Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai>Verslo planų referatai

Verslo planų referatai (243 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: melioracijos darbai UAB "MELIORIUKAS"

  MELIORIUKAS, UAB - sugalvotas verslo planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo tikslai, verslo organizavimas. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Įmonės vykdomų darbų aprašymas. Verslo vietos parinkimas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Personalo parinkimas. Paslaugos teikimo savikaina. Vadyba. Organizacijos valdymo modelis ir stilius. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Lūžio taško įvertinimas. Atsipirkimo periodas.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2011-01-10
 • Verslo planas: miško kirtimas ir medienos ruošimas pardavimui UAB "Ularita"

  Santrauka. Įmonė. Sumanymo uždaviniai. Produktai (prekės ir paslaugos), numatomos realizacijos ir paslaugų apimtys. Žaliavų tiekėjai ir partneriai. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Alternatyvios veikimo kryptys. Rizikos veiksniai. Finansai. Prognozuojamo pelno ataskaita. Darbų grafikas.
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2010-05-27
 • Verslo planas: moteriškų drabužių gamyba UAB "Seramina"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo komplekso elementai. Produktas. Kainodara. Reklama ir rėmimas. Pardavimo strategija. Gamybos planas. Patalpos ir įrenginiai. Tiekėjai. Darbuotojai. Organizacinis planas. Organizacinė struktūra. Rizikos planas. Finansinis planas. Kapitalo poreikis. Pardavimo prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Ekonominiai rodikliai. Nenuostolingumo taško analizė.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2007-04-19
 • Verslo planas: motorolerių nuoma Trakuose

  Įvadas. Pagrindinių darbų rodyklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių nustatymas. Siūlomo projekto esmės aprašymas. Marketingo planas. Gaminio ar paslaugos planas. Verslo organizavimas. Finansinis planas. Rizikos galimybių įvertinimas. Išvados. Priedai (5 psl.)
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2005-07-26
 • Verslo planas: muzikinis klubas "AMFa"

  Trumpas įmones apibūdinimas. Įmonės pristatymas. Personalas. Trumpas administracijos darbuotojų apibūdinimas. Paslaugos ir klientai. Įmonės buveinės reikšmė. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Nuomojamas turtas. Finansinė apyskaita. Išvados.
  Verslo planai, referatas(5 puslapiai)
  2007-06-07
 • Verslo planas: muzikinis klubas "Norton"

  Verslo tikslai. Verslo uždaviniai. Specifiniai verslo tikslai. Personalas. Administracija. Aptarnaujantis personalas. Personalo apmokėjimas. Vadovavimas. Paslaugos ir klientai. Įmonės buveinės reikšmė. Konkurencija. Marketingo strategija. Apskaičiavimai. Pradinės išlaidos. Pirmųjų metų pajamos. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Nenuostolingumo lūžio taškas. Reziumė.
  Verslo planai, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-03
 • Verslo planas: muzikinis klubas "Už grotų"

  Verslo tikslai. Tikslų medis. Svarbiausios žinios. Personalas. Vadovavimas. Paslaugos ir klientai. Įmonės buveinės reikšmė. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Asmeninė finansinė apyskaita.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2006-01-11
 • Verslo planas: muzikinis klubas UAB "Tornado"

  Santrauka. Įvadas. Bendra ketinimų apžvalga. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir galimybės. Paslaugos ir klientai. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir pagrindinius akcininkus. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Vietovės kur įsikūrusi įmonė aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Galimų lankytojų apibūdinimas ir gyventojai. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Tikslai ir strategijos. Kainodaros strategija. Rėmimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansai. Išvados.
  Verslo planai, referatas(34 puslapiai)
  2008-01-13
 • Verslo planas: naktinis klubas "Mega"

  Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Prekė (paslauga). Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką. Trumpa firmos apžvalga. Vietovės kur įsikūręs naktinis klubas "Mega" aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Darbuotojai. Organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Sąskaitų balanso lentelė.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2006-04-13
 • Verslo planas: naktinis klubas IĮ "Black Hors"

  Verslo plano santrauka. Įmonės charakteristika. Verslo idėja ir tikslai. Verslo aplinka. Rinka ir rinkodara. Produkcija (paslaugos). Valdymas ir darbuotojai. Rizika. Finansavimas. Investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Paskolos aptarnavimas. Finansinių rodiklių prognozavimas. Pinigų srautų prognozė. Balansas.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2010-02-20
 • Verslo planas: naktinis klubas IĮ "Naktibalda"

  Individualios įmonės naktinio klubo "Kablys" verslo planas. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Rinkodara. Esama padėtis ir jos plėtotė. Pardavimai. Vadyba.
  Verslo planai, referatas(13 puslapių)
  2005-05-15
 • Verslo planas: naktinis klubas IĮ "Schock"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra.
  Verslo planai, referatas(21 puslapis)
  2006-06-06
 • Verslo planas: naktinis klubas UAB "Linksmieji ratukai"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės kūrimas. Įmonės tikslai. Rinka. Rinkos apibūdinimas. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Konkurentų analizė. Rinkodaros planas. Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Veiklos (gamybos, paslaugų, prekybos) planas. Patalpos. Įranga. Tiekėjai ir žaliavos. Vadyba. Finansai. Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(31 puslapis)
  2011-11-23
 • Verslo planas: naminių gyvūnų priežiūra UAB "Linksma uodegytė"

  Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai. Paslaugos aprašymas. Paslaugos tobulinimo variantai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Vietos analizė. Konkurencijos analizė. Kainų politika. Informacijos skleidimas. Paslaugos teikimas. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Transportas. Tiekėjai. Teikiamos papildomos paslaugos. Paslaugų savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvinė veikla. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo naudojimas. Pardavimų prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaitos. Labiausiai tikėtina. Pesimistinė prognozė. Optimistinė prognozė. Prognozuojamas balansas. Priedai.
  Verslo planai, referatas(15 puslapių)
  2005-11-23
 • Verslo planas: parduotuvė IĮ "Medžioklė"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Produktas. Marketingo planas. Kainų politika ir prognozės. Rėmimas ir reklama. Veiklos planas. Patalpos ir įrengimai. Balansas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Organizacinė struktūra. Darbuotojai.
  Verslo planai, referatas(11 puslapių)
  2008-03-21
 • Verslo planas: parduotuvė IĮ "Paslapties sala"

  Įmonės veiklos charakteristika. Valdymas. Rinka. Marketingas. Įmonės veikla. Prekių kainoraštis. Įmonės turtas.
  Verslo planai, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-08
 • Verslo planas: parduotuvė-kavinė IĮ "Šalikelė"

  Individualios įmonės "Šalikelė" verslo planas. Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Verslo idėja. Įmonės veiklos kryptis ir tikslai. Paslaugos aprašymas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo klasė. Rinkos analizė ir pardavimų prognozė. Gamybos planas. Patalpos ir įrengimai. Transportas ir tiekėjai. Organizacinis planas. Įmonės organizacinė struktūra. Personalo atranka. Finansai. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno ataskaita ir balansas. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Lūžio taško radimas. Rizikos įvertinimas.
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2005-06-17
 • Verslo planas: parketo ruošinių gamyba UAB "Elitėja"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Gaminio aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais.
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2008-01-07
 • Verslo planas: patalpų ir teritorijų kasdieninis valymas UAB "Spindinti švara"

  Anotacija. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Planuojamų paslaugų numatomi privalumai, palyginus su konkurentų paslaugomis. Paslaugų savybės. Verslo įmonės charakteristika. įmonės vizija, misija, tikslai. Įmonės rūšis ir nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius akcininkus. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Duomenys apie vietovę. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Veiksniai, lemiantys paslaugų paklausą. Vartotojų analizė. Konkurentų tyrimas. Marketingo tikslai ir strategija. Kainų politika ir kainos. Prekių realizavimo schema. Reklama, pardavimų skatinimo metodai. Paslaugų pardavimų prognozės. Gamyba. gamybinės patalpos. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Įrengimai reikalingi projektui įgyvendinti. Kitas ilgalaikis turtas. Transportas. Medžiagos. Reikalingos medžiagos. Kitos reikalingos priemonės. Energijos sunaudojimas. Vadovas, jo trumpa biografija, kvalifikacija, numatomos pareigos ir funkcijos. Kitų darbuotojų skaičius, numatomos pareigos ir funkcijos. Darbo užmokestis, darbo užmokesčio fondo paskaičiavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Balansų lentelė. Projekto pelningumas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(33 puslapiai)
  2009-01-27
 • Verslo planas: pynimas iš vytelių UAB "Vytelės"

  Įmonės įkūrimas. AB "Vytelės" charakteristika (pinti indai, krepšiai, baldai). Įmonės išorinės aplinkos analizė. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės "Vytelė" strategija. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Funkcinės strategijos. Strateginių alternatyvų analizė ir tinkamos strategijos pasirinkimas. Strategijos įgyvendinimas (ateities scenarijus). Išvados.
  Verslo planai, referatas(15 puslapių)
  2005-09-23
Puslapyje rodyti po