Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: kirpykla "Mansi"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai, galimybės ir orientyrai. Teikiamų paslaugų aprašymas. Papildomų paslaugų aprašymas. Paslaugų tobulinimo galimybių įvertinimas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų teikimo proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga .darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Įmonės organizacinės struktūros schema. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojama pelno/nuostolių ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Darbo užmokestis mėnesiui.
  Verslo planai, referatas(23 puslapiai)
  2011-06-13
 • Verslo planas: kirpykla "Ridi"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimų strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Pelno ataskaita. Balansas. Balansas. Ekonominiai rodikliai.
  Verslo planai, analizė(26 puslapiai)
  2008-05-06
 • Verslo planas: kirpykla "Spindulėlis"

  Įvadas. Rinkodaros aplinka. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Rinkodaros plano dalys. Pardavimų prognozavimas. Kirpyklos "Spindulėlis" rinkodaros planas. Misija, tikslai ir uždaviniai. Įmonės rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės rinka, jos tendencijos. Įmonės SWOT analizė. Tikslinės rinkos nustatymas ir pasirinkta rinkodaros strategija. Klientų nuomonės tyrimas. Įmonės rinkodaros analizė. Prekių ir kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. Paslaugų prognozė. Išvados. Priedai (1).
  Verslo planai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-01-18
 • Verslo planas: kirpykla IĮ "Aiva"

  Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimų strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Pelno ataskaita. Balansas. Ekonominiai rodikliai.
  Verslo planai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-05-23
 • Verslo planas: kirpykla IĮ "Aušrinė"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities ir sąlygų aprašymas. Verslo tikslai. Paslaugos aprašymas. Funkcinės paslaugų savybės. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas (programa). Paslaugų asortimento strategija. Kainų strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Veikla. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir vadovybė. Organizacijos struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Problemų sprendimo alternatyvos. Finansai. Lėšos ir jų panaudojimas. Paslaugų atlikimo įplaukų apskaičiavimas. Sąnaudų planas. Pelno planas. Palūkanų ir paskolos mokėjimo planas. Grynųjų pinigų srautų prognozė. Balansas.
  Verslo planai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-04-06
 • Verslo planas: kirpykla IĮ "Azalija"

  Santrauka. Įmonės apžvalga. Įmonės požymiai. Įmonės veiklos tikslai. Įmonės patalpų išdėstymas. Marketingas. Rinkos tyrimas. Marketingo kompleksas. Paslauga. Paslaugos procesas. Darbo organizavimas. Įranga. Paslaugų apimtis. Materialiniai ištekliai, tiekėjai. Kokybės valdymas. Valdymas ir personalas. Organizacinė įmonės struktūra. Funkcijų paskirstymas. Rizikos įvertinimas. Ekonominiai skaičiavimai. Pradinės išlaidos ir finansavimo šaltiniai. Paslaugų išlaidų apskaičiavimas. Kainos apskaičiavimas. Pajamų ir pelno prognozė. Pelningumo (lūžio) taško nustatymas.
  Verslo planai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2008-09-30
 • Verslo planas: kirpykla IĮ "Nerin‘Gėlė"

  Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Plaukų kirpimas ir šukavimas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikiamas kapitalas ir jo panaudojimas. Balansas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-05-24
 • Verslo planas: kirpykla IĮ "Pas Daivą"

  Santrauka. Pagrindiniai duomenys apie firmą (įmonę, ūkį). Firmos istorija ir duomenys. Dabartinės verslo srities aprašymas. Veiklos plėtros idėja ir galimybės. Rinkos apžvalga ir tendencijos. Konkurentai. Produkcijos realizavimo kainos. Reklama ir rėmimas. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Paslaugos proceso aprašymas. Plaukų kirpimas ir šukuosenų darymas. Plaukų dažymas. Cheminis plaukų sukimas. Patalpos ir įrengimai. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai. Darbo jėga. Gamybos savikaina. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizika. Investicijų poreikis jo panaudojimas. Pelno prognozės. Balanso prognozė. Balansas.
  Verslo planai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-10
 • Verslo planas: kirpykla IĮ "Rivoleta"

  Įvadas. Bendra informacija. Santrauka. Įmonės aprašymas. Siūlomo projekto esmė. Gamybos planas. Marketingas. Organizacinis planas. Rizikos faktoriai. Finansai. Sąnaudų. Analizė. Labiausiai tikėtinas variantas. Pesimistinis variantas. Optimistinis variantas. Finansinės išvados. Išvados.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2007-02-19
 • Verslo planas: kirpykla UAB "Elegancija"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja ir tikslai. Įmonės rinkos analizė. Rinkos tendencijos. Konkurencinė analizė. Įmonės marketingo politika. Paslaugos pristatymas. Kainodaros strategija. Rėmimo strategija. Paslaugos paskirstymo strategija. Įmonės veiklos organizavimas. Įmonės vietos analizė. Patalpos, įrengimai ir transportas. Įmonės žaliavų (medžiagų) tiekėjai bei poreikis. Darbuotojai ir darbo apmokėjimas. Teikiamos papildomos paslaugos. Paslaugos apimtis ir pajamos. Įmonės vadyba. Įmonės savininkai ir valdytojai. Įmonės organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir jų priežastys. Įmonės alternatyvi veikla. Įmonės finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Paskolos grąžinimo grafikas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Grynųjų pinigų srautų ataskaita. Atsipirkimo laikas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(30 puslapių)
  2007-02-19
 • Verslo planas: kirpykla UAB "Grožio oazė"

  Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Konkurencija ir rinka. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Tikslai ir strategijos. Produktas rinkos požiūriu. Pasiskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Gamyba. Reikalingos patalpos. Įrenginiai ir kitos priemonės. Tiekimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Gamybos kaštų prognozė. Organizacinė firmos struktūra. Patarėjai ir konsultantai. Kritinė rizika. Rizikos veiksniai. Finansai. Pardavimo prognozė (pelno ataskaita). Darbų grafikas. Siūlomos šukuosenos. Su mumis bendradarbiaujančios kosmetikos firmos. Kirpyklos vidaus apdailos pavyzdžiai.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2007-08-09
 • Verslo planas: knygynas IĮ "Žiburys"

  Santrauka. Kas yra verslo planas? Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai , galimybės ir orientyrai. Prekės ir paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Prekyba. Vietos analizė. Patalpos ir inventorius. Transportas. Tiekėjai. Personalas. Vadyba. Organizacinė firmos struktūra, valdymo modelis ir stilius. Rizikos veiksniai. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Išvados.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2006-11-15
 • Verslo planas: koldūnų gamyba IĮ "Koldūniukas"

  Įvadas. Verslo aprašymas. Reziumė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys. Paslaugų pardavimo strategija. Reklama. SWOT analizė. Gamybos planas. Organizacinis planas. Naujo juridinio asmens registravimas. Organizacinė struktūra. Personalas. Finansinis planas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-02-15
 • Verslo planas: kompiuterinė firma AB "Laiko vartai"

  Įvadas. UAB "Laiko vartai" teikiamos paslaugos ir prekės. UAB "Laiko vartai" turimas ilgalaikis bei trumpalaikis turtas. UAB "Laiko vartai" taikomi ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai. UAB "Laiko vartai" tiekėjai, jų pasirinkimo kriterijai. UAB "Laiko vartai" reikalingos atsargos planuojant laikotarpį, kuriam jos perkamos. UAB "Laiko vartai" teikiamų paslaugų ir prekių kokybė bei konkurencingumas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-17
 • Verslo planas: kompiuterinė svetainė "Kompine"

  Santrauka. Verslo srities aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo tikslai, verslo organizavimas. Sumanymo uždaviniai. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Politinė teisinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Konkurentų rinkos tvirtumas. Marketingo tikslai ir strategija. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Reklamavimas ir rėmimas. Įrenginiai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Gamybos kaštų prognozė. Valdymas. Organizacijos valdymo modelis ir stilius. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Finansavimo šaltiniai. Išvados.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2006-11-15
 • Verslo planas: kompiuterinė svetainė IĮ "Interfanas"

  Verslo srities aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo tikslai, verslo organizavimas. Sumanymo uždaviniai. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo tikslai ir strategija. Kainodaros strategija. Reklamavimas ir rėmimas. Gamyba. Gamybos vykdymo veikla. Reikalingos patalpos. Įrengimai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Gamybos kaštų prognozė. Valdymas. Organizacijos valdymo modelis ir struktūra. Organizacinė firmos struktūra. Rinkos veiksniai. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė. Prognozuojamų pinigų srauto apskaita. Darbuotojų darbo grafikai.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2006-04-28
 • Verslo planas: kompiuterinės paslaugos TŪB "Komveda"

  Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba jos atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų atranka. Marketingo rinkinio elementai. Produktas rinkos požiūriu. Paskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Marketingo veiklos kaštai. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Paslaugos poreikiai. Reikalingos patalpos. Įrengimai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Paslaugos kaštų prognozė. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė firmos struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Alternatyvios veikimo kryptys. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pelno ataskaita. Lūžio taško analizė. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Projekto įgyvendinimo grafikas. Priedai
  Verslo planai, diplominis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-20
 • Verslo planas: kompiuterinių detalių ir kompiuterių parduotuvė UAB "Megabaitas"

  Įvadas. Verslo apibūdinimas. Įmonės duomenys ir veiklos sritis. Įmonės tikslai, uždaviniai. Personalas. Verslo idėja. Rinkos analizė. Rinkos dydis ir vieta. Prekės/ paslaugos. Tiekėjai. Pirkėjas – jo pajamos. Konkurencija. Įmonės pranašumas, silpnosios vietos. Finansų reguliavimas ir planavimas. Turtas. Patalpos ir įrenginiai. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Kredito grąžinimas ir palūkanų mokėjimas. Paslaugos teikimo savikaina. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Lūžio taško įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-07-30
 • Verslo planas: kompiuterinių detalių parduotuvė IĮ "Avitela"

  IĮ "Avitela" verslo planas. Santrauka. Įmonės analizė. Veiklos aprašymas. Firmos tikslai. Prekių ir paslaugų tobulinimo tyrimai. Rinka. Tikslinė rinka. Rinkos dydis. Rinkos kitimo tendencijos. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimų strategija. Reklama. Gamybos planas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Įrenginių nusidėvėjimas. Personalo skyrius. Pareigos ir atsakomybė. Motyvacija. Rizika. Finansinis planas. Planuojami pardavimai per mėnesį ir trejus metus. Prognozuojamų pardavimų lentelė (lt). Sąnaudų prognozė 2003 – 2005 metams. Grynųjų pinigų srautai. Paskolos grąžinimas. Pajamų – išlaidų santykis (b/c). Grynoji dabartinė vertė . Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-10-18
 • Verslo planas: kompiuterinių stalų įmonė IĮ "Moderna"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Prekės aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. IĮ "Moderna" teikiamos prekės ir paslaugos. Kainų nustatymas. Pateikimo strategija. Reklama. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Transportas. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Personalas. Teikiamos papildomos paslaugos. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Padaliniai, pavaldumas. Vadovų sąrašas. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Finansinių prognozių prielaidos. Prognozuojamo pelno ataskaita. Išvados.
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-26
Puslapyje rodyti po