Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: nekilnojamo turto agentūra "Memelis"

  Įmonės veiklos charakteristika. Investicijos. Rinkos marketingas. Organizacinis planas. Gamybos planas. Finansinis planas: balansas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2006-11-29
 • Verslo planas: nekilnojamojo turto vertinimas UAB "Invalda Real Estate"

  Nekilnojamojo turto vertinimo įmonės verslo planas. Santrauka. Bendra informacija apie įmonę. Bendra informacija apie įmonę. Veiklos kryptys. Išorinė analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Produkto aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainodaros strategija. Reklama. Gamyba. Trumpas gamybos aprašymas. Vietos analizė. Įrankiai ir įranga. Transportas. Darbo jėga. Vadyba. Įmonės valdymas. Galimi sunkumai ir kliūtys (rizikos veiksniai). Finansai. Finansinių ataskaitų vertikali ir horizontali analizė. Įmonės vertinimas santykiniais rodikliais. Reikalingos investicijos. Produkcijos realizavimo apimties prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Prognozuojamas balansas. Prognozuojami finansiniai rodikliai. Lūžio taškas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(51 puslapis)
  2009-05-07
 • Verslo planas: obuolių sūrio gamyba UAB "Obuolių magija"

  Obuolių sūrio gamybos verslo projektas. Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Potencialūs konkurentai ir vartotojai. Produkcijos aprašymas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Bendra rinkos apžvalga. Tikslinės rinkos nustatymas. Asortimento parinkimas. Pakuotė. Kainų strategijos nustatymas. Produkto pateikimas vartotojams. ėmimo priemonių parinkimas. Pardavimų prognozė. Gamybos planas. Gamybos procesas. Technologinė įranga. Vietovė ir patalpos. Tiekėjai. Atsargos ir sandėliai. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Bendrovės organizacinė struktūra. Personalas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pradinės išlaidos. Prognozuojama pelno ataskaita. Prognozuojamas balansas. Lūžio taško analizė. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Rizikos įvertinimas. Pagrindiniai rizikos faktoriai. Rizikos mažinimo galimybės. UAB "Obuolių magija" SSGG analizė. Priedai (7 psl.).
  Verslo planai, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2008-04-15
 • Verslo planas: odinės avalynės parduotuvė N. Barauskienės IĮ "Bizonas"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Ekonominiai rodikliai. Pelno ataskaita 2003 metams. Prašymas įkurti individualią įmonę. Nuomos sutartis.
  Verslo planai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-11-21
 • Verslo planas: papuošalų parduotuvė UAB "Papuošk save"

  Bendra informacija apie įmonę. Santrauka. Verslo idėja. Misija. UAB "Papuošk save" įmonės tikslai. Rizika. Rizikos veiksniai. Marketingo planas. Situacijos analizė. Pirkėjų analizė. Demografinė segmentacija. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Marketingo tikslas. Marketingo strategija. Reklamos išlaidos. Marketingo biudžetas. Funkcijos (operacijos). Patalpos įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Rizikos įvertinimai. Pirmųjų veiklos metų sąmata (Pinigų srautai). Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų pinigų srautų prognozė. Pelningumo lūžio taškas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-01-27
 • Verslo planas: parduotuvė IĮ "Medžioklė"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. Marketingo planas. Kainų politika ir prognozės. Rėmimas ir reklama. Veiklos planas. Patalpos ir įrengimai. Balansas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Organizacinė struktūra. Darbuotojai.
  Verslo planai, referatas(11 puslapių)
  2008-03-21
 • Verslo planas: parduotuvė IĮ "Paslapties sala"

  Įmonės veiklos charakteristika. Valdymas. Rinka. Marketingas. Įmonės veikla. Prekių kainoraštis. Įmonės turtas.
  Verslo planai, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-08
 • Verslo planas: parduotuvė-kavinė IĮ "Šalikelė"

  Individualios įmonės "Šalikelė" verslo planas. Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Verslo idėja. Įmonės veiklos kryptis ir tikslai. Paslaugos aprašymas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo klasė. Rinkos analizė ir pardavimų prognozė. Gamybos planas. Patalpos ir įrengimai. Transportas ir tiekėjai. Organizacinis planas. Įmonės organizacinė struktūra. Personalo atranka. Finansai. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno ataskaita ir balansas. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Lūžio taško radimas. Rizikos įvertinimas.
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2005-06-17
 • Verslo planas: parketo ruošinių gamyba UAB "Elitėja"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Gaminio aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais.
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2008-01-07
 • Verslo planas: patalpų ir teritorijų kasdieninis valymas UAB "Spindinti švara"

  Anotacija. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Planuojamų paslaugų numatomi privalumai, palyginus su konkurentų paslaugomis. Paslaugų savybės. Verslo įmonės charakteristika. įmonės vizija, misija, tikslai. Įmonės rūšis ir nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius akcininkus. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Duomenys apie vietovę. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Veiksniai, lemiantys paslaugų paklausą. Vartotojų analizė. Konkurentų tyrimas. Marketingo tikslai ir strategija. Kainų politika ir kainos. Prekių realizavimo schema. Reklama, pardavimų skatinimo metodai. Paslaugų pardavimų prognozės. Gamyba. gamybinės patalpos. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Įrengimai reikalingi projektui įgyvendinti. Kitas ilgalaikis turtas. Transportas. Medžiagos. Reikalingos medžiagos. Kitos reikalingos priemonės. Energijos sunaudojimas. Vadovas, jo trumpa biografija, kvalifikacija, numatomos pareigos ir funkcijos. Kitų darbuotojų skaičius, numatomos pareigos ir funkcijos. Darbo užmokestis, darbo užmokesčio fondo paskaičiavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Balansų lentelė. Projekto pelningumas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(33 puslapiai)
  2009-01-27
 • Verslo planas: Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcija

  Techniniai ir ekonominiai rodikliai. Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Projekto idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Plano detalės. Dujų turbina. Dujų turbinos generatorius. Šilumos ir garo regeneratorius. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymas. Organizacinė struktūra. Personalas. Esami gamybiniai pajėgumai. Pagrindiniai vartotojai. Finansinės veiklos rodikliai. Pastabos. Produkcijos realizacija ir gamybos kaštai. Pagrindinių gaminių aprašymas. Naujų gamybos produktų aprašymas. Pagaminta elektros energija. Poreikis. Galimybės. Pagaminta šilumos energija. Elektros energijos ir šiluminės energijos savikainų skaičiavimas. Elektros energijos ir šiluminės energijos pastoviųjų kaštų apskaičiavimas. Vandens technologijai išlaidos. Remonto sąnaudos. Palūkanos už banko kreditus. Amortizacija ir nusidėvėjimas. Mokesčiai. Turto mokestis. Kelių mokestis. Išlaidos elektros energijai, sunaudojamai PE ir KE savosioms reikmėms, pagaminti. Parduotosios elektros energijos savikaina. Parduotosios šiluminės energijos savikaina. Kapitalo investicijos. Sąmatinės vertės nustatymas. Investicinio projekto variantų palyginimas. Projekto balansas. Atsipirkimo periodo skaičiavimas. Pelno (nuostolio) ataskaita.
  Verslo planai, kursinis darbas(51 puslapis)
  2006-12-03
 • Verslo planas: Petro Petraičio kaimo turizmo sodyba

  Įvadas. Verslo projekto pristatymas. Ūkininko Petro Petraičio projekto pagrindinės charakteristikos. Veiklos ekonominio gyvybingumo rodikliai. Rinka ir rinkodara. Ūkininko Petro Petraičio kaimo turizmo veiklos prognozinės paslaugų kainos. Petro Petraičio sodybos "X" veiklos pajamos. Petro Petraičio sodybos "X" sąnaudos. Valdymas ir darbuotojai. P. Petraičio kaimo turizmo sodybos darbuotojai. Rizika. Finansavimas. Investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Projekto išlaidos. Projekto išlaidos etapais. Investicinio projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai 2006-2007 metais. Investicinio projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai 2008 metais. Investicinio projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai 2009 metais. Pelno prognozavimas. Sodybos "X" pajamų prognozė 2008-2012 metais. Išlaidų prognozė. Sodybos "X" darbuotojų darbo užmokestis 2008-2012 metais. Naujo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas 2007 metais. Sodybos "X" sąnaudų prognozė 2008-2012 metais. Paskolos, projekto įgyvendinimui, įsisavinimo ir grąžinimo grafikas. Pelno prognozė. Pinigų srautų prognozė. Sodybos "X" pinigų srautų ataskaita 2006 metais. Sodybos "X" pinigų srautų ataskaita 2007 metais. Balanso prognozė. Sodybos "X" balansas 2006-2011 metais. Projekto efektyvumo vertinimas. Sodybos "X" veiklos projekto VGN skaičiavimas. Sodybos "X" veiklos projekto NPV skaičiavimas. Sodybos "X" veiklos ekonominio gyvybingumo rodikliai. Modeliuojamų darbų lentelė. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas ir skaičiavimas. Verslo organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(47 puslapiai)
  2008-03-30
 • Verslo planas: picerija UAB "Pizza pomodoro"

  Įvadas. Produktas ir rinkos. Rinkos dydis ir augimas. Marketingo planas. SWOT analizė. Gamybos planas. Kokybė.žmonės. Frančizės gavėjai (akcininkai). Personalas. Darbo sutartys. Finansiniai skaičiavimai. Balansas. Prognozuojami balansai. Pajamų planavimo prielaidos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Veiklos sąnaudos. Pinigų srautai 2000 metais. Prognozuojami pinigų srautai.
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-09-28
 • Verslo planas: pynimas iš vytelių UAB "Vytelės"

  Įmonės įkūrimas. AB "Vytelės" charakteristika (pinti indai, krepšiai, baldai). Įmonės išorinės aplinkos analizė. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės "Vytelė" strategija. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Funkcinės strategijos. Strateginių alternatyvų analizė ir tinkamos strategijos pasirinkimas. Strategijos įgyvendinimas (ateities scenarijus). Išvados.
  Verslo planai, referatas(15 puslapių)
  2005-09-23
 • Verslo planas: pyragų kepykla IĮ "Nėga"

  Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos galimybių analizė. Potencialūs konkurentai. Potencialūs vartotojai. Tikslinis rinkos pasirinkimas, Asortimentas ir kainoraštis. Organizacinis planas. Įranga. Vadyba ir darbo jėga. Finansinis planas. Kainos. Išvados.
  Verslo planai, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-16
 • Verslo planas: pirčių ir saunų įranga IĮ "Gero garo"

  Paslaugų rūšys: prekyba pirčių bei saunų įranga, pirčių bei saunų įrengimas, pirties nuoma. Įvadas. Santrauka. Bendra ketinimų apžvalga. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktai. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Vietovės, kur įsikūrusi firma, aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Administracija. Personalas. Darbo užmokestis. Organizacinė struktūra. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir projekto kaina Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Piniginių srautų prognozės. Balansinis pelnas. Projekto atsipirkimo laikas.
  Verslo planai, analizė(16 puslapių)
  2007-04-04
 • Verslo planas: pirminis medienos apdirbimas UAB "Osvalda"

  Bendrieji verslo plano reikalavimai ir užduotys. Verslo plano struktūra. Viršelis, titulinis lapas, turinys. Anotacija. Verslo aprašymas. Marketingas. Gamyba/Paslaugų tiekimas. Vadyba. Rizikos vertinimas. Finansai. Priedai (darbų grafikas). UAB "Osvalda" verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės įkūrimas ir vystymasis. Verslo tikslai. Gaminių nomenklatūra. Marketingas. Rinkos apžvalga ir gamybos apimtys. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Įrengimai. Vietos ir patalpų analizė. Transportas. Naudojamos medžiagos ir jų tiekėjai. Darbo jėga. Gamybos savikaina. Vadyba. Valdymo ir gamybos struktūros. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Pardavimų prognozė. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, referatas(41 puslapis)
  2005-12-07
 • Verslo planas: pirties nuoma UAB "Erelio skrydis"

  Verslo pagrindų disciplinės namų darbas. Verslo įmonės aprašymas. Įmonės charakteristika. Teikiama paslauga. Nuosavybės forma,verslininkai. Įmonės vietovė. Rinka. Bendroji rinka. Vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai ir reklama. Paslaugų planas. Paslaugų aprašymas Reikalinga įranga. Statybinės medžiagos. Įmonės struktūra. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Pajamų ir išlaidų planas. Pesimistinis pajamų planas. Optimistinis pajamų planas. Realistinis pajamų planas. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2012-04-26
 • Verslo planas: pirties paslaugos UAB "Svaja"

  Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. UAB "Svaja" charakteristika. Kiti duomenys apie įmonę. Įmonės veikla (1 lentelė). Įmonės perspektyviniai tikslai. Paskolos mokėjimo planas (2 lentelė). Projekto kaštai ir finansavimo šaltiniai (3 lentelė). Rinkodara. Rinkos apžvalga. Paslaugų rinkos vartotojai. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainodara. Pardavimo strategija. Pardavimų apimties prognozė (4 lentelė). Reklama. Reklamos išlaidos (5 lentelė). Gamybos planas. Patalpos. Įrengimai. Įrengimai ir jų nusidėvėjimas (6 lentelė). Žaliavų ir medžiagų sąnaudų apskaičiavimas (7 lentelė). Valdymo personalas ir darbuotojai. Prognozuojamas darbuotojų darbo užmokestis (8 lentelė). Organizacinė įmonės struktūra (9 lentelė). Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai (10 lentelė). Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita (11 lentelė). Prognozuojama pelno (nuostolio)ataskaita (12 lentelė). Produkcijos savikainos ir veiklos sąnaudų prognozė, litais (13 lentelė). Produkcijos savikainos ir veiklos sąnaudų prognozė, litais (14 lentelė). Balansas (15 lentelė). Produkcijos savikainos, veiklos sąnaudų bei pelningumo, optimalus, optimistinis ir pesimistinis įvertinimas, litais (16 lentelė). Prognozuojama pinigų srautų ataskaita (2005 – 2007)(17 lentelė).
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-02-28
 • Verslo planas: plastikinių langų montavimas IĮ "Lūna"

  Bendra informacija apie įmonę. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Rinkodara. SSGG analizė. Kainų strategija. Paslaugų asortimentas. Paslaugų pardavimas. Vadyba. Įmonės struktūra. Valdymo personalas ir darbuotojai. Duomenys apie darbuotojus ir jų darbo užmokestis. Darbuotojų pareigos ir atlyginimai. Finansiniai skaičiavimai. Lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas. Pradinių išlaidų sąmata. Gamybos išlaidos. Pardavimo išlaidos. Pelno skaičiavimas.
  Verslo planai, referatas(11 puslapių)
  2008-01-01
Puslapyje rodyti po