Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai>Verslo planų referatai

Verslo planų referatai (243 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: komutaciniai aparatai UAB "Mūdų šaišas"

  Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Marketingo rinkinio elementai. Gamybos planas. Gamybiniai pajėgumai. Organizacinis planas. Finansinis planas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Reziumė.
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2007-04-23
 • Verslo planas: konditerijos gaminiai UAB "Svaja"

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo problema. Analizės rezultatai ir jų taikymo sritys. Veiksmai lemiantys įmonės gaminių ir paslaugų asortimentą. Gaminio, prekės ir paslaugos samprata. Gaminių ir paslaugų asortimento samprata, parametrai. Gaminių ir paslaugų asortimentas. Prekių hierarchijos lygiai. Gaminių ir paslaugų asortimento klasifikavimo ir jo sudarymo principai. Asortimento politika ir paslaugų politika. Gaminių ir paslaugų asortimento tobulinimo kryptys. Marketingo aplinkos veiksniai. Konkurencija. Poreikiai. Paklausa. Marketingo planas. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamybos išlaidos ir kaina. Įmonės veikla. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Kapitaliniai įdėjimai ir jo panaudojimas. Įrenginių nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Organizacinė firmos struktūra. Reikalavimai. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(27 puslapiai)
  2006-10-09
 • Verslo planas: kopiuterių pardavimas, interneto ir kompiuterinių žaidimų paslaugos UAB "PCview"

  Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Verslo sferos apibūdinimas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Prekės paklausos pagrįstumas. Verslo konkurencija. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Kainų nustatymas. Patalpos. Verslo pradžios reikmenys. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų įdarbinimas. Darbuotojų įgūdžiai. Valdymo grupės sudėtis. Lėšos naujam verslui. Patarėjai ir konsultantai. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Banko paskola. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Reklama. Darbų grafikas. Ekonominė nauda.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2006-04-03
 • Verslo planas: kosmetologinis kabinetas UAB "Nefertitė"

  Verslo aprašymas. Verslo tikslai. Verslo organizavimas. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Medžiagos. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Verslo vietos parinkimas. Patalpos ir įrenginiai. Transportas. Personalo parinkimas. Paslaugos tiekimo savikaina. Vadyba. Organizacinė firmos struktūra, valdymo modelis ir stilius. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Finansai. Lūžio taško įvertinimas.
  Verslo planai, referatas(31 puslapis)
  2005-11-30
 • Verslo planas: krovinių pervežimai AB "Autoverslas"

  Įvadas. Verslo idėjos aprašymas. Įmonės veiklos strateginė analizė. Įmonės tikslai. Verslo įmonės veikla. Rinkos sąlygų analizė. Konkurencijos strateginė analizė. Verslo įmonės veiklos planas. Kainų strategija. Reklama. Paslaugų teikimas. Teikiamos paslaugos. Tiekėjai. Įmonės turima įranga. Įmonės personalas. Teikiamų paslaugų savikaina. Vadyba. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Rizikos veiksniai. Finansinis planas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(13 puslapių)
  2006-04-06
 • Verslo planas: krovinių vežimo paslaugos UAB "Transekspedicija"

  Įvadas. Anotacija. Verslo šakos analizė. Konkurentų analizė. Siūlomo projekto esmė. Partneriai. Terminai ir kredito poreikis. Projektuojamas vežimų pajėgumas. Projekto įgyvendinimo analizė. Rinka. Paslaugų kokybė. Savininkai ir personalas. Projekto pristatymas. Numatoma veikla. Projekto tikslas. Gamybinis planas. Marketingo planas. Reklama. Finansinis planas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2005-05-18
 • Verslo planas: laisvalaikio klubas "Versmė"

  Verslo aprašymas. Klubo tikslai. Paslaugų rūšis. Teikiamų paslaugų aprašymas. Realizavimo rinka. Marketingo strategija. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Organizacija. Finansinė analizė. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Rizikos įvertinimas.
  Verslo planai, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-17
 • Verslo planas: laivų variklių remontas UAB "Uosto remonto bigada"

  Įvadas. Teorinių teiginių analizė. Paslaugų verslo ypatybių analizė. Paslaugų rinkodaros elementų apibūdinimas. Paslaugų įmonių rinkodaros strategijų analizė. Personalo vadyba. Finansinės įmonės analizės reikalavimai. UAB "Uosto remonto bigada" veiklos analizė. Įmonės ir paslaugos apibūdinimas. Mikro ir makro aplinkų analizė. Rinkodaros elementų analizė. Įmonės darbuotojai. Finansų planavimas. Įmonės kūrimo kaštai ir finansavimo šaltiniai. Planuojami kaštai/pajamos. Pinigų srautų analizė.
  Verslo planai, referatas(21 puslapis)
  2011-06-06
 • Verslo planas: langų sandarinimas ir apdailos darbai "Apdaila"

  Santrauka. Verslo esmė ir ketinimai. Verslo aprašymas. Pagrindiniai sėkmės kriterijai. Tikslai. Rinkos analizė. Rinkos tyrimas ir jo rezultatai. Pagrindiniai konkurentai. Pagrindiniai tiekėjai. Pardavimų prognozės. Gamyba. Technologinis procesas. Gamybos savikaina. Marketingas. Kainų strategija. Platinimo kanalai. Reklama ir skatinimas. Finansiniai duomenys. Finansinių rezultatų prognozės. Lūžio taško analizė. Vadyba. Organizacinė struktūra. Atlyginimai. Įdarbinimas. Darbuotojų motyvavimas. Nuosavybė. Veiklos struktūra. Finansavimas, nuosavybės forma. Didžiausios rizikos ir problemos. Priedai (2).
  Verslo planai, referatas(26 puslapiai)
  2011-05-03
 • Verslo planas: langų sandarinimo paslaugos IĮ "Daiberta"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Technologinio proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Personalo parinkimas. Reikalavimai. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Teikiamos papildomos paslaugos. Gamybos savikaina. Vadyba. Organizacinė firmos struktūra, valdymo modelis ir stilius. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Lūžio taško įvertinimas.
  Verslo planai, referatas(41 puslapis)
  2006-09-26
 • Verslo planas: maisto prekių parduotuvė ir kavinė L. Vosyliūtės IĮ

  Duomenys apie pareiškėją. Verslo plano anotacija. Bendra apžvalga. Įmonės aprašymas. Verslo šakos analizė. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos. Potencialūs ir esami konkurentai. Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona. Siūlomo projekto esmė. Asortimento politika. Gamybinis planas. Prekių įsigijimo formos ir tiekėjai. Prekių atsargų sudarymas ir laikymas. Projekto įgyvendinimo eiga. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainos. Realizavimo būdai. Reklama. Organizacinis planas. Įmonės juridinė forma. Savininkai ir vadovai. Personalas. Rizikos įvertinimas. Firmos silpnosios vietos. Finansinis planas.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2006-01-27
 • Verslo planas: maisto prekių parduotuvė UAB "Liepa"

  Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Paslaugos. Įmonės charakteristika. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Nuosavybės forma. Žinios apie akcininkus. Vietovės, kurioje įsikūrusi bendrovė, aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir galimybių analizė. Vartotojai. Konkurentai. Rinkodaros planas. Rinkodaros tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Prekių pardavimo prognozės. Gamybos planas. Gamybinės patalpos ir įrengimai. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Produktai ir tiekėjai. Transportas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai, darbo užmokestis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Rizikos įvertinimas. Finansai. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Firmos prognostinis balansas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(32 puslapiai)
  2007-02-14
 • Verslo planas: maitinimo įmonė "Aitra"

  Įvadas. Darbo teorinis pagrindas. Verslo aprašymas. Verslo idėja, tikslai, uždaviniai, įmonės charakteristika. Rinkos įvertinimas ir marketingo planas. Bendra rinkos apžvalga. Vartotojai ir konkurentai. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika. Realizavimas. Rėmimas. Gamybos planas. Patalpos, pajėgumai, įrengimai. Pasirinkti tiekėjai. Personalo valdymas. Organizacinė struktūra. Darbuotojų atlyginimas. Gamybos kaštai. Įmonės pelnas. Rizikos įvertinimas. SWOT įvertinimas. Rizikos sumažinimas.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2011-01-13
 • Verslo planas: masažo kabinetas IĮ "Diasta"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimų strategija Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugos tiekimo aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Finansai. Reikalingos lėšos ir naudojimas.
  Verslo planai, referatas(17 puslapių)
  2007-02-05
 • Verslo planas: masažo salonas "Svaja"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba (paslauga). Paslaugos aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Paslaugos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Kapitalo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Ekonominiai rodikliai.
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2010-02-11
 • Verslo planas: mažmeninė prekyba vaistais ir vaistinėmis medžiagomis

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo įmonės charakteristika. Įmonės misija, vertybės ir vizija. Įmonės tikslai. Nuosavybės forma. Marketingo planas. Bendra rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Situacijos analizė. Vartotojai. Konkurencinė analizė. Produktas. Reklama. Kainos ir pardavimo strategija. Pardavimų prognozės. Gamybos planas. Patalpos. Įrengimai. Tiekėjai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Organizacinė struktūra. Personalas. Darbo užmokestis. Fizikos įvertinimas. Finansinis planas. Finansiniai poreikiai ir ištekliai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Lūžio taškas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2010-06-15
 • Verslo planas: medaus, bičių piko, bičių duonelės ir žiedadulkių gamyba "Bičiuolis"

  Santrauka. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė- ūkinė veikla. Verslo raida ir finansinė būklė. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šakos aplinka. Rinkos analizė. Marketingo planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktai. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Produkto analizė. Technologinis procesas. Kainos ir kaštų struktūra. Valdymas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos, atsakomybė ir darbo užmokestis. Rizikos analizė. Finansinė rizika. Valdymo rizika. Išorinė rizika. Finansų planas. Finansų plano sudarymo principai, metodai ir prielaidos. Investicijų poreikio prognozė. Paskolos padengimo galimybių analizė. Pajamų ir pelno prognozė. Pinigų srautų prognozė. Balanso prognozė.
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2011-03-01
 • Verslo planas: medienos perdirbimas UAB "Medranga"

  Verslo aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentų apžvalga. Pardavimų prognozė. Gamyba. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansai.
  Verslo planai, referatas(11 puslapių)
  2004-10-19
 • Verslo planas: mediniai apdailos gaminiai UAB "Vaidata"

  Įmonės pristatymas. Namų apdailos mediniai gaminiai UAB "Vaidata". Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Ekonominiai ir finansiniai skaičiavimai. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Tiesioginių medžiagų sunaudojamų 1 gaminiui išlaidų prognozė. Tiesioginio darbo užmokesčio 1 gaminiui išlaidų prognozė. Tiesioginės išlaidos tenkančios vienam gaminiui. Gamybinių įrengimų nusidėvėjimas. Vieno mėnesio gamybinių pastatų nuoma. Vieno mėnesio vadovų ir pagalbinių darbininkų dirbančių gamyboje darbo išlaidos. Vieno mėnesio elektros energijos įrengimams vertė. Netiesioginių gaminių išlaidų prognozė. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma. Tiesioginis darbo užmokestis per mėnesius. Parduodamos produkcijos savikainos prognozė. Vieno mėnesio ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos. Transporto išlaikymo išlaidos. Vieno mėnesio administracijos darbo išlaidos ir Sodra. Veiklos sąnaudų prognozė. Vieno mėnesio garantinio fondo įmokos. Vieno mėnesio pakuotės mokestis. Pelno (nuostolių) prognozė. Pardavimo pajamos. PVM prognozė. Pirkta pakuotė. Trumpalaikis turtas iki veiklos pradžios. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Finansiniai rodikliai. Lūžio taškas.
  Verslo planai, referatas(38 puslapiai)
  2009-03-03
 • Verslo planas: medinių baldų gamyba UAB "Inva"

  Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Santrauka.
  Verslo planai, referatas(17 puslapių)
  2008-10-03
Puslapyje rodyti po