Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Verslo planai>Verslo planų referatai

Verslo planų referatai (243 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: pyragų kepykla IĮ "Nėga"

  Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos galimybių analizė. Potencialūs konkurentai. Potencialūs vartotojai. Tikslinis rinkos pasirinkimas, Asortimentas ir kainoraštis. Organizacinis planas. Įranga. Vadyba ir darbo jėga. Finansinis planas. Kainos. Išvados.
  Verslo planai, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-16
 • Verslo planas: pirminis medienos apdirbimas UAB "Osvalda"

  Bendrieji verslo plano reikalavimai ir užduotys. Verslo plano struktūra. Viršelis, titulinis lapas, turinys. Anotacija. Verslo aprašymas. Marketingas. Gamyba/Paslaugų tiekimas. Vadyba. Rizikos vertinimas. Finansai. Priedai (darbų grafikas). UAB "Osvalda" verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės įkūrimas ir vystymasis. Verslo tikslai. Gaminių nomenklatūra. Marketingas. Rinkos apžvalga ir gamybos apimtys. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Įrengimai. Vietos ir patalpų analizė. Transportas. Naudojamos medžiagos ir jų tiekėjai. Darbo jėga. Gamybos savikaina. Vadyba. Valdymo ir gamybos struktūros. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Pardavimų prognozė. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, referatas(41 puslapis)
  2005-12-07
 • Verslo planas: plastikinių langų montavimas IĮ "Lūna"

  Bendra informacija apie įmonę. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Rinkodara. SSGG analizė. Kainų strategija. Paslaugų asortimentas. Paslaugų pardavimas. Vadyba. Įmonės struktūra. Valdymo personalas ir darbuotojai. Duomenys apie darbuotojus ir jų darbo užmokestis. Darbuotojų pareigos ir atlyginimai. Finansiniai skaičiavimai. Lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas. Pradinių išlaidų sąmata. Gamybos išlaidos. Pardavimo išlaidos. Pelno skaičiavimas.
  Verslo planai, referatas(11 puslapių)
  2008-01-01
 • Verslo planas: plaustų ir jos įrangos nuoma UAB "Plaustas"

  Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys (kompleksas). Paslaugos aprašymas. Pardavimų prognozė (optimistinis, pesimistinis ir tikėtinas variantas). Gamybos planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas (visoms paslaugoms). Naujos įmonės paslaugų planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidos pastatų nuomai. Išlaidos įrangai. Amortizaciniai atskaitymai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Energetinės išlaidos. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Trijų paslaugų nuomos kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Lūžio taško analizė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(43 puslapiai)
  2006-04-06
 • Verslo planas: pramogų centras UAB "Inkilas"

  Santrauka (reziume). Marketingas, rinkos tyrimas. Situacijos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Įmonės vieta. Vartotojų analizė. Marketingo tikslas. Marketingo strategijos. Prekė (paslauga), pardavimų prognozė. Kaina. Prekių pateikimas. Reklama ir pardavimų rėmimas. Verslo įmonės organizavimas. Įmonės tipas ir teisinė forma. Patalpos ir jų įrengimas. Prekių įsigijimo šaltiniai. Prekių atsargos, sandėliavimas. Įmonės valdymas. Personalo planavimas. Darbo režimas. Darbo apmokėjimas. Finansinis planas. Finansavimas, jo šaltiniai. Ilgalaikio turto prognozė. Įmonės sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Balanso prognozė. Priedai (4).
  Verslo planai, referatas(38 puslapiai)
  2007-02-19
 • Verslo planas: prekyba automobilių detalėmis IĮ "Greitis"

  Verslo aprašymas. Verslo tikslai. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymas ir darbuotojai. Marketingo planas. Rinka. Konkurentai. Prekė. Kaina. Reklama. Finansinis planas. Sąnaudos ir pelno prognozė. Balansas ir pinigų srautai. Išvados. Priedai (5)
  Verslo planai, referatas(31 puslapis)
  2006-05-05
 • Verslo planas: prekyba biuro baldais UAB "Kristija"

  UAB "Kristija" – įmonės gaminančios bei prekiaujančios biuro baldais - verslo planas. Įmonės balansas, jo pusės. Pelno (nuostolio) ataskaita. Įmonės ūkinės – komercinės veiklos analizė. Grafinė dalis. Lūžio taško skaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2005-06-22
 • Verslo planas: prekyba buitine technika UAB "Palengvink buitį"

  Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Misija. Verslo tikslai. Prekė. Marketingas. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Vietos analizė. Konkurentai. Tiekėjai. Kainodara. Reklama. Rizika. Funkcijos. Patalpos. Aptarnavimas. Transportas. Atsargos. Personalas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Finansai. Išvados.
  Verslo planai, referatas(28 puslapiai)
  2007-05-08
 • Verslo planas: prekyba dažais, chemija, autodetalėmis ir automobilių remonto paslaugos UAB "Juta"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės charakteristika ir veiklos apžvalga. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslauga. Teikiamos paslaugos. Teikiamų paslaugų garantija. Pagrindiniai tiekėjai. Įmonės turtas ir jo nusidėvėjimas personalas. Marketingas. Rinkos įvertinimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Marketingo biudžetas. Paslaugų teikimo politika. Kainodaros strategija. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. organizacinis planas. Valdymo organų pasirinkimas. Valdymo organų kompetencija. Įmonės organizacinė struktūra. Rizika. Finansinis planas. Pajamos ir pelnas. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Pajamų apsaugos rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Pinigų srauto ir finansinio sverto rodikliai. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, referatas(26 puslapiai)
  2011-03-28
 • Verslo planas: prekyba garso ir vaizdo aparatūra UAB "RadioTech"

  Verslo idėja. Firmos aprašymas. Pagrindiniai tikslai. Produkcijos aprašymas. Prekės tobulinimo tyrimai. Bendra rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. transportas. tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Nenuostolingumo analizė.
  Verslo planai, referatas(29 puslapiai)
  2006-01-11
 • Verslo planas: prekyba kompiuteriais ir kompiuterine įranga IĮ "Megabaitas"

  Įmonės rekvizitai. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Įmonės vizija. Įmonės valdymo filosofija. Prekės ir paslaugos aprašymas. Prekės ir paslaugos tobulinimo tyrimai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalis. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Prekyba. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinės įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. SSGG analizė. Finansai. Investicijų poreikis, paskirstymas ir šaltiniai. Lėšų skirtų darbuotojų darbo užmokesčiui, skaičiavimo lentelė. Įrengimų poreikis ir nusidėvėjimo sąnaudos. Paskolos gražinimo grafikas. Sąnaudų prognozė. Pardavimų prognozė. Pelno (nuostolių) prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Darbų grafikas. Priedai (5).
  Verslo planai, referatas(30 puslapių)
  2007-04-19
 • Verslo planas: prekyba kompiuteriais ir kompiuterių priedais UAB "Fortakas"

  UAB "Fortakas" verslo planas. Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo tikslai, galimybės, orientyrai. Paslaugos aprašymas. Rinkos ir įmonės vidaus analizė. Rinkos apžvalga. Paslaugos teikimas. Reklama ir rėmimas. Įmonės finansinės veiklos analizė. Optimaliausias investicinis projektas. Grynųjų pinigų iš investicinės veiklos skaičiavimas. Projekto finansinis įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2005-11-18
 • Verslo planas: prekyba kompiuterine technika ŪB "Galingiausi kompiuteriai"

  Verslo plano anotacija. Verslo aprašymas. Marketingo planas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Prekių asortimentas. Prekių pateikimas. Kainų nustatymas. Reklamavimas. Pardavimų apimties prognozė. Marketingo veiklos kaštai. Valdymas. Finansinis planas. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Kritinė rizika. Pagrindinių darbų grafikas.
  Verslo planai, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • Verslo planas: prekyba kosmetika IĮ "Afroditės grožio studija"

  Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Įmonės aprašymas. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Gamybos planas. Patalpos. Darbo jėga. Konkurentai. Organizacinis planas. Organizacinė struktūra. Įmonės įranga. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Vidiniai rizikos veiksniai. Išoriniai rizikos veiksniai. Efektyvus valdymo funkcijų įgyvendinimas. Smulkiose ir vidutinėse verslo įmonėse. Planavimo ypatumai. Mažų ir vidutinių įmonių strategija ir tikslai. Organizavimas smulkiose ir vidutinėse verslo įmonėse.
  Verslo planai, referatas(27 puslapiai)
  2010-05-05
 • Verslo planas: prekyba mobiliaisiais telefonais IĮ "Saimson"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Produkto aprašymas. Produkto tobulinimas. Rinka. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas Konkurencijos analizė. Kainos politika. Pardavimo strategija. Reklama. Gamyba. Trumpas aprašymas. Vietos analizė. Tiekėjai. Elektros energija ir vanduo. Transportas. Vadyba. Valdymo personalas ir darbuotoja. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamųjų pinigų srautų ataskaita. Nenuostolingumo taško analizė. Darbų grafikas.
  Verslo planai, referatas(38 puslapiai)
  2009-12-31
 • Verslo planas: prekyba oru

  Verslo planas. Įvadas. Įžanga. Santrauka. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Marketingo biudžetas. Konkurencija rinkoje. Gamyba arba veikla. Gamybos ir veiklos aprašymas. Vietovės analizė ir patalpos. Reikiami dokumentai. Įrenginiai ir kitos pagrindinės priemonės. Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Reklama ir prekyba. Rizikos veiksniai. Finansai. Darbo grafikai. Išvados.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2005-06-23
 • Verslo planas: prekyba šaldytomis uogomis IĮ "Uogytė"

  Verslo aprašymas. Įmonės firminis ženklas. Marketingas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Konkurentai. Reklama. Gamybinis planas. Inventorius. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Žaliavų sąnaudų skaičiavimas. Realizacija. Organizacinis planas. Organizacinė valdymo schema. Personalo darbo užmokestis. Finansinis planas. Verslo finansinis rodiklis. Veiklos sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Verslo rizika.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2007-01-26
 • Verslo planas: prekyba tirkotažo gaminiais UAB "Sintija"

  Santrauka. Įvadas. Misija. Rizika. Marketingas. Situacijos analizė. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Pirkėjų (vartotojų) analizė. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Marketingo tikslas. Marketingo strategija. Prekė. Kaina. Įmonės vieta. Pardavimo skatinimas. Marketingo biudžetas. Funkcijos (operacijos). Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Finansinė informacija. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per pirmus metus. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per antrus ir trečius metus. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Kredito grąžinimo grafikas. Ūkinės veiklos (gamybos) išlaidos. Pirmųjų veiklos metų sąmata (pinigų srautai). Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų pinigų srautų prognozė. Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų (rizikos) įvertinimas. Balansas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(26 puslapiai)
  2010-05-26
 • Verslo planas: prekyba vaistais ir medicininėmis prekėmis IĮ "Gintaro vaistinė"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Organizacinė valdymo struktūra. Verslo išorinė aplinka. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Licenzijos. Mokesčiai. Konkurentai. Vartotojai. Įmonės vidinė aplinka. Vaistinės patalpos ir darbo priemonės. Darbuotojai. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas ir kontrolė. Vadovavimas ir organizacijos kultūra. Veiklos rezultatai.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2006-05-16
 • Verslo planas: proginių drabužių nuoma UAB "Deivė"

  Įvadas. Anotacija. Verslo įmonės charakteristika. Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius akcininkus. Rinka. Vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Prekės (produkto) strategija. Kainos strategija. Vietos (pateikimo) strategija. Rėmimo ir reklamos strategija. Prekybos planas. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2008-03-29
Puslapyje rodyti po