Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai>Verslo planų referatai

Verslo planų referatai (243 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: proginių drabužių salonas IĮ "Orchidėja"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Aplinkos veiksniai. Konkurentai. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Tiekėjai. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Įmonės ilgalaikis turtas. Vadyba. Įmonės darbuotojai. Darbuotojų atyginimų paskaičiavimas. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansai. Reikiamos lėšos. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Nenuostolingumo taško analizė.
  Verslo planai, referatas(30 puslapių)
  2011-12-22
 • Verslo planas: psichologinė pagalba darbe IĮ "Relax"

  Apibendrinimas. Įmonės tikslai. "SWOT" ir "PESTEL" analizė. "Michael Porter's Five Forces" analizė. Konkurentai ir klientai. Kultūriniai faktoriai Lietuvai. "DISC" modelis. Kuo reikia sėkmingam verslui pradėti. "Value chain" analizė. "VRIO" modelis. Pagrindiniai akcininkai. BSG matrica. Strateginis laikrodis. Partneriai. Organizacinė struktūra. Organizacijos valdymo modelis ir stilius.
  Verslo planai, referatas(17 puslapių)
  2005-09-30
 • Verslo planas: reklamos firma UAB "D&E Design"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2008-03-15
 • Verslo planas: renginių įgarsinimas ir apšvietimas

  Valdymo objekto charakteristika. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos numatymas. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje. Įmonės tipo ir valdymo sistemos parinkimas. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. Mikro aplinkos analizė ir konkurencinio našumo nustatymas. Įmonės potencialo įvertinimas. Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas. Rinkodaros strategijų alternatyvos ir jų atranka. Paslaugos pateikimo vartotojui sprendimai. Produktų kainos ir pardavimų masto numatymas. Produkto rėmimo sprendimai.
  Verslo planai, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-08
 • Verslo planas: restoranas "Lietuva" Kaune

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2010-04-23
 • Verslo planas: restoranas "Obuolys" Ukmergėje

  Įvadas. Darbo tikslai: pagrįsti paslaugų įmonės verslo planą teoriniu ir praktiniu aspektu. Restorano "Obuolys" verslo plano pagrindimas. Restorano svarba Ukmergės miesto gyventojams ir svečiams. Planavimo specifika. Verslo plano sudarymo ypatumai. Analizuojamos maitinimo įstaigos verslo plano tikslas. Restorano rinkos analizei taikytinos priemonės. Kompanijos kaip paslaugos teikėjos įvertinimas. Finansinių duomenų analizė. Maitinimo įmonės verslo plano taikymas naujai kuriamo restorano "Obuolys" pagrindu. Restorano "Obuolys" verslo plano tikslas. Maitinimo paslaugų rinkos galimybių analizė. Restorano "Obuolys" kaip paslaugos teikėjo įvertinimas. Restorano "Obuolys" paslaugų konkurencingumui įvertinti reikalingi rodikliai. Būtinos personalo charakteristikos. Restorano "Obuolys" galimų finansavimo būdų pasirinkimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2010-01-27
 • Verslo planas: restoranas UAB "Jerry"

  Santrauka. Verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės produkto aprašymas. Produkto tobulinimas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Išorinės aplinkos analizė. Socialinė - kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Vidaus aplinkos analizė. Tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. SWOT analizė. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Gamyba. Prognozuojami pardavimai. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Prognozuojamų piniginių srautų analizė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2008-05-22
 • Verslo planas: restoranas UAB "Just the Best"

  Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Misija. Vizija. Tikslai. Galimi rizikos veiksniai. Išvados. Situacijos analizė. IŠVADOS. Išvados. Restoranų ir kitų maitinimo įmonių tinklas Vilniuje. Išvados. Marketingo tikslas. Išvados. Vartotojų analizė. Lankytojų analizė. Išvados. Marketingo strategija. Konkurencinė aplinka. SSGG analizė. Išvados. Konkurentų analizė. Išvados. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Išvados. Personalas. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Darbo apmokėjimas. Finansinė informacija. Bendrosios išvados. Priedas (Meniu).
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2010-10-15
 • Verslo planas: santechnikos paslaugos Jono Rimkaus individuali įmonė "Lašas"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Verslo išorinė aplinka. Makroaplinka. Rinkos šakos aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas. Koordinavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Darbo užmokestis. Tikimybiniai veiklos rezultatai.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2006-05-16
 • Verslo planas: santechnikos paslaugos UAB "Sanveda"

  Įvadas. Santrauka. Esamos padėties analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Šakos analizė. Rinkos dydis. Konkurencija. Siūlomo projekto esmė. Paslaugos ir klientai. Įmonės buveinės reikšmė ir išlaidos. Personalas ir vadovavimas. Transportas. Tiekėjai. Marketingo strategija. Paslaugos pateikimas. Kainodaros strategija. Reklama. Paslaugų savikaina ir pardavimo kaina. Rizikos veiksniai. Finansinė analizė. Pelno ataskaita. Lūžio taško įvertinimas.
  Verslo planai, referatas(27 puslapiai)
  2006-12-20
 • Verslo planas: savitarnos skalbykla PĮ "Skalbk pats!"

  Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Paslaugų kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama. Gamyba. Paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Žaliavos. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reklamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Išlaidų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2005-05-24
 • Verslo planas: skalbykla UAB "Švarūnė"

  Reziumė. Įvadas. Verslo plano idėja – įkurti savitarnos skalbyklą "Švarūnė". Įmonės pristatymas. Verslo idėja. Įmonės tikslai. Personalo analizė. Paslaugų analizė. Rinkos analizė. Potencialūs klientai. Konkurentai. Rinkodaros strategija. Kainodara. Rėmimas. Rizikos įvertinimas. Asmeninė finansinė apyskaita. Išvados. Priedai (2).
  Verslo planai, referatas(17 puslapių)
  2008-06-03
 • Verslo planas: soliariumo paslaugos UAB "Saulutė"

  UAB "Saulė" veiklą sudarys soliariumo paslaugų teikimas ir prekyba deginimuisi skirta kosmetika. Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos ir prekių aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Rinkos išskyrimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamybinė veikla. Trumpas paslaugų teikimo proceso aprašymas. Soliariumo paslaugos teikimo procedūra. Patalpos. Įrengimai ir priemonės. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansai.
  Verslo planai, referatas(42 puslapiai)
  2008-05-15
 • Verslo planas: soliariumų paslaugos

  Įvadas. Verslo idėjos specifika bei ekonominis apibūdinimas. Šią paslaugą teikiančių įmonių teisinis statusas ir skaičiaus dinamika per 5 metus. Soliariumų paslaugų vartotojai. Kokybės elementų svarba soliariumų paslaugoje. Soliariumų paslaugų paklausos formavimosi prielaidos bei veiksniai. Soliariumų paslaugos gyvavimo stadija ir poveikis kitoms verslo šakoms. Soliariumų paslaugos plėtotės modelis. Išvados. Priedas (1).
  Verslo planai, referatas(11 puslapių)
  2007-03-19
 • Verslo planas: spaustuvė IĮ "LauSpa"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos pavadinimas ir tikslai. Paslaugos ar prekės aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Užimamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos (paslaugų teikimo) aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė valdymo sistema. Rizikos įvertinimas. Finansai.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2009-06-08
 • Verslo planas: sportinių kelnių ir marškinėlių moterims siuvimas UAB "Geosport"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai. Darbuotojai. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai (1).
  Verslo planai, referatas(26 puslapiai)
  2010-08-27
 • Verslo planas: sporto ir laisvalaikio apranga "Sport hope" filialas

  Trumpa "Sport hope" istorijos apžvalga. "Sport hope" gamybos struktūra. Verslo plano reikalingumas. Verslo plano aprašymas. "Sport hope " filialo tikslai. Pareigos. Mikroaplinka. Makroaplinka. Rinka. Aprėpiamoji rinka. "Sport hope" prekių asortimentas. Konkurentų analizė. Rinkodaros skyrius ir prekinis ženklas. "Sport hope" salonui reikalingas inventorius. Pagrindinių darbų grafikas. Rizikos įvertinimas. Filialo kūrimo kaštai. Planuojamos pajamos. Planuojamos išlaidos. Investicijų atsiperkamumas. Prognozuojama pelno ataskaita.
  Verslo planai, referatas(13 puslapių)
  2006-02-01
 • Verslo planas: sporto ir pramogų klubas UAB "Tavo laikas"

  Verslas. Numatomo verslo apibūdinimas. Būsimosios veiklos tikslai. Rinkos analizė. Potencialūs vartotojai. Rinkos dydis ir vieta. Konkurencijos analizė. Mūsų pranašumai. Marketingas ir realizacija. Makroaplinkos veiksnių įtaka verslui. Teikiamų paslaugų asortimentas. Kainos nustatymas. Reklama. Pardavimų strategija. Boulingo paslaugų pardavimo prognozė. Biliardo paslaugų pardavimo prognozė. Žaidimo automatų paslaugų pardavimo prognozė. Diskotekos paslaugų pardavimo prognozė. Kavinės ir baro paslaugų pardavimo prognozė. Rizika. Organizacijos planas. Pagrindinės funkcijos. Pagrindiniai darbuotojai. Finansų planavimas. Įmonės įkūrimo kaštai. Lėšų šaltiniai. Planuojamos pajamos. Boulingo pajamos. Biliardo pajamos. Pajamos iš žaidimo automatų. Pajamos iš diskotekos. Kavinės – baro pajamos. Klubo "Tavo laikas" bendros pajamos iš visos veiklos. Planuojamos išlaidos. Kintamos išlaidos. Pastovios išlaidos. Investicijų atsipirkimas. Santrauka.
  Verslo planai, referatas(28 puslapiai)
  2008-09-26
 • Verslo planas: sporto klubas

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija.reklama ir rėmimas. Reklamos pakopos ir jų poveikio svarba. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Paslaugos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Priedai (2).
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2011-06-02
 • Verslo planas: sporto klubas "Aero sport"

  Santrauka Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba. Patalpos. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Įrengimai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Darbų grafikas.
  Verslo planai, referatas(26 puslapiai)
  2010-12-01
Puslapyje rodyti po