Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai>Verslo planų kursiniai darbai

Verslo planų kursiniai darbai (269 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: viešbutis "Marios"

  Įmonės apibūdinimas. Paslauga ir produktas. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Marketingas. Bendra rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Turizmo verslo tendenciją sąlygoja šios aplinkybės. Plėtros sąlygos. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Sklypas. Privažiavimas. Architektūrinė kompozicija ir koncepcija. Valdymas ir personalas. Įmonės valdymo organizacinės struktūros schema. Rizikos veiksniai. Lietuva - Klaipėda. Privalumai. Trūkumai. Galimybės. Grėsmė. Pasiūlymai. Finansinis planas. Projekto finansavimo šaltiniai. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-02-20
 • Verslo planas: viešbutis "Vaidila"

  Viešbučio "Vaidila" steigimas. Įvadas. Situacijos analizė. Viešbučio steigimas. Viešbučio paslaugos. Kategorija. Viešbučio patalpos. Viešbučio įregistravimas. Viešbučio padaliniai. Darbuotojai. Viešbučio darbuotojo savybės. Personalo poreikio nustatymas. Darbuotojų funkcijos. Darbo užmokesčio fondas. Rėmimas. Finansinė dalis.
  Verslo planai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-02-16
 • Verslo planas: viešbutis UAB "Poilsis"

  Reziumė. Projekto esmė - sukurti ir įsteigti naują viešbutį Druskininkų apylinkėse. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Aplinkos analizė. Mikro aplinka. Makro aplinka. Verslo plano idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Pardavimo strategija. Rėmimas. Pajamų prognozė. Organizacinis planas. Įmonės juridinė forma ir nuosavybės struktūra. Personalas. Finansinis planas. Pinigų srautų ataskaita. Sąnaudų prognozė. Rizikos įvertinimas. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Verslo planai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-04-22
 • Verslo planas: vyriškų kostiumų siuvimas IĮ "Aidas"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Medžiagos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai.Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Priedai (7 psl.).
  Verslo planai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-05-05
 • Verslo planas: virtuviniai baldai UAB "Medeina"

  Įmonės pristatymas. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai rodikliai. Lūžio taškas. Priedai (5).
  Verslo planai, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2009-03-23
 • Verslo planas: žirgynas IĮ "Pasaga"

  Santrauka. Trumpa firmos veiklos charakteristika. Verslo aprašymas. Verslo idėja ir įmonės aprašymas. Dabartinė situacija rinkoje ir šakos plėtros tendencijos. Verslo tikslai. Marketingo planas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinka. Politinė teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikro aplinka. Pašarai. Marketingo tikslas. Konkurencinė analizė. Paslaugos. Kainų politika. Rėmimas. Organizacinis planas. Nuosavybės forma. Patalpos ir įranga. Organizacinė valdymo struktūra. Funkcijų pasiskirstymas. Organizacinė valdymo struktūra. Personalas. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Firmos silpnosios vietos ir veiksniai. Alternatyvios strategijos. Finansai. Priedas.
  Verslo planai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-12-14
 • Verslo planas: žirgynas IĮ "Žirgynė"

  Anotacija (reziumė). Įvadas. Verslo aprašymas. Marketingo planas. SWOT analizė. Pardavimų prognozavimas.. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Išvados. Priedai.
  Verslo planai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-03-28
 • Verslo plano struktūra ir turinys. Įmonės verslo plano analizė

  Įvadas. Verslo plano samprata. Įmonės pristatymas. Verslo plano struktūros teorijos ir praktikos palyginimas. Reziumė (santrauka). Įmonės charakteristika, jos veiklos apžvalga. Produkcija arba paslauga. Rinkos įvertinimas. Konkurentai. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas ir draudimas. Finansinis planas. Priedai. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-30
 • Verslo plėtros inovacinis projektas: archyvinės dokumentacijos saugojimas ir administravimas UAB "Archyvai"

  Įvadas. Tikslas – pateikti teorinę medžiagą bei parengti inovacinį projektą, paraišką Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansinei paramai gauti. Teorinė dalis. Inovacijos reikšmė (samprata). Inovacijos klasifikacija. Inovacinis procesas. Inovacinis projektas ir jo sudėtinės dalys. Laikas. Svarbiausi projekto bruožai. UAB "Archyvai". Praktinė dalis. Paraiška skirti finansinę pagalbą. Specialioji (B-6) dalis. Duomenys apie pareiškėją. Duomenys apie pareiškėjo veiklą. Pareiškėjo veikla taikomųjų mokslinių tyrimų ir (arba) technologinės plėtros srityje. Informacija apie partnerius ir/ar dalyvius. Projekto atitiktis BPD priemonei. Projekto poreikis ir aprašymas. Projekto įgyvendinimo schema. Informacija apie pagalbos projektui poreikį ir pareiškėjo gautą valstybės pagalbą. Projekto rezultatai ir poveikis. Projekto tęstinumas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-02-12
Puslapyje rodyti po