Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai>Verslo planų referatai

Verslo planų referatai (243 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: fotografavimo paslaugos "Tavo Fotostudija"

  Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Bendra informacija. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Reikalinga ir turima įranga. Projekto aprašymas. Projekto esmė. Idėja. Marketingo planas. Konkurentai. Vartotojai. Marketingo strategija. Paslaugos. Kainos. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Gamybos planas. Gamybinės patalpos. Įrengimai, įrenginiai ir technika. Gamybos išlaidos. Projekto įgyvendinimo grafikas. Organizacinis planas. Organizacinio valdymo struktūra. Personalas. Organizacinis darbo planas. Darbo užmokestis. Rizika.Finansinis planas. Projekto finansavimas. Numatomos metinės pajamos. Pajamų ir pelno prognozė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(17 puslapių)
  2009-04-29
 • Verslo planas: fotostudija UAB "Blyksnis"

  Santrauka (anotacija). Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Paslaugos. Verslo įmonės charakteristika. Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius akcininkus. Vietovės kur įsikūrusi firma, aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos ir plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai ir kanalai. Reklama. Naujos produkcijos pardavimų prognozės. Gamybos planas. Gamybinės patalpos. Įrengimai ir jų gamybiniai pajėgumai. Transportas. Medžiagos, žaliavos ir tiekėjai. Energijos sunaudojimas. Gamybos išlaidos. Projekto įgyvendinimo grafikas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė valdymo sistema. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pajamų ir išlaidų planas. Piniginių srautų prognozės. Balansų prognozės. Projekto atsipirkimo laikas, pelningumas.
  Verslo planai, referatas(29 puslapiai)
  2008-01-19
 • Verslo planas: geodeziniai matavimai IĮ "GeoMatas"

  Verslo idėja. Paslaugos. Įmonės charakteristika. Rinka. Marketingo planas. Kainodara. Kainos apskaičiavimas pasirinktu metodu. Pardavimų rėmimas, reklama. Gamybinis planas. Patalpos ir įrenginiai. Transportas. Gamybiniai pajėgumai. Valdymas. Rizika.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2007-05-21
 • Verslo planas: grožio salonas "Dianos studija"

  Įvadas. Verslo aprašymas. Įmonės pristatymas. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktai, paslaugos. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Gamybiniai pajėgumai per mėnesi ir metus. Vieneto pardavimo kaina. Asortimentas gaminių. Vieneto pardavimo kaina be PVN. Pardavimo kiekis ir pajamos per dieną, mėnesį, metus. Pajamos per mėnesį ir metus. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir technologijos. Vartotojai. Gamybos planas. Įrenginiai ir patalpos. Gamybiniai pajėgumai (vnt.) Per mėnesį ir metus. Paslaugų savikaina. Nusidėvėjimas per mėnesį ir metus (ilgalaikio turto. Organizacinis planas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Įmonės valdymo struktūra. Darbo apmokėjimas Sąnaudos ( +sodra, 31 %). Finansinis planas. Akcijinis kapitalas ir finansiniai įsipareigojimai. Komunalinės paslaugos per mėnesį. Apyvartinių lėšų poreikis. Rizikos aprašymas. Rizikos veiksniai. Lėšų poreikiai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2008-05-20
 • Verslo planas: grožio salonas "Dolita"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai. Paslaugos aprašymas. Paslaugos tobulinimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Transportas ir tiekėjai. Teisinė apsauga. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainos politika. Rėmimas. Organizacinis planas. Savininkai ir vadovai. Organizacinė valdymo struktūra. Darbo jėga. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos. Alternatyvioji veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pelno(nuostolio) ataskaita. Sąnaudų ataskaita. Priedai (4).
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2006-12-01
 • Verslo planas: grožio salonas "Kamelija"

  Įžanga. Grožio salonas "Kamelija" - planai ir aplinka. Politinė ir ekonominė įtaka verslui. Socialiniai ir kultūriniai aspektai. Vidaus aspektai. Nuosavybės forma ir įstatymai. Įmonės personalas. Veiksniai lemiantys sėkmę. Ruošimasis tolesnei strategijai. Išvados.
  Verslo planai, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-16
 • Verslo planas: grožio salonas IĮ "Afroditė"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Verslo išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas ir vadovavimas. Motyvavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Tikimybiniai veiklos rezultatai.
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2007-10-16
 • Verslo planas: grožio salonas IĮ "Linda"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Organizacijos planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, referatas(21 puslapis)
  2008-10-17
 • Verslo planas: grožio salonas UAB "Afroditė"

  Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Grožio salono "Afroditė" misija, vizija, tikslai ir vertybės. Vietos analizė. Rinka ir konkurencija. Marketingo komplekso analizė. Paslaugų struktūra. Kainodara. Pardavimo kanalai. Reklama. Personalo valdymas. Darbuotojai. Klientų aptarnavimo sistema. Paslaugų teikimo planas. Paslaugų teikimo proceso aprašymas. Patalpos ir įranga. Projekto rizikos įvertinimas. Galimybės ir rizika. Finansinis planavimas. Paslaugų teikimo išlaidos planavimas. Paslaugų teikimo pajamų planavimas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansinių rodiklių įvertinimas.
  Verslo planai, referatas(28 puslapiai)
  2008-04-21
 • Verslo planas: IĮ "Eksploatacijos darbų brigada"

  Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, vidinės veiklos organizavimas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Įmonės vykdomų darbų aprašymas. Verslo vietos parinkimas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Personalo parinkimas. Paslaugos teikimo savikaina. Vadyba. Organizacijos valdymo modelis ir stilius. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Lūžio taško įvertinimas.
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2005-11-23
 • Verslo planas: IĮ "Muzikinis baras "

  Reziumė. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Makro – aplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Mikro – aplinkos analizė. Konkurentai. Pagrindiniai konkurentai. Konkurentų palyginimas. Klientai. Tiekėjai. Marketingo planas. Paslauga. Kaina. Rėmimas. Spausdinta reklama. Transliacinė reklama. Stacionari reklama. Organizacinis planas. Organizacinė struktūra. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Priedai (8).
  Verslo planai, referatas(35 puslapiai)
  2010-10-07
 • Verslo planas: IĮ "Peugeot" autocentras

  Įžanga; verslo šakos analizė; dabartinė situacija ir plėtros tendencijos; potencialūs konkurentai; potencialūs vartotojai; geografinė padėtis. Siūlomo projekto esmė: paslaugos, administracijos patalpos ir įrengimai, administracija ir gamybinis personalas, žinios apie savininką. Gamybinis planas: trumpas gamybinio plano aprašymas, gamybinės patalpos, įrengimai, žaliavų tiekėjai, gamtos apsauga, darbo saugumo reikalavimai, kalendorinis projekto įgyvendinimo grafikas. Marketingo planas: tikslai ir uždaviniai, kainos, realizavimo kanalai, reklama, naujų paslaugų tiekimo prognozė, apyvartos prognozė. Organizacinis planas: organizacinė struktūra, funkcijų paskirstymas, įmonės valdymo schema, darbuotojų atlyginimų lentelė. Rizikos įvertinimas: firmos stipriosios vietos, firmos silpnosios vietos, naujų technologijų pasirodymo tikimybė. Finansinis planas: finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas, sąnaudų skaičiavimo schema, metinės palūkanos, pelno prognozės ataskaita, pelningumo ir išlaidų koeficientas. Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2005-06-05
 • Verslo planas: IĮ "Privatus vaikų darželis"

  Įvadas. Verslo idėjos. Pasirinkta idėja: privatus vaikų darželis. Teisiniai aspektai - įmonės steigimas. Įmonės "Privatus vaikų darželis" teisiniai dokumentai. Personalas ir vadyba. Marketingo komplekso elementai. Pardavimai. Išvados.
  Verslo planai, referatas(13 puslapių)
  2009-06-01
 • Verslo planas: IĮ "Žmogaus grožis"

  Pagrindinė įmonės planuojama veikla – parduoti sveiką ir natūralią kosmetiką. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Finansinė būklė. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šakos aplinka. Rinkos analizė. Marketingo planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktai. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Produkto analizė. Kaina. Kaštų struktūra. Valdymas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos ir atsakomybė. Atlyginimai. Įmonės organizacinės struktūros schema. Rizikos analizė. Finansinė rizika. Valdymo rizika. Išorinė rizika. Priedai (5 psl.)
  Verslo planai, referatas(23 puslapiai)
  2010-02-05
 • Verslo planas: Individuali Jono Jonaičio įmonė automobilių servisas

  Jono Jonaičio individuali įmonė: autoservisas, autodetalių parduotuvė, automobilių plovykla, automobilių padangų parduotuvė. Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Teisinė ir politinė aplinka. Įmonės darbuotojai. Įmonės valdymo struktūra. Patalpos ir įrengimai. Patalpų išplanavimas įmonėje. Įrengimų išdėstymas. Įrengimų eksploatacija. Autoserviso teikiamų paslaugų sąrašas. Asortimentas. Konkurentai. Prekė. Kaina. Reklama. Išvados. Priedai (2).
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2007-01-03
 • Verslo planas: individualios įmonės, prekiaujančios naudotomis automobilių detalėmis, kūrimas

  Įmonės kūrimas. Verslo tikslai, galimybės. Prekių ir paslaugų aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurentai. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Trumpas prekybos proceso aprašymas. Vietos aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga ir valdymas. Galimos problemos ir kliūtys. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2005-11-24
 • Verslo planas: informacinės technologijos UAB "Virdekas"

  Santrauka. Įmonės sudėtis ir pristatymas. Verslo investicijos bei jų panaudojimas. Darbuotojų analizė. Prekių ir paslaugų analizė. Rinkos ir konkurentų analizė. Reklama. Klientų aptarnavimo kokybė ir pranašumai prieš konkurentus. Kainodara. Pardavimų prognozė. Lūžio taškas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2008-12-09
 • Verslo planas: internetinio portalo kūrimas ir išlaikymas IĮ "EuroFutbolas"

  Santrauka. Verslo aprašymas (portalo http://www.EuroFootball.lt kūrimas ir išlaikymas.). Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Tiekėjai. Darbo jėga. Reikalavimai. Teisės ir pareigos. Teikiamos papildomos paslaugos. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir lentelėmis.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2008-01-05
 • Verslo planas: internetinių paslaugų teikimas UAB "SP" (Skaitmeninis Pasaulis)

  Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Produktas rinkos požiūriu. Pasiskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai. Reikalingos patalpos. Įrenginiai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Gamybos kaštų prognozė. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė firmos struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. Patarėjai ir konsultantai. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Alternatyvios veikimo kryptys. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2005-03-11
 • Verslo planas: interneto bei kompiuterinių žaidimų paslaugos IĮ "Mano takas"

  Anotacija. Verslo šakos analizė. Siūlomo projekto esmė. Gamybinis planas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas.
  Verslo planai, referatas(11 puslapių)
  2006-05-15
Puslapyje rodyti po