Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Numatomos įmonės restorano "Just in..." veiklos planavimas

  Įvadas. Įmonės teisės. Įmonės struktūra, jos darbuotojai ir jų valdymo struktūra. SWOT analizė. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų kontrolė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2006-11-10
 • Organizacijos išorinės aplinkos analizė: pirmieji šeši žingsniai. Verslo planas: kirpykla IĮ "Nefertitė"

  Organizacijos išorinės aplinkos analizė: pirmieji šeši žingsniai. Idėjos paskirtis – vizija. Idėjos tikslai. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotų (pirkėjų derėjimosi) galios įvertinimas. Tiekėjų (derėjimosi) galios įvertinimas. Gamybos savikaina. Per 1 mėnesį sunaudojama priemonių. Potencialių (būsimųjų) konkurentų įvertinimas. Iš viso. Kainų politika. Reklama ir rėmimas (skatinimas). Patalpos ir įrengimai. Rizikos veiksniai.
  Verslo planai, referatas(13 puslapių)
  2006-03-23
 • Papuošalų gamybos verslas

  Įmonių organizavimo ir valdymo namų darbas. Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Darbo bazė ir pradiniai duomenys. Apribojimai organizuojant verslą. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Verslo idėja ir verslo esmė. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Verslo vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių, parduodamų prekių arba ir/ar teikiamų paslaugų nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi tiekėjai. Reikalingi įrenginiai, mašinos, prietaisai, įranga ir numatomi jų tiekėjai. Gaminių, prekių ar paslaugų pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Steigiamos įmonės teisinis statusas ir jo pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas ir tinklinio grafiko skaičiavimas sektorių metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-06-20
 • Potencialių verslo partnerių paieška

  Suformuluojamas informacijos poreikis, Bendradarbiavimo motyvas, Pasirenkami paieškos instrumentai, Sudaroma paieškos užklausa, Duomenų bazės formos užpildymas.
  Verslo planai, referatas(6 puslapiai)
  2005-03-17
 • Praktikos ataskaita: UAB "Šilutės autobusų parkas"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės planavimo procesas. Darbuotojų išsilavinimas, vertinimas bei kvalifikacijos kėlimas. Motyvacijos būdai įmonėje. Įmonės rinkos analizė. Įmonės ūkinės – finansinės veiklos analizė. Įmonės pelningumo išvados. Išvados.
  Verslo planai, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2006-11-17
 • Projektas: lietuviškų patiekalų baras "Sveikuolių užeiga"

  PowerPoint pristatymas. Vizija. Strateginis tikslas. Segmentas. Konkurencijos analizė. Pozicionavimo analizė. Hierarchinė struktūra. Kavinės personalas. Darbuotojų funkcijos. Darbuotojų funkcijos (2). Motyvacinė sistema. Padavėjos darbo ketvirčio vertinimas. Bendras darbuotojo ketvirčio vertinimas. 8p paslaugų sfera kavinės gyvavimo stadijose.
  Verslo planai, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-09-10
 • Projektų valdymas (4)

  Projektinio valdymo aktualumas, tikslas, uždaviniai. Projektinio valdymo prielaidos. Charakteringiausi "kietojo" ir "minkštojo" valdymo posistemių elementai. Projekto sąvokos apibrėžimas, svarbiausios projekto savybės. Projektų klasifikacijos schema. Įvairių projektų svarbiausios charakteristikos, jų privalumai ir trūkumai. Įvairių projekto gyvavimo ciklų apibrėžimas ir palyginimas. Projekto realizavimas ir jo eigos dalinimas į fazes. Gaminio raidos ciklas. Projekto įgyvendinimo fazių trukmė. Galimumo (palankumo) tyrimų aspektai. Ikiprojektinių tyrimų aspektai. Funkcinių tyrimų klasifikavimas. Projektiniai tyrimai (techninis – ekonominis investicijų pagrindimas. Investicinė (įgyvendinimo) fazė ir jos etapai. Eksploatacinės fazės apibūdinimas. Priešinvesticinių tyrimų įgyvendinimo problemos. Buhalterinių sąvokų verslo projektuose naudojimo problemos. Strateginė verslo planavimo orientacija. Baziniai projekto strategijos principai. Verslo projekto aplinka. Daugiafunkcijinė verslo projekto paskirtis. Metodiniai struktūrizavimo pagrindai. Projektinių tyrimų metodikos bei atskirų jo dalių (tyrimų) atlikimo tvarka. Projekto istorija ir jo atsiradimo prielaidos. Žaliavos ir ištekliai. Projekto išdėstymo vieta. Technologijos parinkimas ir statybos projektavimas. Projekto organizacinė struktūra ir valdymo forma. Darbo ištekliai. Darbuotojų apmokymo problemos. Projekto įgyvendinimo planavimas ir biudžeto sudarymas. Marketingas – svarbiausia projektinės veiklos rezultatų realizavimo priemonė. Marketingo elementų analizė. Projekto strategijos patikrinimas marketingo atžvilgiu ir alternatyvių strategijų identifikavimas. Marketingo tyrimų atlikimo tvarka. Vartotojų analizė ir rinkos segmentacija. Paklausos įvertinimas ir tikslinių rinkų atrinkimas. Įmonės konkurentabilumo analizė. Socialinės – ekonominės aplinkos analizė. Prognozuojamos marketingo informacijos įvertinimas.Jautrumo analizės taikymas. Projekto strategijos apibrėžimas (nustatymas). Marketingo koncepcijos apibrėžimas. Kainodara ir kainų politika. Marketingo planavimas. Finansinio ir ekonominio verslo projektų vertinimo ypatumai. Grynoji dabartinė vertė. Investicijų atsipirkimo laikotarpis. Vidinė pelno norma – vienas iš reikšmingiausių rodiklių, analizuojant verslo projektų efektyvumą. Rentabilumo indekso ir investicijų efektyvumo koeficiento nustatymas. Investicijų efektyvumo vertinimo ypatumai, atsižvelgiant į infliaciją. Verslo projektų ekonominio įvertinimo problemos. Verslo projektų finansavimo sistemos plėtros ir taikymo galimybės. Projekto finansavimo būdai ir šaltiniai. Projektinio finansavimo organizavimas. Rizikos ir neapibrėžtumo vertinimo problemos verslo projektavime. Rizikos ir neapibrėžtumo apibrėžimas ir klasifikacija. Rizikos grupės. Rizikos ir neapibrėžtumo analizės metodai. Rizikos valdymo uždavinių svarbiausiose projekto gyvavimo fazėse struktūra. Rizikos valdymo modeliai.
  Verslo planai, konspektas(32 puslapiai)
  2008-03-31
 • Romano Abramovičiaus asmenybės analizė

  Romano Abramovičiaus lyderiavimo aspektų analizė. Trumpa lyderio veikla ir gyvenimo momentai. Situacija ir aplinkybės lėmusios lyderio iškilimą. Pagrindiniai asmenybės bruožai. Charizmatiškumas. Vadovavimo stilius.
  Verslo planai, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-06-03
 • Strateginis planavimas: prekyba gėlėmis Petraičio IĮ "Orchidėja"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti A. Petraičio IĮ "Orchidėja" dabartinę situaciją prekybos greitai gendančiomis prekėmis – gėlėmis rinkoje. A.Petraičio IĮ "Orchidėja" charakteristika. Aplinkos veiksnių ir jų poveikio organizacijai nustatymas. Tiesioginiai konkurentai. Potencialūs konkurentai. Produktų pakaitalai. Tiekėjai. Vartotojai. Išorės ir vidaus veiksnių analizė. A. Petraičio IĮ "Orchidėja" misija. A.Petraičio IĮ "Orchidėja" pagrindinės veiklos strategija. A.Petraičio IĮ "Orchidėja" ateities vizija. Preliminarus biudžeto projektas.
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2010-03-16
 • Suvenyrinės reklamos agentūros steigimas

  Reziume. Verslo idėja. Paslaugos aprašymas. Gamybos planas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas.
  Verslo planai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-26
 • Vaikiškų prekių parduotuvės steigimas Utenos mieste: N. Gaincevaitės IĮ "Mažylis"

  Įvadas. Marketingo dalis. Rinka. Konkurentai. Prekė. Kainodara. Pateikimas. Rėmimas. Marketingo biudžetas. Technologinė dalis. Patalpos ir įrengimai. Sauga darbe, priešgaisrinė sauga, darbo vietų higieninis įvertinimas. Tiekėjai. Prekių atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Vadybinė dalis. Įmonė – vadybos objektas. Įmonės savininkas ir vadovas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės personalas. Atsilyginimas už darbą. Finansinė dalis. Įmonė ir mokesčiai. Investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Investicijos ir jų rizikos įvertinimas. Priedai (5).
  Verslo planai, diplominis darbas(70 puslapių)
  2007-04-13
 • Valdymo sprendimai: UAB "SportNeta"

  Valdymo objekto charakteristika. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos numatymas. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje. Įmonės tipo ir valdymo sistemos parinkimas. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. Mikroaplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo įvertinimas. Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas. Rinkodaros strategijų alternatyvos ir jų atranka. Prekės pateikimo vartotojui sprendimai. Prekės kainos ir pardavimų masto nustatymas. Prekės rėmimo rinkoje sprendimai. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Verslo planai, analizė(23 puslapiai)
  2008-03-27
 • Verslo planas: kelionių organizatorius UAB "Nemuno vingiai"

  Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys (kompleksas). Konkurencijos analizė. Gamybos planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas. Naujos bendrovės paslaugų planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidos pastatų nuomai. Išlaidos įrangai. Amortizaciniai atskaitymai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Energetinės išlaidos. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Keturračių motociklų nuomos paslaugos kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Keturračių motociklų nuomos paslaugos pelningumo nustatymas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Lūžio taško analizė. Išvados. Priedai (1).
  Verslo planai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-06-13
 • Verslo aprašymas: autoservisas "Tanagra"

  Verslo būklės apžvalga. Verslo idėja. Tikslai ir uždaviniai. Paslaugos. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Veiklos apžvalga. Vietovės aprašymas.Rinka. Rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Gamybinis planas. Įrengimai. Energijos sunaudojimas, gamybos išlaidos. Vadyba. Vadovai. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Rizikos vertinimas. Finansinis planas. Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos. Išlaidų planas. Piniginių srautų prognozė. Balansinis planas. Pagrindiniai finansiniai šaltiniai. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2005-11-29
 • Verslo ekonomika: siuvimo įmonė UAB "Grakšti"

  Santrauka. Verslo apžvalga. Marketingas. Prekė. Aplinkos analizė. Gamyba. Gamybinio proceso ypatumai. Įrenginiai. Gamybos apimties nustatymas. Medžiagų vertės skaičiavimas. Darbininkai ir lėšos jų darbo apmokėjimui. Vadovavimas. Finansinė dalis. Pradinės išlaidos ir finansavimo šaltiniai. Išlaidų (savikainos) apskaičiavimas. Pelno prognozė. Pelningumo rodikliai. Išlaidų padengimo (lūžio) taško nustatymas. Išvados. Priedai (4).
  Verslo planai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-04-29
 • Verslo idėja: dyzelinių variklių konvertavimas į varomus aliejumi UAB "Biomotorai"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Biomotorai" įsteigimo aplinkybes, procedūras, taip pat įmonės struktūrą, politiką bei kitus svarbius įmonės sukūrimo ir įsitvirtinimo punktus. Verslo idėja. Įmonės įregistravimas. Įmonės charakteristika. Organizacinė įmonės valdymo struktūra. Įmonės strateginis planavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. SWOT analizė. Vadovavimo stilius. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(12 puslapių)
  2010-10-22
 • Verslo idėja: DUAB "Baltik garant"

  Verslo idėja. Įžanga. Draudimų rūšys. DUAB "Baltik garant" charakteristika. DUAB "Baltik garant" istorija. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Pagrindinės 2003 m. veiklos kryptys. Pagrindinės 2003 m. veiklos rodikliai. Socialinė atsakomybė. Bendrovės misija ir vizija. Planavimas ir strateginis valdymas. Organizavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Informacinio darbo su draudimo brokeriais organizavimas. Personalo organizavimas. Darbo užmokestis. Kontrolė ir koordinavimas. Organizacijos kultūra. Vadovavimas.
  Verslo planai, referatas(21 puslapis)
  2006-03-01
 • Verslo idėja: IĮ "Studentų konsultavimo centras"

  Įžanga. Verslo idėja. Įmonės pristatymas. Įmonės vizija. Įmonės misija. "Studentų konsultavimo centro" veikla ir tikslai. "Studentų konsultavimo centro" valdymo struktūra. Linijinė valdymo schema. SSGG (SWOT) analizė. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-10-19
 • Verslo idėja: kaimo turizmo sodyba

  Užduotis: Įsivaizduokite, kad Jūs steigiate verslo įmonę. Suformuluokite verslo idėją. Pasirinkite įmonės veiklos juridinę formą ir pagrįskite savo pasirinkimą, nurodydami pasirinkimo motyvus, kiekvienos organizacinės formos privalumus ir trūkumus. Aprašykite įmonės steigimo ir registravimo procedūras. (pageidautina apsilankyti Savivaldybės Rejestro tarnyboje ir smulkiai užfiksuoti visas biurokratines kliūtis steigimo kelyje). Verslo idėja ir jos įgyvendinimo planas. Įmonės veiklos juridinė forma – uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Įmonės steigimo ir registravimo procedūros. Pasirengimas įmonės įregistravimui. Notarui pateikiami dokumentai. Dokumentai, pateikiami steigiant uždarąją akcinę bendrovę. Atlyginimo už notaro paslaugas dydžiai. Dokumentų pateikimo VĮ Registrų centrui tvarka. VĮ Registrų centrui pateikiami dokumentai.
  Verslo planai, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-05-10
 • Verslo idėja: turizmo agentūra "Inkariukai Travel"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Verslo planas. Įžanga. Įmonės veikla. Įmonės "Inkariukai Travel" veiklos kryptys ir tikslai. Kapitalas. Darbuotojai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Turizmo paslaugų poreikio prognozė. Idėjos pristatymas. Turizmo agentūros steigimas. "Inkariukai Travel" siūlomos paslaugos. Finansai. Kapitalo paskirstymas. Atlyginimai. Paskola. Pelnas. Mokesčių politika Lietuvoje. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Išvados. Priedai (2).
  Verslo planai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-04-05
Puslapyje rodyti po