Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: plastikinių langų sandarinimas UAB "Plastiketa"

  Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai. Verslo organizavimas. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencija. Marketingo planas. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Technologinio proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Personalo parinkimas. Reikalavimai. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Teikiamos papildomos paslaugos. Gamybos savikaina. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra, valdymo modelis ir stilius. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Lūžio taško įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(34 puslapiai)
  2007-01-02
 • Verslo planas: plaukų dizainas UAB "Kirpykla"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Rinkodara. Rinkodaros vertinimas. Konkurentų analizė. Įmonės vietos pagrindimas. Rinkodaros planas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Veiklos planas. Technologinis procesas. Patalpos ir įranga. Tiekėjai ir atsargos. Įmonės organizacinė struktūra ir personalo vadyba. Išvados. Priedas (1).
  Verslo planai, namų darbas(31 puslapis)
  2007-10-23
 • Verslo planas: plaustų ir jos įrangos nuoma UAB "Plaustas"

  Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys (kompleksas). Paslaugos aprašymas. Pardavimų prognozė (optimistinis, pesimistinis ir tikėtinas variantas). Gamybos planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas (visoms paslaugoms). Naujos įmonės paslaugų planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidos pastatų nuomai. Išlaidos įrangai. Amortizaciniai atskaitymai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Energetinės išlaidos. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Trijų paslaugų nuomos kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Lūžio taško analizė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(43 puslapiai)
  2006-04-06
 • Verslo planas: poilsio namai "Beržaragis"

  Įvadas. Paslaugos pristatymas. Kapitalo struktūra Marketingo planas. Rinkos įvertinimas. Konkurentai. Kaina. Finansinis planas. Reziumė.
  Verslo planai, namų darbas(13 puslapių)
  2007-10-18
 • Verslo planas: poligrafijos įmonė "Olimpija"

  Santrauka. Siūlomas verslo planas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, uždaviniai ir galimybės. Paslaugų aprašymas. Firmos charakteristika. Rinka. Bendra rinkos apžvalga. Konkurentai. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Gamybos planas. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Partneriai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Personalui (darbuotojams) keliami reikalavimai ir parinkimas. Organizacinė valdymo struktūra. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Rizika. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir kapitalo panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaita.
  Verslo planai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-01-17
 • Verslo planas: poligrafijos verslas UAB "Poligrafus"

  Įvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo ir įmonės samprata. Įmonės charakteristika. Steigiamos įmonės teisinio statuso pasirinkimas ir pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-09
 • Verslo planas: pramogų centras "Enjoy life!"

  Verslo planas pramogų centro "Enjoy life!" steigimui. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas. Verslo tikslai. Sumanymo privalumai. Paslaugų aprašymas. Verslo šakos analizė. Reikalingos žaliavos. Marketingas (rinkodara). Valdymas. Įmonės vadovybės schema. Finansai.
  Verslo planai, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-26
 • Verslo planas: pramogų centras UAB "Inkilas"

  Santrauka (reziume). Marketingas, rinkos tyrimas. Situacijos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Įmonės vieta. Vartotojų analizė. Marketingo tikslas. Marketingo strategijos. Prekė (paslauga), pardavimų prognozė. Kaina. Prekių pateikimas. Reklama ir pardavimų rėmimas. Verslo įmonės organizavimas. Įmonės tipas ir teisinė forma. Patalpos ir jų įrengimas. Prekių įsigijimo šaltiniai. Prekių atsargos, sandėliavimas. Įmonės valdymas. Personalo planavimas. Darbo režimas. Darbo apmokėjimas. Finansinis planas. Finansavimas, jo šaltiniai. Ilgalaikio turto prognozė. Įmonės sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Balanso prognozė. Priedai (4).
  Verslo planai, referatas(38 puslapiai)
  2007-02-19
 • Verslo planas: pramogų ir meno klubas "Okeanas"

  Įvadas. Įmonės ir verslo apibūdinimas. Įmonės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Politinis ir teisinis aspektas. Ekonominis aspektas. Socialinis ir kultūrinis aspektas. Technologinis aspektas. Mikroaplinkos analizė. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. Paslaugos aprašymas. Paslaugos tobulinimas. Kainų politika ir kainos. Rėmimas. Reklama. Pardavimų skatinimas. Vadybos planas. Personalas. Įmonės valdymas. Darbo užmokestis. SWOT analizės išvados ir pasiūlymai. Finansinė analizė. Projekto finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Sąskaitų balanso lentelė. Išvados. Išnašos.
  Verslo planai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-05-09
 • Verslo planas: pramogų klubas "Erdvė"

  Santrauka. Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Vizija. Misija. Tikslai ir užduotys. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Vietovė kur įsikūrusi firma aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir plėtros tendencija. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Gamybos planas. Valdymo personalas. Darbo užmokestis. Organizacinė struktūra. Rinkos įvertinimas. SWOT analizė. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Paslaugų pardavimo prognozė. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Sąskaitų balanso lentelė. Projekto atsipirkimo laikas. Priedai (2).
  Verslo planai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-12-31
 • Verslo planas: pramogų klubas UAB "Šėlsmas"

  Bendroji informacija. Sumanymo aprašymas. Investicijos. Įstatinis kapitalas, jo sudėtis. Reikalingos patalpos. Įrengimai ir kitos priemonės. Rinka ir rinkodara. Konkurencija rinkoje. Produktas rinkos požiūriu. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Įmonės veiklos aprašymas. Valdymas. Finansai. Pagrindinis darbų grafikas.
  Verslo planai, analizė(9 puslapiai)
  2006-11-09
 • Verslo planas: prekyba autodalimis, automobilių remonto paslaugos IĮ "Startas"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės charakteristika, jos veiklos srities apžvalga. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Marketingo biudžetas. Kainodaros strategija. Reklama. Paslaugų teikimas. Teikiamos paslaugos. Teikiamų paslaugų prognozė. Įmonės turima įranga. Teikiamų paslaugų savikaina. Įmonės personalas. Vadyba. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Rizikos veiksniai. Finansų planavimas ir kontrolė. Realizacijos, pelno ir nuostolių ataskaita. Grynųjų pinigų srautai finansavimo planavimui. Planuojamas veiklos balansas. Investicinio projekto padėties rodikliai. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-09-17
 • Verslo planas: prekyba automobilių detalėmis IĮ "Greitis"

  Verslo aprašymas. Verslo tikslai. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymas ir darbuotojai. Marketingo planas. Rinka. Konkurentai. Prekė. Kaina. Reklama. Finansinis planas. Sąnaudos ir pelno prognozė. Balansas ir pinigų srautai. Išvados. Priedai (5)
  Verslo planai, referatas(31 puslapis)
  2006-05-05
 • Verslo planas: prekyba biuro baldais UAB "Kristija"

  UAB "Kristija" – įmonės gaminančios bei prekiaujančios biuro baldais - verslo planas. Įmonės balansas, jo pusės. Pelno (nuostolio) ataskaita. Įmonės ūkinės – komercinės veiklos analizė. Grafinė dalis. Lūžio taško skaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2005-06-22
 • Verslo planas: prekyba buitine technika UAB "Palengvink buitį"

  Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Misija. Verslo tikslai. Prekė. Marketingas. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Vietos analizė. Konkurentai. Tiekėjai. Kainodara. Reklama. Rizika. Funkcijos. Patalpos. Aptarnavimas. Transportas. Atsargos. Personalas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Finansai. Išvados.
  Verslo planai, referatas(28 puslapiai)
  2007-05-08
 • Verslo planas: prekyba dažais, chemija, autodetalėmis ir automobilių remonto paslaugos UAB "Juta"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės charakteristika ir veiklos apžvalga. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslauga. Teikiamos paslaugos. Teikiamų paslaugų garantija. Pagrindiniai tiekėjai. Įmonės turtas ir jo nusidėvėjimas personalas. Marketingas. Rinkos įvertinimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Marketingo biudžetas. Paslaugų teikimo politika. Kainodaros strategija. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. organizacinis planas. Valdymo organų pasirinkimas. Valdymo organų kompetencija. Įmonės organizacinė struktūra. Rizika. Finansinis planas. Pajamos ir pelnas. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Pajamų apsaugos rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Pinigų srauto ir finansinio sverto rodikliai. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, referatas(26 puslapiai)
  2011-03-28
 • Verslo planas: prekyba galvijų oda UAB "Kalno odininkai"

  Santrauka. Verslo idėja. Prekyba odos gaminiais. Produkcijos pristatymas. Parduodamos produkcijos savybės. Srauto diagrama. Prekybos patalpos. Pristatymas. Patalpų priežiūra. Aplinkos analizė. Personalas. Konkurentai, jų privalumai ir trūkumai. Organizacinis planas. Srauto diagramos išdėstymas įmonės plane. Darbo veiksmų išdėstymas įmonės plane. Svarbių valdymo taškų nustatymas. Marketingo strategija. Produkcija. Kainodara. Pasiskirstymas. Rėmimas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Jautrumo analizė. Ekonominių rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-01-22
 • Verslo planas: prekyba garso ir vaizdo aparatūra UAB "RadioTech"

  Verslo idėja. Firmos aprašymas. Pagrindiniai tikslai. Produkcijos aprašymas. Prekės tobulinimo tyrimai. Bendra rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. transportas. tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Nenuostolingumo analizė.
  Verslo planai, referatas(29 puslapiai)
  2006-01-11
 • Verslo planas: prekyba grindų danga UAB "Danga"

  Apibendrinimas. Projekto idėja. Įmonės apibudinimas. Projekto tikslai, galimybės. Projekto įgyvendinimas. Aplinkos analizė. Politinė - teisinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Ekonominė aplinka. Rinkos analizė. Rinkos apžvalga. Prekių charakteristikos. Vartotojai. Konkurentų analizė. Marketinginės priemonės. Veiklos organizavimas. Įmonės turtas. Organizacinė įmonės struktūra. Tiekėjai. Finansinės prognozės. Pardavimų prognozė. Pardavimų savikainos prognozė. Veiklos sąnaudų prognozė. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto prognozės. Finansinės prognozės ir projekto nauda. Priedai (1).
  Verslo planai, diplominis darbas(27 puslapiai)
  2006-09-05
 • Verslo planas: prekyba kompiuteriais ir kompiuterine įranga IĮ "Megabaitas"

  Įmonės rekvizitai. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Įmonės vizija. Įmonės valdymo filosofija. Prekės ir paslaugos aprašymas. Prekės ir paslaugos tobulinimo tyrimai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalis. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Prekyba. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinės įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. SSGG analizė. Finansai. Investicijų poreikis, paskirstymas ir šaltiniai. Lėšų skirtų darbuotojų darbo užmokesčiui, skaičiavimo lentelė. Įrengimų poreikis ir nusidėvėjimo sąnaudos. Paskolos gražinimo grafikas. Sąnaudų prognozė. Pardavimų prognozė. Pelno (nuostolių) prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Darbų grafikas. Priedai (5).
  Verslo planai, referatas(30 puslapių)
  2007-04-19
Puslapyje rodyti po