Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: kavinė-pirtis UAB "Svaja"

  Santrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslas. Rizika. Rizikos veiksniai. Išvada. Marketingas. Situacijos analizė. Teisinė – politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Įmonės vieta. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Rinkos apžvalga. Paslaugų rinkos vartotojai. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainodara. Pardavimo strategija. Pardavimų apimties prognozė. Reklama. Reklamos išlaidos. Turto pasiskirstymas tarp savininkų. Įmonės veikla. Personalas. Įmonės perspektyviniai tikslai. Marketingo biudžetas. Paslaugos. Paskolos mokėjimo planas. Projekto kaštai ir finansavimo šaltiniai. Pardavimų apimties prognozė. Gamybos planas. Patalpos. Įrengimai. Įrengimai ir jų nusidėvėjimas. Žaliavų ir medžiagų sąnaudų apskaičiavimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Prognozuojamas darbuotojų darbo užmokestis. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansinė informacija. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas.
  Verslo planai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-09-25
 • Verslo planas: kečiupų gamyba AB "Pomidoro"

  Įvadas. Kuriamo verslo aprašymas. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, numatomi tiekėjai. Gaminių pirkėjai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Apribojimai verslo kūrimui. Kuriamos įmonės steigimas. Reikalaujamo įmonės (AB) juridinio statuso palyginimas su statuso antipodu (KŪB). Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo proceso darbai ir jų tarpusavio priklausomybė. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2005-11-10
 • Verslo planas: keleivių vežimo paslaugos UAB "EuroWay"

  UAB "EuroWay" steigimo sutartis. UAB "EuroWay" įstatai. Santrauka. UAB "EuroWay" verslo planas. Paslaugos apibūdinimas. Įmonės charakteristika. Marketingo planas. Paslaugų organizavimas ir įmonės veiklos rodyklių skaičiavimas. Įmonės personalas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Perspektyvos.
  Verslo planai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-10-11
 • Verslo planas: kelionių agentūra UAB "Kelionės tau"

  Įvadas. Turizmo įmonės kūrimas. Turizmo rinka Lietuvoje. Išorinė ir vidinė įmonės aplinkos. Įmonės verslo planas. Finansavimas. Lietuvos regionų turizmo ištekliai. Nacionaliniai parkai. Kurortai. Turizmo informacijos centrai. Turizmo paslaugų paketai. Kelionės po Lietuvą. Kiti maršrutai. Organizacinė struktūra. Atlyginimų sistema įmonėje. Darbo išteklių valdymas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-09
 • Verslo planas: kelionių agentūra UAB "Lauros kelionės"

  Įvadas. Turizmo įmonės kūrimas. Įmonės verslo idėja. Įmonės tikslai. Įmonės aplinkos analizė. Išorinė įmonės aplinka. Vartotojų galios įvertinimas. Konkurentų įvertinimas. Vidinė aplinka. Įmonės pranašumų ir silpnybių vertinimas. Kapitalo formavimas. Verslo organizavimo formos pasirinkimas. Verslo planas. Rinkodaros priemonės taikomos įmonėje. Kelionių organizatoriai ir agentūros jų tarpininkavimo funkcijos. Turizmo įmonės steigimas. Įmonės steigimas. Įstatai. Organizacinė struktūra. Darbo išteklių valdymas. Turizmo produktas. Turizmo produkto samprata. Turizmo paslaugų paketo sudarymas.
  Verslo planai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-10-24
 • Verslo planas: kempingas

  Santrauka. Įvadas. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda Aplinkos analizė. Kempingų įstatyminė aplinka. Valstybini reguliavimas. Kempingų verslo ir rinkos analizė. Marketingo planas. Kempingo projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktas. Kainodara. Produkto analizė. Technologinis procesas. Kaina. Kaštų struktūra. SSGG (SWOT) analizė. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-06-26
 • Verslo planas: kempingas UAB "Gėla"

  Santrauka. Įmonės pristatymas. Įmonės aprašymas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės materialinė – techninė bazė. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės vadovas. Kapitalas. Įmonės akcininkai. Kempingų veiklos reglamentavimas teisės aktuose. 2004-2006 metų įmonės finansinės padėties vertinimas. Vykdomo verslo aprašymas. Vykdomos veiklos apimtys ir struktūra. Verslo sezoniškumo etapai. Sezoniškumo įtaka paslaugų kainoms. Paslaugų apibūdinimas. Paslaugų privalumai. Reklamacija. Gamybos procesas. Tiekimas. Realizacija. Kainodara. Kainų palyginimas Lietuvos rinkoje. Projekto idėja ir tikslai. Investicijų paskirtis. Projekto įgyvendinimo etapai. Rinkos aprašymas. Pardavimų galimybių (rinkos) vertinimas. Kainų palyginimas. Projekto atsiperkamumo finansinis pagrindimas. Esamos įmonės ūkinės – finansinės padėties analizė. Veiklos ataskaita. Prognozuojama realizacija pagal kiekvieną paslaugos rūšį. Savikainos ir veikos sąnaudų detalizavimas. Planuojamos investicijos naudojimosi paskola laikotarpiu. Paskolos įvertinimas. Priedai (14).
  Verslo planai, referatas(49 puslapiai)
  2011-03-25
 • Verslo planas: kepykla

  J. Sireikienė steigs uždarąją akcinę bendrovę (UAB), kur bus vienintelė akcininkė. Verslo plano santrauka. Įmonė, jos steigimosi prielaidos. Produkto aprašymas. Gamybos planas. Žaliavos, reikalingos gamybai. Marketingas. Tikslinės rinkos parinkimas. Potencialūs vartotojai. Potencialūs konkurentai. Realizavimas. Rizika. Rėmimas. Kainos, jų nustatymas. Pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Finansinė dalis. Projekto investicijos. Finansavimo šaltiniai. Pelnas ir nuostoliai. Sąnaudos žaliavoms. Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Elektros energija. Sąnaudos vandeniui. Transportavimas. Kelių mokestis. Pelno mokestis. Pinigų srauto projektas. Balansas. Lūžio taškas. Investicijų atsipirkimo laiko skaičiavimas. Ilgalaikės paskolos padengimo schema. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(19 puslapių)
  2009-09-14
 • Verslo planas: kepykla IĮ "Šildona"

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – remiantis literatūros šaltiniais bei įvertinus dabartinę rinkos situaciją, parašyti įmonės verslo planą. IĮ "Šildona" veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Verslo aprašymas. Verslo vizija, misija, tikslai. Idėjos aprašymas. Paslauga. Paslaugų produkto analizė. Paslaugų kainos analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Paslaugų pateikimo analizė. Fizinis akivaizdumas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Marketingas. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės SSGG analizė marketingo požiūriu. Rinkos tyrimas. Personalo valdymas. Rizika. Finansai. išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Anketa.
  Verslo planai, kursinis darbas(40 puslapių)
  2010-12-15
 • Verslo planas: kepykla UAB "Būk sveikas"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Vietovė. Verslo priežiūrų institucijų analizė. Patalpos. Įrengimai. Įmonės administracijos ir pagalbinių darbuotojų darbo užmokestis. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Vieno gaminio tiesioginės išlaidos. Marketingas. Makro aplinkos analizė. Taktiniai ir strateginiai tikslai. Marketingo strategija. Personalo parinkimas. Darbo santykiai. Reikalavimai. Pareigos. Organizacinė įmonės struktūra. Duomenys apie darbuotojus. Darbo vietos. Darbo organizavimas. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Veiksniai galintys turėti įtakos veiklai. Alternatyvi veikla. Finansinė dalis. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Netiesioginės išlaidos 1 gaminiui. Savikainos prognozė. Pardavimų prognozė. Veiklos sąnaudos. Mokesčių prognozė. Pelno (nuostolio prognozė). PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai verslo plano rodikliai. Santykiniai rodikliai. Priedai (6).
  Verslo planai, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2007-01-08
 • Verslo planas: kepykla UAB "Gardukas"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai, galimybės, orientyrai. Produkto aprašymas. Marketingas. Marketingo tikslai. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Gaminio savikaina. Vadyba. Organizacinė bendrovės struktūra. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė firmos struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys.
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2007-04-05
 • Verslo planas: kepykla UAB "Pyragas"

  Įmonės "Pyragas" verslo planas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Tikslinės rinkos parinkimas. Pardavimų prognozė. Gamybos planas. Gamybos procesas. Reikalinga technologinė įranga. Gamybiniai pajėgumai. Žaliavos, reikalingos gamybai. Organizacinis planas. Finansinis planas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Sąnaudų prognozė. Balansas. Reziumė.
  Verslo planai, referatas(11 puslapių)
  2006-10-16
 • Verslo planas: kepykla UAB "Skanėstai"

  Verslo planas įmonės "Skanėstai". Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Marketingo rinkinio elementai. Pardavimų prognozė. Gamybos planas. Gamybos procesas. Reikalinga technologinė įranga. Gamybiniai pajėgumai. Apskaičiuojame vieno pyragaičio įmonės sąnaudas. Vadybos planas. Finansinis planas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Sąnaudų prognozė. Sąnaudos žaliavoms ir medžiagoms. Pelno (nuostolio) ataskaitos skaičiavimas. Santrauka.
  Verslo planai, namų darbas(15 puslapių)
  2006-11-15
 • Verslo planas: keramikinių plytelių gamyba ir realizacija AB "Romuva"

  Įvadas. Strateginiai verslo organizavimo ypatumai komercinėje įmonėje. Įmonės pristatymas. AB "Romuva" aplinkos įvertinimas. Ekologija. Verslo programa. Verslo idėja. Verslo tikslai. Projekto įgyvendinimas. Vadovo charakteristikos. Gamybos charakteristika. Gaminama produkcija. Žaliavos. Paklausa ir paskirstymo kanalai. Valdymo struktūra. Ekonominė ir finansinė padėtis. Paskolos gražinimas. Konkurencija. Rizika. Pardavimas ir reklama. Išvados.
  Verslo planai, referatas(21 puslapis)
  2007-01-23
 • Verslo planas: keramikinių taupyklių, puodelių ir raktų pakabukų gamyba UAB "Staigmena"

  Įmonės aprašymas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Konkurentų analizė. Rinkodaros planas. Prekė. Gamyba. Vadyba. Rizikos veiksniai. Finansinė dalis. Santykiniai verslo plano rodikliai.
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2011-03-08
 • Verslo planas: Kijevo kotletų gamyba UAB "Skanėstas"

  Įmonės pristatymas. Verslo aprašymas. Įmonės verslo tikslai. Marketingo planas. Marketingo rinkinio elementai. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas.
  Verslo planai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2005-06-16
 • Verslo planas: kilimėlių gamyba UAB "Ergonomika"

  Įmonės pristatymas. Santrauka. Verslo srities aprašymas. Gamybinė veikla. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai ir žaliavo. Transportas.. Darbo jėga. Pagrindiniai tiekėjai. Rinkodara. Rinkos analizė.Kainos analizė 13Prekės pateikimas klientui.Prekės rėmimas. Konkurentų analizė. Vadyba. Vadovai ir valdymo struktūra. Kokybės vadybos principai. SWOT analizė. Vizija. Misija.Rizikos įvertinimas.Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Įmonės steigimo išlaidos. Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti. Išlaidos trumpalaikiam turtui įsigyti. Tiesioginis medžiagų išlaidos vienam gaminiui. Tiesioginis medžiagų poreikis ir išlaidos visiems gaminiams. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė vienam gaminiui. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė visiems gaminiams. Medžiagų išlaidos. Pagrindinių darbininkų vienetininkų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų socialinis draudimas. Administracijos darbuotojų garantinis fondas. Pagrindinių darbininkų ir administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaido. Elektros energijos poreikis. Ryšių paslaugos. Komunalinės paslaugos. Patalpų apšiltinimas. Patalpų nuoma. Elektros energijos išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Netiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui. Parduodamos produkcijos savikainos prognozė.Pardavimo kainos nustatymas. Planuojamos gaminti ir parduoti produkcijos kiekis ir pajamos. Veiklos sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Mokesčių prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai rodikliai. Lūžio taškas.
  Verslo planai, referatas(49 puslapiai)
  2008-10-15
 • Verslo planas: kirpykla

  Reziumė. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Aplinkos analizė. Verslo plano idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Pajamų prognozė. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizikos veiksniai.
  Verslo planai, referatas(17 puslapių)
  2007-04-24
 • Verslo planas: kirpykla

  Marketingo planas. Situacijos analizė. Įmonės makroaplinka. Įmonės vieta. Įmonės mikroaplinka. SWOT analizė. Marketingo tikslas. Paslauga. Kainų politika. Pardavimo strategija. Rėmimas. Marketingo biudžetas. Pardavimų prognozės. Pardavimų prognozės optimistiniu variantu. Pardavimų prognozės tikėtinu variantu. Pardavimų prognozės pesimistiniu variantu. Organizacinis planas. Nuosavybės forma. Patalpos ir įranga. Atsargos. Organizacinė valdymo struktūra. Personalas. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Darbo užmokestis. Pesimistiniu variantu. Tikėtinu variantu. Optimistiniu variantu. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Ilgalaikis turtas (Pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansiniai poreikiai ir ištekliai. Veiklos sąnaudos (pesimistiniu). Veiklos sąnaudos (tikėtinu). Veiklos sąnaudos (optimistiniu). Pelno (nuostolio) apskaičiavimas (pesimistiniu variantu). Pelno (nuostolio) apskaičiavimas (tikėtinu variantu). Pelno (nuostolio) apskaičiavimas (optimistiniu variantu). Pinigų srautų ataskaita (optimistiniu variantu). Išvados.
  Verslo planai, referatas(32 puslapiai)
  2011-05-18
 • Verslo planas: kirpykla "Kleopatra"

  Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencinė analizė. Įmonės strategija. Reklama. Paslaugos paskirstymo strategija. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Įmonės tiekėjai. Įmonės vadyba. Personalo vadyba. Įmonės finansai. Išvados.
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2008-03-08
Puslapyje rodyti po