Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo idėja: užuolaidų parduotuvė "Kambario puošmena"

  Idėja. Idėjos paskirtis. Idėjos tikslai ir užduotys. Idėjos aprašymas. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų (pirkėjų derėjimosi) galios įvertinimas. Tiekėjų (derėjimosi) galios įvertinimas. Būsimųjų ir esamųjų konkurentų įvertinimas. Pakaitalų pasirodymas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2006-02-27
 • Verslo idėjos ekonominis pagrindimas: baldų gamyba UAB "Ažuolas"

  Įvadas. Tikslas – įvertinti baldų gamybinės įmonės per pusmetį planinius ekonominius rodiklius bei išprognozuoti veiklos rezultatus. Praktinė-tiriamoji dalis. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Pagrindinių medžiagų išlaidos atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Pagalbinių ir visų medžiagų išlaidos atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius pagal profesijų specializacija. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Atskirų gaminių ir visos planuojamos pagaminti produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos. Kiekvieno gaminio (produkcijos vieneto) tiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių tiesioginių gamybos išlaidų struktūra procentais. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų priežiūrai. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai. Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir kiekvieno gaminio (produkcijos vieneto) gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra (procentais). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (pardavimo savikaina). Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Kiekvieno gaminio (produkcijos vieneto) pelningumas. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados ir pasiūlymai. Siūlyčiau.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2008-10-02
 • Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas ir jos įgyvendinimo tvarka

  Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, vidinės veiklos organizavimas. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Verslo vietos parinkimas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Personalo parinkimas. Paslaugos teikimo savikaina. Vadyba. Organizacijos valdymas. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimų grėsmių analizė. Finansai. Lūžio taško įvertinimas. Žmogiškieji ištekliai.
  Verslo planai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-26
 • Verslo idėjos pagrindimas vadybiniu aspektu: kirpykla "Amigo"

  Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo idėja, tikslai. Įmonės charakteristika. Paslaugos charakteristika. Konkurencijos analizė. Galimybės ir pranašumai. Valdymas ir personalas. Rizika. Finansai. Išvados.
  Verslo planai, analizė(16 puslapių)
  2008-11-11
 • Verslo idėjos pagrindimas vadybiniu aspektu: pramoginis klubas

  Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Projekto idėja. Marketingo planas. SWOT analizė. Rinkos aplinka. Rinkos segmentų ir tikslinės rinkos nustatymas. Gamybos planas. Pajamos. Kintamieji kaštai. Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-22
 • Verslo idėjos pagrindimas vadybiniu aspektu: sveikatingumo kompleksas

  Įvadas. Verslo idėjos santrauka. Veiklos sritis. Įmonės aprašymas. Veiklos sritis. Įmonės tikslai. Konkurentai. Rinkodara. SWOT analizė. Reklama. Personalas. Vadovavimas. Įmonės administracija. Išvados.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2007-04-07
 • Verslo idėjos pagrindimas: baras-restoranas "Pulse"

  Įvadas. Verslo idėjų bankas. Verslo idėjų banko pristatymas. Verslo idėjų palyginimas. Labiausiai priimtinos verslo idėjos naujumo aprašymas. Labiausiai priimtinos verslo idėjos simbolinis pavaizdavimas. Baro-restorano "Pulse" organizacinis planas. Organizacijos vizija, misija ir filosofija. Verslo organizacijos formos pasirinkimas. Organizacinės valdymo struktūros sukūrimas. Valdymo stiliaus apibūdinimas. Baro–restorano "Pulse" rinkodaros planas. Produkto aprašymas. Vartotojo apibūdinimas. Konkurentų analizė. Rėmimo priemonės. Baro–restorano "Pulse" operacijų planas. Paslaugos sukūrimo proceso aprašymas. Reikalingų išteklių apibūdinimas. Darbų atlikimo grafikas. Baro-restorano "Pulse" rizikos įvertinimas. Verslo idėjos privalumų apibūdinimas. Rizikos veiksnių nustatymas. Rizikos veiksnių šalinimo priemonių parinkimas. Išvados. PowerPoint pristatymas (8 skaidrės).
  Verslo planai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-01-13
 • Verslo idėjos pagrindimas: Ramūno Klimavičiaus IĮ "Tavo reklama"

  Bendra informacija apie planuojamą idėją. Kuriamos idėjos santrauka. Verslo idėjos pristatymas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Gamybos planas. Finansinis planas. Išvados. Priedas (1).
  Verslo planai, namų darbas(10 puslapių)
  2007-12-16
 • Verslo kūrimas: kaimo turizmas

  Santrauka. Summary. Įvadas. Kaimo turizmo verslo šakos analizė. Kaimo turizmo marketingo kompleksas ir jo aplinka. Tolimoji aplinka. Artimoji aplinka. Produktas. Kaina. Paslaugų teikimas. Rėmimas. Pavojų ir galimybių nustatymas. Misija, tikslai, uždaviniai. Gamybinis planas. Turimas turtas. Numatomas įsigyti turtas. Amortizaciniai atskaitymai. Reikalinga įranga. Darbo jėga. Pradinės išlaidos. Maitinimo išlaidos. Reklamos išlaidos. Paslaugos savikaina. Paslaugų kainos. Pajamos už paslaugas. Pardavimų prognozė. Žemės ūkio veikla. Reikšmė. Selekcija. Normos. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai. Lūžio taškas. Kaimo turizmo pajamų ir išlaidų planas. Kaimo turizmo veiklos piniginių srautų prognozė. Buhalterinis balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Verslo planai, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2005-06-05
 • Verslo kūrimo ypatumai

  Verslo teikiama nauda visuomenėje. Verslininkystės rūšys. Verslo organizavimo formos. Būtinos verslo kūrimo prielaidos. Verslo idėjos sukūrimas. verslo plano sudarymo aspektai. Finansinių išteklių gavimo būdai. Verslininko asmeninės savybės. Verslo kūrimo rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2006-01-10
 • Verslo organizavimas: IĮ "Pastogė"

  Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktas (paslauga). Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius. Trumpa įmonės veiklos apžvalga. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai ir kanalai. Rėmimas ir reklama. Naujos produkcijos pardavimo prognozės. Gamybinis planas. Gamybinės patalpos. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Gamybiniai pajėgumai. Įrengimai. Transportas. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai. Gamybos išlaidos. Projekto įgyvendinimo grafikas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniai veiksniais. Įmonės silpnosios vietos. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų prognozės. Balansinis pelnas. Investicijos ekonominis vertinimas. Santrauka.
  Verslo planai, referatas(32 puslapiai)
  2005-06-02
 • Verslo organizavimo projektavimas: grožio salonas

  Grožio ir sveikatingumo centro verslo organizavimo proceso projektavimas. Įvadas. Grožio ir sveikatingumo centro veiklos aprašymas. Grožio ir sveikatingumo centro samprata. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas ir tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko konstravimas ir jo braižymas laiko masteliu, finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(38 puslapiai)
  2009-01-16
 • Verslo planas automobilių plovykla "Švarūs automobiliai"

  Santrauka. Automobilių plovyklos "Švarūs automobiliai" ir informacijos šaltinių apžvalga. UAB "Švarūs automobiliai" verslo planas. Verslo aprašymas. Paslaugos aprašymas. Funkcinės paslaugos savybės. Paslaugos perspektyvos. Marketingas. Rinkos apžvalga ir rinkos tyrimas. Tikslinės rinkos analizė. Konkurencijos analizė. SWOT analizė. Marketingo planas. Veikla. 1Vietos analizė. Patalpos. Darbo jėga. Darbuotojų darbo užmokestis. Vadyba. Savininkai ir vadovybė. UAB "Švarūs automobiliai" organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Problemų sprendimo alternatyvos. Finansai. Lėšos ir jų panaudojimas. Pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Paskolų grąžinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(30 puslapių)
  2010-05-11
 • Verslo planas: sausainių su aguonomis ir obuoliais gamyba ir pardavimas UAB "Skanėstas"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Priedai (13 psl.).
  Verslo planai, referatas(43 puslapiai)
  2008-11-18
 • Verslo planas: kompiuterių tinklų priežiūra IĮ "Saugūs kompiuterių tinklai"

  Santrauka. Įvadas. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Reikiamos įrangos tiekimas. Patalpos ir įrengimai. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Ekonominis pagrindimas. Projekto kaina. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-02-21
 • Verslo planas: triušių auginimas TŪB "Zika"

  Santrauka. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra. Gamyba ir paslaugos. Rinka ir konkurentai. Valdymas ir darbuotojai. Investicijos ir finansai. Finansinės prognozės. Projekto įvertinimas.
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2009-09-15
 • Verslo planas: turizmo įmonė UAB "Kelias į pasaulį"

  Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. UAB "Kelias į pasaulį" istorija. Įmonės tikslai. Rizika. Marketingas. Verslo aplinka. Konkurentų analizė. Įmonės vieta. Rinkodaros strategija. Kaina. Paslauga. Paskirstymas. Reklama ir stimuliavimas. Pardavimų prognozė. Veiklos planas. Patalpos ir įrengimai. Vartotojas. Paslaugų paketo sudarymas. Įmonės organizacinė struktūra ir personalo vadyba. Įmonės statusas. Įmonės organizacinė struktūra. Reikalavimai darbuotojams. Darbuotojų pareigos ir funkcijos. Finansai. Darbuotojų darbo užmokestis. Ofiso atidarymo pradinės išlaidos. Naujai organizuojamų kelionių pardavimų prognozės. Ilgalaikis turtas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Sąnaudų straipsniai. Konkurentų analizė. Kelionių populiarumas įvairiais metų laikais. Kelionių pardavimo ir įplaukų prognozė rudens sezonui poilsinėms kelionėms į Egipto kurortą Safagą. Kelionių kainų priklausomybė nuo apgyvendinimo tipo ir kelionės trukmės.Įmonės organizacinės struktūros schema. Išvados.
  Verslo planai, referatas(47 puslapiai)
  2008-11-26
 • Verslo planas: "Auto1 krovinių pervežimai"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Rizika. Rinkodara. Situacijos analizė. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Rinkodaros tikslas. Rinkodaros strategija. Paslaugos strategija. Kainos strategija. Reklamos strategija. Rinkodaros biudžetas. Verslo organizavimas. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjų analizė. Personalo vadyba. Personalo funkcijos. Finansinė informacija. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Ūkinės veiklos išlaidos.
  Verslo planai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-02-02
 • Verslo planas: "Oriflame" kosmetikos platinimas IĮ "Klasikinė mada"

  Įmonės pristatymas. Trumpa įmonės charakteristika. Istoriniai duomenys. Trumpas investicijų apibūdinimas. Trumpas investicijų apibūdinimas. Planuojamos investicijos. Oriflame produktų ir paslaugų privalumai. Projekto įgyvendinimo planas. Investicijų įgyvendinimo grafikas. Įmonės vadovės pristatymas. Marketingas. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. IĮ "Klasikinė mada" veiklą reglamentuojantys įstatymai. IĮ "Klasikinė mada" situacijos analizė. IĮ "Klasikinė mada" SSGG analizė. Marketingo komplekso elementų analizė. Prekė. Kaina. "Oriflame" ir "Avon" prekės ženklų kosmetikos prekių palyginimas. Pateikimas. Rėmimas. Marketingo biudžetas. "Oriflame" prekės ženklo pozicionavimas. IĮ "Klasikinė mada" įmonės rizika. Rizikos veiksniai ir jų neutralizavimo būdai.
  Verslo planai, analizė(41 puslapis)
  2008-06-13
 • Verslo planas: "Vertimai"

  Verslo apibūdinimas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai. Verslo uždaviniai. Finansai. Personalo atrinkimas. Marketingas. Kainodaros sistema. Reklama. Įmonės veikla.
  Verslo planai, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-22
Puslapyje rodyti po