Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: grožio salonas IĮ "Prestižas"

  Grožio salono verslo planas. Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktai, salono paslaugos. Firmos charakteristika. Vietos kur įsikūrusi firma aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir technologijos. Vartotojai. Rinkodaros planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Gamybos planas. Įrenginiai ir patalpos. Medžiagos ir jų tiekėjai. Valdymo personalas ir jų darbuotojai. Informacija apie vadovą. Salono darbuotojai. Organizacinė struktūra. Darbo apmokėjimas. Rinkos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pinigų srautų prognozės. Projekto atsipirkimo laikas.
  Verslo planai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-06-24
 • Verslo planas: grožio salonas UAB "Afroditė"

  Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Grožio salono "Afroditė" misija, vizija, tikslai ir vertybės. Vietos analizė. Rinka ir konkurencija. Marketingo komplekso analizė. Paslaugų struktūra. Kainodara. Pardavimo kanalai. Reklama. Personalo valdymas. Darbuotojai. Klientų aptarnavimo sistema. Paslaugų teikimo planas. Paslaugų teikimo proceso aprašymas. Patalpos ir įranga. Projekto rizikos įvertinimas. Galimybės ir rizika. Finansinis planavimas. Paslaugų teikimo išlaidos planavimas. Paslaugų teikimo pajamų planavimas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansinių rodiklių įvertinimas.
  Verslo planai, referatas(28 puslapiai)
  2008-04-21
 • Verslo planas: grožio salonas UAB "Afroditė"

  Santrauka. Įmonės pristatymas. Verslo aprašymas. Paslaugų teikimas. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Tiesioginių medžiagų išlaidų vienai paslaugai prognozė. Medžiagų išlaidų gamybinei programai įvykdyti prognozė. Tiesioginio darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui (vienai paslaugai) prognozė. Darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Tiesioginės išlaidos, tenkančios vienam gaminiui. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Įrengimų ir baldų nusidėvėjimas. Išlaidos už elektros energiją įrenginiams aptarnauti. Naudingas darbo laiko fondas. Administracinių ir gamybinių patalpų apšvietimas. Administracinių ir gamybinių patalpų apšildymas. Administracinės ir gamybinės išlaidos vandeniui. Parduodamos produkcijos savikainos prognozė. Paslaugų kaina. Veiklos sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Priedai (6).
  Verslo planai, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2011-05-20
 • Verslo planas: grožio salonas UAB "Grožio pasaulis"

  Verslo organizavimo kursinis darbas. Įvadas. Steigiamos įmonės tikslas – įkurti UAB "Grožio pasaulis" grožio saloną, kuri teiks kokybiškas ir nebrangias grožio paslaugas. Verslo įmonės įkūrimo teoriniai aspektai. Mažos ir vidutinės įmonės kūrimo etapai. Mažų ir vidutinių įmonių steigimas. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas. Finansinės problemos ir jų sprendimas. Įmonės aplinkos. Verslo įmonės kūrimo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai, galimybės, orientyrai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Gamyba (paslauga, prekyba). Gamybos (paslaugos, prekybos) proceso aprašymas. Žaliavos ir tiekėjai. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Priedai (2 psl.)
  Verslo planai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-12-30
 • Verslo planas: grožio salonas UAB "Kleopatra"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų teikimo proceso aprašymas. Manikiūro paslaugos atlikimo procedūra. Nagų priežiūros paslaugos atlikimo procedūra. Patalpos. Įrankiai. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Reklama ir rėmimas. Vadyba. Rizikos aprašymas. Finansinė dalis. Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Darbininkų darbo užmokestis. Tiesioginių išlaidų prognozė. Paaiškinimai. Administracijos ir buitinių patalpų ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Paslaugoms teikti skirto ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Transporto išlaikymo sąnaudos. Pagalbinių medžiagų vertės paskirstymo prognozė. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Ryšių paslaugų sąnaudos. Ūkinės - administracinės sąnaudos. Veiklos sąnaudų prognozė. Teikiamų paslaugų savikainos prognozė. Parduodamos produkcijos komercinės savikainos prognozė. Pelno (nuostolių) prognozė. Pagalbinių medžiagų pirkimo prognozė. Pagrindinių medžiagų pirkimo prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Lūžio taškas manikiūro ir nagų priežiūros paslaugoms. Bandomasis balansas. Pelningumo ir apyvartumo rodikliai.
  Verslo planai, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2006-11-09
 • Verslo planas: grožio salonas UAB "Laima"

  Bendra informacija. Veiklos apibūdinimas. Teikiamos paslaugos. Valdymas ir darbuotojai. Finansinė analizė. Marketingas. Rinkos apžvalga. Kainodaros strategija. Paslaugų teikimas. Lūžio taško įvertinimas.
  Verslo planai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-04-04
 • Verslo planas: grožio salonas UAB "Stileiva"

  Anotacija. Įvadas. Verslo srities aprašymas. Verslo idėja ir jos pagrindimas. Situacijos analizė. Mikro ir makroaplinkos. Makro aplinkos analizė. Vidinių sąlygų analizė. Įmonės technologijos ir meistrai. Mikro aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Kainodaros strategija. Paslaugų aprašymas. Pardavimų strategija. Reklamos ir rėmimo strategija. Teisinė ir politinė aplinka. Darbo organizavimas. Savikaina ir veiklos sąnaudos. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansų planas. Investicijų poreikis. Kreditas. Pajamų, išlaidų ir pelno prognostinis planas. Grynieji pinigų srautai ir investicijų padengimo balansai. Prognostinis balansas ir jo analizė. Išvada. Priedas (1).
  Verslo planai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-03-16
 • Verslo planas: grožio salonas UAB "Vitama"

  Praktiniai darbai. Įvadas. Temos aktualumas. Uždaviniai. Metodai. Praktinis darbas. Marketingo elementai. Marketingo koncepcija. Anketa. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Verslo planai, namų darbas(21 puslapis)
  2007-05-08
 • Verslo planas: IĮ "Automobilių detalių centras"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės kūrimas. Verslo tikslai, galimybės. Prekių ir paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentai. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas prekybos proceso aprašymas. Vietos aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga ir valdymas. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita
  Verslo planai, namų darbas(16 puslapių)
  2006-11-27
 • Verslo planas: IĮ "Eksploatacijos darbų brigada"

  Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, vidinės veiklos organizavimas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Įmonės vykdomų darbų aprašymas. Verslo vietos parinkimas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Personalo parinkimas. Paslaugos teikimo savikaina. Vadyba. Organizacijos valdymo modelis ir stilius. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Lūžio taško įvertinimas.
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2005-11-23
 • Verslo planas: IĮ "Muzikinis baras "

  Reziumė. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Makro – aplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Mikro – aplinkos analizė. Konkurentai. Pagrindiniai konkurentai. Konkurentų palyginimas. Klientai. Tiekėjai. Marketingo planas. Paslauga. Kaina. Rėmimas. Spausdinta reklama. Transliacinė reklama. Stacionari reklama. Organizacinis planas. Organizacinė struktūra. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Priedai (8).
  Verslo planai, referatas(35 puslapiai)
  2010-10-07
 • Verslo planas: IĮ "Peugeot" autocentras

  Įžanga; verslo šakos analizė; dabartinė situacija ir plėtros tendencijos; potencialūs konkurentai; potencialūs vartotojai; geografinė padėtis. Siūlomo projekto esmė: paslaugos, administracijos patalpos ir įrengimai, administracija ir gamybinis personalas, žinios apie savininką. Gamybinis planas: trumpas gamybinio plano aprašymas, gamybinės patalpos, įrengimai, žaliavų tiekėjai, gamtos apsauga, darbo saugumo reikalavimai, kalendorinis projekto įgyvendinimo grafikas. Marketingo planas: tikslai ir uždaviniai, kainos, realizavimo kanalai, reklama, naujų paslaugų tiekimo prognozė, apyvartos prognozė. Organizacinis planas: organizacinė struktūra, funkcijų paskirstymas, įmonės valdymo schema, darbuotojų atlyginimų lentelė. Rizikos įvertinimas: firmos stipriosios vietos, firmos silpnosios vietos, naujų technologijų pasirodymo tikimybė. Finansinis planas: finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas, sąnaudų skaičiavimo schema, metinės palūkanos, pelno prognozės ataskaita, pelningumo ir išlaidų koeficientas. Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2005-06-05
 • Verslo planas: IĮ "Privatus vaikų darželis"

  Įvadas. Verslo idėjos. Pasirinkta idėja: privatus vaikų darželis. Teisiniai aspektai - įmonės steigimas. Įmonės "Privatus vaikų darželis" teisiniai dokumentai. Personalas ir vadyba. Marketingo komplekso elementai. Pardavimai. Išvados.
  Verslo planai, referatas(13 puslapių)
  2009-06-01
 • Verslo planas: IĮ "Šuniukų kirpykla"

  Įvadinis reziumė. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Verslo raida. Finansinė būklė. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Rinkos analizė. Rinkodaros planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktai. Kainodara. Produkto analizė. Technologinis procesas. Kaina. Kaštų struktūra. Valdymas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos ir atsakomybė. Atlyginimai. Rizikos analizė. Finansinė analizė. Valdymo rizika. SWOT analizė( išorinė). Finansų planas. Investicijų poreikio prognozė. Paskolos padengimo galimybių analizė. Pajamų ir pelno prognozė. Lūžio taško grafikas. Išvados. Priedai (1).
  Verslo planai, namų darbas(20 puslapių)
  2010-01-05
 • Verslo planas: IĮ "Žmogaus grožis"

  Pagrindinė įmonės planuojama veikla – parduoti sveiką ir natūralią kosmetiką. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Finansinė būklė. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šakos aplinka. Rinkos analizė. Marketingo planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktai. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Produkto analizė. Kaina. Kaštų struktūra. Valdymas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos ir atsakomybė. Atlyginimai. Įmonės organizacinės struktūros schema. Rizikos analizė. Finansinė rizika. Valdymo rizika. Išorinė rizika. Priedai (5 psl.)
  Verslo planai, referatas(23 puslapiai)
  2010-02-05
 • Verslo planas: individuali avalynės parduotuvė

  Individuali Danguolės Steponaitienės įmonė Viekšnių mieste užsiimanti mažmenine avalynės prekyba. Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizika. Alternatyvi veikla. Marketingas. Situacijos analizė. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Pirkėjų analizė. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Socialinė – kultūrinė aplinka. Mokslinė – techninė aplinka. Marketingo tikslas. Marketingo strategija. Prekė. Prekių kainos. Įmonės vieta. Pardavimų skatinimas. Marketingo biudžetas. Funkcijos. Patalpos ir įrengimai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Kita informacija. Personalas. Finansinė informacija. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozė per pirmus metus. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per antrus ir trečius metus. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Ūkinės veiklos sąnaudos. Pirmųjų veiklos metų sąmata. Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų pinigų srautų prognozė. Pelningumo lūžio taškas. Projektinio pelningumo svyravimų (rizikos) įvertinimas. Projektinio įgyvendinimo grafikas. Darbo išvados ir pasiūlymai. Priedai (14 psl.).
  Verslo planai, kursinis darbas(73 puslapiai)
  2009-06-30
 • Verslo planas: Individuali Jono Jonaičio įmonė automobilių servisas

  Jono Jonaičio individuali įmonė: autoservisas, autodetalių parduotuvė, automobilių plovykla, automobilių padangų parduotuvė. Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Teisinė ir politinė aplinka. Įmonės darbuotojai. Įmonės valdymo struktūra. Patalpos ir įrengimai. Patalpų išplanavimas įmonėje. Įrengimų išdėstymas. Įrengimų eksploatacija. Autoserviso teikiamų paslaugų sąrašas. Asortimentas. Konkurentai. Prekė. Kaina. Reklama. Išvados. Priedai (2).
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2007-01-03
 • Verslo planas: individuali priežiūra ir slauga namuose IĮ "Slauga"

  Įvadas. Darbo tikslas- sudaryti individualios įmonės "Slauga" verslo planą. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Kainos. Paskirstymas. Rėmimas. Konkurentai. Paslauga. Vadyba. Darbuotojai. Rizikos veiksniai. Finansai. Įmonės finansavimo šaltinai ir jų panaudojimas. Įmonės pelningumas. Pelno (nuostolio) prognozė. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-01-16
 • Verslo planas: individualios įmonės, prekiaujančios naudotomis automobilių detalėmis, kūrimas

  Įmonės kūrimas. Verslo tikslai, galimybės. Prekių ir paslaugų aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurentai. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Trumpas prekybos proceso aprašymas. Vietos aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga ir valdymas. Galimos problemos ir kliūtys. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2005-11-24
 • Verslo planas: informacinės technologijos UAB "Virdekas"

  Santrauka. Įmonės sudėtis ir pristatymas. Verslo investicijos bei jų panaudojimas. Darbuotojų analizė. Prekių ir paslaugų analizė. Rinkos ir konkurentų analizė. Reklama. Klientų aptarnavimo kokybė ir pranašumai prieš konkurentus. Kainodara. Pardavimų prognozė. Lūžio taškas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2008-12-09
Puslapyje rodyti po