Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo plano rengimas (6)

  Įvadas. Ko ieško finansuotojai verslo plane. Verslo plano sudedamosios dalys. Santrauka. Verslo aprašymas. Prekės ar paslaugos aprašymas. Prekės ar paslaugos tobulinimo tyrimai. Rinkodara. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Gamyba. Trumpas gamybos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Darbų grafikas. Priedai.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2006-02-24
 • Verslo plano rengimas (8)

  Įvadas. Verslo plano turinys. Tipinis verslo plano turinys. Santrauka. Finansų planas. Verslo modelis. Galimybė. Rinka. Rinkos analizė: tikslinės rinkos dydis ir augimo potencialas. Konkurentų analizė – pozicionavimas konkurentų atžvilgiu. Platesnio konteksto analizė. Reikalingi instrumentai ir ištekliai. Rinkodaros planas. Verslo sistema ir vadybos komanda. Finansiniai ištekliai. Rizika: pagrindinių prielaidų akcentavimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2006-09-18
 • Verslo plano rengimas (9)

  Užduotys: Pasirengimas verslo planui sudaryti. Idėjos pagrindimas. Preliminaraus verslo plano parengimas. Užduotys. Verslo plano kūrimas. Įmonės struktūros pasirinkimas. Verslo apmatai. Verslo aprašymas. Marketingo plano paruošimas. Gamybos / paslaugų teikimo planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Verslo plano santrauka.
  Verslo planai, namų darbas(13 puslapių)
  2006-11-20
 • Verslo plano rizikos įvertinimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities ir sąlygų aprašymas. Įmonės istorija. Prekės tikslai. Prekės aprašymas. Prekės ir paslaugos charakteristika. Rinkodara. Paslaugos vartotojai. Konkurencijos analizė. Kaina. Reklama. Veikla. Verslo partneriai. Įmonės geografinė padėtis. Patalpų aprašymas. Įrengimų aprašymas. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo schema. Finansai. Išvados.
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2007-04-06
 • Verslo plano struktūra ir turinys

  Įvadas. Verslo planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Prekės ar paslaugos aprašymas. Prekės ar paslaugos tobulinimo tyrimai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba. Trumpas gamybos (paslaugų teikimo) aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų naudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Išlaidų prognozė. Prognozuojama pelno ataskaita. Prognozuojamas pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Darbų grafikas. Priedai.
  Verslo planai, analizė(13 puslapių)
  2006-11-29
 • Verslo plano struktūra ir turinys. Įmonės verslo plano analizė

  Įvadas. Verslo plano samprata. Įmonės pristatymas. Verslo plano struktūros teorijos ir praktikos palyginimas. Reziumė (santrauka). Įmonės charakteristika, jos veiklos apžvalga. Produkcija arba paslauga. Rinkos įvertinimas. Konkurentai. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas ir draudimas. Finansinis planas. Priedai. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-30
 • Verslo plano struktūra, pagrindinės dalys ir priedai

  PowerPoint pristatymas. Verslo plano struktūra. Verslo plano pagrindinės dalys. Verslo plano priedai. Santrauka (anotacija, reziumė, apibendrinimas). Santraukos struktūra. Verslo tikslai. Verslo galimybės ir jų realizavimo strategija. Numatomos realizavimo rinkos ir prognozė. Konkurenciniai pranašumai. Prognozuojami finansiniai rezultatai. Valdymo komandos kompetencija ir profesionalumas. Reikalingos investicijos. Rodikliai. Kaip skaičiuojamas pelningumas, skolos rodiklis.
  Verslo planai, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-05-23
 • Verslo plėtros inovacinis projektas: archyvinės dokumentacijos saugojimas ir administravimas UAB "Archyvai"

  Įvadas. Tikslas – pateikti teorinę medžiagą bei parengti inovacinį projektą, paraišką Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansinei paramai gauti. Teorinė dalis. Inovacijos reikšmė (samprata). Inovacijos klasifikacija. Inovacinis procesas. Inovacinis projektas ir jo sudėtinės dalys. Laikas. Svarbiausi projekto bruožai. UAB "Archyvai". Praktinė dalis. Paraiška skirti finansinę pagalbą. Specialioji (B-6) dalis. Duomenys apie pareiškėją. Duomenys apie pareiškėjo veiklą. Pareiškėjo veikla taikomųjų mokslinių tyrimų ir (arba) technologinės plėtros srityje. Informacija apie partnerius ir/ar dalyvius. Projekto atitiktis BPD priemonei. Projekto poreikis ir aprašymas. Projekto įgyvendinimo schema. Informacija apie pagalbos projektui poreikį ir pareiškėjo gautą valstybės pagalbą. Projekto rezultatai ir poveikis. Projekto tęstinumas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-02-12
 • Viešbučio įkūrimas

  Įvadas. Viešbučio įkūrimo strategija. Viešbučio charakteristika. Viešbučio teikiamos paslaugos. Tikslai. Sutartis. Viešbučio darbo organizavimas. Viešbučio skyriaus pareigos. Viešbučio restoranas. Konferencijų ir pokylių patalpų nuoma. Administracija. Rinkodaros skyriaus darbas. Viešbučio verslo sėkmė. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2006-10-04
 • Viešbučio steigimas: "Adorus"

  Įvadas. Esamos situacijos analizė. Viešbučio steigimo vieta. Apgyvendinimo įmonės tipas. Patalpos ir jų įrengimas. Viešbučio įregistravimas. Viešbučio padaliniai, jų funkcijos ir teikiamos paslaugos. Darbuotojai. Viešbučio "Adorus" darbuotojų funkcijos. Rėmimas, reklama. Finansinė dalis. Pagrindiniai viešbučio veiklos rodikliai. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2006-05-03
 • Vyriškų kostiumų siuvimo verslas

  Įmonių organizavimo ir valdymo namų darbas. Įvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Verslo idėja ir verslo esmė. Verslo misija. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos bei jų tiekėjai. Reikalingi įrengimai, mašinos, prietaisai bei jų tiekėjai. Gaminių pirkėjai. Pagrindiniai, pagalbiniai aptarnavimo procesai. Steigiamos įmonės teisinis statusas ir jo pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas ir tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko. konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(24 puslapiai)
  2011-02-23
Puslapyje rodyti po