Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai>Verslo planų referatai

Verslo planų referatai (243 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: automobilių remontas

  A. Vaičiuko IĮ. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos istorija. Firmos tikslai. Prekių ir paslaugų aprašymas. Prekės ir paslaugos tobulinimo tyrimai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskyrimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Paslaugų ir prekių teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Atsargos (žaliavos). Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinės firmos struktūra. Rizikos vertinimas. Finansai. Priedai (2).
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2008-03-21
 • Verslo planas: automobilių remontas, technikos ir įrankių pardavmas UAB "Magė"

  Pagrindinės UAB "Magė" veiklos kryptys: Įrankiai, įrankių nuoma ir remontas; Automobilių atsarginės dalys, serviso įranga, garso aparatūra ir automobilių remontas; Pramoninė technika ir konsultavimas. Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti, įmonės segmentų plitimo priežastis. Teorinė dalis. Verslo įmonė. Prekė. Paslauga. Aplinkų analizė. Rinkodaros analizė (marketingo planas). Personalas. Finansai ir apskaita. Praktinė dalis. UAB "Magė" įmonės apžvalga. Įmonės mikro ir makro aplinkos analizė. Rinkodara. Kainų nustatymas. Prekyba. Reklama. Personalas. Finansinė dalis. Pelningumo lūžio taškas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2008-12-23
 • Verslo planas: autoservisas "Tanagra"

  Įmonės veiklos analizė. Apie įmonę. Tikslai ir uždaviniai. Paslaugų aprašymas. Žaliavos ir medžiagos. Esama darbuotojų kvalifikacija. Teisiniai aspektai. Rinkos analizė. Rinkos analizė. Gamybinis planas. Gamybinės patalpos. Technologinė įranga. Energijos sunaudojimas ir gamybos išlaidos. Vietovės aprašymas. Finansinis planas. Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Piniginių srautų ataskaita. Sąnaudų prognozė (savikainos analizė). Rizikos vertinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(31 puslapis)
  2010-04-02
 • Verslo planas: autoservisas IĮ "Auto"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Rizikos įvertinimas. Marketingas. Teisinė ir politinė aplinka. Pirkėjų analizė. Įmonės vieta. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Prekių asortimento charakteristika. Kaina. Prekių pateikimas. Reklama ir rėmimas. Funkcijos (operacijos). Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Atsargos. Personalas. Įmonės darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Finansinė informacija.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2006-04-27
 • Verslo planas: baldai iš vytelių

  Verslo srities aprašymas. Įmonės juridinė forma. Įmonės dydis. Verslo plano paskirtis. Bendrieji verslo uždaviniai. Specifiniai verslo tikslai. Įmonės gaminama produkcija. Rinka ir klientai. Verslo išorinė aplinka. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Verslo vidinė aplinka. Organizacinė struktūra. Personalas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Rizika. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo apmokėjimo organizavimas. Finansai. Priedai.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2005-10-19
 • Verslo planas: baldų gamyba UAB "Kanapa"

  UAB "Kanapa" gamybos planas: planuoja gaminti 4 modelių baldus – prieškambario, miegamojo, virtuvės ir biuro. Gamybinio plano apskaičiavimas. Atskirų gaminių gamybos mastas vienetais per metus. Reikalingų įrenginių ir darbo vietų skaičius. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbuotojų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo apmokėjimas bei įmokos socialiniam draudimui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Einamosios atsargos natūriniais vienetais ir Lt. Draustinės (apsaugos) medžiagų atsargos natūriniais vienetais ir Lt. Gamybinių patalpų bei sandėlių plotas m2. Reikalingų pastatų plotas buitinėms bei administracinėms reikmėms. Bendrų pastatų plotas ir vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Vieno gaminio tiesioginės išlaidos. Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos naudojant tiesiogiai proporcingą ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodą. Netiesioginės gamybos išlaidos ir veiklos sąnaudos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginės gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina, jei parduodamų gaminių kainos savikaina sudarys: miegamojo ir prieškambario baldai 80 % , o virtuvės ir biuro baldai sudarys 90 %. Pelno nuostolio ataskaita. Pagrindinio ir apyvartinio kapitalo poreikis. Finansinio sverto įvertinimas, nuosavo kapitalo pelningumas.
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2007-01-25
 • Verslo planas: baldų gamyba UAB "Medinukas"

  Įmonės pristatymas. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Konkurentų privalumai ir trūkumai. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Lentelės: Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Pagalbinių darbininkų DU ir socialinis draudimas. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Veiklos sąnaudų prognozė. Parduodamos produkcijos savikainos prognozė. Pelno (Nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Pirkimo-pardavimo sutartis. Darbo sutartis.
  Verslo planai, referatas(52 puslapiai)
  2007-11-29
 • Verslo planas: baldų gamyba UAB "Trys pušaitės"

  Įmonės pristatymas. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Ekonominiai finansiniai skaičiavimai. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Darbininkų darbo užmokestis už pagamintą produkciją. Įmonės darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Gamybinių įrengimų nusidėvėjimas. Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Reklamos išlaidų prognozė. Veiklos sąnaudų prognozė. Parduodamos produkcijos savikainos prognozė. Gaminių komercinė savikaina. Pajamų apskaičiavimo lentelė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pelno (nuostolių) prognozė. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Finansiniai rodikliai. Lūžio taškas. Priedai (9).
  Verslo planai, referatas(63 puslapiai)
  2007-12-17
 • Verslo planas: baras "Angelas"

  Įmonės veiklos analizė. Kaina. Makroaplinka. Mikroaplinka. Produkto aprašymas. Santrauka. R. Statkutės IĮ "Angelas" inventorius.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2005-11-30
 • Verslo planas: baras UAB "Akvatorija"

  Santrauka. Summary. Siūlomo projekto esmė. Firmos steigėjai. Rinkos apžvalga ir tendencijos. Klientai. Konkurentai. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika. Pateikimas bei realizavimo metodai. Rėmimas. Baro įranga. Tiekėjai. Projekto įgyvendinimo grafikas. Įmonės valdymas. Personalas. Darbo užmokestis. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita . Sąskaitų balanso lentelė. Projekto atsipirkimo laikas.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2007-01-25
 • Verslo planas: bitininkystės ir vyšnių auginimas

  Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencija. Rinkodaros planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Gamybos savikaina. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Finansinės ataskaitos.
  Verslo planai, referatas(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Verslo planas: biuro drabužių siuvimas UAB "Stilingi rūbai"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Gamybinė veikla. Pagrindiniai, administracijos ir bendrojo. personalo darbuotojai. Įmonės darbuotojai. Rinkodara. Konkurencijos analizė. Prekių pateikimo strategija. Reklama ir rėmimas. Vadyba. Verslo rizika. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti. Tiesioginio darbo užmokesčio vienam gaminiui išlaidų prognozė. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Tiesioginės išlaidos tenkančios vienam gaminiui. Pelno (nuostolio) prognozė. Pvm prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai verslo plano rodikliai. Priedai (9).
  Verslo planai, referatas(47 puslapiai)
  2010-03-08
 • Verslo planas: boulingo centras UAB "Kėglis"

  Santrauka. Bendra įmonės charakteristika. Rinkos analizė. Rinkos perspektyvos. Konkurencinė aplinka. Rinkodaros planas. Rinkodaros strategija. Paslauga. Kainodara. Pardavimų prognozė. Pardavimo skatinimas, reklama. Gamybos planas. Pastato rekonstrukcija. Įranga ir inventorius. Verslo rizika. Išvados.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2010-05-24
 • Verslo planas: daiktų apsauga UAB "Saugu ir patikima"

  Įvadas. Teorinis pagrindimas. Įmonės sąvoka (samprata). Ekonominės aplinkos analizė. Rinkodaros analizė. Personalas. Finansai ir apskaita. UAB "Saugu ir patikima" veiklos apibūdinimas. UAB "Saugu ir patikima" įmonės apibūdinimas. UAB "Saugu ir patikima" ekonominės aplinkos analizė. UAB "Saugu ir patikima" rinkodaros analizė. UAB "Saugu ir patikima" personalo analizė. UAB "Saugu ir patikima" finansų analizė. Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Sąskaitų balanso lentelė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2012-01-12
 • Verslo planas: drabužių parduotuvė "Auksinė paladė"

  Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Įmonės istorija. Žinios apie vadovą ir darbuotojus. Įmonės veiklos apžvalga. Vietovės, kur įsikūrusi parduotuvė, aprašymas ir įvertinimas. Rinka. Rinkos galimybių analizė. Vartotojai. Konkurentai. Tikslinės rinkos parinkimas. Marketingo planas. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Produkcijos pardavimų prognozė. Gamybos planas. Patalpos. Audinių ir siuvimo priedų tiekėjai. Prekė. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie įmonės vadovus ir savininkus. Organizacinė įmonės struktūra. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. UAB "Auksinės paladės" silpnosios pusės rizikos mažinimas. Finansinis planas. Finansavimo poreikis ir finansavimo šaltinis. Prognozuojamo pelno ataskaita. Reziumė.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2010-04-19
 • Verslo planas: drabužių siuvimas UAB "Agneta"

  Įmonės pristatymas. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Kainos analizė. Prekės pateikimas. Prekės rėmimas. Konkurentų analizė. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Alternatyvi veikla. Ekonominiai – finansiniai skaičiavimai. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Tiesioginės gamybos išlaidos tenkančios sijonui. Darbo užmokestis tenkantis pagrindiniams darbininkas už sijono pasiuvimą sausio – birželio mėnesiais. Visos tiesioginės išlaidos reikalingos vieno sijono pasiuvimui sausio – birželio mėnesiais. Darbo užmokestis tenkantis pagrindiniams darbininkas už sijono pasiuvimą liepos – gruodžio mėnesiais. Tiesioginės gamybos išlaidos, tenkančios vienetui moteriškoms kelnėms pasiūti. Darbo užmokestis tenkantis pagrindiniams darbininkas už vienų moteriškų kelnių pasiuvimą sausio – birželio mėnesiais. Darbo užmokestis tenkantis pagrindiniams darbininkas už vienų moteriškų kelnių pasiuvimą liepos – gruodžio mėnesiais. Prognozuojama gamybos apimtis. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Gamybinio padalinio ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Administracijos ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Paslaugų apmokėjimo išlaidos. Patalpų nuoma. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymas. Veiklos sąnaudų prognozė. Parduodamos produkcijos savikainos prognozė. Pardavimo kainos apskaičiavimas. Pelno (nuostolių) prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai rodikliai. Priedai(6).
  Verslo planai, referatas(51 puslapis)
  2007-12-05
 • Verslo planas: drabužių taisymas ir siuvimas IĮ "Siuvėjas"

  Santrauka. Verslo plano tikslas – naujo, neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinio asmens, individualios įmonės "Siuvėjas", įsteigimas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugų aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Marketingo tikslai. Kainodara. Pardavimo strategija. Reklama. Paslaugų teikimo proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Paslaugų savikaina. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Priedai (2).
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2010-03-08
 • Verslo planas: duonos kepykla "Gardi duonelė"

  Įvadas. Darbo tikslas: paruošti verslo planą Uždaros akcinės bendrovės "Gardi duonelė" investiciniam projektui. Verslo apibūdinimas. Verslo idėja. Rinkos analizė. Gaminio kūrimas. Gamybinis planas. Gamybos procesas. Technologinė įranga. Žaliavos ir medžiagos. Gamybos išlaidos. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudos. Marketingas ir realizacija. Organizacinis planas. Finansinis planavimas. Palūkanų mokėjimas ir kredito grąžinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(21 puslapis)
  2011-02-23
 • Verslo planas: durų ir dailylenčių gamyba UAB "Laimonas"

  Įvadas. Gamybos mastas. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesioginės išlaidos medžiagoms vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai. Gautinių medžiagų kiekis ir vertė. Darbininkų atlyginimas (vienam gaminiui ir visiems gaminiams). Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui. Visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo išlaidos. Reikalingas elektros energijos kiekis ir jo vertė. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbuotojų DU ir įmokos SoDrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vieno gaminio netiesioginių išlaidų suma ir gamybinė savikaina. Vieno gaminio gamybinė ir pilnoji savikaina. Vienerių durų ir 1 m2 dailylenčių kaina. Parduotos produkcijos gamybinė savikaina. Bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimų pelningumas pagal bendrąjį ir grynąjį pelną. Ilgalaikio turto efektyvaus panaudojimo koeficientas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(41 puslapis)
  2006-04-13
 • Verslo planas: ekologinių pižamų gamyba Pakistane

  Produkto pristatymas. Gamybos partnerių pasirinkimas. Ekonominė aplinka. Ekologinė aplinka. Politinė aplinka. Teisinė aplinka. Socialinė - demografinė aplinka. Mokslinė - technologinė aplinka.
  Verslo planai, referatas(8 puslapiai)
  2010-05-26
Puslapyje rodyti po