Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai>Verslo planų referatai

Verslo planų referatai (243 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: užkandinė "Karštis"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Paslaugos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba. Vietos analize. Patalpos ir įranga. Tiekėja. Transportas. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2009-09-24
 • Verslo planas: užsienio kalbų mokymas UAB "Šnekučiai"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės rekvizitai. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Verslo idėja. Reikalingų lėšų poreikis, panaudojimas, atsipirkimo laikas. Pagrindiniai rizikos veiksniai. SSGG analizė. Bendrovės veiklos analizė. Bendrovės veiklos kryptys ir tikslai. Veiklos tikslai. Šakos, kurioje veiks bendrovė, aprašymas. Paslaugos aprašymas. Reikalingų medžiagų aprašymas. Esama ir būsima darbuotojų kvalifikacija. Teisiniai aspektai. Gamyba (paslaugos). Įranga, paslaugai teikti. Paslaugos teikimo pajėgumas. Medžiagos ir priemonės. Planuojamas savaitės tvarkaraštis. Paslaugos metodinis planas. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Pagrindiniai parametrai, reikalingi tyrimai. Marketingo planas. Rinkos tyrimas. Marketingo kompleksas. Paslaugų teikimo prognozė. Valdymas. Vadovai. Personalas. Organizacinė struktūra. Nuosavybės struktūra. Finansinis planas. Projekto finansavimo šaltiniai ir poreikiai įplaukų paskaičiavimas. Tikėtina prognozė išlaidos priemonėms ir medžiagoms įsigyti. Išlaidos klasės remontui ir dekoravimui. Baldų įsigijimas. Tikėtinos metų realizacijos apimtys. Sąnaudų prognozė ir pelno (nuostolio) paskaičiavimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Lūžio taškas. Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(23 puslapiai)
  2010-04-09
 • Verslo planas: vaikių priežiūra IĮ "Mama-Mia"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Bendras įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Teikiamos paslaugos. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Kainų politika. Pardavimų strategija. Reklama ir rėmimas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Patalpos ir įrengimai. SWOTT analizė. Finansai. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Pelno (nuostolių) prognozė. Pinigų srautų analizė. Lūžio taškas. Priedai (7 psl.)
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2010-02-26
 • Verslo planas: verslo rizikos draudimo paslaugos UAB "Rizika"

  Santrauka. UAB "Rizika" – tai naujai kuriamas įmonės padalinys, kuris teiks verslo rizikos draudimo paslaugas. Verslo aprašymas. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Naujos paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos. Savikainos apskaičiavimas 1 mėnesiui. Valdyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Darbuotojai. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama 4 metų pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Ekonominiai rodikliai. Projekto atsipirkimo laikas. Paskolos mokėjimo grafikas.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2009-04-14
 • Verslo planas: vertimų biuras IĮ "Darata"

  Verslo aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Vadyba. Rizikos veiksniai. Finansai. Kaštų struktūra. Nusidėvėjimas. Prognozuojama pelno ir nuostolio ataskaita. Kiti finansiniai rezultatai (rentabilumas).
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2006-05-16
 • Verslo planas: vestuvių organizavimas Druskininkų mieste "Baltoji gulbė"

  Įvadas. Firmos charakteristika. Verslo tikslai. Svarbiausios žinios. Administracijos atlyginimai. Aptarnaujantis personalas. Rinka. Gamybos planas. Gamybinės patalpos.
  Verslo planai, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-13
 • Verslo planas: vidaus apdailos paslaugų įmonė UAB "Evelita"

  Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugų apibūdinimas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Reklama. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Patalpos ir įranga. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai. Įmonės valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Optimistinis variantas. Labiausiai tikėtinas variantas. Pesimistinis variantas. Pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2006-04-03
 • Verslo planas: viešbutis IĮ "Saulėlydis"

  Individualios Oksanos Bakstienės įmonės verslo planas. Įmonė (pagrindinė informacija). Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės charakteristika. Įmonės paskirtis, tikslai ir strateginė orientacija. Paslauga ir produktas. Verslo sąlygos. Produkto aprašymas. Marketingas. Bendra rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Pateikimas. Įmonės organizacinė struktūra ir vadyba. Įmonės valdymo organizacinės struktūros schema. Rinkos veiksniai. Finansinis planas.
  Verslo planai, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-23
 • Verslo planas: žmonių pervežimo įmonė

  Įvadas. Santrauka. Įmonės profilis, veikla ir tikslai. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Pardavimų prognozė. Marketingo planas. Paslaugos pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Įmonės transportas. Teikiamų paslaugų savikaina. Organizacinis planas. Personalo parinkimus. Reikalavimai. Pareigos. Atsakomybė. Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Įmonės valdymas. Organizacinė firmos struktūra, valdymo modelis ir stilius. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Lūžio taško analizė. Reziumė.
  Verslo planai, referatas(30 puslapių)
  2006-02-07
 • Verslo planas: žuvies ir jūros gėrybių pardavimas UAB "Mėlynasis banginis"

  Verslo planas UAB "Mėlynasis banginis" steigimui. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Tikslai ir orientyrai. Prekių aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų aprašymas. Patalpos, vietos analizė, įranga, transportas. Žaliavos tiekėjai. Darbo jėga. Numatytos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Personalo vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir paskolos grąžinimas.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2005-09-18
 • Verslo planas: žuvies parduotuvė IĮ "Piranija"

  Įvadas. Organizacijos pristatymas. Įmonės charakteristika. Marketingas. Rinka. Konkurentai. Prekė. Kaina. Reklama. Įmonės valdymas. Firmos juridinis statusas. Įgyvendinamos strategijos analizė SWOT metodu. Įmonės strategijos formavimo principas. Įgyvendinamos strategijos analizė SWOT metodu. Strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės. Organizacinės veiklos strategija. Verslo vizija. Verslo misija. Išvados.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2007-02-21
 • Verslo planas: žuvų gaudymas, sandėliavimas, transportavimas ir perdirbimas UAB "Menkė"

  Verslo idėja. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas. Įmonės vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2006-05-16
 • Verslo planas: žvejybinių tinklų ir virvių gamyba UAB "Utzon"

  Reziumė. Siūlomo projekto esmė. Bendrovės grynojo pelno kitimas ir veiklos perspektyva. Aplinkos ir išteklių analizė. Gamyklos perkėlimo įtaka Lietuvai. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizika.
  Verslo planai, referatas(27 puslapiai)
  2006-11-10
 • Verslo planavimo struktūra

  Kas yra verslo planas? Verslo plano paskirtis. Verslo plano sandara. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas. Rinka ir rinkodara. Gamyba. Valdymas. Finansai. Rizika. Priedai.
  Verslo planai, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-01
 • Verslo plano parengimas naujam verslui

  Įvadas. Verslo plano nauda. Verslo plano tikslai. Verslo plano struktūra. Verslo plano dalių paaiškinimai. Reziumė. Įmonės veiklos analizė (verslo aprašymas). Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Verslo rizikos įvertinimas. Praktinė dalis. Išvados.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2006-12-19
 • Verslo plano paskirtis, sandara, rengimas ir sudarymas

  Verslo plano paskirtis. Verslo plano sandara. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas. Verslo šakos analizė. Gamyba. Rinkodara. Valdymas. Finansai. Priedai.
  Verslo planai, referatas(4 puslapiai)
  2005-08-03
 • Verslo plano rengimas (2)

  Įvadas. Verslo plano tikslai. Informacija verslo planui. Verslo plano rengimo tvarka. Verslo plano struktūra. Reziumė (santrauka). Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Verslo plano nauda. Išvados.
  Verslo planai, referatas(15 puslapių)
  2005-11-18
 • Verslo plano rengimas (3)

  Įvadas. Verslo plano nauda. Informacija verslo planui. Verslo plano tikslai. Verslo plano struktūra. Verslo plano dalių paaiškinimai. Reziumė. Įmonės rekvizitai. Įmonės veiklos analizė (verslo aprašymas). Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Sąnaudų prognozė. Lūžio taškas (rentabilumo slenkstis). Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2006-01-04
 • Verslo plano rengimas (5)

  Klausimai, į kuriuos reikėtų atsakyti verslo plane. Įvadas. Plano sudedamosios dalys. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansai. Darbų grafikas. Priedai. Bendras plano vaizdas. Išvados. Priedai.
  Verslo planai, referatas(27 puslapiai)
  2006-02-09
 • Verslo plano rengimas (6)

  Įvadas. Ko ieško finansuotojai verslo plane. Verslo plano sudedamosios dalys. Santrauka. Verslo aprašymas. Prekės ar paslaugos aprašymas. Prekės ar paslaugos tobulinimo tyrimai. Rinkodara. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Gamyba. Trumpas gamybos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Darbų grafikas. Priedai.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2006-02-24
Puslapyje rodyti po