Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai

Verslo planai (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: žirgynas IĮ "Žirgynė"

  Anotacija (reziumė). Įvadas. Verslo aprašymas. Marketingo planas. SWOT analizė. Pardavimų prognozavimas.. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Išvados. Priedai.
  Verslo planai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-03-28
 • Verslo planas: žmonių pervežimo įmonė

  Įvadas. Santrauka. Įmonės profilis, veikla ir tikslai. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Pardavimų prognozė. Marketingo planas. Paslaugos pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Įmonės transportas. Teikiamų paslaugų savikaina. Organizacinis planas. Personalo parinkimus. Reikalavimai. Pareigos. Atsakomybė. Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Įmonės valdymas. Organizacinė firmos struktūra, valdymo modelis ir stilius. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Lūžio taško analizė. Reziumė.
  Verslo planai, referatas(30 puslapių)
  2006-02-07
 • Verslo planas: žuvies ir jūros gėrybių pardavimas UAB "Mėlynasis banginis"

  Verslo planas UAB "Mėlynasis banginis" steigimui. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Tikslai ir orientyrai. Prekių aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų aprašymas. Patalpos, vietos analizė, įranga, transportas. Žaliavos tiekėjai. Darbo jėga. Numatytos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Personalo vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir paskolos grąžinimas.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2005-09-18
 • Verslo planas: žuvies parduotuvė IĮ "Piranija"

  Įvadas. Organizacijos pristatymas. Įmonės charakteristika. Marketingas. Rinka. Konkurentai. Prekė. Kaina. Reklama. Įmonės valdymas. Firmos juridinis statusas. Įgyvendinamos strategijos analizė SWOT metodu. Įmonės strategijos formavimo principas. Įgyvendinamos strategijos analizė SWOT metodu. Strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės. Organizacinės veiklos strategija. Verslo vizija. Verslo misija. Išvados.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2007-02-21
 • Verslo planas: žuvų gaudymas, sandėliavimas, transportavimas ir perdirbimas UAB "Menkė"

  Verslo idėja. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas. Įmonės vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2006-05-16
 • Verslo planas: žvejybinių tinklų ir virvių gamyba UAB "Utzon"

  Reziumė. Siūlomo projekto esmė. Bendrovės grynojo pelno kitimas ir veiklos perspektyva. Aplinkos ir išteklių analizė. Gamyklos perkėlimo įtaka Lietuvai. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizika.
  Verslo planai, referatas(27 puslapiai)
  2006-11-10
 • Verslo planas. Bendrieji reikalavimai

  Verslo plano sąvoka, struktūra, dalys, marketingo planas, gamybos planas, organizacinis planas, finansinis planas, pinigų srautų prognozė.
  Verslo planai, konspektas(15 puslapių)
  2005-03-11
 • Verslo planas. Teorinė pusė (2)

  Verslo plano samprata, jo būtinumas ir paskirtis. Verslo plano rengimo tikslai. Nurodykite asmenis (institucijas) kurios būtų suinteresuotos Jūsų verslo planu. Kodėl? Galimi verslo finansavimo šaltiniai. Rizikos veiksnių įvertinimas atskirose verslo plano dalyse. Bendrieji reikalavimai verslo plano apiforminimui. Tipinė verslo plano struktūra. Santraukos (reziumė) esmė, vieta ir vaidmuo verslo plane. Šakos (įmonės) charakteristika ir verslo pristatymas. Rinkos įvertinimas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Vadyba. Gamybos planas. Finansinis planas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų atsiradimo idėja ir paskirtis. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų remiami ir neremiami ūkio sektoriai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos struktūra. Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos, remiantis Europos Sąjungos (ES) reglamentais. Atsakingos institucijos ir koordinuojamos sritys paramai gauti iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų. Paramos projektų kriterijai. Projektų rengimo ciklas ir jo pakopos. Projektų ciklo valdymo samprata, pagrindiniai principai. Esama (dabartinė) ir būsima pinigų vertė (užrašykite formules, paaiškinkite). Verslo projektų įvertinimo metodai. Paaiškinkite NPV esmę ir turinį. Paaiškinkite PI esmę ir turinį. Paaiškinkite apsimokėjimo trukmės metodo esmę ir turinį. Iliustruokite paprastu pavyzdžiu: projektas A ir projektas B; pradinė investicija – 200000Lt.
  Verslo planai, špera(11 puslapių)
  2005-12-17
 • Verslo planavimas

  Verslo idėja. Naujų idėjų šaltiniai. Idėjų generavimo (kilimo) metodai. Idėjų tikrinimas ir atranka. Verslo plano kontūrai. Verslo finansavimo šaltiniai.
  Verslo planai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-05
 • Verslo planavimo struktūra

  Kas yra verslo planas? Verslo plano paskirtis. Verslo plano sandara. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas. Rinka ir rinkodara. Gamyba. Valdymas. Finansai. Rizika. Priedai.
  Verslo planai, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-01
 • Verslo plano ekonominiai skaičiavimai

  Gamybai pasirinkti du skirtingi žurnalai. Įvadas. Darbo tikslas – paskaičiuoti įmonės pelną (nuostolį). Gaminių aprašymas. Gaminys a. Gaminys B. Technologinis procesas. Normos ir normatyvai. Ekonominiai skaičiavimai gamybos ir pardavimų planas 2009 metų. Etatų sąrašai. Žaliavų, medžiagų ir elektros technologijai išlaidos. Gamybinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis. Įrengimų remonto ir eksplotavimo išlaidos. Bendrosios gamybinio ir administracinio padalinių išlaidos. Gamybos išlaidų suvestinė. Pelno rodiklių apskaičiavimas. Pelningumo taško nustatymas. Išvados.
  Verslo planai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-09-29
 • Verslo plano metodika

  Kaip parengti verslo planą. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos istorija. Firmos tikslai. Prekės ar paslaugos aprašymas. Prekės ar paslaugos tobulinimo tyrimai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskyrimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos (paslaugų teikimo) aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos vertinimas. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pradinės lėšos verslui. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Balansas laikotarpio pradžiai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Kredito grąžinimo grafikas. Ilgalaikis turtas ir jo nusidėvėjimas. Darbuotojai ir jų darbo užmokestis. Darbuotojų atlyginimas. Savikainos kalkuliacija. N lentelė Gaminamų produktų (paslaugų) kainos nustatymas. 2004 m. produktų savikainos analizė. Savikainos prognozė 2005 – 2006 m. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Finansinių rodiklių grupės rodikliai. Nenuostolingo taško analizė. Lūžio taško grafinis pavaizdavimas.
  Verslo planai, konspektas(37 puslapiai)
  2006-10-17
 • Verslo plano parengimas naujam verslui

  Įvadas. Verslo plano nauda. Verslo plano tikslai. Verslo plano struktūra. Verslo plano dalių paaiškinimai. Reziumė. Įmonės veiklos analizė (verslo aprašymas). Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Verslo rizikos įvertinimas. Praktinė dalis. Išvados.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2006-12-19
 • Verslo plano paskirtis, sandara, rengimas ir sudarymas

  Verslo plano paskirtis. Verslo plano sandara. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas. Verslo šakos analizė. Gamyba. Rinkodara. Valdymas. Finansai. Priedai.
  Verslo planai, referatas(4 puslapiai)
  2005-08-03
 • Verslo plano rašymo metodiniai nurodymai

  Įvadas. Verslo plano reikalingumas. Rekomendacijos sėkmingam verslo planui parengti. Verslo plano struktūra. Pagrindinės verslo plano dalys. Santrauka. Siūlomo projekto aprašymas. Įmonės charakteristika. Rinka. Marketingo planas. Gamybos planas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Priedai. Rekomenduojami informacijos šaltiniai.
  Verslo planai, konspektas(25 puslapiai)
  2007-10-31
 • Verslo plano rengimas

  Verslo plano paruošimas: Apibendrinantis įvadas, Esama situacija, Tikslai, Valdymas, Gaminio/paslaugos aprašymas, Rinkos analizė, Marketingo strategija, Gamyba, Finansiniai planai, 12-os mėnesių sąmata, 5-ių metų pajamos, Piniginių įplaukų planai, Pro Forma balansas, Kaštų-apimties ir pelno analizė, Lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas, Pradinių investicijų poreikis, Investicijų panaudojimas.
  Verslo planai, konspektas(23 puslapiai)
  2005-03-18
 • Verslo plano rengimas (2)

  Įvadas. Verslo plano tikslai. Informacija verslo planui. Verslo plano rengimo tvarka. Verslo plano struktūra. Reziumė (santrauka). Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Verslo plano nauda. Išvados.
  Verslo planai, referatas(15 puslapių)
  2005-11-18
 • Verslo plano rengimas (3)

  Įvadas. Verslo plano nauda. Informacija verslo planui. Verslo plano tikslai. Verslo plano struktūra. Verslo plano dalių paaiškinimai. Reziumė. Įmonės rekvizitai. Įmonės veiklos analizė (verslo aprašymas). Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Sąnaudų prognozė. Lūžio taškas (rentabilumo slenkstis). Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2006-01-04
 • Verslo plano rengimas (4)

  Verslo plano rengimas. Verslo plano esmė ir reikšmė. Verslo plano nauda verslininkui. Verslo plano nauda tiekėjams. Verslo plano tikslai. Verslo planui reikalinga informacija. Verslo planui keliami reikalavimai ir jo rengimo etapai. Verslo plano titulinis lapas. Turinys. Verslo plano santrauka. Verslo idėja ir jo aprašymas. Įmonės tikslų ir misijos apibrėžimas. Finansinio plano rengimas. Prognozuojamo pelno ataskaita. Pinigų srautų prognozė.
  Verslo planai, konspektas(9 puslapiai)
  2006-01-05
 • Verslo plano rengimas (5)

  Klausimai, į kuriuos reikėtų atsakyti verslo plane. Įvadas. Plano sudedamosios dalys. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansai. Darbų grafikas. Priedai. Bendras plano vaizdas. Išvados. Priedai.
  Verslo planai, referatas(27 puslapiai)
  2006-02-09
Puslapyje rodyti po