Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: avininkystė

  Santrauka. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra. Rinka ir konkurentai. Vartotojai. Konkurentai. Rinkodara. Produkcijos kaina. Produkcijos gamyba. Gamybos ciklas. Valdymas ir darbuotojai. Investicijos ir finansavimas. Finansinės prognozės. Projekto įvertinimas, rizikos veiksniai.
  Verslo planai, namų darbas(13 puslapių)
  2007-12-17
 • Verslo planas: avių auginimas IĮ "Avininkystė"

  R. Lembučio individuali įmonė "Avininkystė". Verslo planas. Vizitinė kortelė. Santrauka. Verslo aprašymas. SWOT analizė. Rinkodara. Gamyba. Duomenys apie darbuotojus ir jų darbo užmokestį. Pradinės išlaidos. Gamybinės išlaidos. Numatomos pajamos. Verslo rezultatai.
  Verslo planai, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2007-03-26
 • Verslo planas: baldai iš vytelių

  Verslo srities aprašymas. Įmonės juridinė forma. Įmonės dydis. Verslo plano paskirtis. Bendrieji verslo uždaviniai. Specifiniai verslo tikslai. Įmonės gaminama produkcija. Rinka ir klientai. Verslo išorinė aplinka. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Verslo vidinė aplinka. Organizacinė struktūra. Personalas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Rizika. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo apmokėjimo organizavimas. Finansai. Priedai.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2005-10-19
 • Verslo planas: baldų gamyba UAB "Ąžuoliukas"

  Įmonės pristatymas. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Darbininkų darbo užmokestis už pagamintą produkciją. Įmonės darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Gamybinių įrengimų nusidėvėjimas. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Veiklos sąnaudų prognozė. Reklamos išlaidos. Parduodamos produkcijos savikainos prognozė. Gaminių komercinė savikaina. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pelno (nuostolių) prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Finansiniai rodikliai. Lūžio taškas. Priedai (5).
  Verslo planai, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2007-02-13
 • Verslo planas: baldų gamyba UAB "Kanapa"

  UAB "Kanapa" gamybos planas: planuoja gaminti 4 modelių baldus – prieškambario, miegamojo, virtuvės ir biuro. Gamybinio plano apskaičiavimas. Atskirų gaminių gamybos mastas vienetais per metus. Reikalingų įrenginių ir darbo vietų skaičius. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbuotojų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo apmokėjimas bei įmokos socialiniam draudimui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Einamosios atsargos natūriniais vienetais ir Lt. Draustinės (apsaugos) medžiagų atsargos natūriniais vienetais ir Lt. Gamybinių patalpų bei sandėlių plotas m2. Reikalingų pastatų plotas buitinėms bei administracinėms reikmėms. Bendrų pastatų plotas ir vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Vieno gaminio tiesioginės išlaidos. Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos naudojant tiesiogiai proporcingą ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodą. Netiesioginės gamybos išlaidos ir veiklos sąnaudos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginės gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina, jei parduodamų gaminių kainos savikaina sudarys: miegamojo ir prieškambario baldai 80 % , o virtuvės ir biuro baldai sudarys 90 %. Pelno nuostolio ataskaita. Pagrindinio ir apyvartinio kapitalo poreikis. Finansinio sverto įvertinimas, nuosavo kapitalo pelningumas.
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2007-01-25
 • Verslo planas: baldų gamyba UAB "Medinukas"

  Įmonės pristatymas. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Konkurentų privalumai ir trūkumai. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Lentelės: Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Pagalbinių darbininkų DU ir socialinis draudimas. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Veiklos sąnaudų prognozė. Parduodamos produkcijos savikainos prognozė. Pelno (Nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Pirkimo-pardavimo sutartis. Darbo sutartis.
  Verslo planai, referatas(52 puslapiai)
  2007-11-29
 • Verslo planas: baldų gamyba UAB "Trys pušaitės"

  Įmonės pristatymas. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Ekonominiai finansiniai skaičiavimai. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Darbininkų darbo užmokestis už pagamintą produkciją. Įmonės darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Gamybinių įrengimų nusidėvėjimas. Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Reklamos išlaidų prognozė. Veiklos sąnaudų prognozė. Parduodamos produkcijos savikainos prognozė. Gaminių komercinė savikaina. Pajamų apskaičiavimo lentelė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pelno (nuostolių) prognozė. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Finansiniai rodikliai. Lūžio taškas. Priedai (9).
  Verslo planai, referatas(63 puslapiai)
  2007-12-17
 • Verslo planas: baldų kūrimas, projektavimas ir gaminimas IĮ "Neries baldai"

  Anotacija. Verslo šakos analizė. Dabartinės šakos situacija ir ateities tendencija. Potencialūs konkurentai. Potencialūs vartotojai. Siūlomo projekto esmė. Produktai. Paslaugos. Ofiso ir gamybos patalpos ir įrenginiai. Administracinis ir gamybinis personalas. Žinios apie verslininką ir jo partnerius. Gamybinis planas. Trumpas gamybinio proceso aprašymas. Įmonės atliekamos operacijos. Subrangovų atliekamos operacijos. Gamybinės patalpos. Staklės, įrenginiai. Žaliavų tiekėjai. Transportas. Marketingo planas. Tikslas uždaviniai. Kainos. Realizavimo kanalai. Reklama. Organizacinis planas. Nuosavybės formos, atsakomybės laipsniai. Įmonės organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Įmonės silpnosios vietos. Naujų technologijų tikimybė. Finansinis planas. Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas. Pajamų ir išlaidų planas. Balansinis pelnas. Atsipirkimo (pelno) taškas. Priedas (1). Atsipirkimo (pelno) taškas.
  Verslo planai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-05-22
 • Verslo planas: baldų parduotuvė IĮ "Arginta"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Prekyba. Prekybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Rizikos veiksniai. Finansai.
  Verslo planai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-02-26
 • Verslo planas: bandelių gamyba ir realizavimas "Stelma"

  Santrauka. Marketingo planas. Tikslinės rinkos parinkimas. Tiekėjai. Vartotojų analizė. Kainodaros strategija. Konkurencijos analizė. Reklama ir rėmimas. Gamybinė veikla. Gamybos procesas. Gamybos procesas. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Darbininkų poreikis. Darbo išlaidos. Tiesioginės gamybos. Išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Veiklos sąnaudos mėnesiui. Pilnoji vieno gaminio savikaina. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Administracijos ir samdomų darbuotojų darbo. Užmokestis. Rizikos įvertinimas. Finansai. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Verslo planai, namų darbas(33 puslapiai)
  2008-09-05
 • Verslo planas: baras "Angelas"

  Įmonės veiklos analizė. Kaina. Makroaplinka. Mikroaplinka. Produkto aprašymas. Santrauka. R. Statkutės IĮ "Angelas" inventorius.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2005-11-30
 • Verslo planas: baras "Studentas"

  Įvadas. Projekto tikslų pristatymas ir pagrindimas. Mūsų tikslų medis. Situacijos analizė ir idėjos tranka. Projekto pristatymas. Personalas. Aptarnaujantis personalas. Personalo darbo grafikas. Įmonės administracija. Planuojamos išlaidos. Planuojamos reklamos priemonių išlaidos. Marketingo biudžetas. Patalpos. Ilgalaikis turtas (kapitalas, pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Kredito grąžinimo sąlygos. Ūkinės veiklos išlaidos. Pirmųjų veiklos metų sąmata (pinigų srautai). Projekto pelningumo svyravimų (rizikos) įvertinimas. Balansas. Pelningumo lūžio taškas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-05-15
 • Verslo planas: baras UAB "Akvatorija"

  Santrauka. Summary. Siūlomo projekto esmė. Firmos steigėjai. Rinkos apžvalga ir tendencijos. Klientai. Konkurentai. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika. Pateikimas bei realizavimo metodai. Rėmimas. Baro įranga. Tiekėjai. Projekto įgyvendinimo grafikas. Įmonės valdymas. Personalas. Darbo užmokestis. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita . Sąskaitų balanso lentelė. Projekto atsipirkimo laikas.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2007-01-25
 • Verslo planas: batų prekyba UAB "Batų imperija"

  Bendra ketinimų apžvalga. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Firmos charakteristika. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas. Žinios apie verslininką ir pagrindinius akcininkus. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai. Rėmimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto amortizacija. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita.
  Verslo planai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-05-07
 • Verslo planas: batų taisykla IĮ "Aulinis"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Investicijos. Darbuotojų analizė. Technologijos. Rinkos analizė. Marketingo strategija. Pardavimų ir gamybos prognozė. Prognozuojami pinigų srautai. Išvados. Priedas (1).
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2007-03-19
 • Verslo planas: bitininkystės ir vyšnių auginimas

  Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencija. Rinkodaros planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Gamybos savikaina. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Finansinės ataskaitos.
  Verslo planai, referatas(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Verslo planas: biuro baldų ir kėdžių prekyba UAB "Ajus"

  Aukštesnės klasės biuro baldų ir kėdžių prekyba Lietuvoje. Įvadas. Darbo tikslas – pristatyti verslo idėją ir jos realizavimo galimybes Lietuvoje. Santrauka. Verslo idėjos, "aukštesnės klasės biuro baldų ir kėdžių prekyba Lietuvoje", pagrindimas. Verslo idėjų pristatymas. Aukštesnės klasės biuro baldų ir kėdžių prekyba Lietuvoje" idėjos pristatymas. Pasirinkto verslo steigimas, organizavimas ir ištekliai. Verslo steigimas ir jo organizavimas. Reikalingi materealūs ištekliai. Personalas. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo bruožai. Vadovavimo sėkmė. Darbo užmokestis. Marketingas. Rėmimas. Finansinis pasirinktos idėjos įgyvendinimo pagrindimas. Lūžio taško įvertinimas. Rizikos vertinimas. Rizikos mažinimo galimybės ir priemonės. Plėtros galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2011-02-22
 • Verslo planas: biuro drabužių siuvimas UAB "Stilingi rūbai"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Gamybinė veikla. Pagrindiniai, administracijos ir bendrojo. personalo darbuotojai. Įmonės darbuotojai. Rinkodara. Konkurencijos analizė. Prekių pateikimo strategija. Reklama ir rėmimas. Vadyba. Verslo rizika. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti. Tiesioginio darbo užmokesčio vienam gaminiui išlaidų prognozė. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Tiesioginės išlaidos tenkančios vienam gaminiui. Pelno (nuostolio) prognozė. Pvm prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai verslo plano rodikliai. Priedai (9).
  Verslo planai, referatas(47 puslapiai)
  2010-03-08
 • Verslo planas: boulingo centras UAB "Kėglis"

  Santrauka. Bendra įmonės charakteristika. Rinkos analizė. Rinkos perspektyvos. Konkurencinė aplinka. Rinkodaros planas. Rinkodaros strategija. Paslauga. Kainodara. Pardavimų prognozė. Pardavimo skatinimas, reklama. Gamybos planas. Pastato rekonstrukcija. Įranga ir inventorius. Verslo rizika. Išvados.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2010-05-24
 • Verslo planas: braškių auginimas

  Santrauka. Veiklos aprašymas. Ūkio subjektas. Produkcija. Valdymas ir darbuotojai. Rizikos veiksniai. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka.
  Verslo planai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-10-25
Puslapyje rodyti po