Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: kompiuterinių tinklų įrengimas UAB "Tinklai"

  Įvadas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Marketingo rinkinio elementai. Reklamavimas ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Vadyba. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Ekonominis pagrindimas. LAB (Lietuvos aklųjų bibliotekos) Šiaulių filialo projekto kaina. Kompiuterių tinklo įrenginių žiniaraštis. Kompiuterių tinklo įrenginių vertė. Kompiuterių tinklo pagalbinių medžiagų žiniaraštis. Kompiuterių tinklo montavimo darbų sąnaudos. Kompiuterių tinklo projektavimo ir montavimo darbų sąmata. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-04-23
 • Verslo planas: kompiuterių klasės įrengimas UAB "Kompiuterių klasė"

  Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Firmos atsiradimas. Sumanymo, misija, tikslai. Paslaugos. Paslaugų išskirtinumas. Sezoniškumo įtaka verslui. Paslaugų apibūdinimas. Paslaugų teikimo procesas. Pagrindinės paslaugos. Papildomos paslaugos. Bendrovės savininkai, darbuotojai ir jų atliekamos funkcijos. Rinka. Marketingas. Makroveiksnių analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai-demografiniai veiksniai. Techniniai - technologiniai veiksniai. Rinkos analizė. Rinkos dydis ir kryptis. Konkurentai. Kainos. Reklama ir paslaugų pardavimo rėmimas. SWOT’o analizė. Rinkos perspektyvos ir sėkmės garantai. Finansinis planas. Finansinio plano sudarymo prielaidos.
  Verslo planai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-01-01
 • Verslo planas: kompiuterių kursai "Visiems"

  Valdymo objekto charakteristika. Valdymo filosofijos, vizijos ir misijos numatymas. Valdymo filosofija. Valdymo vizija. Valdymo misija. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje. Įmonės tipo ir valdymo sistemos parinkimas. Įmonės tipas. Valdymo sistema. Makroaplinkos įvertinimas ir aplinkos stabilumas. Mikroaplinkos įvertinimas ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo įvertinimas. Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas. Marketingo strategijų alternatyvos ir jų atranka. Prekės pateikimo vartotojui sprendimai. Prekės savybių išplėstinės charakteristikos. Prekės kaina ir pardavimo mastas. Kokybės koeficiento nustatymas(10 balų sistema). Paslaugų teikimo masto nustatymas. Prekės rėmimo rinkoje sprendimai. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(12 puslapių)
  2006-05-03
 • Verslo planas: komutaciniai aparatai UAB "Mūdų šaišas"

  Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Marketingo rinkinio elementai. Gamybos planas. Gamybiniai pajėgumai. Organizacinis planas. Finansinis planas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Reziumė.
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2007-04-23
 • Verslo planas: konditerijos gamyba UAB "BėKrĖk"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos išorinė ir vidinė aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra.
  Verslo planai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-05-11
 • Verslo planas: konditerijos gaminiai UAB "Gardumėlis"

  Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos istorija. Firmos tikslai. Prekės aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskyrimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Rizikos vertinimas.
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2010-04-21
 • Verslo planas: konditerijos gaminiai UAB "Svaja"

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo problema. Analizės rezultatai ir jų taikymo sritys. Veiksmai lemiantys įmonės gaminių ir paslaugų asortimentą. Gaminio, prekės ir paslaugos samprata. Gaminių ir paslaugų asortimento samprata, parametrai. Gaminių ir paslaugų asortimentas. Prekių hierarchijos lygiai. Gaminių ir paslaugų asortimento klasifikavimo ir jo sudarymo principai. Asortimento politika ir paslaugų politika. Gaminių ir paslaugų asortimento tobulinimo kryptys. Marketingo aplinkos veiksniai. Konkurencija. Poreikiai. Paklausa. Marketingo planas. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamybos išlaidos ir kaina. Įmonės veikla. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Kapitaliniai įdėjimai ir jo panaudojimas. Įrenginių nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Organizacinė firmos struktūra. Reikalavimai. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(27 puslapiai)
  2006-10-09
 • Verslo planas: konditerijos IĮ "Saldi pagunda"

  Konditerijos gaminių įmonės verslo planas. Reziumė, Įmonės rekvizitai, Įmonės veiklos analizė, Įmonės aprašymas, Projekto aprašymas, Patalpos, Įmonės patalpos, Mokesčiai už komunalines paslaugas, Įrengimai, Gamybai reikalinga įranga, Įrengimų nusidėvėjimas, Transportas, Aplinkos analizė, Darbo teisė, Makro ekonomika, Marketingas, Vartotojai, Konkurentai, Tiekėjai, Kainos nustatymas, Produkto analizė, Žaliavų apskaičiavimas, Žaliavos, Konditerijos gaminių kainos, Realizavimo įplaukų apskaičiavimas, Reklama, Reklamos išlaidos, Valdymas ir personalas, Įmonės darbuotojų suskirstymas, Darbo užmokestis, Rizikos analizė, Finansinis planas, Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai, Paskolos padengimo schema, Sąnaudų prognozė, Pelno (nuostolio) ataskaita, Balansas Lt.
  Verslo planai, namų darbas(22 puslapiai)
  2005-05-08
 • Verslo planas: konditerijos įmonė IĮ "Aušrinė"

  Įvadas. IĮ "Aušrinė" santrauka. Verslo aprašymas. Projekto idėjos apibūdinimas. SWOT, verslo tikslai ir uždaviniai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Rinkos tyrimas. Konkurencijos analizė. Vidinė aplinka. Gamybos planas. Gamybos procesas. Planuojama gamybos programa. Patalpos. Įrengimai. Inventorius. Transportas. Tiekėjai, žaliavos. Energijos poreikis ir išlaidos. Valdymo planas. Įmonės juridinis statusas. Įmonės personalas. Darbo užmokestis. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Planuojamos gamybos sąnaudos. Planuojamos veiklos sąnaudos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Rizikos įvertinimas. Veiklos grafikas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(21 puslapis)
  2006-04-24
 • Verslo planas: kopiuterių pardavimas, interneto ir kompiuterinių žaidimų paslaugos UAB "PCview"

  Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Verslo sferos apibūdinimas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Prekės paklausos pagrįstumas. Verslo konkurencija. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Kainų nustatymas. Patalpos. Verslo pradžios reikmenys. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų įdarbinimas. Darbuotojų įgūdžiai. Valdymo grupės sudėtis. Lėšos naujam verslui. Patarėjai ir konsultantai. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Banko paskola. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Reklama. Darbų grafikas. Ekonominė nauda.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2006-04-03
 • Verslo planas: kosmetikos parduotuvė UAB "Beauty"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Misija ir vizija. Verslo tikslai. Įmonės rizika. Marketingas. Situacijos analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Marketingo strategija. Prekės (paslaugos). Kaina. Vieta. Reklama. Marketingo biudžetas. Funkcijos (operacijos). Patalpos ir įrengimai. Prekių atsargos. Aptarnavimo sistema. Personalas. Finansinė informacija.
  Verslo planai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-05-17
 • Verslo planas: kosmetikos parduotuvė UAB "Jūsų grožiui"

  Santrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizika. Marketingas. Situacijos analizė. Mikroaplinka. Tiekėjai. Tarpininkai ir pagalbininkai. Klientai (vartotojai). Konkurentai. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Teisinė-politinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Marketingo strategija. Prekės (paslaugos). Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Marketingo biudžetas. Funkcijos (operacijos). Patalpos ir įrengimai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. UAB "Jūsų grožiui" organizacinės struktūros schema.
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-05
 • Verslo planas: kosmetologinis kabinetas UAB "Nefertitė"

  Verslo aprašymas. Verslo tikslai. Verslo organizavimas. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Medžiagos. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Verslo vietos parinkimas. Patalpos ir įrenginiai. Transportas. Personalo parinkimas. Paslaugos tiekimo savikaina. Vadyba. Organizacinė firmos struktūra, valdymo modelis ir stilius. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Finansai. Lūžio taško įvertinimas.
  Verslo planai, referatas(31 puslapis)
  2005-11-30
 • Verslo planas: krovinių gabenimas UAB "TRANSLogistic"

  Santrauka. Įvadas. Verslo aprašymas. Įmonės įkūrimas ir dabartinė veikla. Įmonės tikslai. Teikiamos paslaugos. Turimos transporto priemonės. Marketingas. Rinkos analizė. Kainodara. Paslaugų teikimas. Vadyba. Organizacinė struktūra. Įmonės personalas. Finansai.
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-17
 • Verslo planas: krovinių krovimas UAB "Krova"

  Įvadas. Teorinė analizė. Aplinkų analizė. Rinkodaros analizė. Personalo apibūdinimas. Finansinė analizė. Įmonės aplinkos analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinkų analizė. Įmonės rinkodaros elementų analizė. Įmonės personalas. Įmonės finansinė analizė. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-11-26
 • Verslo planas: krovinių pervežimai AB "Autoverslas"

  Įvadas. Verslo idėjos aprašymas. Įmonės veiklos strateginė analizė. Įmonės tikslai. Verslo įmonės veikla. Rinkos sąlygų analizė. Konkurencijos strateginė analizė. Verslo įmonės veiklos planas. Kainų strategija. Reklama. Paslaugų teikimas. Teikiamos paslaugos. Tiekėjai. Įmonės turima įranga. Įmonės personalas. Teikiamų paslaugų savikaina. Vadyba. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Rizikos veiksniai. Finansinis planas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(13 puslapių)
  2006-04-06
 • Verslo planas: krovinių pervežimai, automobilių remontas ir priežiūra UAB "Transgeba"

  Transporto įmonės steigimas. Įmonės steigimo sutartis. Įmonės įstatai. Santrauka. Verslo planas. Paslaugos apibudinimas. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo schema. Marketingo planas. Reklaminis stendas. Maršrutai. Įmonės veiklos rodikliai. Vidutiniai rodikliai. Gamybinė programa. Įmonės personalas. Finansinis planas. Palūkanų mokėjimas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Pajamos. Tiesioginės išlaidos. Pastovios išlaidos. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Rizikos įvertinimas. Perspektyvos. Grafikai.
  Verslo planai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-01-05
 • Verslo planas: krovinių pervežimas AB "Laikas"

  Įvadas. Bendra apžvalga. Firmos istorija. Firmos veikla. Verslo plano esmė. Produktas/Paslauga. Rinka, marketingas ir konkurencija. Rinka. Marketingas. Vadovai ir personalas. Savininkai. Vadovai. Gamyba. Finansai. Finansavimo sąlygos. Finansiniai rodikliai.
  Verslo planai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-05-11
 • Verslo planas: krovinių pervežimas IĮ "Vydrauga"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės veiklos srities apžvalga. Įmonės tikslai. Marketingas. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodaros strategija. Reklama. Paslaugų teikimas. Teikiamos paslaugos. Tiekėjai. Įmonės turima įranga. Įmonės personalas. Teikiamų paslaugų savikaina. Vadyba. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Rizikos veiksniai. Finansinis planas. Pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė. Grynųjų pinigų srautai finansavimo planavimui. Finansavimo šaltiniai. Alternatyvi veikla. Išvados. Priedai.
  Verslo planai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-06-01
 • Verslo planas: krovinių pervežimas UAB "Contact Logistics"

  Transporto ekonomikos kursinis projektas. UAB "Contact Logistics" verslo planas. Santrauka apie UAB "Contact Logistics". Verslo aprašymas: Įmonės veiklos srities apžvalga. Įmonės tikslai. Marketingas: Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodaros strategija. Reklama. Paslaugų teikimas: Teikiamos paslaugos. Tiekėjai. Įmonės turima įranga, Įmonės personalas. Teikiamų paslaugų savikaina. Vadyba: Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra, Rizikos veiksniai. Finansinis planas: Pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė, Grynųjų pinigų srautai finansavimo planavimui. Išvados. Priedai: Pelno kitimo grafikas.
  Verslo planai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-05-16
Puslapyje rodyti po