Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai>Verslo planų namų darbai

Verslo planų namų darbai (117 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: plaukų dizainas UAB "Kirpykla"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Rinkodara. Rinkodaros vertinimas. Konkurentų analizė. Įmonės vietos pagrindimas. Rinkodaros planas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Veiklos planas. Technologinis procesas. Patalpos ir įranga. Tiekėjai ir atsargos. Įmonės organizacinė struktūra ir personalo vadyba. Išvados. Priedas (1).
  Verslo planai, namų darbas(31 puslapis)
  2007-10-23
 • Verslo planas: poilsio namai "Beržaragis"

  Įvadas. Paslaugos pristatymas. Kapitalo struktūra Marketingo planas. Rinkos įvertinimas. Konkurentai. Kaina. Finansinis planas. Reziumė.
  Verslo planai, namų darbas(13 puslapių)
  2007-10-18
 • Verslo planas: poligrafijos verslas UAB "Poligrafus"

  Įvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo ir įmonės samprata. Įmonės charakteristika. Steigiamos įmonės teisinio statuso pasirinkimas ir pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-09
 • Verslo planas: pramogų centras "Enjoy life!"

  Verslo planas pramogų centro "Enjoy life!" steigimui. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas. Verslo tikslai. Sumanymo privalumai. Paslaugų aprašymas. Verslo šakos analizė. Reikalingos žaliavos. Marketingas (rinkodara). Valdymas. Įmonės vadovybės schema. Finansai.
  Verslo planai, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-26
 • Verslo planas: prekyba kompiuteriais ir kompiuterių remontas UAB "Domenas"

  Verslo idėja. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Verslo išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Tikimybiniai veiklos rezultatai.
  Verslo planai, namų darbas(22 puslapiai)
  2006-05-03
 • Verslo planas: priekabų gamyba UAB "AISIP"

  Įvadas. Rinkos analizė. Priešprojektinė analizė. Projektavimas. UAB "AISIP" gaminamos priekabos pavyzdys. Gamybos organizavimas. Gamybinių nuomojamų patalpų aprašymas. Marketingas. Išvados ir prognozės. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2008-01-28
 • Verslo planas: proginių rūbų nuoma UAB "Vestido"

  Verslo aprašymas. Kuriamos įmonės verslo idėja – atidaryti vestuvinių, proginių suknelių ir vyriškų kostiumų nuomos saloną, kadangi prekių nuoma šiais laikais gana populiari paslauga, kuria naudojasi vis daugiau klientų. Paslaugų teikimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Netiesioginių išlaidų prognozė. Veiklos sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Lūžio taškas. Santykiniai verslo plano rodikliai.
  Verslo planai, namų darbas(16 puslapių)
  2009-01-16
 • Verslo planas: proginių suknelių nuoma IĮ "Nefertitė"

  Įvadas. Salono įkūrimo tikslas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Reziume. Verslo aplinkos veiksniai. Makroaplinka. Mikroaplinka. Tikslinė rinka. IĮ "Nefertitė" marketingo kompleksas. IĮ "Nefertitė" pardavimų prognozės. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Organizacinis planavimas. Pajamų ir pelno prognozė. Sąnaudų prognozė. Paslaugoms teikti sunaudojamos medžiagos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(27 puslapiai)
  2008-03-14
 • Verslo planas: rangos darbai UAB "Šilutės melioracija"

  Įmonės charakteristika. Pagrindinė veikla - melioracijos ir hidrotechninių statinių remonto, kelių remonto ir kiti statybos-remonto rangos darbai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė kultūra. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės vizija ir misija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra.
  Verslo planai, namų darbas(26 puslapiai)
  2008-09-23
 • Verslo planas: remonto ir apdailos darbai ŪB "Kedga"

  Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendra ūkinės bendrijos veikla. Verslo sferos apibūdinimas. Marketingas. Rinkos būklė jos dydis, tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso analizė. Gamybos vykdymo vieta. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Organizacinė firmos struktūra, valdymo modulis ir struktūra. Savininkai ir valdytojai. Ūkinės bendrijos struktūra. Personalo parinkimas. Rizikos veiksniai. Rizikos veiksniai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Ūkinės bendrijos veiklos ataskaitos. Paslaugų lūžio taško ataskaita. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(26 puslapiai)
  2009-05-19
 • Verslo planas: saldainių parduotuvė UAB "Saldaininė"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Prekės aprašymas. Prekės tobulinimo tyrimai. Marketingas (rinkodara). Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Tiesioginiai konkurentai. Netiesioginiai konkurentai. Kainos. Kainų politika. Pateikimas. Pateikimo kanalai. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso (paslaugų teikimo) apibūdinimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrenginiai. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas.
  Verslo planai, namų darbas(21 puslapis)
  2006-10-29
 • Verslo planas: skalbykla IĮ "Švara"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Teikiamos paslaugos. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Trumpas firmos buveinės vietovės aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Marketingas. Marketingo tikslai ir strategija. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Gamyba. Gamybinės patalpos ir jų įrengimas. Transportas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovą. Darbuotojai ir jų darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. Finansai. Finansavimo šaltiniai. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-16
 • Verslo planas: smulkių siuntų pervežimas UAB "Dora"

  Santrauka. Įmonės aprašymas. Projekto aprašymas. Aplinkos analizė. Marketingo planas. Produkto analizė. Valdymas ir personalas. Rinkos analizė. Finansų planas. Priedai(6).
  Verslo planai, namų darbas(22 puslapiai)
  2008-09-04
 • Verslo Planas: SPA centras "SPA Vilnius"

  Santrauka. Įmonės aprašas. Produkto idėja. Ketinimų įgyvendinti sąlygos. Produkto nauda. Aplinkos analizė. Konkurentai. Konkurentai. Vartotojai. Įsikūrimo vieta. Marketingo analizė. Įrenginiai ir patalpos. Medžiagos ir jų tiekėjai. Valdymas ir personalas. Darbuotojai. Darbo apmokėjimas. Finansų planas. Investicijų poreikis, kaštai. Kaip padengsite paskolą. Produktų atpirkimo laikas.
  Verslo planai, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-10-12
 • Verslo planas: sporto klubas "Voodoo"

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo bazė ir pradiniai duomenys. Apribojimai steigiant įmonę. Kuriamo verslo aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Verslo idėja ir verslo esmė. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Verslo vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi tiekėjai. Prekių ar paslaugų pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnaujantys procesai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo proceso darbai ir jų tarpusavio priklausomybė. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir žmogiškųjų resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas.
  Verslo planai, namų darbas(29 puslapiai)
  2008-03-20
 • Verslo planas: statybos darbai UAB "Simansta"

  Verslo plano santrauka. Siūlomo projekto esmė. UAB "Simansta" veiklos aprašymas. Rinkodara. "Simansta" bendrovės veiklos tikslai. UAB "Simansta" SSGG analizė. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas. Konkurencijos analizė. Gamybos planas. Paslaugų apibūdinimas. UAB "Simansta" gamybiniai pajėgumai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Įmonės valdymo struktūra. Darbuotojų funkcijos. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. UAB "Simansta" esamas kapitalas. Reikalingos išlaidos projekto įgyvendinimui. Jų aprašymas. Reklama. Personalas. Technologijos. Finansavimo poreikiai ir jų šaltiniai. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, namų darbas(19 puslapių)
  2010-03-20
 • Verslo planas: sveikatingumo centras "Anykščių rojus"

  Santrauka. Įmonės aprašymas. Informacija apie įmonę. Tikslai trumpu ir ilgu laikotarpiu. Produktai ir paslaugos. Dabar siūlomi produktai, paslaugos bei nauda/vertė vartotojui. Asmeninė treniruočių programa. "Rokiškio SauLėja" siūlomos ATP kryptys. Masažas. Nėščiųjų mankšta. Soliariumas. Rinka ir konkurentai. Rinkos apibūdinimas. Konkurentai. Verslo sistema. Vadybos komanda ir reikalinga kompetencija. Pirkimas ir gamybos/kūrimas. Įgyvendinimo tvarkaraštis ir veiklų planas. Personalas. Rizika ir galimybės. Pagrindinės rizikos aprašymas. Įmonės silpnybių bei galimybių aprašymas. Finansų planas. Pinigų srautų apskaičiavimas centro ir masažo kabineto reikmėms. Reikalingas finansavimas. Paslaugų kainų planas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(21 puslapis)
  2009-04-24
 • Verslo planas: šokolado gamyba AB "Saldukas"

  Įvadas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Prekės modifikacija. Pakuotė. Kaina. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-22
 • Verslo planas: švenčių organizavimo įmonė "DreamWork"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. "DreamWork" tikslai ir uždaviniai. Paslaugos aprašymas. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Informacija apie akcininkus. Rinka. Rinkos apžvalga. Vartotojų apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingas. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Kainodaros strategija. Pasiskirstymo kanalai. Reklama ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vieta. Projekto įgyvendinimo eiga. Darbuotojų samdymas. Patalpų išplanavimas. Įrenginiai ir kitos priemonės. Prekių įsigijimas ir paslaugų pateikimas užsakovams. Gamybos kaštų prognozė mėnesiui. Valdymo analizė. Vadovai. Darbuotojai. Personalo analizė. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė struktūra. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Finansinis planas. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Priedas.
  Verslo planai, namų darbas(26 puslapiai)
  2006-05-16
 • Verslo planas: tarptautiniai vežimai UAB "Vakarai"

  Reziumė. Verslo idėja. Pagrindinės kryptys. Įmonės charakteristika. Paslaugos charakteristika. Tendencijos rinkoje. Paslaugos vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Gamybinė veikla. Valdymas ir personalas. Rizika. Finansai.
  Verslo planai, namų darbas(25 puslapiai)
  2008-07-18
Puslapyje rodyti po