Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: sveikatingumo centras "Anykščių rojus"

  Santrauka. Įmonės aprašymas. Informacija apie įmonę. Tikslai trumpu ir ilgu laikotarpiu. Produktai ir paslaugos. Dabar siūlomi produktai, paslaugos bei nauda/vertė vartotojui. Asmeninė treniruočių programa. "Rokiškio SauLėja" siūlomos ATP kryptys. Masažas. Nėščiųjų mankšta. Soliariumas. Rinka ir konkurentai. Rinkos apibūdinimas. Konkurentai. Verslo sistema. Vadybos komanda ir reikalinga kompetencija. Pirkimas ir gamybos/kūrimas. Įgyvendinimo tvarkaraštis ir veiklų planas. Personalas. Rizika ir galimybės. Pagrindinės rizikos aprašymas. Įmonės silpnybių bei galimybių aprašymas. Finansų planas. Pinigų srautų apskaičiavimas centro ir masažo kabineto reikmėms. Reikalingas finansavimas. Paslaugų kainų planas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(21 puslapis)
  2009-04-24
 • Verslo planas: sveikatingumo centras UAB "Vainerta"

  Įvadas. Savarankiško darbo užduotis. Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Organizacijos planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, referatas(26 puslapiai)
  2007-09-23
 • Verslo planas: sveikatingumo kompleksas IĮ "Atnaja"

  Bendra informacija apie įmonę. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Rinkodara. Gamyba (pardavimai). Vadyba. Finansiniai skaičiavimai.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2006-01-20
 • Verslo planas: sveikatingumo kompleksas IĮ "Vakaris 18%"

  Bendra informacija apie įmonę. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Rinkodara. Gamyba (pardavimai). Vadyba. Finansiniai skaičiavimai.
  Verslo planai, referatas(15 puslapių)
  2008-01-21
 • Verslo planas: sveiko maisto kavinė "Sveikas ir sotus"

  Santrauka. Įvadas. Verslo plano santrauka. UAB "Sveikas ir sotus" verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugos tyrimas ir aprašymas. UAB "Sveikas ir sotus" rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Rinkodaros planas. UAB "Sveikas ir sotus" gamyba. Paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Tiekėjai ir žaliavos. UAB "Sveikas ir sotus" vadyba. Savininkai. Organizacinė valdymo struktūra. UAB "Sveikas ir sotus" rizikos įvertinimas. UAB "Sveikas ir sotus" finansai. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Kreditų grąžinimo grafikas. Verslo ir investicijų vertinimo metodai. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2012-01-26
 • Verslo planas: svetainės ir minkštų baldų gamyba AB "Kauno baldai"

  Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Organizacinė aplinka. Politinė aplinka. Technologinė aplinka. Teisinė ir finansinė aplinkos. Ekonominė aplinka. Išvados.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2007-02-22
 • Verslo planas: šiaudinių namų projektavimas ir statyba IĮ "Šiaudrija"

  Santrauka. Verslo planas. Siūlomo projekto esmė. Verslo įmonės charakteristika. Rinka. Marketingas. Gamybos (paslaugų) planas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Verslo rizikos įvertinimas. Finansinis verslo plano pagrindimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2011-10-14
 • Verslo planas: šildymo paslaugų UAB "Šilta svajonė"

  Įmonė montuos naujas ir renovuos senas pasenusias šildymo sistemas, teiks informaciją ir konsultaciją visais dominančiais šilumos energetikos klausimais. Santrauka. Verslo aprašymas. Dabartinė situacija, šakos plėtros tendencija. Verslo misija. Verslo tikslai. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkodaros apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Rinkodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Rinkodaros biudžetas. Ofiso vieta, patalpos ir įrenginiai. Gamybos įrenginiai. Tiekėjai. Personalas. Gamybos savikaina. Organizacijos planas. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė bendrovės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Verslo vizija. Finansinis planas. Reikalingas kapitalas, jo panaudojimas ir šaltiniai. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo apskaičiavimas. Finansinių prognozių prielaidos. Savikainos prognozė. Pelno ataskaita. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(17 puslapių)
  2006-03-20
 • Verslo planas: šokolado gamyba AB "Saldukas"

  Įvadas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Prekės modifikacija. Pakuotė. Kaina. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-22
 • Verslo planas: šokolado kavinė UAB "Svajonė"

  Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Potencialūs konkurentai. Potencialūs vartotojai. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Pagrindiniai parametrai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Vartotojo elgesio faktoriai įtakojantys šokolado gaminių pirkimą. Marketingo rinkinys (kompleksas). Prekių politika. Kainų nustatymo metodas ir panaudotos kainų strategijos. Produkcijos savikainos skaičiavimas. Pateikimo politika. Pardavimų prognozės. Gamybos planas. Gamybos procesas. Patalpos. Technologinė įranga. Gamybiniai pajėgumai. Žaliavos ir medžiagos. Atsargos ir sandėliai. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Įmonės organizacinė struktūra. Personalas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Lūžio taško radimas. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Rizikos vertinimas. Silpnos firmos vietos. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvios strategijos. Priedas (1).
  Verslo planai, referatas(29 puslapiai)
  2010-01-21
 • Verslo planas: švenčių organizavimo įmonė "DreamWork"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. "DreamWork" tikslai ir uždaviniai. Paslaugos aprašymas. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Informacija apie akcininkus. Rinka. Rinkos apžvalga. Vartotojų apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingas. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Kainodaros strategija. Pasiskirstymo kanalai. Reklama ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vieta. Projekto įgyvendinimo eiga. Darbuotojų samdymas. Patalpų išplanavimas. Įrenginiai ir kitos priemonės. Prekių įsigijimas ir paslaugų pateikimas užsakovams. Gamybos kaštų prognozė mėnesiui. Valdymo analizė. Vadovai. Darbuotojai. Personalo analizė. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė struktūra. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Finansinis planas. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Priedas.
  Verslo planai, namų darbas(26 puslapiai)
  2006-05-16
 • Verslo planas: taksi paslaugos UAB "Goneda"

  Įvadas. Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2006-05-16
 • Verslo planas: taksi paslaugos UAB "Martonas"

  Įvadas. Strategijos kilmė. Strateginio valdymo ištakos organizacijų vadyboje. Strateginio valdymo savybės ir tikslai. Įmonės pristatymas. Veiklos srities (šakos) analizė. Išorinė ir vidinė analizė (SWOT). Makroaplinkos analizė. UAB "Martonas" siūlymai, kaip patobulinti strateginio valdymo organizavimą. Išvados. Priedas (1).
  Verslo planai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-12-05
 • Verslo planas: tarptautiniai vežimai UAB "Vakarai"

  Reziumė. Verslo idėja. Pagrindinės kryptys. Įmonės charakteristika. Paslaugos charakteristika. Tendencijos rinkoje. Paslaugos vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Gamybinė veikla. Valdymas ir personalas. Rizika. Finansai.
  Verslo planai, namų darbas(25 puslapiai)
  2008-07-18
 • Verslo planas: tarptautinių krovinių pervežimas IĮ "Tomas"

  Techniniai – ekonominiai rodikliai. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės tipas. Veiklos pobūdis. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Rinkodaros organizavimas. Verslo idėjos, veiklos kryptys. Rinkos ir konkurencijos analizė. Paslaugos aprašymas. Paslaugos kaina. Paslaugų prognozė. Reklama. Personalo vadyba. Darbuotojų skaičius. Personalo kvalifikacija ir pasirinkimas. Atlyginimų nustatymas. Finansai. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Laukiamo pelno (nuostolio) ataskaita. Verslo balansas, pinigų srautai, atsipirkimo laikas. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2006-04-25
 • Verslo planas: tatuiruočių darymas IĮ "Tavo tattoo"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Paslauga. paslaugos aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Balansas. Priedai (anketa).
  Verslo planai, referatas(23 puslapiai)
  2010-10-20
 • Verslo planas: tatuiruočių darymas UAB "Tatoo"

  Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Verslo plano idėja. Pagrindiniai tikslai, uždaviniai. Paslaugos. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius. Trumpa įmonės veiklos apžvalga. Vietovės aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Naujos paslaugos pardavimų prognozė. Prekybos planas. Prekybos patalpos. Trumpas prekybos proceso aprašymas. Įrengimai. Transportas. Medžiagos, žaliavos, jų tiekėjai. Energijos sunaudojimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Planuojami priskaičiuoti atlyginimai. Organizacinė struktūra. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pajamų ir išlaidų planas. Pinigų srautų prognozės. Balansinis pelnas.
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-10-16
 • Verslo planas: telekomunikacijos parduotuvė UAB "Smega"

  Įvadas. Bendri projekto rodikliai. Rinkos apžvalga. Prekyba ryšio priemonėmis Lietuvoje. Ryšio priemonių poreikių prognozė. Projekto pristatymas. Projektą realizuojantys partneriai. Valdymas ir personalas. UAB "Smega" paslaugų marketingas. Ekonominis finansinis projekto pagrindimas. Ryšio priemonių kainų pagrindimas. Mažmeninės ryšio priemonių kainos. Ryšio priemonių tiekimo užtikrinimas bei užpirkimo kainos. Realizacijos prognozės. Reikalingos investicijos. Projekto ekonominio efektyvumo analizė. Investicijų atsipirkimas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(10 puslapių)
  2005-10-10
 • Verslo planas: telekomunikacijų įmonė

  Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai uždaviniai ir tikslai. Prekės ir paslaugos. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininkus ir pagrindinius akcininkus. Geografinė padėtis. Rinka. Vartotojai ir rinkos plėtros tendencijos. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas. Prognozavimas ir planavimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Organizacinė struktūra. Informacija apie vadovą ir darbuotojus. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. Firmos silpnosios vietos. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir projekto kaina. Pelno-nuostolio ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2006-10-27
 • Verslo planas: telekomunikacijų parduotuvė UAB "Atatus"

  Įvadas. UAB "Atatus" įstatai. Bendroji dalis. Komercinė ūkinė veikla. Įstatinis kapitalas, jo sudėtis. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymas. Administracija. Revizorius. Pelno paskirstymas. Dividendų skelbimas ir mokėjimas. Bendrovės pranešimų skelbimas. Bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas. Verslo planas. Įžanga. Bendri projekto rodikliai. Rinkos apžvalga. Projekto pristatymas. Ekonominis finansinis projekto pagrindimas. Reziumė.
  Verslo planai, referatas(17 puslapių)
  2008-03-21
Puslapyje rodyti po