Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: siuvimo įmonė

  Siuvimo įmonės rekvizitai. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamyba. Gamybos procesas. Vieta ir patalpos. Tiekėjai. Įrengimai. Transportas. Darbuotojai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Veiklos sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Lūžio taškas. Santykiniai rodikliai. Priedai (18 psl.).
  Verslo planai, kursinis darbas(55 puslapiai)
  2010-04-20
 • Verslo planas: siuvimo įmonė IĮ "Stilius"

  Santrauka. Literatūros apžvalga. Lietuvos ekonominė situacija. Lietuvos ekonomika: stiprėjantis stabilumas. Smulkios ir vidutinės įmonės. Alytaus įvaizdis. Siūlomo projekto esmė. Įmonės charakteristika. Rinkos tyrimai. Rinkos apžvalga ir tendencijos. Konkurentai. Vartotojų analizė ir rinkos segmentacija. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Gamybos planas. Gamybinio proceso ypatumai. Darbo organizavimas ceche. Įrengimai. Gamybos apimties skaičiavimas. Materialiniai ištekliai ir atsargos, tiekėjai. Kokybės valdymas. Kokybės sistema. Valdymo organizavimas. Vadovų, specialistų, tarnautojų darbo apmokėjimas ir skatinimas. Darbininkų skaičius, darbo užmokestis bei motyvacijos. Rizikos veiksniai. Tolimoji aplinka. Artimoji aplinka. Įmonės sėkmės veiksniai ir konkurenciniai požymiai. Pradiniai kaštai ir finansavimas. Pradiniai kaštai ir finansiniai šaltiniai. Kaštų nustatymas. Kainos nustatymas. Įmonės finansinės veiklos analizė. Priedai (4).
  Verslo planai, analizė(33 puslapiai)
  2007-03-07
 • Verslo planas: siuvimo įmonė UAB "Eliada"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamybinė veikla. Valdymo organizavimas. Finansinė dalis. Rizikos veiksniai. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-03-27
 • Verslo planas: siuvimo įmonė UAB "Reply"

  Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Lūžio taško apskaičiavimas. Prognozuojamas balansas. Santykiniai verslo plano rodikliai. Priedai (6).
  Verslo planai, kursinis darbas(81 puslapis)
  2007-02-26
 • Verslo planas: siuvimo įmonė UAB "Sportė"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Bendra informacija apie įmonę. Gamybinė veikla. Patalpų nuoma. Gamybiniai įrenginiai. Pagalbinės priemonės. Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Medžiagos poreikis vienam gaminiui. 2008 metų numatomos pardavimų apimtys. Rinkodara. UAB "Sportė" rinkodaros planas. Vadyba. Personalas. Organizacinis planas. Verslo vizija. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Išlaidos medžiagoms. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Elektros energijos poreikis ir išlaidos gamybinių patalpų apšvietimui. Elektros energijos poreikis ir išlaidos administracinių, buitinių patalpų apšvietimui, bei technikai. Elektros energijos poreikis ir išlaidos gamybos įrengimams. Išlaidos ryšių paslaugoms. Išlaidos komunalinėms paslaugoms. Išlaidos patalpų apšildymui. Vienetiniai darbo užmokesčio įkainiai. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Veiklos sąnaudos. Parduotos produkcijos savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai rodikliai. Priedai (6).
  Verslo planai, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2008-02-23
 • Verslo planas: skalbykla IĮ "Švara"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Teikiamos paslaugos. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Trumpas firmos buveinės vietovės aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Marketingas. Marketingo tikslai ir strategija. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Gamyba. Gamybinės patalpos ir jų įrengimas. Transportas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovą. Darbuotojai ir jų darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. Finansai. Finansavimo šaltiniai. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-16
 • Verslo planas: skalbykla UAB "Švarūnė"

  Reziumė. Įvadas. Verslo plano idėja – įkurti savitarnos skalbyklą "Švarūnė". Įmonės pristatymas. Verslo idėja. Įmonės tikslai. Personalo analizė. Paslaugų analizė. Rinkos analizė. Potencialūs klientai. Konkurentai. Rinkodaros strategija. Kainodara. Rėmimas. Rizikos įvertinimas. Asmeninė finansinė apyskaita. Išvados. Priedai (2).
  Verslo planai, referatas(17 puslapių)
  2008-06-03
 • Verslo planas: skrydžiai oro balionu UAB "Skrydis"

  Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys (kompleksas). Pardavimų prognozė. Konkurencijos analizė. Gamybos planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas. Naujos bendrovės paslaugų planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Energetinės išlaidos. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Teikiamų paslaugų kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-01-03
 • Verslo planas: slidinėjimo paslaugos UAB "Arktis"

  Įvadas. Verslo plano aktualumas. Santrauka. Verslo aprašymas. Paslaugos aprašymas. Vadyba, personalas, organizavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Personalo planavimas. Reikalavimai darbuotojams. Personalo parinkimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo darbo apmokėjimas. Teisės. Atsakomybė. Rinkos marketingas. Rinkos galimybių analizė. Bendras rinkos aprašymas. Vartotojų aprašymas. Konkurentų įvertinimas. Marketingo komplekso elementai. Marketingo tikslai ir strategija. Kainų strategija. Rėmimas. Pardavimų prognozės. Finansinė informacija. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Sąnaudų prognozė. Rizikos faktorių įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-23
 • Verslo planas: smulkių siuntų pervežimas UAB "Dora"

  Santrauka. Įmonės aprašymas. Projekto aprašymas. Aplinkos analizė. Marketingo planas. Produkto analizė. Valdymas ir personalas. Rinkos analizė. Finansų planas. Priedai(6).
  Verslo planai, namų darbas(22 puslapiai)
  2008-09-04
 • Verslo planas: sodybų statyba Vilniaus apskrityje UAB "Iglus"

  Reziumė. Įmonės šakos charakteristika. Laiptų tipo analizė. Verslo pristatymas. Rinkos įvertinimas. Bendra apžvalga ir tendencijos. Bendra statybos rinkos kitimo tendencija. Realizavimo prognozės. Klientai ir vartotojai. Konkurentai. UAB "Ermika" SWOT analizė. UAB "Skydmedis" SWOT analizė. UAB "Konvesta" SWOT analizė. Marketingo planas. Rinkos segmentavimas. Kainodara. Rėmimas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Verslo rizikos įvertinimas ir jos mažinimo būdai. Finansinis planas. Prognozinė pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozinis balansas. Prognozinė pinigų srautų ataskaita. Priedas (1).
  Verslo planai, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2007-05-04
 • Verslo planas: soliariumo paslaugos UAB "Saulutė"

  UAB "Saulė" veiklą sudarys soliariumo paslaugų teikimas ir prekyba deginimuisi skirta kosmetika. Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos ir prekių aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Rinkos išskyrimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamybinė veikla. Trumpas paslaugų teikimo proceso aprašymas. Soliariumo paslaugos teikimo procedūra. Patalpos. Įrengimai ir priemonės. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansai.
  Verslo planai, referatas(42 puslapiai)
  2008-05-15
 • Verslo planas: soliariumų paslaugos

  Įvadas. Verslo idėjos specifika bei ekonominis apibūdinimas. Šią paslaugą teikiančių įmonių teisinis statusas ir skaičiaus dinamika per 5 metus. Soliariumų paslaugų vartotojai. Kokybės elementų svarba soliariumų paslaugoje. Soliariumų paslaugų paklausos formavimosi prielaidos bei veiksniai. Soliariumų paslaugos gyvavimo stadija ir poveikis kitoms verslo šakoms. Soliariumų paslaugos plėtotės modelis. Išvados. Priedas (1).
  Verslo planai, referatas(11 puslapių)
  2007-03-19
 • Verslo Planas: SPA centras "SPA Vilnius"

  Santrauka. Įmonės aprašas. Produkto idėja. Ketinimų įgyvendinti sąlygos. Produkto nauda. Aplinkos analizė. Konkurentai. Konkurentai. Vartotojai. Įsikūrimo vieta. Marketingo analizė. Įrenginiai ir patalpos. Medžiagos ir jų tiekėjai. Valdymas ir personalas. Darbuotojai. Darbo apmokėjimas. Finansų planas. Investicijų poreikis, kaštai. Kaip padengsite paskolą. Produktų atpirkimo laikas.
  Verslo planai, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-10-12
 • Verslo planas: spaustuvė IĮ "LauSpa"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos pavadinimas ir tikslai. Paslaugos ar prekės aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Užimamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos (paslaugų teikimo) aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė valdymo sistema. Rizikos įvertinimas. Finansai.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2009-06-08
 • Verslo planas: specializuotos vaisių ir daržovių parduotuvės steigimas Klaipėdoje

  Įžanga. Marketingo planas. Rinka. Konkurentai. Prekė ir prekių asortimentas. Kainodara. Pateikimas. Rėmimas. Marketingo biudžetas. Technologinė dalis. Patalpos ir įrengimai. Sauga darbe, priešgaisrinė sauga, darbo vietų higieninis įvertinimas. Tiekėjai. Prekių atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Vadybinė dalis. Įmonė – vadybos objektas. Įmonės savininkas ir vadovas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės personalas. Atlyginimas už darbą. Finansinė dalis. Įmonė ir mokesčiai. Investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Investicijos ir jų rizikos įvertinimas.
  Verslo planai, kursinis darbas(51 puslapis)
  2006-11-27
 • Verslo planas: sportinės, ekstremalios ir pažintinės kelionės UAB "Panemunės trasa"

  Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys (kompleksas). Paslaugos aprašymas. Pardavimų prognozė (optimistinis, pesimistinis ir tikėtinas variantas). Gamybos planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas. Naujos bendrovės paslaugų planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidos pastatų nuomai. Išlaidos įrangai. Amortizaciniai atskaitymai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Energetinės išlaidos. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Keturračių motociklų nuomos paslaugos kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Keturračių motociklų nuomos paslaugos pelningumo nustatymas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Lūžio taško analizė. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-12-11
 • Verslo planas: sportinių kelnių ir marškinėlių moterims siuvimas UAB "Geosport"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai. Darbuotojai. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai (1).
  Verslo planai, referatas(26 puslapiai)
  2010-08-27
 • Verslo planas: sportinių marškinėlių, šortų gamyba ir pardavimas UAB "Sportex"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Gamyba. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Finansiniai rodikliai.
  Verslo planai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-03-27
 • Verslo planas: sporto ir laisvalaikio apranga "Sport hope" filialas

  Trumpa "Sport hope" istorijos apžvalga. "Sport hope" gamybos struktūra. Verslo plano reikalingumas. Verslo plano aprašymas. "Sport hope " filialo tikslai. Pareigos. Mikroaplinka. Makroaplinka. Rinka. Aprėpiamoji rinka. "Sport hope" prekių asortimentas. Konkurentų analizė. Rinkodaros skyrius ir prekinis ženklas. "Sport hope" salonui reikalingas inventorius. Pagrindinių darbų grafikas. Rizikos įvertinimas. Filialo kūrimo kaštai. Planuojamos pajamos. Planuojamos išlaidos. Investicijų atsiperkamumas. Prognozuojama pelno ataskaita.
  Verslo planai, referatas(13 puslapių)
  2006-02-01
Puslapyje rodyti po