Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: vertimų biuras UAB "Vertimų biuras"

  Vertimų biuras (verslo planas). Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo aprašymas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Rizikos įvertinimas. Finansai.
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2010-05-25
 • Verslo planas: vestuvinių ir proginių suknelių siuvimas UAB "Pelenė"

  Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos vertinimas. Ekonominiai finansiniai skaičiavimai. Priedai.
  Verslo planai, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2006-02-03
 • Verslo planas: vestuvių organizavimas Druskininkų mieste "Baltoji gulbė"

  Įvadas. Firmos charakteristika. Verslo tikslai. Svarbiausios žinios. Administracijos atlyginimai. Aptarnaujantis personalas. Rinka. Gamybos planas. Gamybinės patalpos.
  Verslo planai, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-13
 • Verslo planas: vestuvių planavimas AB "Svajonių vestuvės"

  Santrauka. Tiekėjai. Klientai. Verslo idėja. Tiekėjai. Konkurentai. Misija. Vizija. Tikslai. Veiklos tikslai. Rizika. Rinkodara. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Konkurentų analizė. Rinkodaros tikslas. Rinkodaros biudžeto projektas. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Rinkodaros strategija. Ilgalaikis turtas. Įmonės išplanavimas. Finansinė informacija. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per pirmus metus. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko kreditas ir jo grąžinimo terminai. Kredito grąžinimo grafikas. Pirmųjų veiklos metų sąmata. Pelningumo lūžio taškas.
  Verslo planai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-01-19
 • Verslo planas: vidaus apdailos ir remonto darbai UAB "Klojėjas"

  Verslo plano santrauka. Siūlomo projekto esmė. Firmos charakteristika. Rinkodaros planas. Gamybos planas. Vadyba. Rizikos veiksniai. Finansai. Įrangos sąrašas. Įrankiai. Komunalinės išlaidos. Transportas. Prognozuojama darbuotojų alga. Planuojamų paslaugų prognozė. Kredito grąžinimo lentelė. Prognozuojama pelno ataskaita. Lūžio taškas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-02-24
 • Verslo planas: vidaus apdailos paslaugų įmonė UAB "Evelita"

  Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugų apibūdinimas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Reklama. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Patalpos ir įranga. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai. Įmonės valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Optimistinis variantas. Labiausiai tikėtinas variantas. Pesimistinis variantas. Pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2006-04-03
 • Verslo planas: viešbutis

  Įvadas. Verslo aprašymas. Įmonių rūšys. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir idėja. Rizika . Rinkodaros planas. Situacijos analizė. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategija. Konkurentų analizė. Rinkodaros biudžetas. Organizacinis planas (funkcijos). Pastatas ir įranga. Tiekimas. Atsargų valdymas. Personalas. Organizacinė struktūra. Darbuotojų darbo užmokestis. Finansinis planas. Pardavimų prognozė. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansiniai poreikiai ir šaltiniai (ištekliai). Pinigų srautų ataskaita. Kredito valdymas. Kredito grąžinimas. Veiklos sąnaudos (kaštai). Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2012-03-12
 • Verslo planas: viešbutis "Auksinė pakrantė"

  Įmonės apžvalga. Kaina, investicijos. Rinka ir rinkodara. Įmonės veikla. Valdymas ir personalas. Finansai. Ekologija.
  Verslo planai, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-02-21
 • Verslo planas: viešbutis "Gėlė"

  Reziumė. Įmonės aprašymas. Projekto aprašymas. Aplinkos analizė. Marketingo planas. Produkto analizė. Valdymas ir personalas. Rizikos analizė. Finansų planas.
  Verslo planai, namų darbas(13 puslapių)
  2006-10-25
 • Verslo planas: viešbutis "Marios"

  Įmonės apibūdinimas. Paslauga ir produktas. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Marketingas. Bendra rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Turizmo verslo tendenciją sąlygoja šios aplinkybės. Plėtros sąlygos. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Sklypas. Privažiavimas. Architektūrinė kompozicija ir koncepcija. Valdymas ir personalas. Įmonės valdymo organizacinės struktūros schema. Rizikos veiksniai. Lietuva - Klaipėda. Privalumai. Trūkumai. Galimybės. Grėsmė. Pasiūlymai. Finansinis planas. Projekto finansavimo šaltiniai. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-02-20
 • Verslo planas: viešbutis "Nirvanda"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Viešbučio "Nirvanda" paslauga. Viešbučio charakteristika. Rinka. Potencialūs vartotojai. Potencialūs konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Paslaugos realizavimo metodai. Rėmimas ir reklama. Valdymo personalas ir darbuotojai. Darbo užmokestis. Viešbučio organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Projekto atsipirkimo laikas. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozuojama pinigų ataskaita. Balansas.
  Verslo planai, analizė(21 puslapis)
  2008-04-18
 • Verslo planas: viešbutis "Vaidila"

  Viešbučio "Vaidila" steigimas. Įvadas. Situacijos analizė. Viešbučio steigimas. Viešbučio paslaugos. Kategorija. Viešbučio patalpos. Viešbučio įregistravimas. Viešbučio padaliniai. Darbuotojai. Viešbučio darbuotojo savybės. Personalo poreikio nustatymas. Darbuotojų funkcijos. Darbo užmokesčio fondas. Rėmimas. Finansinė dalis.
  Verslo planai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-02-16
 • Verslo planas: viešbutis IĮ "Saulėlydis"

  Individualios Oksanos Bakstienės įmonės verslo planas. Įmonė (pagrindinė informacija). Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės charakteristika. Įmonės paskirtis, tikslai ir strateginė orientacija. Paslauga ir produktas. Verslo sąlygos. Produkto aprašymas. Marketingas. Bendra rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Pateikimas. Įmonės organizacinė struktūra ir vadyba. Įmonės valdymo organizacinės struktūros schema. Rinkos veiksniai. Finansinis planas.
  Verslo planai, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-23
 • Verslo planas: viešbutis ir poilsinių namų kompleksas UAB "Atostogana"

  Verslo santrauka. Verslo aprašymas. Finansai. Išlaidos. Valdymas. Reklama. Verslo šakos analizė. Rinkotyros sistema. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Konkurencijos aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Kainos nustatymas.
  Verslo planai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-06-06
 • Verslo planas: viešbutis UAB "Poilsis"

  Reziumė. Projekto esmė - sukurti ir įsteigti naują viešbutį Druskininkų apylinkėse. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Aplinkos analizė. Mikro aplinka. Makro aplinka. Verslo plano idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Pardavimo strategija. Rėmimas. Pajamų prognozė. Organizacinis planas. Įmonės juridinė forma ir nuosavybės struktūra. Personalas. Finansinis planas. Pinigų srautų ataskaita. Sąnaudų prognozė. Rizikos įvertinimas. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Verslo planai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-04-22
 • Verslo planas: vyriškų kostiumų siuvimas IĮ "Aidas"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Medžiagos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai.Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Priedai (7 psl.).
  Verslo planai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-05-05
 • Verslo planas: viršutinių moteriškų drabužių siuvimo verslas

  Įvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Žaliavos, medžiagos, įrengimai, tiekėjai. Gaminių pirkėjai ir konkurentai. Gamybos procesas. Pagrindiniai pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Įmonės juridinio statuso palyginimas su statuso antipodu. Kuriamos įmonės steigimas. Kuriamos įmonės registravimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados. Priedas (1).
  Verslo planai, namų darbas(35 puslapiai)
  2007-02-22
 • Verslo planas: virtuviniai baldai UAB "Medeina"

  Įmonės pristatymas. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai rodikliai. Lūžio taškas. Priedai (5).
  Verslo planai, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2009-03-23
 • Verslo planas: želdinių projektavimas UAB "Rojaus Sodas"

  Verslo aprašymas. Verslo srities ir sąlygų aprašymas. Nuosavybės forma. Įmonės pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Vietovės aprašymas. Paslaugos aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Vartotojai. Konkurencijos analizė. Marketingo rinkinys. Kainodaros strategija. Pardavimo strategija. Rėmimas ir reklama. Gamybos planas. Trumpas gamybos paslaugų teikimo aprašymas. Gamybinės patalpos. Įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Energijos sąnaudos. Organizacinis planas. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Darbuotojų pareigos. Organizacijos valdymo struktūra. Darbo užmokestis. Finansinis planas. Rizika.
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2008-05-29
 • Verslo planas: žirgynas IĮ "Pasaga"

  Santrauka. Trumpa firmos veiklos charakteristika. Verslo aprašymas. Verslo idėja ir įmonės aprašymas. Dabartinė situacija rinkoje ir šakos plėtros tendencijos. Verslo tikslai. Marketingo planas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinka. Politinė teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikro aplinka. Pašarai. Marketingo tikslas. Konkurencinė analizė. Paslaugos. Kainų politika. Rėmimas. Organizacinis planas. Nuosavybės forma. Patalpos ir įranga. Organizacinė valdymo struktūra. Funkcijų pasiskirstymas. Organizacinė valdymo struktūra. Personalas. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Firmos silpnosios vietos ir veiksniai. Alternatyvios strategijos. Finansai. Priedas.
  Verslo planai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-12-14
Puslapyje rodyti po