Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai>Verslo planų referatai

Verslo planų referatai (243 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: sporto klubas UAB "Sportas"

  Įvadas. Įmonės veiklos įvertinimas. Projekto aprašymas. Marketingo planas. Rinkos situacija. Paslaugos prašymas. Lankytojų analizė. Gamybos planas. Gamybinis pajėgumas ir programa. Paslaugų planas. Sporto klubo organizacinė analizė. Finansinis analizė. Patalpos ir įrenginiai. Energetinės išlaidos. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Treniruočių kaštai. Paslaugų pelningumo nustatymas. Projekto efektyvumas. Grynųjų pinigų analizė. Atsipirkimo laikas. Lūžio taško nustatymas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2009-01-20
 • Verslo planas: statybos darbai UAB "Pinokis"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas. Strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, referatas(21 puslapis)
  2007-03-02
 • Verslo planas: sveikatingumo centras UAB "Vainerta"

  Įvadas. Savarankiško darbo užduotis. Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Organizacijos planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, referatas(26 puslapiai)
  2007-09-23
 • Verslo planas: sveikatingumo kompleksas IĮ "Atnaja"

  Bendra informacija apie įmonę. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Rinkodara. Gamyba (pardavimai). Vadyba. Finansiniai skaičiavimai.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2006-01-20
 • Verslo planas: sveikatingumo kompleksas IĮ "Vakaris 18%"

  Bendra informacija apie įmonę. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Rinkodara. Gamyba (pardavimai). Vadyba. Finansiniai skaičiavimai.
  Verslo planai, referatas(15 puslapių)
  2008-01-21
 • Verslo planas: sveiko maisto kavinė "Sveikas ir sotus"

  Santrauka. Įvadas. Verslo plano santrauka. UAB "Sveikas ir sotus" verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugos tyrimas ir aprašymas. UAB "Sveikas ir sotus" rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Rinkodaros planas. UAB "Sveikas ir sotus" gamyba. Paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Tiekėjai ir žaliavos. UAB "Sveikas ir sotus" vadyba. Savininkai. Organizacinė valdymo struktūra. UAB "Sveikas ir sotus" rizikos įvertinimas. UAB "Sveikas ir sotus" finansai. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Kreditų grąžinimo grafikas. Verslo ir investicijų vertinimo metodai. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2012-01-26
 • Verslo planas: svetainės ir minkštų baldų gamyba AB "Kauno baldai"

  Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Organizacinė aplinka. Politinė aplinka. Technologinė aplinka. Teisinė ir finansinė aplinkos. Ekonominė aplinka. Išvados.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2007-02-22
 • Verslo planas: šiaudinių namų projektavimas ir statyba IĮ "Šiaudrija"

  Santrauka. Verslo planas. Siūlomo projekto esmė. Verslo įmonės charakteristika. Rinka. Marketingas. Gamybos (paslaugų) planas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Verslo rizikos įvertinimas. Finansinis verslo plano pagrindimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2011-10-14
 • Verslo planas: šokolado kavinė UAB "Svajonė"

  Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Potencialūs konkurentai. Potencialūs vartotojai. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Pagrindiniai parametrai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Vartotojo elgesio faktoriai įtakojantys šokolado gaminių pirkimą. Marketingo rinkinys (kompleksas). Prekių politika. Kainų nustatymo metodas ir panaudotos kainų strategijos. Produkcijos savikainos skaičiavimas. Pateikimo politika. Pardavimų prognozės. Gamybos planas. Gamybos procesas. Patalpos. Technologinė įranga. Gamybiniai pajėgumai. Žaliavos ir medžiagos. Atsargos ir sandėliai. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Įmonės organizacinė struktūra. Personalas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Lūžio taško radimas. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Rizikos vertinimas. Silpnos firmos vietos. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvios strategijos. Priedas (1).
  Verslo planai, referatas(29 puslapiai)
  2010-01-21
 • Verslo planas: taksi paslaugos UAB "Goneda"

  Įvadas. Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2006-05-16
 • Verslo planas: tatuiruočių darymas IĮ "Tavo tattoo"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Paslauga. paslaugos aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Balansas. Priedai (anketa).
  Verslo planai, referatas(23 puslapiai)
  2010-10-20
 • Verslo planas: telekomunikacijų įmonė

  Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai uždaviniai ir tikslai. Prekės ir paslaugos. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininkus ir pagrindinius akcininkus. Geografinė padėtis. Rinka. Vartotojai ir rinkos plėtros tendencijos. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas. Prognozavimas ir planavimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Organizacinė struktūra. Informacija apie vadovą ir darbuotojus. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. Firmos silpnosios vietos. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir projekto kaina. Pelno-nuostolio ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2006-10-27
 • Verslo planas: telekomunikacijų parduotuvė UAB "Atatus"

  Įvadas. UAB "Atatus" įstatai. Bendroji dalis. Komercinė ūkinė veikla. Įstatinis kapitalas, jo sudėtis. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymas. Administracija. Revizorius. Pelno paskirstymas. Dividendų skelbimas ir mokėjimas. Bendrovės pranešimų skelbimas. Bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas. Verslo planas. Įžanga. Bendri projekto rodikliai. Rinkos apžvalga. Projekto pristatymas. Ekonominis finansinis projekto pagrindimas. Reziumė.
  Verslo planai, referatas(17 puslapių)
  2008-03-21
 • Verslo planas: transporto-ekspedicinės firmos UAB "Transactive"

  Anotacija. UAB "Transactive" įstatai. Bendrovės ūkinė – komercinė veikla. Bendrovės teisės ir pareigos. Įstatinis kapitalas. Steigimo sutartis. UAB "Transactive" registravimas savivaldybės Rejestro tarnyboje. Firmos charakteristika. Savininkai ir valdytojai. Įmonės valdymas. Organizacinė firmos struktūra. Siūlomos paslaugos aprašymas. Rinkodaros planas. Prekė. Kainodaros strategija. Pateikimo vieta. Reklama ir rėmimas. Konkurentai. Rizikos įvertinimas. Organizavimo rizika. Politinė rizika. Ekonominė rizika. Finansinis planas. Nenuostolingumo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2007-10-15
 • Verslo planas: triušininkystė UAB "Eustoma"

  Santrauka. Verslo ir įmonės apibūdinimas. Įmonės išdėstymas. Rinka ir konkurentai. Rinkodaros planas. Gamybos planas. Reklamos politika. Rizikos veiksniai.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2012-02-24
 • Verslo planas: TŪB "Programinių paketų platinimas"

  Verslo plano reziumė. Verslo aprašymas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Prekių asortimento charakteristika. Prekių pateikimo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Valdymas. Finansinis planas. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Kritinė rizika. Pagrindinių darbų grafikas.
  Verslo planai, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-11
 • Verslo planas: turizmo agentūra UAB "Robinzonai"

  Santrauka. Summary. Verslo idėja. Verslo misija. Verslo ir marketingo tikslai. Rizika. Marketingas. Situacijos analizė. Politinė-Teisinė aplinka. Juridiniai (žyminiai mokesčiai). Ekonominė aplinka. Socialinė-Kultūrinė aplinka. Vartotojų analizė. Įmonės vieta. Konkurentų analizė. Turizmo produktas. Marketingo tikslas. Marketingo biudžetas. Personalas. Funkcijos. Finansai. Prognozė per pirmuosius metus. Prognozė per antruosius ir trečiuosius metus. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Siūlomi užstatai paskola grąžinimui. Banko kreditas ir jo gražinimo sąlygos. Ūkinės veiklos sąnaudos. Pirmųjų veiklos metų sąmata. Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų prognozė. Pelningo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų įvertinimas. Projekto įgyvendinimo grafikas. Išvada. Priedai (3).
  Verslo planai, referatas(37 puslapiai)
  2008-01-03
 • Verslo planas: UAB "Alytaus autobusų parkas"

  Įmonė. Paslaugos. Marketingas. Rinka. Klientai. Konkurentai. Kaina. Rėmimas. Technologija. Vadovas ir personalas. Vieta. SWOT analizė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2005-12-16
 • Verslo planas: UAB "Biokuras"

  Įžanga. Ekologiško kuro- biogranulių ir biomasės gamybos išvystymas Anykščių rajone. Projekto atsiradimo aplinkybės ir būtinumas. Biogranulės ir biomasė gali būti panaudojamos labai plačiai. Biokuras gelbės nuo energetinės priklausomybės. Verslo prielaidos ir pasekmės. Nauda vartotojui. Lyginant su neapdirbtu medienos kuru briketuose ir granulėse yra. Mūsų pagrindiniai partneriai bus. Produkcijos pirkėjai (beveik visą numatomą pagamintą produkciją planuojama eksportuoti į Europos Sąjungos (ES) valstybes). Technologijos tiekėjai. Rinka. Įmonės strategija rinkoje. Konkurencija. Konkurenciniai privalumai. Standartai. Medienos briketų ir granulių kokybės standartai. Rinkos kainų analizė ir produkto poreikis. Medžio granulių kaina už toną pagal metų mėnesius. Projektiniai granulių gamybos cecho įrengimai ir kainos. Trumpas techninis pramonės aikštelės apibūdinimas. Granuliato gamybos iš biomasės technologijos aprašymas. Techniniai duomenys. Granuliatorių techniniai duomenys. Valdymo struktūra. Marketingo strategija.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2006-06-13
 • Verslo planas: ungurių auginimas UAB "Ungurys"

  Įvadas. Projekto identifikacijos lapas. Projekto pavadinimas. Projekto partneriai. Projekto finansavimo šaltiniai. Projekto aprašymas. Trumpas projekto aprašymas. Klientai. Konkurencija ir konkurentai. Pagrindiniai projekto tikslai ir uždaviniai. Rinkos pasiskirstymas. Projekto rėmimas. Kainos. Pardavimų prognozė. Personalas. Projekto veiklų įgyvendinimo planas. Numatomi projekto darbai ir jų atlikimo terminai. Projekto išlaidos. Projekto biudžetas ir finansinis planas. Projekto biudžetas. Projekto finansinis planas. Galimos projekto rizikos. Išvados.
  Verslo planai, referatas(17 puslapių)
  2005-05-17
Puslapyje rodyti po