-10-29
 • Druskos kubelių idėjos pagrindimas

  Įvadas. Idėjų bankas. Idėjų banko pristatymas. Idėjų palyginimas ir priimtiniausios idėjos parinkimas. Druskos kubelių "druskiai" apibūdinimas. Trumpas produkto aprašymas. Vartotojo apibūdinimas. Konkurentų analizė. "Druskiai" patentavimas. Patentavimo būdo parinkimas. Patentabilumo kriterijų aprašymas. Patentavimo kaštai. "Druskiai" dizaino registravimas. Produkto dizaino pateikimas. Pramonės dizaino registravimo būdo parinkimas. Registravimo kriterijų aprašymas. Registravimo kaštai. "Druskiai" prekės ženklo registravimas. Tradicinio prekės ženklo pateikimas. Netradicinio prekės ženklo pateikimas. Sprendimo registruoti konkrečius prekės ženklo elementus pagrindimas. Prekės ženklo registravimo būdo parinkimas. Prekės klasės parinkimas. Panašių registruotų prekių analizė. Registravimo kaštai. "Druskiai" licencijavimas. Licencijos objekto parinkimas. Potencialių licenciatų apibūdinimas. Licencijavimo pajamos ir kaštai. Druskiai" intelektinės nuosavybės valdymo sąmata. Išvados.
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2012-04-26
 • Etikečių gamybos ofsetiniu spaudos būdu spaustuvės projektavimas

  Įvadinė dalis. Santrauka. Verslo plano esmė. Įmonės charakteristika. Rinka ir marketingas. Bendra rinkos apžvalga. Vartotojai. Rizikos įvertinimas, konkurentai. Marketingo planas. Technologinė dalis. Trumpas technologinio proceso aprašymas. Medžiagos žaliavos ir jų tiekėjai. Medžiagų, žaliavų, ir kitų išteklių sąnaudų produkcijos vienetui pagaminti. Valdymas. Informacija apie įmonės vadovus, darbuotojus. Motyvavimas (darbo užmokestis, premija). Organizacinė struktūra. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Pastovios ir kintamos išlaidos. Veiklos sąnaudų prognozė.
  Verslo planai, referatas(26 puslapiai)
  2008-05-26
 • Fermentinių sūrių gamybos verslo organizavimo proceso projektavimas

  Įvadas. Fermentinių sūrių gamybos verslo aprašymas. Fermentinių sūrių gamybos verslo pagrindimas ir charakteristika. Verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo kūrimui. Kooperatinės bendrovės "Sūrinė" steigimas. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi tiekėjai. Gaminamų prekių pirkėjai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo tikslai ir uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-04-14
 • Galimybė plėtoti kaimo turizmą Veisiejų regioniniame parke

  PowerPoint pristatymas. Veisiejų regioninis parkas randasi Lazdijų rajono teritorijoje. Lazdijų rajonas. Kuo palanki ši vieta vystyti kaimo turizmą? Veisiejų urbanistinis draustinis. Lankytinos vietos miestelyje. Pagrindinis turistų traukos centras vis dėl to yra ežerai. Labiausiai turistų pamėgti ežerai. Ančia. Snaigynas. "Tėviškė", Adolfo ir Julijos Juodžių sodyba. Povilas ir Daiva Varnai. Vytautas Žukauskas. Išvados.
  Verslo planai, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-02-13
 • Geodezijos ir žemėtvarkos veiklos vadyba: AB "Klaipėdos kranai"

  Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Prekės ir paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba (paslaugos). Trumpas gamybos ar paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Darbo jėga 11 Tiesioginė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmones struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys, alternatyvi veikla. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Priedai (3). Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-10-08
 • Idėjos pagrindimas bei intelektinės nuosavybės kūrimas: šildomos USB šlepetės "Tapučiai"

  Įvadas. Idėjų bankas. Idėjų banko pristatymas. Idėjų palyginimas ir priimtiniausios idėjos parinkimas. UAB "Tapučiai" apibūdinimas. Trumpas produkto aprašymas. Vartotojo apibūdinimas. Konkurentų analizė. UAB "Tapučiai" patentavimas. Patentavimo būdo parinkimas. Patentabilumo kriterijų aprašymas. Patentavimo kaštai. UAB "Tapučiai" dizaino registravimas. Produkto dizaino pateikimas. Pramonės dizaino registravimo būdo parinkimas. Registravimo kriterijų aprašymas. Registravimo kaštai. UAB "Tapučiai" prekės ženklo registravimas. Tradicinio prekės ženklo pateikimas. Netradicinio prekės ženklo pateikimas. Sprendimo registruoti konkrečius prekės ženklo elementus pagrindimas. Prekės ženklo registravimo būdo parinkimas. Prekės klasės parinkimas. Panašių registruotų prekių analizė. Registravimo kaštai. UAB "Tapučiai" licencijavimas. Licencijos objekto parinkimas. Potencialių licenciatų apibūdinimas. Licencijavimo pajamos ir kaštai. UAB "Tapučiai" intelektinės nuosavybės valdymo sąmata. Išvados.
  Verslo planai, referatas(26 puslapiai)
  2012-04-26
 • Ikea goes to South Korea

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Baldų gamintojas Ikea Pietų Korėjoje. Summary. Ikea company. Republic of Korea. PEST analysis. Introduction. Ikea Business. Facts and figures. External analysis (PEST analysis). Organisational structure. Global structure. Modification of the value chain. Modification of the value chain. organisational structure for South Korea. strategy formulation. Expansion by fully owned subsidiaries. Expansion by franchising. advantages. Disadvantages. Strategy for South Korea. Financial aspects. Cultural aspects. SWOT analysis. Action programme. Competitors in seoul. Use of marketing instruments. Conclusion. Final conclusion.
  Verslo planai, pristatymas(31 skaidrė)
  2007-10-22
 • Įmonės darbo administravimas-organizavimas (steigimas ir veikla): turizmo įmonė "Frėja"

  Įvadas. Santrauka. Įmonės vizija. Įmonės vizija bei tikslai. Turizmo įmonės steigimas. Įmonės steigimas. UAB "Frėja" registravimas. Turizmo įmonės "Frėja" pavadinimas ir logotipas. Reikalavimai įmonės vardui. Įmonės patalpų nuoma ir jų įrengimas. Įmonės planavimo sistema. Organizacinė sistema. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų darbo užmokestis. Darbuotojų skatinimas. Turizmo produkto analizė. Turizmo produkto samprata. Turizmo produkto paketo sudarymas. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Konkurentų įvertinimas. Įmonės SSGG analizė. Įmonės įvaizdis. Išvados. Priedas.
  Verslo planai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-11-26
 • Įmonės darbo administravimas-organizavimas (steigimas ir veikla): turizmo įmonė UAB "Kelionių rojus"

  Turizmo įmonės "Kelionių rojus" darbo administravimas-organizavimas (steigimas ir veikla). Įvadas. Santrauka. Turizmo įmonės įkūrimas. Verslo idėja ir misija. Aplinkos analizė. Turizmo rinka. Įmonės dislokacija. Kelionių organizatoriaus "Kelionių rojus" potencialus vartotojai. Rinkodara ir verslo tikslai. UAB "Kelionių rojus" kapitalo formavimas. Turizmo įmonės steigimas. UAB "Kelionių rojus" registravimas. Kelionių organizatoriaus "Kelionių rojus" pavadinimas ir logotipas. Firminiai blankai, vizitinės kortelės. Įmonės organizacinė struktūra. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų darbo užmokestis. Turizmo produktas. Turizmo paslaugų paketo sudarymas, kelionės kainos skaičiavimas. Turizmo produkto reklama ir rėmimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Verslo planai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-01-10
 • Įmonės įkūrimas: sportinės aprangos siuvimas KŪB "ModaSport"

  Įvadas. Valdomo verslo šakos ir įmonės aprašymas. Verslo šakos ir įmonės samprata. Pasirinkto verslo šakos esmė. Įmonės idėja, misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Pagrindiniai pirkėjai, klientai ir konkurentai. Gaminami gaminiai, parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos. Užimama rinkos dalis šakoje, įmonės dydis, personalo skaičius. Įmonės teisinio statuso pagrindimas: motyvacija. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas ir pagrindimas. Atsakomybės pasiskirstymas ir pareigų aprašymas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-11-19
 • Įmonės investicinio plano parengimas: D. Petraičio IĮ

  Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Projekto idėja. Pagrindiniai tikslai. Marketingo planas. Įmonės aplinkos analizė. Sugebėjimų, pavojų ir galimybių nustatymas. Išorinių veiksnių analizė. Marketingo rinkinys. Produktas. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Organizacinė struktūra. Personalo parinkimas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Sąnaudų prognozė ir pelno apskaičiavimas. Lūžio taško įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-10-27
 • Įmonės rinkodaros planas: blyninė UAB "Grietinėlė"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Idėja. Misija, vizija. Įmonės tikslai. Rizika. Rinkodaros planas. Situacijos analizė. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategija. Organizacinis planas. Patalpos ir įranga. Tiekimas. Atsargų valdymas. Vartotojų aptarnavimas. Personalas. Finansinis planas. Įplaukų prognozė. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansiniai poreikiai ir šaltiniai (ištekliai). Kredito valdymas. Kredito grąžinimas. Veiklos sąnaudos (kaštai). Piniginių srautų prognozė.
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2010-11-11
 • Įmonės steigimas ir veiklos pradžia: UAB "Džinas"

  Įvadas. Metodinė (analitinė) dalis. Valdymas, kontrolė, atsakomybė. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Kitų veiklos rūšių įmonių valdymo specifika. Kapitalo sudėtis. Įstatinio kapitalo sandara, formavimo procedūros. Rezervai. Vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių emisijos valdymas. Vardinės ir pareikštines akcijos. Paprastosios ir privilegijuotosios akcijos. Obligacijos. Pelnas. Pelno (nuostolio) paskirstymas. Dividendai. Finansų tvarkymas. Praktinė (taikomoji) dalis. UAB "Džinas" steigimas. UAB "Džinas" mėnesio balansas. Bendrosios išvados. Priedai (12).
  Verslo planai, referatas(47 puslapiai)
  2006-10-27
 • Įmonės steigimas ir verslo organizavimas: braškių auginimas

  Braškių auginimo įmonės steigimas ir verslo organizavimas. Įvadas. Braškių auginimo verslo kūrimas. Braškių auginimo verslo pagrindimas ir jo charakteristika. Verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo kūrimui. Kuriamos įmonės steigimas. Įmonės veiklos charakteristika. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo tikslai ir uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Verslo organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados. Priedas (1).
  Verslo planai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-10-11
 • Įmonės steigimas ir verslo plano parengimas: UAB "Senelės vaišės"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo esmė. Produktų pirkėjai ir vartotojai. Išorinės aplinkos analizė. Marketingo planas. Firmos marketingo strategija. Rinkos būklė. Segmentavimas. Konkurencija rinkoje. Kainodara. Produkcijos pardavimų rėmimas. Apibendrinimai.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2006-11-09
 • Įmonės steigimas: R. Jarošiaus IĮ

  R. Jarošiaus individualiosios įmonės steigimo schema. Įmonės veikla. Konkurentai. Pelno apskaičiavimas. Įmonės steigimo vietos apibūdinimas. Įmonės steigimas. Įmonės vardo išrinkimas. Įmonės registravimas Registro centre. Įmonės registravimas Socialinio draudimo skyriuje. Įmonės užregistravimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas užsiimti veikla. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma.
  Verslo planai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-08
 • Įmonės steigimas: UAB "CargoNet"

  Uždarosios akcinės bendrovės "CargoNet" steigimas. Verslo idėja. Įmonės registravimas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Įmonės misija ir vizija. Planavimas ir strateginis valdymas. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra.
  Verslo planai, namų darbas(22 puslapiai)
  2006-11-17
 • Įmonės steigimas: UAB "Slenis"

  Įvadas. Įmonės steigimas. Įmonės valdymas. Įmonės veiklos organizacija. Įmonės darbo procesų valdymas. Įmonės komercinė veikla. Įmonės veiklos planavimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-05
Puslapyje rodyti po