Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: kabelinė televizija UAB "Telesat"

  Įvadas. Tyrimo objektas — UAB "Telesat" veikla. Santrauka. Verslo plano teorijos analizė. Įmonės ir paslaugos apibūdinimas. Marketingo aplinkų charakterizavimas. Marketingo plano apžvalga įmonėje. Personalo vadyba įmonėje. Finansų plano reikšmė įmonėje. UAB "Telesat" veiklos analizė. UAB "Telesat" ir jos teikiamų paslaugų apžvalga. UAB "Telesat" veikiančios marketingo aplinkos. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė–kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Pirkėjai. Pardavimo tarpininkai. Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. UAB "Telesat" marketingo plano. charakterizavimas. Kabelinė televizija ir radijas. Kabelinis internetas. Reklama televizijoje. Paskirstymas. Vieta ir patalpos. Rėmimas. UAB "Telesat" SSGG analizė. UAB "Telesat" personalo vadyba. UAB "Telesat" finansinis planas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(28 puslapiai)
  2009-02-20
 • Verslo planas: kaimo sodyba "Aušra"

  Pavadinimas, rekvizitai. Aprašymas. Verslo idėja. Verslo tikslai. SSGG analizė. Marketingas. Rinkos apžvalga. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Konkurencinė analizė. Paslaugos analizė. Marketingo strategija. Kainų politika. Rėmimas. Gamyba. Patalpos ir įrengimai. Vietos analizė. Vadyba. Rizikos veiksniai. Anketinio tyrimo rezultatai. Santrauka. Reziumė. Priedai (2).
  Verslo planai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-10-10
 • Verslo planas: kaimo sodyba "Natalija"

  Įžanga. Įmonės pristatymas. Pavadinimas, adresas ir kiti duomenys. Nuosavybės struktūra. Istoriniai duomenys. Teikiamos paslaugos. Vieta, pastatai ir infrastruktūra. Аplinkos vertinimas. Turizmo situacija Šiaulių apskrityje. Gamtinė – kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Darbuotojų analizė. Organizacinė struktūra. Įmonės savininkas. Darbuotojų planas. Įmonės politika darbuotojų atžvilgiu. Gamyba. Apgyvendinimas. Tiekėjai. Atliekų tvarkymo sistema. Rinkos analizė. Rinkos segmentai, klientai. Konkurentų analizė. Marketingo strategija. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai. Investicijų poreikis. Turto nusidėvėjimas. Veiklos kaštų analizė.
  Verslo planai, referatas(11 puslapių)
  2007-01-16
 • Verslo planas: kaimo sodybos kūrimas

  Ūkio subjektas ir veiklos plėtra. Rinka ir rinkodara. Paslaugų ir pramogų kūrimas. Valdymas ir darbuotojai. Investicijos ir darbuotojai. Finansinės prognozės. Projektavimo įvertinimas. Rodikliai. Grynasis pelningumas. Vidutinio turto pelningumas. Skolos rodiklis. Bendro likvidumo rodiklis. Priedai.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2006-05-23
 • Verslo planas: kaimo turizmas

  Santrauka. Įvadas. Kaimo turizmo verslo šakos analizė. Kaimo turizmo aplinka ir rinkodara. Tolimoji aplinka. Artimoji aplinka. Produktas. Kaina. Pavojų ir galimybių nustatymas. Misija, tikslas, uždaviniai. Organizacinė struktūra. Veiklos planas. Investicijos. Finansavimo šaltiniai. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2007-06-28
 • Verslo planas: kaimo turizmas UAB "Čigora"

  Įžanga. Tikslas - išanalizuoti UAB "Čigora" būsimą veiklą, norint priimti strateginį sprendimą dėl veiklos įgyvendinimo, plėtros ir paskolos įsisavinimo. UAB "Čigora" veiklos analizė kaimo turizmo vieta Lietuvos rinkoje. Palankūs veiksniai kaimo turizmo plėtrai Lietuvoje. Neigiamai kaimo turizmo plėtrą įtakojantys veiksniai. Įmonės tikslai ir veiklos kryptys. UAB "Čigora" paslaugų ir materialinės bazės aprašymas. Projekto pristatymas. Marketingo planas. Kainodaros tikslai ir strategija. Rėmimo strategija ir kryptis. Rizikos veiksnių įvertinimas ir prevencinės priemonės rizikai kontroliuoti. Marketingo biudžetas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Projektų, sąmatų derinimai. Jautrumo analizė 2006-2009 metams. Priedas (1).
  Verslo planai, referatas(33 puslapiai)
  2010-04-25
 • Verslo planas: kaimo turizmas UAB "Erčia"

  Kaimo turizmo esmė. Rinkos analizė. Turizmo situacija Panevėžyje. Projekto tikslai. Veikla. Privalumai. Paslaugų vartotojai. Konkurencija. Galimybės. Grėsmės. Vadyba. Personalas. Bendrovės valdymas organizacinė struktūra. Projekto finansinis pagrindimas. Projektui įgyvendinti reikalingos išlaidos. Pardavimų prognozė. Finansiniai šaltiniai. Projekto kalendorius. Prognozuojamos paskolų išlaidos 2006 - 2011 metais. Kintamos ir pastovios išlaidos. Pelno (nuostolio) ataskaita. UAB "Erčia" balansas. Projekto atsipirkimo skaičiavimas.
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2010-07-07
 • Verslo planas: kaimo turizmo organizavimas ir plėtojimas IĮ "Gaja"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės pristatymas. Individualios įmonės "Gaja" valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Verslo išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-03-26
 • Verslo planas: kaimo turizmo paslaugos UAB "Holidays in Country"

  Santrauka. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra. Rinka. Paslaugos. Valdymas ir darbuotojai. Marketingas. Investicijos ir finansavimas. Finansinės prognozės.
  Verslo planai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-02-06
 • Verslo planas: kaimo turizmo paslaugos UAB "Holidays in Country" (2 dalis)

  Excelio forma pateiktos lentelės. Verslo plano UAB "Holidays in Country" papildymas.
  Verslo planai, namų darbas(48 puslapiai)
  2006-02-06
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba

  Reziumė. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Aplinkos analizė. Verslo plano idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Pajamų prognozė. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizikos veiksniai.
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2007-04-24
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba

  Technologijų egzamino baigiamasis darbas. Techninė užduotis egzamino baigiamojo darbo paslaugai. Kuriamo produkto idėjos įgyvendinimo planas. Sąvokos. Verslo aprašas. Rinka. "Bernakampės gryčios" kainoraštis siūlomoms pramogoms. Tiekėjai. Valdymo struktūra. Finansai. Darbų planas. Rinkodara. Trumpas supažindinimas su žirgais ir poniais.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2012-03-22
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba "Dubysa"

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Investicijos. Darbuotojų analizė. Technologija. Rinkos analizė. Paslaugų strategija. Kaimo turizmo mokesčiai. Pinigų srautai. Išvados.
  Verslo planai, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-06-07
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba "Lašelis"

  Anotacija. Verslo idėja. Įmonės charakteristika. Rinka. Marketingo planas. Kaina. Paslaugų teikimas. Reklama ir nuolaidos. Paslaugų pardavimo prognozės. Gamybos planas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Rizikos įvertinimas. Įmonės silpnosios savybės. Finansinė dalis. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, referatas(53 puslapiai)
  2006-10-20
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba "Poilsio pakrantė"

  Valdymo objekto aprašymas. Valdymo grupės formavimas. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos ir pagrindinio tikslo nustatymas. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. SWOT analizė. Vidinio profilio analizė. Rinkos perspektyvos vertinimas. Mikro aplinkos analizė, naudojant H. Porterio 5 jėgų modelį. Įmonės potencialo įvertinimas. Įmonės finansinis pajėgumas. Marketingo strategija alternatyvos ir jų atranka SPACE metodu. Rinkos kainos pataisos koeficiento nustatymas. Rinkos segmentavimas. Reklamos biudžeto paskirstymas bei reklamos efektyvumas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(16 puslapių)
  2010-02-18
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba "Rojus"

  Kaimo turizmo sodybos "Rojus" rekvizitai. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Verslo tikslai. SSGG analizė. Marketingas. Rinkos apžvalga. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Konkurencinė analizė. Paslaugų analizė. Marketingo strategija. Kainų politika. Rėmimas. Gamyba. Patalpos ir įrengimai. Vietos analizė. Vadyba. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Anketinio tyrimo rezultatai. Santrauka. Reziumė. Priedai (5).
  Verslo planai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-02-08
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba "Smėlis"

  Santrauka. Trumpas verslo plano esmės aprašymas. Verslo plano tikslas. Veikla. Verslo plano poreikis. Uždaviniai verslo plano tiksams pasiekti. Verslo plano pagrindimas. Konkurencija. Verslo plano aprašymas. Vieta. Produkto aprašymas. Vartotojai. Rinkodara. Veikla. Turtas. Rizika. Pardavimų prognozė. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Verslo plano biudžetas. reklama. Įrengimai. Transportas. Tiekėjai, žaliavos. Darbo jėga. Pajamos. Verslo plano rezultatai. Priedai (2).
  Verslo planai, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-01-27
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba "Submarinas"

  Kaimo turizmas sodyboje "Submarinas". Darbo laikas žiemą. Rėmimui skirti planuojamos lėšos. Pajamų prognozė vasarą. Pajamų prognozė žiemą. Įrengimai. Nusidėvėjimas per 1 metus. Medžiagos ir žaliavos. Energijos šaltiniai. Įmonėje dirbantys darbuotojai. Planuojama priskaičiuoti atlyginimą už darbą. Finansavimo šaltiniai. Pajamų ir išlaidų planas. Prognozuojama grynųjų pinigų srautų ataskaita. Balansas, prognozuojamas 2006 – 2009 metais.
  Verslo planai, namų darbas(11 puslapių)
  2006-04-14
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba "Versmė"

  Rekvizitai. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Verslo tikslai. SSGG analizė. Marketingas. Rinkos apžvalga. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Konkurencinė analizė. Paslaugų analizė. Marketingo strategija. Kainų politika. Rėmimas. Gamyba. Patalpos ir įrengimai. Vietos analizė. Vadyba. Rizikos veiksniai. Anketinio tyrimo rezultatai. Santrauka. Reziumė.
  Verslo planai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-11-22
 • Verslo planas: kaimo turizmo sodyba IĮ "Ančios krantas"

  Įvadas. Projekto esmės aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Konkurentų paslaugų palyginimas. Marketingo kompleksas. Paslauga. Rėmimas. Lankstinukai. Paslaugos planas. 1Gamybos pajėgumo ir gamybinės programos. apskaičiavimas. Naujos bendrovės paslaugų planas. Verslo organizavimas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Apgyvendinimo paslaugos kainos apskaičiavimas. Lūžio taško analizė. Ekologija. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(26 puslapiai)
  2009-12-30
Puslapyje rodyti po