Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai>Verslo planų referatai

Verslo planų referatai (243 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Numatomos įmonės restorano "Just in..." veiklos planavimas

  Įvadas. Įmonės teisės. Įmonės struktūra, jos darbuotojai ir jų valdymo struktūra. SWOT analizė. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų kontrolė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2006-11-10
 • Organizacijos išorinės aplinkos analizė: pirmieji šeši žingsniai. Verslo planas: kirpykla IĮ "Nefertitė"

  Organizacijos išorinės aplinkos analizė: pirmieji šeši žingsniai. Idėjos paskirtis – vizija. Idėjos tikslai. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotų (pirkėjų derėjimosi) galios įvertinimas. Tiekėjų (derėjimosi) galios įvertinimas. Gamybos savikaina. Per 1 mėnesį sunaudojama priemonių. Potencialių (būsimųjų) konkurentų įvertinimas. Iš viso. Kainų politika. Reklama ir rėmimas (skatinimas). Patalpos ir įrengimai. Rizikos veiksniai.
  Verslo planai, referatas(13 puslapių)
  2006-03-23
 • Potencialių verslo partnerių paieška

  Suformuluojamas informacijos poreikis, Bendradarbiavimo motyvas, Pasirenkami paieškos instrumentai, Sudaroma paieškos užklausa, Duomenų bazės formos užpildymas.
  Verslo planai, referatas(6 puslapiai)
  2005-03-17
 • Verslo idėja: DUAB "Baltik garant"

  Verslo idėja. Įžanga. Draudimų rūšys. DUAB "Baltik garant" charakteristika. DUAB "Baltik garant" istorija. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Pagrindinės 2003 m. veiklos kryptys. Pagrindinės 2003 m. veiklos rodikliai. Socialinė atsakomybė. Bendrovės misija ir vizija. Planavimas ir strateginis valdymas. Organizavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Informacinio darbo su draudimo brokeriais organizavimas. Personalo organizavimas. Darbo užmokestis. Kontrolė ir koordinavimas. Organizacijos kultūra. Vadovavimas.
  Verslo planai, referatas(21 puslapis)
  2006-03-01
 • Verslo idėja: užuolaidų parduotuvė "Kambario puošmena"

  Idėja. Idėjos paskirtis. Idėjos tikslai ir užduotys. Idėjos aprašymas. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų (pirkėjų derėjimosi) galios įvertinimas. Tiekėjų (derėjimosi) galios įvertinimas. Būsimųjų ir esamųjų konkurentų įvertinimas. Pakaitalų pasirodymas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2006-02-27
 • Verslo idėjos ekonominis pagrindimas: baldų gamyba UAB "Ažuolas"

  Įvadas. Tikslas – įvertinti baldų gamybinės įmonės per pusmetį planinius ekonominius rodiklius bei išprognozuoti veiklos rezultatus. Praktinė-tiriamoji dalis. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Pagrindinių medžiagų išlaidos atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Pagalbinių ir visų medžiagų išlaidos atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius pagal profesijų specializacija. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Atskirų gaminių ir visos planuojamos pagaminti produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos. Kiekvieno gaminio (produkcijos vieneto) tiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių tiesioginių gamybos išlaidų struktūra procentais. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų priežiūrai. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai. Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir kiekvieno gaminio (produkcijos vieneto) gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra (procentais). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (pardavimo savikaina). Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Kiekvieno gaminio (produkcijos vieneto) pelningumas. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados ir pasiūlymai. Siūlyčiau.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2008-10-02
 • Verslo idėjos pagrindimas vadybiniu aspektu: sveikatingumo kompleksas

  Įvadas. Verslo idėjos santrauka. Veiklos sritis. Įmonės aprašymas. Veiklos sritis. Įmonės tikslai. Konkurentai. Rinkodara. SWOT analizė. Reklama. Personalas. Vadovavimas. Įmonės administracija. Išvados.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2007-04-07
 • Verslo kūrimo ypatumai

  Verslo teikiama nauda visuomenėje. Verslininkystės rūšys. Verslo organizavimo formos. Būtinos verslo kūrimo prielaidos. Verslo idėjos sukūrimas. verslo plano sudarymo aspektai. Finansinių išteklių gavimo būdai. Verslininko asmeninės savybės. Verslo kūrimo rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2006-01-10
 • Verslo organizavimas: IĮ "Pastogė"

  Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktas (paslauga). Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius. Trumpa įmonės veiklos apžvalga. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai ir kanalai. Rėmimas ir reklama. Naujos produkcijos pardavimo prognozės. Gamybinis planas. Gamybinės patalpos. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Gamybiniai pajėgumai. Įrengimai. Transportas. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai. Gamybos išlaidos. Projekto įgyvendinimo grafikas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniai veiksniais. Įmonės silpnosios vietos. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų prognozės. Balansinis pelnas. Investicijos ekonominis vertinimas. Santrauka.
  Verslo planai, referatas(32 puslapiai)
  2005-06-02
 • Verslo planas automobilių plovykla "Švarūs automobiliai"

  Santrauka. Automobilių plovyklos "Švarūs automobiliai" ir informacijos šaltinių apžvalga. UAB "Švarūs automobiliai" verslo planas. Verslo aprašymas. Paslaugos aprašymas. Funkcinės paslaugos savybės. Paslaugos perspektyvos. Marketingas. Rinkos apžvalga ir rinkos tyrimas. Tikslinės rinkos analizė. Konkurencijos analizė. SWOT analizė. Marketingo planas. Veikla. 1Vietos analizė. Patalpos. Darbo jėga. Darbuotojų darbo užmokestis. Vadyba. Savininkai ir vadovybė. UAB "Švarūs automobiliai" organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Problemų sprendimo alternatyvos. Finansai. Lėšos ir jų panaudojimas. Pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Paskolų grąžinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(30 puslapių)
  2010-05-11
 • Verslo planas: sausainių su aguonomis ir obuoliais gamyba ir pardavimas UAB "Skanėstas"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Priedai (13 psl.).
  Verslo planai, referatas(43 puslapiai)
  2008-11-18
 • Verslo planas: turizmo įmonė UAB "Kelias į pasaulį"

  Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. UAB "Kelias į pasaulį" istorija. Įmonės tikslai. Rizika. Marketingas. Verslo aplinka. Konkurentų analizė. Įmonės vieta. Rinkodaros strategija. Kaina. Paslauga. Paskirstymas. Reklama ir stimuliavimas. Pardavimų prognozė. Veiklos planas. Patalpos ir įrengimai. Vartotojas. Paslaugų paketo sudarymas. Įmonės organizacinė struktūra ir personalo vadyba. Įmonės statusas. Įmonės organizacinė struktūra. Reikalavimai darbuotojams. Darbuotojų pareigos ir funkcijos. Finansai. Darbuotojų darbo užmokestis. Ofiso atidarymo pradinės išlaidos. Naujai organizuojamų kelionių pardavimų prognozės. Ilgalaikis turtas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Sąnaudų straipsniai. Konkurentų analizė. Kelionių populiarumas įvairiais metų laikais. Kelionių pardavimo ir įplaukų prognozė rudens sezonui poilsinėms kelionėms į Egipto kurortą Safagą. Kelionių kainų priklausomybė nuo apgyvendinimo tipo ir kelionės trukmės.Įmonės organizacinės struktūros schema. Išvados.
  Verslo planai, referatas(47 puslapiai)
  2008-11-26
 • Verslo planas: "Vertimai"

  Verslo apibūdinimas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai. Verslo uždaviniai. Finansai. Personalo atrinkimas. Marketingas. Kainodaros sistema. Reklama. Įmonės veikla.
  Verslo planai, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-22
 • Verslo planas: AB "Kauno energija"

  Verslo idėja. Įžanga (kodėl būtent tokį verslą pasirinkote). Įmonės pristatymas (registravimo tvarka, adresas, registravimo Nr., įmonės kodas, veiklos sritis, įmonės vadovas, vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius, aptarnaujantis bankas (kodėl būtent šis). Įmonės organizacinė valdymo struktūra (nurodant darbuotojų skaičių). Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra.
  Verslo planai, referatas(32 puslapiai)
  2006-01-11
 • Verslo planas: AB "Šilo vaistinė"

  Įvadas. Valdymas. Planavimas. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros sudarymas. Vadovavimas. Motyvacija. Kontrolė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(11 puslapių)
  2006-01-31
 • Verslo planas: aerobikos-jogos sporto klubas: "Atėnė"

  Įvadas. Temos aktualumas. Aerobikos-jogos sporto klubo "Atėnė" tikslas. Aerobikos-jogos sporto klubo "Atėnė" uždaviniai. Individualios įmonės nuostatai. Bendroji dalis. Įmonės veiklos tikslai, veiklos sritis. Įmonės savininko teisės ir pareigos. Įmonės valdymas, finansinė atskaitomybė. Įmonės nuostatų keitimo tvarka. Viešų pranešimų skelbimo tvarka. Įstatymai ir teisės aktai reglamentuojantys individualios įmonės "Atėnė" veiklą. Makro-aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Aerobikos-jogos sporto klubo. Mokslinė - technologinė aplinka. Mokslo ir technologijų rodikliai. "Atėnė" organizacinė struktūra. "Atėnė" personalas. Organizacijos mikro aplinkos analizė. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Pirkėjai. Konkurentų tyrimas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Individualios įmonės "Atėnė" finansinis planas.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2008-10-03
 • Verslo planas: apželdinimo įmonė

  Įvadas. Antreprenerystė. Antrepreneris. Idėjų aprašymas. Apželdinimo paslaugos. Pasirinktos idėjos pagrindimas. Teorinė dalis. Paslaugų esmė. Pagrindiniai prekės ir paslaugų skirtumai. Paslaugų skirstymas į grupes pagal jų rezultato pobūdį. 4 paslaugų tipai pagal jų santykį su vartojimo būdu ir skirtinga galutine paklausa. Paklausos paslaugoms didinimo prielaidos veiksniai. Paslaugų paketas ir jo elementai. Pagrindinės vartotojo vertinamos paslaugų savybės. Pagrindines kliūtys laisvai paslaugų konkurencijai paslaugų rinkoje. Informacinių technologijų įtaka paslaugų funkcionavimui. Paslaugų teikimo schema.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2008-01-14
 • Verslo planas: asmens higienos priemonių gamyba IĮ "Denta"

  Verslo aprašymas. Rėmimas. Marketingas. Veiklos vietos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Potencialūs konkurentai. Potencialūs vartotojai. Marketingo rinkinio elementai. Produkto aprašymas. Paskirstymas. Kainos ir jų nustatymas. Pardavimų prognozė. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai. Valdymas. Personalo valdymas. Gamybos kontroliavimas. Prekės valdymas. Prekės valdymo objektai. Valdymo proceso funkcijos. Įmonės tipas. Kritinė rizika. Finansai. Prekės savikainos nustatymas.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2005-11-17
 • Verslo planas: asmens higienos priemonių pardavimas IĮ "Gaiva"

  Apibendrinimas. Įmonės pavadinimas: individuali įmonė "Gaiva". Verslo aprašymas. Marketingas. Veiklos vietos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Potencialūs konkurentai ir vartotojai. Marketingo rinkinio elementai. Gamybos poreikiai. Kaštų struktūra. Valdymas. IĮ "Gaiva" vadovo funkcijos. IĮ "Gaiva" darbo ir atsakomybės laipsnio lentelė. Įmonės tipas. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Alternatyvos galimoms problemoms spręsti. Finansai.
  Verslo planai, referatas(9 puslapiai)
  2009-12-21
 • Verslo planas: automobilių priežiūros salonas

  Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Paslaugos vartotojai. Tikslai ir uždaviniai. Kainos. Reklama. Įmonės SSGG analizė. Pajėgumų planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas. Pardavimų prognozė (optimistinis, pesimistinis ir tikėtinas variantas). Naujos įmonės paslaugų planas. Organizacinis planas. Įmonės juridinė forma. Personalas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidos pastatų nuomai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Energetinės išlaidos. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Paslaugų kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Paslaugos pelningumo nustatymas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Kapitalo pelningumo indeksas. Lūžio taško analizė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(28 puslapiai)
  2010-12-28
Puslapyje rodyti po