Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: automašinų plovykla UAB "Robis"

  Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Produktas rinkos požiūriu. Pasiskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai. Reikalingos patalpos. Įrengimai ir kitos priemonės. Tiekimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Gamybos kaštų prognozė. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė firmos struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. Patarėjai ir konsultantai. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Alternatyvios veikimo kryptys. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė. Prognozuojamų pinigų srautų analizė. Darbų grafikas. Bibliografija. Priedai. Pelningumo lūžio taškas.
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-02-28
 • Verslo planas: automatiniai vartai UAB "Tvirtovė"

  Anotacija. Užduoties formulavimas ir derinimas. Pagrindinis tikslas. Verslo idėjos aprašymas. Gamybinis planas. Verslo forma, valdymas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Tikslai ir strategijos. Produkcijos pardavimų prognozė. Reklamavimas. Finansinis planas. Pajamų ir išlaidų planas. Pelno ataskaita. Rizikos įvertinimas. Rizikos veiksniai.
  Verslo planai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-17
 • Verslo planas: automobilių priežiūros salonas

  Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Paslaugos vartotojai. Tikslai ir uždaviniai. Kainos. Reklama. Įmonės SSGG analizė. Pajėgumų planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas. Pardavimų prognozė (optimistinis, pesimistinis ir tikėtinas variantas). Naujos įmonės paslaugų planas. Organizacinis planas. Įmonės juridinė forma. Personalas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidos pastatų nuomai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Energetinės išlaidos. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Paslaugų kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Paslaugos pelningumo nustatymas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Kapitalo pelningumo indeksas. Lūžio taško analizė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(28 puslapiai)
  2010-12-28
 • Verslo planas: automobilių kėbulų remontas bei nestandartinių sunkvežimių kėbulų gamyba TŪB "Žaibas"

  Įvadas. Verslo idėja ir verslo esmė. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Verslo vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Paslaugų, gaminių nomenklatūra. Žaliavos, medžiagos ir jų tiekėjai. Tiekėjai. Reikalingi įrengimai, mašinos, prietaisai ir jų tiekėjai. Prekių ir paslaugų pirkėjai bei klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai, aptarnavimo procesai. Steigiamos įmonės juridinis statusas – AB. Palyginimas su KŪB. Įmonės vadybinė struktūra. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio grafiko konstravimas. Organizavimo proceso modelių darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas.
  Verslo planai, namų darbas(16 puslapių)
  2007-10-19
 • Verslo planas: automobilių plovykla

  Verslo aprašymas. Firmos pristatymas. Įmonės veikla. Firmos tikslai. Rinkos apžvalga. Rinka. Vietos apžvalga. Konkurencinė analizė. Naujas gaminys. Gamybos planavimas. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos. Įrengimai. Tiekėjai. Medžiagos. Transportas. Darbo jėga ir darbo užmokestis. Valdymas. Marketingas ir realizacija. Paslauga. Kainų politika. Vieta. Reklama. Finansinių prognozių prielaidos. Pelno (nuostolio) ataskaita.
  Verslo planai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-12-12
 • Verslo planas: automobilių plovykla UAB "Auto blizgesys"

  Anotacija. Įvadas. Lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Verslo aprašymas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Išvados. Priedai.
  Verslo planai, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2006-01-24
 • Verslo planas: automobilių plovykla UAB "Polita"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos pristatymas. Firmos tikslai. Paslaugų teikimas ir produkto aprašymas. Produkto aprašymas. Vieta ir patalpos. Įrengimai. Tiekėjai. Medžiagos. Transportas. Darbo jėga ir darbo užmokestis. Rinkos apžvalga. Rinka. Konkurencinė analizė. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Valdymas. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Finansinių prognozių prielaidos. Lėšų poreikis. Priedai (10).
  Verslo planai, analizė(19 puslapių)
  2007-12-03
 • Verslo planas: automobilių plovimas, poliravimas bei valymas UAB "Auto švara"

  Verslo ekonomikos savarankiškas darbas. Santrauka. Verslo aprašymas. Funkcinės paslaugos savybės. Paslaugų plėtimasis. Rinkodaros skyrius Rinkos analizė. Tikslinė rinka. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Veiklos skyrius. Vietos ir patalpos analizė. Įrengimai. Tiekėjai. Žaliavos. Transportas. Darbo jėga. Vadybos skyrius. Organizacinė valdymo struktūra. Vadovaujantis personalas. Rizikos įvertinimas. Grėsmės ir jų neutralizavimo alternatyvos. Finansų skyrius. Priedai (1).
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2011-04-08
 • Verslo planas: automobilių ratų montavimas ir balansavimas UAB "Ratas"

  Santrauka. Verslo idėja ir verslo aprašymas. Verslo idėja. Įmonės charakteristika. Paslaugos charakteristika. Rinkos analizė. Tendencijos rinkoje. Paslaugos vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Kainodara. Paslaugos pateikimas. Paslaugos skatinimas. Veikla. Veiklos aprašymas. Organizacinė struktūra ir valdymas. Rizika. Problemos ir kliūtys. Finansai. Paslaugų išlaidų skaičiavimas. Pardavimų ir išlaidų skaičiavimas. Paskolos padengimo planas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Pinigų srautai. Įmonės turto balansas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Verslo planai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-03-17
 • Verslo planas: automobilių remontas

  A. Vaičiuko IĮ. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos istorija. Firmos tikslai. Prekių ir paslaugų aprašymas. Prekės ir paslaugos tobulinimo tyrimai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskyrimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Paslaugų ir prekių teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Atsargos (žaliavos). Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinės firmos struktūra. Rizikos vertinimas. Finansai. Priedai (2).
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2008-03-21
 • Verslo planas: automobilių remontas UAB "Motoriukas"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai.
  Verslo planai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-05-17
 • Verslo planas: automobilių remontas UAB "Stop"

  Verslo aprašymas. Verslo srities ir verslo idėjos aprašymas. Įmonės verslo tikslai. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika, strategijos. Pardavimo strategijos. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Vietos aprašymas. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Vadyba. Įmonės savininkai ir darbuotojai. Organizacinė valdymo struktūra. Rinkos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Pardavimų prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Santrauka.
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-07
 • Verslo planas: automobilių remontas, technikos ir įrankių pardavmas UAB "Magė"

  Pagrindinės UAB "Magė" veiklos kryptys: Įrankiai, įrankių nuoma ir remontas; Automobilių atsarginės dalys, serviso įranga, garso aparatūra ir automobilių remontas; Pramoninė technika ir konsultavimas. Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti, įmonės segmentų plitimo priežastis. Teorinė dalis. Verslo įmonė. Prekė. Paslauga. Aplinkų analizė. Rinkodaros analizė (marketingo planas). Personalas. Finansai ir apskaita. Praktinė dalis. UAB "Magė" įmonės apžvalga. Įmonės mikro ir makro aplinkos analizė. Rinkodara. Kainų nustatymas. Prekyba. Reklama. Personalas. Finansinė dalis. Pelningumo lūžio taškas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2008-12-23
 • Verslo planas: automobilių serviso projektavimas

  Remonto dirbtuvių rekonstrukcija. Įmonės gamybinės programos skaičiavimas. Metinės darbų apimties skaičiavimas. Techninės apžiūros (TP), einamojo remonto (ER), kėbulų remonto (KR) metinė darbų apimtis. Plovimo ir valymo darbų metinė apimtis. Savitarnos darbų metinė apimtis. Metinė visų TP ir ER darbų apimtis. Įmonės gamybinės metinės darbų apimties išskaidymas pagal rūšis. Darbininkų skaičiaus apskaičiavimas. Technologiškai būtinas darbininkų skaičius. Etatinių darbininkų skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų skaičiavimas. Inžinierių tarnautojų, vadovaujančių personalui, skaičius. Techninio aptarnavimo ir remonto postų skaičiavimas. Metinis posto laiko fondas. Postų skaičius. Gamybinių patalpų ploto skaičiavimas. TA, ER ir KR zonų ploto skaičiavimas. KR zonos (pirmo pastato) ploto skaičiavimas (be vadovybės ir pagalbinių patalpų plotų). TA ir ER zonos (antrojo pastato) ploto skaičiavimas. Sandėliavimo patalpų plotas. Pagalbinių patalpų plotas (vadovybė, valgomasis, dušinė, rūbinė, koridorius, tualetas). Automobilių stovėjimo aikštelių plotų skaičiavimas. Darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelių užimamas plotas. Technologinių įrenginių pasirinkimas. Nestandartinio įrenginio aprašymas.
  Verslo planai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-05-28
 • Verslo planas: automobilių sporto klubas "Akimirka"

  Automobilių sporto klubo "Akimirka" verslo planas. Apibendrinimas. Bendroji dalis. Įmonė. Verslo idėja. Verslo aplinka. Marketingas. Paslaugos. Rinka. Klientai. Konkurentai. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Technologija. Įranga. Vadovai ir personalas. Vieta. Finansinis ir ekonominis įvertinimas.
  Verslo planai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-08-09
 • Verslo planas: automobilių techninio aptarnavimo įmonė

  Įvadas. Aprašymo skyrius. A. Končianiono PĮ įmonės charakteristika. Pradiniai duomenys. Skaičiavimo skyrius. Projektuojamų barų metinė darbų apimtis. Darbuotojų skaičius. Darbo ir pagalbinių postų skaičius. Technologiniai įrengimai, gamybos inventorius. Gamybinių ir pagalbinių patalpų plotas. Energetika. Technologijos skyrius. Technologinio proceso organizavimo schema. Atliekamų darbų technologinis procesas. Darbo organizavimo skyrius. Įmonės organizacinė struktūra. TPS darbo proceso organizavimas, schemos. Darbo vietų organizavimas. Darbo ir poilsio režimas. Darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos skyrius. Darbuotojų sauga. Aplinkos sauga. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Ventiliacija. Išvados ir rekomendacijos. Darbo anotacijos lietuvių ir užsienių kalba.
  Verslo planai, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2006-09-18
 • Verslo planas: autoservisas

  Autoserviso paslaugų organizavimo verslo planas. Įvadas. Santrauka. Įmonės charakteristika. Susikūrimo istorija. Trumpa įmonės veiklos apžvalga. Nuosavybės forma. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Įmonės geografinė padėtis. Rinka. Rinkos sąlygos. Išorinė rinkos aplinka. Vartotojai. Konkurentai. "Žemaitijos turgus". Pastovūs klientai. Rinkodara. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Naujos paslaugos pardavimų prognozės. Gamybinis planas. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Paslaugos aprašymas. Gamybiniai kaštai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Personalo pasirinkimas. Reikalavimai. Darbuotojų teisės ir atsakomybė. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Finansinės prognozės. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas.
  Verslo planai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-09-20
 • Verslo planas: autoservisas "Tanagra"

  Įmonės veiklos analizė. Apie įmonę. Tikslai ir uždaviniai. Paslaugų aprašymas. Žaliavos ir medžiagos. Esama darbuotojų kvalifikacija. Teisiniai aspektai. Rinkos analizė. Rinkos analizė. Gamybinis planas. Gamybinės patalpos. Technologinė įranga. Energijos sunaudojimas ir gamybos išlaidos. Vietovės aprašymas. Finansinis planas. Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Piniginių srautų ataskaita. Sąnaudų prognozė (savikainos analizė). Rizikos vertinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(31 puslapis)
  2010-04-02
 • Verslo planas: autoservisas IĮ "Auto"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Rizikos įvertinimas. Marketingas. Teisinė ir politinė aplinka. Pirkėjų analizė. Įmonės vieta. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Prekių asortimento charakteristika. Kaina. Prekių pateikimas. Reklama ir rėmimas. Funkcijos (operacijos). Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Atsargos. Personalas. Įmonės darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Finansinė informacija.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2006-04-27
 • Verslo planas: autoservisas UAB "Rankesta"

  Tikslai. Įmonės rekvizitai. Marketingas. Prekė. Kaina. Vieta. Rėmimas. Pardavimų pajamų variantai. Gamybos (operacijų) planas. Patalpų vertė. Įrengimų vertė. Numatomas transportas. Naudojamų detalių ir medžiagų vertė. Turto nusidėvėjimas. Personalas. Personalo sudėtis ir kvalifikacija. Darbininkų darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Darbo aprašymas. Finansinė dalis (planas). 200x/200xm. Balansas. Pelno ataskaita. Sąnaudų prognozė. Finansinė analizė. Priedai (2)
  Verslo planai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-10-24
Puslapyje rodyti po